Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: JMP

 

 

E9 00 00  - JMP  0000
EA 00 00 00 00  - JMP  0000:0000
EB 00  - JMP  +00
FF 20  - JMP  [BX+SI]
FF 21  - JMP  [BX+DI]
FF 22  - JMP  [BP+SI]
FF 23  - JMP  [BP+DI]
FF 24  - JMP  [SI]
FF 25  - JMP  [DI]
FF 26 00 00  - JMP  [0000]
FF 27  - JMP  [BX]
FF 28  - JMP  FAR [BX+SI]
FF 29  - JMP  FAR [BX+DI]
FF 2A  - JMP  FAR [BP+SI]
FF 2B  - JMP  FAR [BP+DI]
FF 2C  - JMP  FAR [SI]
FF 2D  - JMP  FAR [DI]
FF 2E 00 00  - JMP  FAR [0000]
FF 2F  - JMP  FAR [BX]
FF 60 00  - JMP  [BX+SI+00]
FF 61 00  - JMP  [BX+DI+00]
FF 62 00  - JMP  [BP+SI+00]
FF 63 00  - JMP  [BP+DI+00]
FF 64 00  - JMP  [SI+00]
FF 65 00  - JMP  [DI+00]
FF 66 00  - JMP  [BP+00]
FF 67 00  - JMP  [BX+00]
FF 68 00  - JMP  FAR [BX+SI+00]
FF 69 00  - JMP  FAR [BX+DI+00]
FF 6A 00  - JMP  FAR [BP+SI+00]
FF 6B 00  - JMP  FAR [BP+DI+00]
FF 6C 00  - JMP  FAR [SI+00]
FF 6D 00  - JMP  FAR [DI+00]
FF 6E 00  - JMP  FAR [BP+00]
FF 6F 00  - JMP  FAR [BX+00]
FF A0 00 00  - JMP  [BX+SI+0000]
FF A1 00 00  - JMP  [BX+DI+0000]
FF A2 00 00  - JMP  [BP+SI+0000]
FF A3 00 00  - JMP  [BP+DI+0000]
FF A4 00 00  - JMP  [SI+0000]
FF A5 00 00  - JMP  [DI+0000]
FF A6 00 00  - JMP  [BP+0000]
FF A7 00 00  - JMP  [BX+0000]
FF A8 00 00  - JMP  FAR [BX+SI+0000]
FF A9 00 00  - JMP  FAR [BX+DI+0000]
FF AA 00 00  - JMP  FAR [BP+SI+0000]
FF AB 00 00  - JMP  FAR [BP+DI+0000]
FF AC 00 00  - JMP  FAR [SI+0000]
FF AD 00 00  - JMP  FAR [DI+0000]
FF AE 00 00  - JMP  FAR [BP+0000]
FF AF 00 00  - JMP  FAR [BX+0000]
FF E0  - JMP  AX
FF E1  - JMP  CX
FF E2  - JMP  DX
FF E3  - JMP  BX
FF E4  - JMP  SP
FF E5  - JMP  BP
FF E6  - JMP  SI
FF E7  - JMP  DI
FF E8  - JMP  FAR AX
FF E9  - JMP  FAR CX
FF EA  - JMP  FAR DX
FF EB  - JMP  FAR BX
FF EC  - JMP  FAR SP
FF ED  - JMP  FAR BP
FF EE  - JMP  FAR SI
FF EF  - JMP  FAR DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024