Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: VERR

 

 

0F 00 20  - VERR  [BX+SI]
0F 00 21  - VERR  [BX+DI]
0F 00 22  - VERR  [BP+SI]
0F 00 23  - VERR  [BP+DI]
0F 00 24  - VERR  [SI]
0F 00 25  - VERR  [DI]
0F 00 26 00 00  - VERR  [0000]
0F 00 27  - VERR  [BX]
0F 00 60 00  - VERR  [BX+SI+00]
0F 00 61 00  - VERR  [BX+DI+00]
0F 00 62 00  - VERR  [BP+SI+00]
0F 00 63 00  - VERR  [BP+DI+00]
0F 00 64 00  - VERR  [SI+00]
0F 00 65 00  - VERR  [DI+00]
0F 00 66 00  - VERR  [BP+00]
0F 00 67 00  - VERR  [BX+00]
0F 00 A0 00 00  - VERR  [BX+SI+0000]
0F 00 A1 00 00  - VERR  [BX+DI+0000]
0F 00 A2 00 00  - VERR  [BP+SI+0000]
0F 00 A3 00 00  - VERR  [BP+DI+0000]
0F 00 A4 00 00  - VERR  [SI+0000]
0F 00 A5 00 00  - VERR  [DI+0000]
0F 00 A6 00 00  - VERR  [BP+0000]
0F 00 A7 00 00  - VERR  [BX+0000]
0F 00 E0  - VERR  AX
0F 00 E1  - VERR  CX
0F 00 E2  - VERR  DX
0F 00 E3  - VERR  BX
0F 00 E4  - VERR  SP
0F 00 E5  - VERR  BP
0F 00 E6  - VERR  SI
0F 00 E7  - VERR  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 364536 razy...opracował AJOT 2007-2024