Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: AND

 

Rozkaz AND to rozkaz procesora Intel 8086, który służy do wykonania operacji logicznej AND na zawartości dwóch rejestrów i zapisania wyniku w jednym z nich.
Przykładowo, wykonanie rozkazu AND AX, BX spowoduje wykonanie operacji logicznej AND na zawartości rejestru AX i rejestru BX, a wynik zostanie zapisany w rejestrze AX.

 

 

 

20 00  - AND  [BX+SI],AL
20 01  - AND  [BX+DI],AL
20 02  - AND  [BP+SI],AL
20 03  - AND  [BP+DI],AL
20 04  - AND  [SI],AL
20 05  - AND  [DI],AL
20 06 00 00  - AND  [0000],AL
20 07  - AND  [BX],AL
20 08  - AND  [BX+SI],CL
20 09  - AND  [BX+DI],CL
20 0A  - AND  [BP+SI],CL
20 0B  - AND  [BP+DI],CL
20 0C  - AND  [SI],CL
20 0D  - AND  [DI],CL
20 0E 00 00  - AND  [0000],CL
20 0F  - AND  [BX],CL
20 10  - AND  [BX+SI],DL
20 11  - AND  [BX+DI],DL
20 12  - AND  [BP+SI],DL
20 13  - AND  [BP+DI],DL
20 14  - AND  [SI],DL
20 15  - AND  [DI],DL
20 16 00 00  - AND  [0000],DL
20 17  - AND  [BX],DL
20 18  - AND  [BX+SI],BL
20 19  - AND  [BX+DI],BL
20 1A  - AND  [BP+SI],BL
20 1B  - AND  [BP+SI],BL
20 1C  - AND  [SI],BL
20 1D  - AND  [DI],BL
20 1E 00 00  - AND  [0000],BL
20 1F  - AND  [BX],BL
20 20  - AND  [BX+SI],AH
20 21  - AND  [BX+DI],AH
20 22  - AND  [BP+SI],AH
20 23  - AND  [BP+DI],AH
20 24  - AND  [SI],AH
20 25  - AND  [DI],AH
20 26 00 00  - AND  [0000],AH
20 27  - AND  [BX],AH
20 28  - AND  [BX+SI],CH
20 29  - AND  [BX+DI],CH
20 2A  - AND  [BP+SI],CH
20 2B  - AND  [BP+DI],CH
20 2C  - AND  [SI],CH
20 2D  - AND  [DI],CH
20 2E 00 00  - AND  [0000],CH
20 2F  - AND  [BX],CH
20 30  - AND  [BX+SI],DH
20 31  - AND  [BX+DI],DH
20 32  - AND  [BP+SI],DH
20 33  - AND  [BP+DI],DH
20 34  - AND  [SI],DH
20 35  - AND  [DI],DH
20 36 00 00  - AND  [0000],DH
20 37  - AND  [BX],DH
20 38  - AND  [BX+SI],BH
20 39  - AND  [BX+DI],BH
20 3A  - AND  [BP+SI],BH
20 3B  - AND  [BP+DI],BH
20 3C  - AND  [SI],BH
20 3D  - AND  [DI],BH
20 3E 00 00  - AND  [0000],BH
20 3F  - AND  [BX],BH
20 40 00  - AND  [BX+SI+00],AL
20 41 00  - AND  [BX+DI+00],AL
20 42 00  - AND  [BP+SI+00],AL
20 43 00  - AND  [BP+DI+00],AL
20 44 00  - AND  [SI+00],AL
20 45 00  - AND  [DI+00],AL
20 46 00  - AND  [BP+00],AL
20 47 00  - AND  [BX+00],AL
20 48 00  - AND  [BX+SI+00],CL
20 49 00  - AND  [BX+DI+00],CL
20 4A 00  - AND  [BP+SI+00],CL
20 4B 00  - AND  [BP+DI+00],CL
20 4C 00  - AND  [SI+00],CL
20 4D 00  - AND  [DI+00],CL
20 4E 00  - AND  [BP+00],CL
20 4F 00  - AND  [BX+00],CL
20 50 00  - AND  [BX+SI+00],DL
20 51 00  - AND  [BX+DI+00],DL
20 52 00  - AND  [BP+SI+00],DL
