Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: ROR

 

 

66 C1 08 00  - ROR  DWORD [BX+SI],00
66 C1 09 00  - ROR  DWORD [BX+DI],00
66 C1 0A 00  - ROR  DWORD [BP+SI],00
66 C1 0B 00  - ROR  DWORD [BP+DI],00
66 C1 0C 00  - ROR  DWORD [SI],00
66 C1 0D 00  - ROR  DWORD [DI],00
66 C1 0E 00 00 00  - ROR  DWORD [0000],00
66 C1 0F 00  - ROR  DWORD [BX],00
66 C1 48 00 00  - ROR  DWORD [BX+SI+00],00
66 C1 49 00 00  - ROR  DWORD [BX+DI+00],00
66 C1 4A 00 00  - ROR  DWORD [BP+SI+00],00
66 C1 4B 00 00  - ROR  DWORD [BP+DI+00],00
66 C1 4C 00 00  - ROR  DWORD [SI+00],00
66 C1 4D 00 00  - ROR  DWORD [DI+00],00
66 C1 4E 00 00  - ROR  DWORD [BP+00],00
66 C1 4F 00 00  - ROR  DWORD [BX+00],00
66 C1 88 00 00 00  - ROR  DWORD [BX+SI+0000],00
66 C1 89 00 00 00  - ROR  DWORD [BX+DI+0000],00
66 C1 8A 00 00 00  - ROR  DWORD [BP+SI+0000],00
66 C1 8B 00 00 00  - ROR  DWORD [BP+DI+0000],00
66 C1 8C 00 00 00  - ROR  DWORD [SI+0000],00
66 C1 8D 00 00 00  - ROR  DWORD [DI+0000],00
66 C1 8E 00 00 00  - ROR  DWORD [BP+0000],00
66 C1 8F 00 00 00  - ROR  DWORD [BX+0000],00
66 C1 C8 00  - ROR  EAX,00
66 C1 C9 00  - ROR  ECX,00
66 C1 CA 00  - ROR  EDX,00
66 C1 CB 00  - ROR  EBX,00
66 C1 CC 00  - ROR  ESP,00
66 C1 CD 00  - ROR  EBP,00
66 C1 CE 00  - ROR  ESI,00
66 C1 CF 00  - ROR  EDI,00
66 D1 08  - ROR  DWORD [BX+SI]
66 D1 09  - ROR  DWORD [BX+DI]
66 D1 0A  - ROR  DWORD [BP+SI]
66 D1 0B  - ROR  DWORD [BP+DI]
66 D1 0C  - ROR  DWORD [SI]
66 D1 0D  - ROR  DWORD [DI]
66 D1 0E 00 00  - ROR  DWORD [0000]
66 D1 0F  - ROR  DWORD [BX]
66 D1 48 00  - ROR  DWORD [BX+SI+00]
66 D1 49 00  - ROR  DWORD [BX+DI+00]
66 D1 4A 00  - ROR  DWORD [BP+SI+00]
66 D1 4B 00  - ROR  DWORD [BP+DI+00]
66 D1 4C 00  - ROR  DWORD [SI+00]
66 D1 4D 00  - ROR  DWORD [DI+00]
66 D1 4E 00  - ROR  DWORD [BP+00]
66 D1 4F 00  - ROR  DWORD [BX+00]
66 D1 88 00 00  - ROR  DWORD [BX+SI+0000]
66 D1 89 00 00  - ROR  DWORD [BX+DI+0000]
66 D1 8A 00 00  - ROR  DWORD [BP+SI+0000]
66 D1 8B 00 00  - ROR  DWORD [BP+DI+0000]
66 D1 8C 00 00  - ROR  DWORD [SI+0000]
66 D1 8D 00 00  - ROR  DWORD [DI+0000]
66 D1 8E 00 00  - ROR  DWORD [BP+0000]
66 D1 8F 00 00  - ROR  DWORD [BX+0000]
66 D1 C8  - ROR  EAX
66 D1 C9  - ROR  ECX
66 D1 CA  - ROR  EDX
66 D1 CB  - ROR  EBX
66 D1 CC  - ROR  ESP
66 D1 CD  - ROR  EBP
66 D1 CE  - ROR  ESI
66 D1 CF  - ROR  EDI
66 D3 08  - ROR  DWORD [BX+SI],CL
66 D3 09  - ROR  DWORD [BX+DI],CL
