Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETP

 

 

0F 9A 00  - SETP  BYTE [BX+SI]
0F 9A 01  - SETP  BYTE [BX+DI]
0F 9A 02  - SETP  BYTE [BP+SI]
0F 9A 03  - SETP  BYTE [BP+DI]
0F 9A 04  - SETP  BYTE [SI]
0F 9A 05  - SETP  BYTE [DI]
0F 9A 06 00 00  - SETP  BYTE [0000]
0F 9A 07  - SETP  BYTE [BX]
0F 9A 40 00  - SETP  BYTE [BX+SI+00]
0F 9A 41 00  - SETP  BYTE [BX+DI+00]
0F 9A 42 00  - SETP  BYTE [BP+SI+00]
0F 9A 43 00  - SETP  BYTE [BP+DI+00]
0F 9A 44 00  - SETP  BYTE [SI+00]
0F 9A 45 00  - SETP  BYTE [DI+00]
0F 9A 46 00  - SETP  BYTE [BP+00]
0F 9A 47 00  - SETP  BYTE [BX+00]
0F 9A 80 00 00  - SETP  BYTE [BX+SI+0000]
0F 9A 81 00 00  - SETP  BYTE [BX+DI+0000]
0F 9A 82 00 00  - SETP  BYTE [BP+SI+0000]
0F 9A 83 00 00  - SETP  BYTE [BP+DI+0000]
0F 9A 84 00 00  - SETP  BYTE [SI+0000]
0F 9A 85 00 00  - SETP  BYTE [DI+0000]
0F 9A 86 00 00  - SETP  BYTE [BP+0000]
0F 9A 87 00 00  - SETP  BYTE [BX+0000]
0F 9A C0  - SETP  AL
0F 9A C1  - SETP  CL
0F 9A C2  - SETP  DL
0F 9A C3  - SETP  BL
0F 9A C4  - SETP  AH
0F 9A C5  - SETP  CH
0F 9A C6  - SETP  DH
0F 9A C7  - SETP  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024