Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: NOT

 

 

66 F7 10  - NOT  DWORD [BX+SI]
66 F7 11  - NOT  DWORD [BX+DI]
66 F7 12  - NOT  DWORD [BP+SI]
66 F7 13  - NOT  DWORD [BP+DI]
66 F7 14  - NOT  DWORD [SI]
66 F7 15  - NOT  DWORD [DI]
66 F7 16 00 00  - NOT  DWORD [0000]
66 F7 17  - NOT  DWORD [BX]
66 F7 50 00  - NOT  DWORD [BX+SI+00]
66 F7 51 00  - NOT  DWORD [BX+DI+00]
66 F7 52 00  - NOT  DWORD [BP+SI+00]
66 F7 53 00  - NOT  DWORD [BP+DI+00]
66 F7 54 00  - NOT  DWORD [SI+00]
66 F7 55 00  - NOT  DWORD [DI+00]
66 F7 56 00  - NOT  DWORD [BP+00]
66 F7 57 00  - NOT  DWORD [BX+00]
66 F7 90 00 00  - NOT  DWORD [BX+SI+0000]
66 F7 91 00 00  - NOT  DWORD [BX+DI+0000]
66 F7 92 00 00  - NOT  DWORD [BP+SI+0000]
66 F7 93 00 00  - NOT  DWORD [BP+DI+0000]
66 F7 94 00 00  - NOT  DWORD [SI+0000]
66 F7 95 00 00  - NOT  DWORD [DI+0000]
66 F7 96 00 00  - NOT  DWORD [BP+0000]
66 F7 97 00 00  - NOT  DWORD [BX+0000]
66 F7 D0  - NOT  EAX
66 F7 D1  - NOT  ECX
66 F7 D2  - NOT  EDX
66 F7 D3  - NOT  EBX
66 F7 D4  - NOT  ESP
66 F7 D5  - NOT  EBP
66 F7 D6  - NOT  ESI
66 F7 D7  - NOT  EDI
F6 10  - NOT  BYTE [BX+SI]
F6 11  - NOT  BYTE [BX+DI]
F6 12  - NOT  BYTE [BP+SI]
F6 13  - NOT  BYTE [BP+DI]
F6 14  - NOT  BYTE [SI]
F6 15  - NOT  BYTE [DI]
F6 16 00 00  - NOT  BYTE [0000]
F6 17  - NOT  BYTE [BX]
F6 50 00  - NOT  BYTE [BX+SI+00]
F6 51 00  - NOT  BYTE [BX+DI+00]
F6 52 00  - NOT  BYTE [BP+SI+00]
F6 53 00  - NOT  BYTE [BP+DI+00]
F6 54 00  - NOT  BYTE [SI+00]
F6 55 00  - NOT  BYTE [DI+00]
F6 56 00  - NOT  BYTE [BP+00]
F6 57 00  - NOT  BYTE [BX+00]
F6 90 00 00  - NOT  BYTE [BX+SI+0000]
F6 91 00 00  - NOT  BYTE [BX+DI+0000]
F6 92 00 00  - NOT  BYTE [BP+SI+0000]
F6 93 00 00  - NOT  BYTE [BP+DI+0000]
F6 94 00 00  - NOT  BYTE [SI+0000]
F6 95 00 00  - NOT  BYTE [DI+0000]
F6 96 00 00  - NOT  BYTE [BP+0000]
F6 97 00 00  - NOT  BYTE [BX+0000]
F6 D0  - NOT  AL
F6 D1  - NOT  CL
F6 D2  - NOT  DL
F6 D3  - NOT  BL
F6 D4  - NOT  AH
F6 D5  - NOT  CH
F6 D6  - NOT  DH
F6 D7  - NOT  BH
F7 10  - NOT  WORD [BX+SI]
F7 11  - NOT  WORD [BX+DI]
F7 12  - NOT  WORD [BP+SI]
F7 13  - NOT  WORD [BP+DI]
F7 14  - NOT  WORD [SI]
F7 15  - NOT  WORD [DI]
F7 16 00 00  - NOT  WORD [0000]
F7 17  - NOT  WORD [BX]
F7 50 00  - NOT  WORD [BX+SI+00]
F7 51 00  - NOT  WORD [BX+DI+00]
F7 52 00  - NOT  WORD [BP+SI+00]
F7 53 00  - NOT  WORD [BP+DI+00]
F7 54 00  - NOT  WORD [SI+00]
F7 55 00  - NOT  WORD [DI+00]
F7 56 00  - NOT  WORD [BP+00]
F7 57 00  - NOT  WORD [BX+00]
F7 90 00 00  - NOT  WORD [BX+SI+0000]
F7 91 00 00  - NOT  WORD [BX+DI+0000]
F7 92 00 00  - NOT  WORD [BP+SI+0000]
F7 93 00 00  - NOT  WORD [BP+DI+0000]
F7 94 00 00  - NOT  WORD [SI+0000]
F7 95 00 00  - NOT  WORD [DI+0000]
F7 96 00 00  - NOT  WORD [BP+0000]
F7 97 00 00  - NOT  WORD [BX+0000]
F7 D0  - NOT  AX
F7 D1  - NOT  CX
F7 D2  - NOT  DX
F7 D3  - NOT  BX
F7 D4  - NOT  SP
F7 D5  - NOT  BP
F7 D6  - NOT  SI
F7 D7  - NOT  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024