66 D3 0A  - ROR  DWORD [BP+SI],CL
66 D3 0B  - ROR  DWORD [BP+DI],CL
66 D3 0C  - ROR  DWORD [SI],CL
66 D3 0D  - ROR  DWORD [DI],CL
66 D3 0E 00 00  - ROR  DWORD [0000],CL
66 D3 0F  - ROR  DWORD [BX],CL
66 D3 48 00  - ROR  DWORD [BX+SI+00],CL
66 D3 49 00  - ROR  DWORD [BX+DI+00],CL
66 D3 4A 00  - ROR  DWORD [BP+SI+00],CL
66 D3 4B 00  - ROR  DWORD [BP+DI+00],CL
66 D3 4C 00  - ROR  DWORD [SI+00],CL
66 D3 4D 00  - ROR  DWORD [DI+00],CL
66 D3 4E 00  - ROR  DWORD [BP+00],CL
66 D3 4F 00  - ROR  DWORD [BX+00],CL
66 D3 88 00 00  - ROR  DWORD [BX+SI+0000],CL
66 D3 89 00 00  - ROR  DWORD [BX+DI+0000],CL
66 D3 8A 00 00  - ROR  DWORD [BP+SI+0000],CL
66 D3 8B 00 00  - ROR  DWORD [BP+DI+0000],CL
66 D3 8C 00 00  - ROR  DWORD [SI+0000],CL
66 D3 8D 00 00  - ROR  DWORD [DI+0000],CL
66 D3 8E 00 00  - ROR  DWORD [BP+0000],CL
66 D3 8F 00 00  - ROR  DWORD [BX+0000],CL
66 D3 C8  - ROR  EAX,CL
66 D3 C9  - ROR  ECX,CL
66 D3 CA  - ROR  EDX,CL
66 D3 CB  - ROR  EBX,CL
66 D3 CC  - ROR  ESP,CL
66 D3 CD  - ROR  EBP,CL
66 D3 CE  - ROR  ESI,CL
66 D3 CF  - ROR  EDI,CL
C0 08 00  - ROR  BYTE [BX+SI],00
C0 09 00  - ROR  BYTE [BX+DI],00
C0 0A 00  - ROR  BYTE [BP+SI],00
C0 0B 00  - ROR  BYTE [BP+DI],00
C0 0C 00  - ROR  BYTE [SI],00
C0 0D 00  - ROR  BYTE [DI],00
C0 0E 00 00 00  - ROR  BYTE [0000],00
C0 0F 00  - ROR  BYTE [BX],00
C0 48 00 00  - ROR  BYTE [BX+SI+00],00
C0 49 00 00  - ROR  BYTE [BX+DI+00],00
C0 4A 00 00  - ROR  BYTE [BP+SI+00],00
C0 4B 00 00  - ROR  BYTE [BP+DI+00],00
C0 4C 00 00  - ROR  BYTE [SI+00],00
C0 4D 00 00  - ROR  BYTE [DI+00],00
C0 4E 00 00  - ROR  BYTE [BP+00],00
C0 4F 00 00  - ROR  BYTE [BX+00],00
C0 88 00 00 00  - ROR  BYTE [BX+SI+0000],00
C0 89 00 00 00  - ROR  BYTE [BX+DI+0000],00
C0 8A 00 00 00  - ROR  BYTE [BP+SI+0000],00
C0 8B 00 00 00  - ROR  BYTE [BP+DI+0000],00
C0 8C 00 00 00  - ROR  BYTE [SI+0000],00
C0 8D 00 00 00  - ROR  BYTE [DI+0000],00
C0 8E 00 00 00  - ROR  BYTE [BP+0000],00
C0 8F 00 00 00  - ROR  BYTE [BX+0000],00
C0 C8 00  - ROR  AL,00
C0 C9 00  - ROR  CL,00
C0 CA 00  - ROR  DL,00
C0 CB 00  - ROR  BL,00
C0 CC 00  - ROR  AH,00
C0 CD 00  - ROR  CH,00
C0 CE 00  - ROR  DH,00
C0 CF 00  - ROR  BH,00
C1 08 00  - ROR  WORD [BX+SI],00
C1 09 00  - ROR  WORD [BX+DI],00
C1 0A 00  - ROR  WORD [BP+SI],00
C1 0B 00  - ROR  WORD [BP+DI],00
C1 0C 00  - ROR  WORD [SI],00
C1 0D 00  - ROR  WORD [DI],00
C1 0E 00 00 00  - ROR  WORD [0000],00
