Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: DEC

 

 

48  - DEC  AX
49  - DEC  CX
4A  - DEC  DX
4B  - DEC  BX
4C  - DEC  SP
4D  - DEC  BP
4E  - DEC  SI
4F  - DEC  DI
66 48  - DEC  EAX
66 49  - DEC  ECX
66 4A  - DEC  EDX
66 4B  - DEC  EBX
66 4C  - DEC  ESP
66 4D  - DEC  EBP
66 4E  - DEC  ESI
66 4F  - DEC  EDI
66 FF 08  - DEC  DWORD [BX+SI]
66 FF 09  - DEC  DWORD [BX+DI]
66 FF 0A  - DEC  DWORD [BP+SI]
66 FF 0B  - DEC  DWORD [BP+DI]
66 FF 0C  - DEC  DWORD [SI]
66 FF 0D  - DEC  DWORD [DI]
66 FF 0E 00 00  - DEC  DWORD [0000]
66 FF 0F  - DEC  DWORD [BX]
66 FF 48 00  - DEC  DWORD [BX+SI+00]
66 FF 49 00  - DEC  DWORD [BX+DI+00]
66 FF 4A 00  - DEC  DWORD [BP+SI+00]
66 FF 4B 00  - DEC  DWORD [BP+DI+00]
66 FF 4C 00  - DEC  DWORD [SI+00]
66 FF 4D 00  - DEC  DWORD [DI+00]
66 FF 4E 00  - DEC  DWORD [BP+00]
66 FF 4F 00  - DEC  DWORD [BX+00]
66 FF 88 00 00  - DEC  DWORD [BX+SI+0000]
66 FF 89 00 00  - DEC  DWORD [BX+DI+0000]
66 FF 8A 00 00  - DEC  DWORD [BP+SI+0000]
66 FF 8B 00 00  - DEC  DWORD [BP+DI+0000]
66 FF 8C 00 00  - DEC  DWORD [SI+0000]
66 FF 8D 00 00  - DEC  DWORD [DI+0000]
66 FF 8E 00 00  - DEC  DWORD [BP+0000]
66 FF 8F 00 00  - DEC  DWORD [BX+0000]
FE 08  - DEC  BYTE [BX+SI]
FE 09  - DEC  BYTE [BX+DI]
FE 0A  - DEC  BYTE [BP+SI]
FE 0B  - DEC  BYTE [BP+DI]
FE 0C  - DEC  BYTE [SI]
FE 0D  - DEC  BYTE [DI]
FE 0E 00 00  - DEC  BYTE [0000]
FE 0F  - DEC  BYTE [BX]
FE 48 00  - DEC  BYTE [BX+SI+00]
FE 49 00  - DEC  BYTE [BX+DI+00]
FE 4A 00  - DEC  BYTE [BP+SI+00]
FE 4B 00  - DEC  BYTE [BP+DI+00]
FE 4C 00  - DEC  BYTE [SI+00]
FE 4D 00  - DEC  BYTE [DI+00]
FE 4E 00  - DEC  BYTE [BP+00]
FE 4F 00  - DEC  BYTE [BX+00]
FE 88 00 00  - DEC  BYTE [BX+SI+0000]
FE 89 00 00  - DEC  BYTE [BX+DI+0000]
FE 8A 00 00  - DEC  BYTE [BP+SI+0000]
FE 8B 00 00  - DEC  BYTE [BP+DI+0000]
FE 8C 00 00  - DEC  BYTE [SI+0000]
FE 8D 00 00  - DEC  BYTE [DI+0000]
FE 8E 00 00  - DEC  BYTE [BP+0000]
FE 8F 00 00  - DEC  BYTE [BX+0000]
FE C8  - DEC  AL
FE C9  - DEC  CL
FE CA  - DEC  DL
FE CB  - DEC  BL
FE CC  - DEC  AH
FE CD  - DEC  CH
FE CE  - DEC  DH
FE CF  - DEC  BH
FF 08  - DEC  WORD [BX+SI]
FF 09  - DEC  WORD [BX+DI]
FF 0A  - DEC  WORD [BP+SI]
FF 0B  - DEC  WORD [BP+DI]
FF 0C  - DEC  WORD [SI]
FF 0D  - DEC  WORD [DI]
FF 0E 00 00  - DEC  WORD [0000]
FF 0F  - DEC  WORD [BX]
FF 48 00  - DEC  WORD [BX+SI+00]
FF 49 00  - DEC  WORD [BX+DI+00]
FF 4A 00  - DEC  WORD [BP+SI+00]
FF 4B 00  - DEC  WORD [BP+DI+00]
FF 4C 00  - DEC  WORD [SI+00]
FF 4D 00  - DEC  WORD [DI+00]
FF 4E 00  - DEC  WORD [BP+00]
FF 4F 00  - DEC  WORD [BX+00]
FF 88 00 00  - DEC  WORD [BX+SI+0000]
FF 89 00 00  - DEC  WORD [BX+DI+0000]
FF 8A 00 00  - DEC  WORD [BP+SI+0000]
FF 8B 00 00  - DEC  WORD [BP+DI+0000]
FF 8C 00 00  - DEC  WORD [SI+0000]
FF 8D 00 00  - DEC  WORD [DI+0000]
FF 8E 00 00  - DEC  WORD [BP+0000]
FF 8F 00 00  - DEC  WORD [BX+0000]

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 356430 razy...opracował AJOT 2007-2024