20 53 00  - AND  [BP+DI+00],DL
20 54 00  - AND  [SI+00],DL
20 55 00  - AND  [DI+00],DL
20 56 00  - AND  [BP+00],DL
20 57 00  - AND  [BX+00],DL
20 58 00  - AND  [BX+SI+00],BL
20 59 00  - AND  [BX+DI+00],BL
20 5A 00  - AND  [BP+SI+00],BL
20 5B 00  - AND  [BP+DI+00],BL
20 5C 00  - AND  [SI+00],BL
20 5D 00  - AND  [DI+00],BL
20 5E 00  - AND  [BP+00],BL
20 5F 00  - AND  [BX+00],BL
20 60 00  - AND  [BX+SI+00],AH
20 61 00  - AND  [BX+DI+00],AH
20 62 00  - AND  [BP+SI+00],AH
20 63 00  - AND  [BP+DI+00],AH
20 64 00  - AND  [SI+00],AH
20 65 00  - AND  [DI+00],AH
20 66 00  - AND  [BP+00],AH
20 67 00  - AND  [BX+00],AH
20 68 00  - AND  [BX+SI+00],CH
20 69 00  - AND  [BX+DI+00],CH
20 6A 00  - AND  [BP+SI+00],CH
20 6B 00  - AND  [BP+DI+00],CH
20 6C 00  - AND  [SI+00],CH
20 6D 00  - AND  [DI+00],CH
20 6E 00  - AND  [BP+00],CH
20 6F 00  - AND  [BX+00],CH
20 70 00  - AND  [BX+SI+00],DH
20 71 00  - AND  [BX+DI+00],DH
20 72 00  - AND  [BP+SI+00],DH
20 73 00  - AND  [BP+DI+00],DH
20 74 00  - AND  [SI+00],DH
20 75 00  - AND  [DI+00],DH
20 76 00  - AND  [BP+00],DH
20 77 00  - AND  [BX+00],DH
20 78 00  - AND  [BX+SI+00],BH
20 79 00  - AND  [BX+DI+00],BH
20 7A 00  - AND  [BP+SI+00],BH
20 7B 00  - AND  [BP+DI+00],BH
20 7C 00  - AND  [SI+00],BH
20 7D 00  - AND  [DI+00],BH
20 7E 00  - AND  [BP+00],BH
20 7F 00  - AND  [BX+00],BH
20 80 00 00  - AND  [BX+SI+0000],AL
20 81 00 00  - AND  [BX+DI+0000],AL
20 82 00 00  - AND  [BP+SI+0000],AL
20 83 00 00  - AND  [BP+DI+0000],AL
20 84 00 00  - AND  [SI+0000],AL
20 85 00 00  - AND  [DI+0000],AL
20 86 00 00  - AND  [BP+0000],AL
20 87 00 00  - AND  [BX+0000],AL
20 88 00 00  - AND  [BX+SI+0000],CL
20 89 00 00  - AND  [BX+DI+0000],CL
20 8A 00 00  - AND  [BP+SI+0000],CL
20 8B 00 00  - AND  [BP+DI+0000],CL
20 8C 00 00  - AND  [SI+0000],CL
20 8D 00 00  - AND  [DI+0000],CL
20 8E 00 00  - AND  [BP+0000],CL
20 8F 00 00  - AND  [BX+0000],CL
20 90 00 00  - AND  [BX+SI+0000],DL
20 91 00 00  - AND  [BX+DI+0000],DL
20 92 00 00  - AND  [BP+SI+0000],DL
20 93 00 00  - AND  [BP+DI+0000],DL
20 94 00 00  - AND  [SI+0000],DL
20 95 00 00  - AND  [DI+0000],DL
20 96 00 00  - AND  [BP+0000],DL
20 97 00 00  - AND  [BX+0000],DL
20 98 00 00  - AND  [BX+SI+0000],BL
20 99 00 00  - AND  [BX+DI+0000],BL
20 9A 00 00  - AND  [BP+SI+0000],BL
20 9B 00 00  - AND  [BP+DI+0000],BL
20 9C 00 00  - AND  [SI+0000],BL
20 9D 00 00  - AND  [DI+0000],BL
20 9E 00 00  - AND  [BP+0000],BL
20 9F 00 00  - AND  [BX+0000],BL
20 A0 00 00  - AND  [BX+SI+0000],AH
20 A1 00 00  - AND  [BX+DI+0000],AH
20 A2 00 00  - AND  [BP+SI+0000],AH