C1 0F 00  - ROR  WORD [BX],00
C1 48 00 00  - ROR  WORD [BX+SI+00],00
C1 49 00 00  - ROR  WORD [BX+DI+00],00
C1 4A 00 00  - ROR  WORD [BP+SI+00],00
C1 4B 00 00  - ROR  WORD [BP+DI+00],00
C1 4C 00 00  - ROR  WORD [SI+00],00
C1 4D 00 00  - ROR  WORD [DI+00],00
C1 4E 00 00  - ROR  WORD [BP+00],00
C1 4F 00 00  - ROR  WORD [BX+00],00
C1 88 00 00 00  - ROR  WORD [BX+SI+0000],00
C1 89 00 00 00  - ROR  WORD [BX+DI+0000],00
C1 8A 00 00 00  - ROR  WORD [BP+SI+0000],00
C1 8B 00 00 00  - ROR  WORD [BP+DI+0000],00
C1 8C 00 00 00  - ROR  WORD [SI+0000],00
C1 8D 00 00 00  - ROR  WORD [DI+0000],00
C1 8E 00 00 00  - ROR  WORD [BP+0000],00
C1 8F 00 00 00  - ROR  WORD [BX+0000],00
C1 C8 00  - ROR  AX,00
C1 C9 00  - ROR  CX,00
C1 CA 00  - ROR  DX,00
C1 CB 00  - ROR  BX,00
C1 CC 00  - ROR  SP,00
C1 CD 00  - ROR  BP,00
C1 CE 00  - ROR  SI,00
C1 CF 00  - ROR  DI,00
D0 08  - ROR  BYTE [BX+SI]
D0 09  - ROR  BYTE [BX+DI]
D0 0A  - ROR  BYTE [BP+SI]
D0 0B  - ROR  BYTE [BP+DI]
D0 0C  - ROR  BYTE [SI]
D0 0D  - ROR  BYTE [DI]
D0 0E 00 00  - ROR  BYTE [0000]
D0 0F  - ROR  BYTE [BX]
D0 48 00  - ROR  BYTE [BX+SI+00]
D0 49 00  - ROR  BYTE [BX+DI+00]
D0 4A 00  - ROR  BYTE [BP+SI+00]
D0 4B 00  - ROR  BYTE [BP+DI+00]
D0 4C 00  - ROR  BYTE [SI+00]
D0 4D 00  - ROR  BYTE [DI+00]
D0 4E 00  - ROR  BYTE [BP+00]
D0 4F 00  - ROR  BYTE [BX+00]
D0 88 00 00  - ROR  BYTE [BX+SI+0000]
D0 89 00 00  - ROR  BYTE [BX+DI+0000]
D0 8A 00 00  - ROR  BYTE [BP+SI+0000]
D0 8B 00 00  - ROR  BYTE [BP+DI+0000]
D0 8C 00 00  - ROR  BYTE [SI+0000]
D0 8D 00 00  - ROR  BYTE [DI+0000]
D0 8E 00 00  - ROR  BYTE [BP+0000]
D0 8F 00 00  - ROR  BYTE [BX+0000]
D0 C8  - ROR  AL
D0 C9  - ROR  CL
D0 CA  - ROR  DL
D0 CB  - ROR  BL
D0 CC  - ROR  AH
D0 CD  - ROR  CH
D0 CE  - ROR  DH
D0 CF  - ROR  BH
D1 08  - ROR  WORD [BX+SI]
D1 09  - ROR  WORD [BX+DI]
D1 0A  - ROR  WORD [BP+SI]
D1 0B  - ROR  WORD [BP+DI]
D1 0C  - ROR  WORD [SI]
D1 0D  - ROR  WORD [DI]
D1 0E 00 00  - ROR  WORD [0000]
D1 0F  - ROR  WORD [BX]
D1 48 00  - ROR  WORD [BX+SI+00]
D1 49 00  - ROR  WORD [BX+DI+00]
D1 4A 00  - ROR  WORD [BP+SI+00]
D1 4B 00  - ROR  WORD [BP+DI+00]
D1 4C 00  - ROR  WORD [SI+00]
D1 4D 00  - ROR  WORD [DI+00]
D1 4E 00  - ROR  WORD [BP+00]
D1 4F 00  - ROR  WORD [BX+00]
D1 88 00 00  - ROR  WORD [BX+SI+0000]
D1 89 00 00  - ROR  WORD [BX+DI+0000]
D1 8A 00 00  - ROR  WORD [BP+SI+0000]
D1 8B 00 00  - ROR  WORD [BP+DI+0000]
