Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: IDIV

 

 

66 F7 38  - IDIV  DWORD [BX+SI]
66 F7 39  - IDIV  DWORD [BX+DI]
66 F7 3A  - IDIV  DWORD [BP+SI]
66 F7 3B  - IDIV  DWORD [BP+DI]
66 F7 3C  - IDIV  DWORD [SI]
66 F7 3D  - IDIV  DWORD [DI]
66 F7 3E 00 00  - IDIV  DWORD [0000]
66 F7 3F  - IDIV  DWORD [BX]
66 F7 78 00  - IDIV  DWORD [BX+SI+00]
66 F7 79 00  - IDIV  DWORD [BX+DI+00]
66 F7 7A 00  - IDIV  DWORD [BP+SI+00]
66 F7 7B 00  - IDIV  DWORD [BP+DI+00]
66 F7 7C 00  - IDIV  DWORD [SI+00]
66 F7 7D 00  - IDIV  DWORD [DI+00]
66 F7 7E 00  - IDIV  DWORD [BP+00]
66 F7 7F 00  - IDIV  DWORD [BX+00]
66 F7 B8 00 00  - IDIV  DWORD [BX+SI+0000]
66 F7 B9 00 00  - IDIV  DWORD [BX+DI+0000]
66 F7 BA 00 00  - IDIV  DWORD [BP+SI+0000]
66 F7 BB 00 00  - IDIV  DWORD [BP+DI+0000]
66 F7 BC 00 00  - IDIV  DWORD [SI+0000]
66 F7 BD 00 00  - IDIV  DWORD [DI+0000]
66 F7 BE 00 00  - IDIV  DWORD [BP+0000]
66 F7 BF 00 00  - IDIV  DWORD [BX+0000]
66 F7 F8  - IDIV  EAX
66 F7 F9  - IDIV  ECX
66 F7 FA  - IDIV  EDX
66 F7 FB  - IDIV  EBX
66 F7 FC  - IDIV  ESP
66 F7 FD  - IDIV  EBP
66 F7 FE  - IDIV  ESI
66 F7 FF  - IDIV  EDI
F6 38  - IDIV  BYTE [BX+SI]
F6 39  - IDIV  BYTE [BX+DI]
F6 3A  - IDIV  BYTE [BP+SI]
F6 3B  - IDIV  BYTE [BP+DI]
F6 3C  - IDIV  BYTE [SI]
F6 3D  - IDIV  BYTE [DI]
F6 3E 00 00  - IDIV  BYTE [0000]
F6 3F  - IDIV  BYTE [BX]
F6 78 00  - IDIV  BYTE [BX+SI+00]
F6 79 00  - IDIV  BYTE [BX+DI+00]
F6 7A 00  - IDIV  BYTE [BP+SI+00]
F6 7B 00  - IDIV  BYTE [BP+DI+00]
F6 7C 00  - IDIV  BYTE [SI+00]
F6 7D 00  - IDIV  BYTE [DI+00]
F6 7E 00  - IDIV  BYTE [BP+00]
F6 7F 00  - IDIV  BYTE [BX+00]
F6 B8 00 00  - IDIV  BYTE [BX+SI+0000]
F6 B9 00 00  - IDIV  BYTE [BX+DI+0000]
F6 BA 00 00  - IDIV  BYTE [BP+SI+0000]
F6 BB 00 00  - IDIV  BYTE [BP+DI+0000]
F6 BC 00 00  - IDIV  BYTE [SI+0000]
F6 BD 00 00  - IDIV  BYTE [DI+0000]
F6 BE 00 00  - IDIV  BYTE [BP+0000]
F6 BF 00 00  - IDIV  BYTE [BX+0000]
F6 F8  - IDIV  AL
F6 F9  - IDIV  CL
F6 FA  - IDIV  DL
F6 FB  - IDIV  BL
F6 FC  - IDIV  AH
F6 FD  - IDIV  CH
F6 FE  - IDIV  DH
F6 FF  - IDIV  BH
F7 38  - IDIV  WORD [BX+SI]
F7 39  - IDIV  WORD [BX+DI]
F7 3A  - IDIV  WORD [BP+SI]
F7 3B  - IDIV  WORD [BP+DI]
F7 3C  - IDIV  WORD [SI]
F7 3D  - IDIV  WORD [DI]
F7 3E 00 00  - IDIV  WORD [0000]
F7 3F  - IDIV  WORD [BX]
F7 78 00  - IDIV  WORD [BX+SI+00]
F7 79 00  - IDIV  WORD [BX+DI+00]
F7 7A 00  - IDIV  WORD [BP+SI+00]
F7 7B 00  - IDIV  WORD [BP+DI+00]
F7 7C 00  - IDIV  WORD [SI+00]
F7 7D 00  - IDIV  WORD [DI+00]
F7 7E 00  - IDIV  WORD [BP+00]
F7 7F 00  - IDIV  WORD [BX+00]
F7 B8 00 00  - IDIV  WORD [BX+SI+0000]
F7 B9 00 00  - IDIV  WORD [BX+DI+0000]
F7 BA 00 00  - IDIV  WORD [BP+SI+0000]
F7 BB 00 00  - IDIV  WORD [BP+DI+0000]
F7 BC 00 00  - IDIV  WORD [SI+0000]
F7 BD 00 00  - IDIV  WORD [DI+0000]
F7 BE 00 00  - IDIV  WORD [BP+0000]
F7 BF 00 00  - IDIV  WORD [BX+0000]
F7 F8  - IDIV  AX
F7 F9  - IDIV  CX
F7 FA  - IDIV  DX
F7 FB  - IDIV  BX
F7 FC  - IDIV  SP
F7 FD  - IDIV  BP
F7 FE  - IDIV  SI
F7 FF  - IDIV  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024