20 A3 00 00  - AND  [BP+DI+0000],AH
20 A4 00 00  - AND  [SI+0000],AH
20 A5 00 00  - AND  [DI+0000],AH
20 A6 00 00  - AND  [BP+0000],AH
20 A7 00 00  - AND  [BX+0000],AH
20 A8 00 00  - AND  [BX+SI+0000],CH
20 A9 00 00  - AND  [BX+DI+0000],CH
20 AA 00 00  - AND  [BP+SI+0000],CH
20 AB 00 00  - AND  [BP+DI+0000],CH
20 AC 00 00  - AND  [SI+0000],CH
20 AD 00 00  - AND  [DI+0000],CH
20 AE 00 00  - AND  [BP+0000],CH
20 AF 00 00  - AND  [BX+0000],CH
20 B0 00 00  - AND  [BX+SI+0000],DH
20 B1 00 00  - AND  [BX+DI+0000],DH
20 B2 00 00  - AND  [BP+SI+0000],DH
20 B3 00 00  - AND  [BP+DI+0000],DH
20 B4 00 00  - AND  [SI+0000],DH
20 B5 00 00  - AND  [DI+0000],DH
20 B6 00 00  - AND  [BP+0000],DH
20 B7 00 00  - AND  [BX+0000],DH
20 B8 00 00  - AND  [BX+SI+0000],BH
20 B9 00 00  - AND  [BX+DI+0000],BH
20 BA 00 00  - AND  [BP+SI+0000],BH
20 BB 00 00  - AND  [BP+DI+0000],BH
20 BC 00 00  - AND  [SI+0000],BH
20 BD 00 00  - AND  [DI+0000],BH
20 BE 00 00  - AND  [BP+0000],BH
20 BF 00 00  - AND  [BX+0000],BH
20 C0  - AND  AL,AL
20 C1  - AND  CL,AL
20 C2  - AND  DL,AL
20 C3  - AND  BL,AL
20 C4  - AND  AH,AL
20 C5  - AND  CH,AL
20 C6  - AND  DH,AL
20 C7  - AND  BH,AL
20 C8  - AND  AL,CL
20 C9  - AND  CL,CL
20 CA  - AND  DL,CL
20 CB  - AND  BL,CL
20 CC  - AND  AH,CL
20 CD  - AND  CH,CL
20 CE  - AND  DH,CL
20 CF  - AND  BH,CL
20 D0  - AND  AL,DL
20 D1  - AND  CL,DL
20 D2  - AND  DL,DL
20 D3  - AND  BL,DL
20 D4  - AND  AH,DL
20 D5  - AND  CH,DL
20 D6  - AND  DH,DL
20 D7  - AND  BH,DL
20 D8  - AND  AL,BL
20 D9  - AND  CL,BL
20 DA  - AND  DL,BL
20 DB  - AND  BL,BL
20 DC  - AND  AH,BL
20 DD  - AND  CH,BL
20 DE  - AND  DH,BL
20 DF  - AND  BH,BL
20 E0  - AND  AL,AH
20 E1  - AND  CL,AH
20 E2  - AND  DL,AH
20 E3  - AND  BL,AH
20 E4  - AND  AH,AH
20 E5  - AND  CH,AH
20 E6  - AND  DH,AH
20 E7  - AND  BH,AH
20 E8  - AND  AL,CH
20 E9  - AND  CL,CH
20 EA  - AND  DL,CH
20 EB  - AND  BL,CH
20 EC  - AND  AH,CH
20 ED  - AND  CH,CH
20 EE  - AND  DH,CH
20 EF  - AND  BH,CH
20 F0  - AND  AL,DH
20 F1  - AND  CL,DH
20 F2  - AND  DL,DH
20 F3  - AND  BL,DH
20 F4  - AND  AH,DH
20 F5  - AND  CH,DH
20 F6  - AND  DH,DH
20 F7  - AND  BH,DH
20 F8  - AND  AL,BH
20 F9  - AND  CL,BH
20 FA  - AND  DL,BH
20 FB  - AND  BL,BH
20 FC  - AND  AH,BH
20 FD  - AND  CH,BH
20 FE  - AND  DH,BH
20 FF  - AND  BH,BH
21 00  - AND  [BX+SI],AX
21 01  - AND  [BX+DI],AX
21 02  - AND  [BP+SI],AX
21 03  - AND  [BP+DI],AX
21 04  - AND  [SI],AX
21 05  - AND  [DI],AX
21 06 00 00  - AND  [0000],AX
21 07  - AND  [BX],AX
21 08  - AND  [BX+SI],CX
21 09  - AND  [BX+DI],CX
21 0A  - AND  [BP+SI],CX
