Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETLE

 

 

0F 9E 00  - SETLE  BYTE [BX+SI]
0F 9E 01  - SETLE  BYTE [BX+DI]
0F 9E 02  - SETLE  BYTE [BP+SI]
0F 9E 03  - SETLE  BYTE [BP+DI]
0F 9E 04  - SETLE  BYTE [SI]
0F 9E 05  - SETLE  BYTE [DI]
0F 9E 06 00 00  - SETLE  BYTE [0000]
0F 9E 07  - SETLE  BYTE [BX]
0F 9E 40 00  - SETLE  BYTE [BX+SI+00]
0F 9E 41 00  - SETLE  BYTE [BX+DI+00]
0F 9E 42 00  - SETLE  BYTE [BP+SI+00]
0F 9E 43 00  - SETLE  BYTE [BP+DI+00]
0F 9E 44 00  - SETLE  BYTE [SI+00]
0F 9E 45 00  - SETLE  BYTE [DI+00]
0F 9E 46 00  - SETLE  BYTE [BP+00]
0F 9E 47 00  - SETLE  BYTE [BX+00]
0F 9E 80 00 00  - SETLE  BYTE [BX+SI+0000]
0F 9E 81 00 00  - SETLE  BYTE [BX+DI+0000]
0F 9E 82 00 00  - SETLE  BYTE [BP+SI+0000]
0F 9E 83 00 00  - SETLE  BYTE [BP+DI+0000]
0F 9E 84 00 00  - SETLE  BYTE [SI+0000]
0F 9E 85 00 00  - SETLE  BYTE [DI+0000]
0F 9E 86 00 00  - SETLE  BYTE [BP+0000]
0F 9E 87 00 00  - SETLE  BYTE [BX+0000]
0F 9E C0  - SETLE  AL
0F 9E C1  - SETLE  CL
0F 9E C2  - SETLE  DL
0F 9E C3  - SETLE  BL
0F 9E C4  - SETLE  AH
0F 9E C5  - SETLE  CH
0F 9E C6  - SETLE  DH
0F 9E C7  - SETLE  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024