D1 8C 00 00  - ROR  WORD [SI+0000]
D1 8D 00 00  - ROR  WORD [DI+0000]
D1 8E 00 00  - ROR  WORD [BP+0000]
D1 8F 00 00  - ROR  WORD [BX+0000]
D1 C8  - ROR  AX
D1 C9  - ROR  CX
D1 CA  - ROR  DX
D1 CB  - ROR  BX
D1 CC  - ROR  SP
D1 CD  - ROR  BP
D1 CE  - ROR  SI
D1 CF  - ROR  DI
D2 08  - ROR  BYTE [BX+SI],CL
D2 09  - ROR  BYTE [BX+DI],CL
D2 0A  - ROR  BYTE [BP+SI],CL
D2 0B  - ROR  BYTE [BP+DI],CL
D2 0C  - ROR  BYTE [SI],CL
D2 0D  - ROR  BYTE [DI],CL
D2 0E 00 00  - ROR  BYTE [0000],CL
D2 0F  - ROR  BYTE [BX],CL
D2 48 00  - ROR  BYTE [BX+SI+00],CL
D2 49 00  - ROR  BYTE [BX+DI+00],CL
D2 4A 00  - ROR  BYTE [BP+SI+00],CL
D2 4B 00  - ROR  BYTE [BP+DI+00],CL
D2 4C 00  - ROR  BYTE [SI+00],CL
D2 4D 00  - ROR  BYTE [DI+00],CL
D2 4E 00  - ROR  BYTE [BP+00],CL
D2 4F 00  - ROR  BYTE [BX+00],CL
D2 88 00 00  - ROR  BYTE [BX+SI+0000],CL
D2 89 00 00  - ROR  BYTE [BX+DI+0000],CL
D2 8A 00 00  - ROR  BYTE [BP+SI+0000],CL
D2 8B 00 00  - ROR  BYTE [BP+DI+0000],CL
D2 8C 00 00  - ROR  BYTE [SI+0000],CL
D2 8D 00 00  - ROR  BYTE [DI+0000],CL
D2 8E 00 00  - ROR  BYTE [BP+0000],CL
D2 8F 00 00  - ROR  BYTE [BX+0000],CL
D2 C8  - ROR  AL,CL
D2 C9  - ROR  CL,CL
D2 CA  - ROR  DL,CL
D2 CB  - ROR  BL,CL
D2 CC  - ROR  AH,CL
D2 CD  - ROR  CH,CL
D2 CE  - ROR  DH,CL
D2 CF  - ROR  BH,CL
D3 08  - ROR  WORD [BX+SI],CL
D3 09  - ROR  WORD [BX+DI],CL
D3 0A  - ROR  WORD [BP+SI],CL
D3 0B  - ROR  WORD [BP+DI],CL
D3 0C  - ROR  WORD [SI],CL
D3 0D  - ROR  WORD [DI],CL
D3 0E 00 00  - ROR  WORD [0000],CL
D3 0F  - ROR  WORD [BX],CL
D3 48 00  - ROR  WORD [BX+SI+00],CL
D3 49 00  - ROR  WORD [BX+DI+00],CL
D3 4A 00  - ROR  WORD [BP+SI+00],CL
D3 4B 00  - ROR  WORD [BP+DI+00],CL
D3 4C 00  - ROR  WORD [SI+00],CL
D3 4D 00  - ROR  WORD [DI+00],CL
D3 4E 00  - ROR  WORD [BP+00],CL
D3 4F 00  - ROR  WORD [BX+00],CL
D3 88 00 00  - ROR  WORD [BX+SI+0000],CL
D3 89 00 00  - ROR  WORD [BX+DI+0000],CL
D3 8A 00 00  - ROR  WORD [BP+SI+0000],CL
D3 8B 00 00  - ROR  WORD [BP+DI+0000],CL
D3 8C 00 00  - ROR  WORD [SI+0000],CL
D3 8D 00 00  - ROR  WORD [DI+0000],CL
D3 8E 00 00  - ROR  WORD [BP+0000],CL
D3 8F 00 00  - ROR  WORD [BX+0000],CL
D3 C8  - ROR  AX,CL
D3 C9  - ROR  CX,CL
D3 CA  - ROR  DX,CL
D3 CB  - ROR  BX,CL
D3 CC  - ROR  SP,CL
D3 CD  - ROR  BP,CL
D3 CE  - ROR  SI,CL
D3 CF  - ROR  DI,CL

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 373933 razy...opracował AJOT 2007-2024