Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: DIV

 

 

66 F7 30  - DIV  DWORD [BX+SI]
66 F7 31  - DIV  DWORD [BX+DI]
66 F7 32  - DIV  DWORD [BP+SI]
66 F7 33  - DIV  DWORD [BP+DI]
66 F7 34  - DIV  DWORD [SI]
66 F7 35  - DIV  DWORD [DI]
66 F7 36 00 00  - DIV  DWORD [0000]
66 F7 37  - DIV  DWORD [BX]
66 F7 70 00  - DIV  DWORD [BX+SI+00]
66 F7 71 00  - DIV  DWORD [BX+DI+00]
66 F7 72 00  - DIV  DWORD [BP+SI+00]
66 F7 73 00  - DIV  DWORD [BP+DI+00]
66 F7 74 00  - DIV  DWORD [SI+00]
66 F7 75 00  - DIV  DWORD [DI+00]
66 F7 76 00  - DIV  DWORD [BP+00]
66 F7 77 00  - DIV  DWORD [BX+00]
66 F7 B0 00 00  - DIV  DWORD [BX+SI+0000]
66 F7 B1 00 00  - DIV  DWORD [BX+DI+0000]
66 F7 B2 00 00  - DIV  DWORD [BP+SI+0000]
66 F7 B3 00 00  - DIV  DWORD [BP+DI+0000]
66 F7 B4 00 00  - DIV  DWORD [SI+0000]
66 F7 B5 00 00  - DIV  DWORD [DI+0000]
66 F7 B6 00 00  - DIV  DWORD [BP+0000]
66 F7 B7 00 00  - DIV  DWORD [BX+0000]
66 F7 F0  - DIV  EAX
66 F7 F1  - DIV  ECX
66 F7 F2  - DIV  EDX
66 F7 F3  - DIV  EBX
66 F7 F4  - DIV  ESP
66 F7 F5  - DIV  EBP
66 F7 F6  - DIV  ESI
66 F7 F7  - DIV  EDI
F6 30  - DIV  BYTE [BX+SI]
F6 31  - DIV  BYTE [BX+DI]
F6 32  - DIV  BYTE [BP+SI]
F6 33  - DIV  BYTE [BP+DI]
F6 34  - DIV  BYTE [SI]
F6 35  - DIV  BYTE [DI]
F6 36 00 00  - DIV  BYTE [0000]
F6 37  - DIV  BYTE [BX]
F6 70 00  - DIV  BYTE [BX+SI+00]
F6 71 00  - DIV  BYTE [BX+DI+00]
F6 72 00  - DIV  BYTE [BP+SI+00]
F6 73 00  - DIV  BYTE [BP+DI+00]
F6 74 00  - DIV  BYTE [SI+00]
F6 75 00  - DIV  BYTE [DI+00]
F6 76 00  - DIV  BYTE [BP+00]
F6 77 00  - DIV  BYTE [BX+00]
F6 B0 00 00  - DIV  BYTE [BX+SI+0000]
F6 B1 00 00  - DIV  BYTE [BX+DI+0000]
F6 B2 00 00  - DIV  BYTE [BP+SI+0000]
F6 B3 00 00  - DIV  BYTE [BP+DI+0000]
F6 B4 00 00  - DIV  BYTE [SI+0000]
F6 B5 00 00  - DIV  BYTE [DI+0000]
F6 B6 00 00  - DIV  BYTE [BP+0000]
F6 B7 00 00  - DIV  BYTE [BX+0000]
F6 F0  - DIV  AL
F6 F1  - DIV  CL
F6 F2  - DIV  DL
F6 F3  - DIV  BL
F6 F4  - DIV  AH
F6 F5  - DIV  CH
F6 F6  - DIV  DH
F6 F7  - DIV  BH
F7 30  - DIV  WORD [BX+SI]
F7 31  - DIV  WORD [BX+DI]
F7 32  - DIV  WORD [BP+SI]
F7 33  - DIV  WORD [BP+DI]
F7 34  - DIV  WORD [SI]
F7 35  - DIV  WORD [DI]
F7 36 00 00  - DIV  WORD [0000]
F7 37  - DIV  WORD [BX]
F7 70 00  - DIV  WORD [BX+SI+00]
F7 71 00  - DIV  WORD [BX+DI+00]
F7 72 00  - DIV  WORD [BP+SI+00]
F7 73 00  - DIV  WORD [BP+DI+00]
F7 74 00  - DIV  WORD [SI+00]
F7 75 00  - DIV  WORD [DI+00]
F7 76 00  - DIV  WORD [BP+00]
F7 77 00  - DIV  WORD [BX+00]
F7 B0 00 00  - DIV  WORD [BX+SI+0000]
F7 B1 00 00  - DIV  WORD [BX+DI+0000]
F7 B2 00 00  - DIV  WORD [BP+SI+0000]
F7 B3 00 00  - DIV  WORD [BP+DI+0000]
F7 B4 00 00  - DIV  WORD [SI+0000]
F7 B5 00 00  - DIV  WORD [DI+0000]
F7 B6 00 00  - DIV  WORD [BP+0000]
F7 B7 00 00  - DIV  WORD [BX+0000]
F7 F0  - DIV  AX
F7 F1  - DIV  CX
F7 F2  - DIV  DX
F7 F3  - DIV  BX
F7 F4  - DIV  SP
F7 F5  - DIV  BP
F7 F6  - DIV  SI
F7 F7  - DIV  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024