Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETZ

 

 

0F 94 00  - SETZ  BYTE [BX+SI]
0F 94 01  - SETZ  BYTE [BX+DI]
0F 94 02  - SETZ  BYTE [BP+SI]
0F 94 03  - SETZ  BYTE [BP+DI]
0F 94 04  - SETZ  BYTE [SI]
0F 94 05  - SETZ  BYTE [DI]
0F 94 06 00 00  - SETZ  BYTE [0000]
0F 94 07  - SETZ  BYTE [BX]
0F 94 40 00  - SETZ  BYTE [BX+SI+00]
0F 94 41 00  - SETZ  BYTE [BX+DI+00]
0F 94 42 00  - SETZ  BYTE [BP+SI+00]
0F 94 43 00  - SETZ  BYTE [BP+DI+00]
0F 94 44 00  - SETZ  BYTE [SI+00]
0F 94 45 00  - SETZ  BYTE [DI+00]
0F 94 46 00  - SETZ  BYTE [BP+00]
0F 94 47 00  - SETZ  BYTE [BX+00]
0F 94 80 00 00  - SETZ  BYTE [BX+SI+0000]
0F 94 81 00 00  - SETZ  BYTE [BX+DI+0000]
0F 94 82 00 00  - SETZ  BYTE [BP+SI+0000]
0F 94 83 00 00  - SETZ  BYTE [BP+DI+0000]
0F 94 84 00 00  - SETZ  BYTE [SI+0000]
0F 94 85 00 00  - SETZ  BYTE [DI+0000]
0F 94 86 00 00  - SETZ  BYTE [BP+0000]
0F 94 87 00 00  - SETZ  BYTE [BX+0000]
0F 94 C0  - SETZ  AL
0F 94 C1  - SETZ  CL
0F 94 C2  - SETZ  DL
0F 94 C3  - SETZ  BL
0F 94 C4  - SETZ  AH
0F 94 C5  - SETZ  CH
0F 94 C6  - SETZ  DH
0F 94 C7  - SETZ  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 364527 razy...opracował AJOT 2007-2024