21 0B  - AND  [BP+DI],CX
21 0C  - AND  [SI],CX
21 0D  - AND  [DI],CX
21 0E 00 00  - AND  [0000],CX
21 0F  - AND  [BX],CX
21 10  - AND  [BX+SI],DX
21 11  - AND  [BX+DI],DX
21 12  - AND  [BP+SI],DX
21 13  - AND  [BP+DI],DX
21 14  - AND  [SI],DX
21 15  - AND  [DI],DX
21 16 00 00  - AND  [0000],DX
21 17  - AND  [BX],DX
21 18  - AND  [BX+SI],BX
21 19  - AND  [BX+DI],BX
21 1A  - AND  [BP+SI],BX
21 1B  - AND  [BP+SI],BX
21 1C  - AND  [SI],BX
21 1D  - AND  [DI],BX
21 1E 00 00  - AND  [0000],BX
21 1F  - AND  [BX],BX
21 20  - AND  [BX+SI],SP
21 21  - AND  [BX+DI],SP
21 22  - AND  [BP+SI],SP
21 23  - AND  [BP+DI],SP
21 24  - AND  [SI],SP
21 25  - AND  [DI],SP
21 26 00 00  - AND  [0000],SP
21 27  - AND  [BX],SP
21 28  - AND  [BX+SI],BP
21 29  - AND  [BX+DI],BP
21 2A  - AND  [BP+SI],BP
21 2B  - AND  [BP+DI],BP
21 2C  - AND  [SI],BP
21 2D  - AND  [DI],BP
21 2E 00 00  - AND  [0000],BP
21 2F  - AND  [BX],BP
21 30  - AND  [BX+SI],SI
21 31  - AND  [BX+DI],SI
21 32  - AND  [BP+SI],SI
21 33  - AND  [BP+DI],SI
21 34  - AND  [SI],SI
21 35  - AND  [DI],SI
21 36 00 00  - AND  [0000],SI
21 37  - AND  [BX],SI
21 38  - AND  [BX+SI],DI
21 39  - AND  [BX+DI],DI
21 3A  - AND  [BP+SI],DI
21 3B  - AND  [BP+DI],DI
21 3C  - AND  [SI],DI
21 3D  - AND  [DI],DI
21 3E 00 00  - AND  [0000],DI
21 3F  - AND  [BX],DI
21 40 00  - AND  [BX+SI+00],AX
21 41 00  - AND  [BX+DI+00],AX
21 42 00  - AND  [BP+SI+00],AX
21 43 00  - AND  [BP+DI+00],AX
21 44 00  - AND  [SI+00],AX
21 45 00  - AND  [DI+00],AX
21 46 00  - AND  [BP+00],AX
21 47 00  - AND  [BX+00],AX
21 48 00  - AND  [BX+SI+00],CX
21 49 00  - AND  [BX+DI+00],CX
21 4A 00  - AND  [BP+SI+00],CX
21 4B 00  - AND  [BP+DI+00],CX
21 4C 00  - AND  [SI+00],CX
21 4D 00  - AND  [DI+00],CX
21 4E 00  - AND  [BP+00],CX
21 4F 00  - AND  [BX+00],CX
21 50 00  - AND  [BX+SI+00],DX
21 51 00  - AND  [BX+DI+00],DX
21 52 00  - AND  [BP+SI+00],DX
21 53 00  - AND  [BP+DI+00],DX
21 54 00  - AND  [SI+00],DX
21 55 00  - AND  [DI+00],DX
21 56 00  - AND  [BP+00],DX
21 57 00  - AND  [BX+00],DX
21 58 00  - AND  [BX+SI+00],BX
21 59 00  - AND  [BX+DI+00],BX
21 5A 00  - AND  [BP+SI+00],BX
21 5B 00  - AND  [BP+DI+00],BX
21 5C 00  - AND  [SI+00],BX
21 5D 00  - AND  [DI+00],BX
21 5E 00  - AND  [BP+00],BX
21 5F 00  - AND  [BX+00],BX
21 60 00  - AND  [BX+SI+00],SP
21 61 00  - AND  [BX+DI+00],SP
21 62 00  - AND  [BP+SI+00],SP
21 63 00  - AND  [BP+DI+00],SP
21 64 00  - AND  [SI+00],SP
21 65 00  - AND  [DI+00],SP
21 66 00  - AND  [BP+00],SP
21 67 00  - AND  [BX+00],SP
21 68 00  - AND  [BX+SI+00],BP
21 69 00  - AND  [BX+DI+00],BP
