Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: NEG

 

 

66 F7 18  - NEG  DWORD [BX+SI]
66 F7 19  - NEG  DWORD [BX+DI]
66 F7 1A  - NEG  DWORD [BP+SI]
66 F7 1B  - NEG  DWORD [BP+DI]
66 F7 1C  - NEG  DWORD [SI]
66 F7 1D  - NEG  DWORD [DI]
66 F7 1E 00 00  - NEG  DWORD [0000]
66 F7 1F  - NEG  DWORD [BX]
66 F7 58 00  - NEG  DWORD [BX+SI+00]
66 F7 59 00  - NEG  DWORD [BX+DI+00]
66 F7 5A 00  - NEG  DWORD [BP+SI+00]
66 F7 5B 00  - NEG  DWORD [BP+DI+00]
66 F7 5C 00  - NEG  DWORD [SI+00]
66 F7 5D 00  - NEG  DWORD [DI+00]
66 F7 5E 00  - NEG  DWORD [BP+00]
66 F7 5F 00  - NEG  DWORD [BX+00]
66 F7 98 00 00  - NEG  DWORD [BX+SI+0000]
66 F7 99 00 00  - NEG  DWORD [BX+DI+0000]
66 F7 9A 00 00  - NEG  DWORD [BP+SI+0000]
66 F7 9B 00 00  - NEG  DWORD [BP+DI+0000]
66 F7 9C 00 00  - NEG  DWORD [SI+0000]
66 F7 9D 00 00  - NEG  DWORD [DI+0000]
66 F7 9E 00 00  - NEG  DWORD [BP+0000]
66 F7 9F 00 00  - NEG  DWORD [BX+0000]
66 F7 D8  - NEG  EAX
66 F7 D9  - NEG  ECX
66 F7 DA  - NEG  EDX
66 F7 DB  - NEG  EBX
66 F7 DC  - NEG  ESP
66 F7 DD  - NEG  EBP
66 F7 DE  - NEG  ESI
66 F7 DF  - NEG  EDI
F6 18  - NEG  BYTE [BX+SI]
F6 19  - NEG  BYTE [BX+DI]
F6 1A  - NEG  BYTE [BP+SI]
F6 1B  - NEG  BYTE [BP+DI]
F6 1C  - NEG  BYTE [SI]
F6 1D  - NEG  BYTE [DI]
F6 1E 00 00  - NEG  BYTE [0000]
F6 1F  - NEG  BYTE [BX]
F6 58 00  - NEG  BYTE [BX+SI+00]
F6 59 00  - NEG  BYTE [BX+DI+00]
F6 5A 00  - NEG  BYTE [BP+SI+00]
F6 5B 00  - NEG  BYTE [BP+DI+00]
F6 5C 00  - NEG  BYTE [SI+00]
F6 5D 00  - NEG  BYTE [DI+00]
F6 5E 00  - NEG  BYTE [BP+00]
F6 5F 00  - NEG  BYTE [BX+00]
F6 98 00 00  - NEG  BYTE [BX+SI+0000]
F6 99 00 00  - NEG  BYTE [BX+DI+0000]
F6 9A 00 00  - NEG  BYTE [BP+SI+0000]
F6 9B 00 00  - NEG  BYTE [BP+DI+0000]
F6 9C 00 00  - NEG  BYTE [SI+0000]
F6 9D 00 00  - NEG  BYTE [DI+0000]
F6 9E 00 00  - NEG  BYTE [BP+0000]
F6 9F 00 00  - NEG  BYTE [BX+0000]
F6 D8  - NEG  AL
F6 D9  - NEG  CL
F6 DA  - NEG  DL
F6 DB  - NEG  BL
F6 DC  - NEG  AH
F6 DD  - NEG  CH
F6 DE  - NEG  DH
F6 DF  - NEG  BH
F7 18  - NEG  WORD [BX+SI]
F7 19  - NEG  WORD [BX+DI]
F7 1A  - NEG  WORD [BP+SI]
F7 1B  - NEG  WORD [BP+DI]
F7 1C  - NEG  WORD [SI]
F7 1D  - NEG  WORD [DI]
F7 1E 00 00  - NEG  WORD [0000]
F7 1F  - NEG  WORD [BX]
F7 58 00  - NEG  WORD [BX+SI+00]
F7 59 00  - NEG  WORD [BX+DI+00]
F7 5A 00  - NEG  WORD [BP+SI+00]
F7 5B 00  - NEG  WORD [BP+DI+00]
F7 5C 00  - NEG  WORD [SI+00]
F7 5D 00  - NEG  WORD [DI+00]
F7 5E 00  - NEG  WORD [BP+00]
F7 5F 00  - NEG  WORD [BX+00]
F7 98 00 00  - NEG  WORD [BX+SI+0000]
F7 99 00 00  - NEG  WORD [BX+DI+0000]
F7 9A 00 00  - NEG  WORD [BP+SI+0000]
F7 9B 00 00  - NEG  WORD [BP+DI+0000]
F7 9C 00 00  - NEG  WORD [SI+0000]
F7 9D 00 00  - NEG  WORD [DI+0000]
F7 9E 00 00  - NEG  WORD [BP+0000]
F7 9F 00 00  - NEG  WORD [BX+0000]
F7 D8  - NEG  AX
F7 D9  - NEG  CX
F7 DA  - NEG  DX
F7 DB  - NEG  BX
F7 DC  - NEG  SP
F7 DD  - NEG  BP
F7 DE  - NEG  SI
F7 DF  - NEG  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 358767 razy...opracował AJOT 2007-2024