21 6A 00  - AND  [BP+SI+00],BP
21 6B 00  - AND  [BP+DI+00],BP
21 6C 00  - AND  [SI+00],BP
21 6D 00  - AND  [DI+00],BP
21 6E 00  - AND  [BP+00],BP
21 6F 00  - AND  [BX+00],BP
21 70 00  - AND  [BX+SI+00],SI
21 71 00  - AND  [BX+DI+00],SI
21 72 00  - AND  [BP+SI+00],SI
21 73 00  - AND  [BP+DI+00],SI
21 74 00  - AND  [SI+00],SI
21 75 00  - AND  [DI+00],SI
21 76 00  - AND  [BP+00],SI
21 77 00  - AND  [BX+00],SI
21 78 00  - AND  [BX+SI+00],DI
21 79 00  - AND  [BX+DI+00],DI
21 7A 00  - AND  [BP+SI+00],DI
21 7B 00  - AND  [BP+DI+00],DI
21 7C 00  - AND  [SI+00],DI
21 7D 00  - AND  [DI+00],DI
21 7E 00  - AND  [BP+00],DI
21 7F 00  - AND  [BX+00],DI
21 80 00 00  - AND  [BX+SI+0000],AX
21 81 00 00  - AND  [BX+DI+0000],AX
21 82 00 00  - AND  [BP+SI+0000],AX
21 83 00 00  - AND  [BP+DI+0000],AX
21 84 00 00  - AND  [SI+0000],AX
21 85 00 00  - AND  [DI+0000],AX
21 86 00 00  - AND  [BP+0000],AX
21 87 00 00  - AND  [BX+0000],AX
21 88 00 00  - AND  [BX+SI+0000],CX
21 89 00 00  - AND  [BX+DI+0000],CX
21 8A 00 00  - AND  [BP+SI+0000],CX
21 8B 00 00  - AND  [BP+DI+0000],CX
21 8C 00 00  - AND  [SI+0000],CX
21 8D 00 00  - AND  [DI+0000],CX
21 8E 00 00  - AND  [BP+0000],CX
21 8F 00 00  - AND  [BX+0000],CX
21 90 00 00  - AND  [BX+SI+0000],DX
21 91 00 00  - AND  [BX+DI+0000],DX
21 92 00 00  - AND  [BP+SI+0000],DX
21 93 00 00  - AND  [BP+DI+0000],DX
21 94 00 00  - AND  [SI+0000],DX
21 95 00 00  - AND  [DI+0000],DX
21 96 00 00  - AND  [BP+0000],DX
21 97 00 00  - AND  [BX+0000],DX
21 98 00 00  - AND  [BX+SI+0000],BX
21 99 00 00  - AND  [BX+DI+0000],BX
21 9A 00 00  - AND  [BP+SI+0000],BX
21 9B 00 00  - AND  [BP+DI+0000],BX
21 9C 00 00  - AND  [SI+0000],BX
21 9D 00 00  - AND  [DI+0000],BX
21 9E 00 00  - AND  [BP+0000],BX
21 9F 00 00  - AND  [BX+0000],BX
21 A0 00 00  - AND  [BX+SI+0000],SP
21 A1 00 00  - AND  [BX+DI+0000],SP
21 A2 00 00  - AND  [BP+SI+0000],SP
21 A3 00 00  - AND  [BP+DI+0000],SP
21 A4 00 00  - AND  [SI+0000],SP
21 A5 00 00  - AND  [DI+0000],SP
21 A6 00 00  - AND  [BP+0000],SP
21 A7 00 00  - AND  [BX+0000],SP
21 A8 00 00  - AND  [BX+SI+0000],BP
21 A9 00 00  - AND  [BX+DI+0000],BP
21 AA 00 00  - AND  [BP+SI+0000],BP
21 AB 00 00  - AND  [BP+DI+0000],BP
21 AC 00 00  - AND  [SI+0000],BP
21 AD 00 00  - AND  [DI+0000],BP
21 AE 00 00  - AND  [BP+0000],BP
21 AF 00 00  - AND  [BX+0000],BP
21 B0 00 00  - AND  [BX+SI+0000],SI
21 B1 00 00  - AND  [BX+DI+0000],SI
21 B2 00 00  - AND  [BP+SI+0000],SI
21 B3 00 00  - AND  [BP+DI+0000],SI
21 B4 00 00  - AND  [SI+0000],SI
21 B5 00 00  - AND  [DI+0000],SI
21 B6 00 00  - AND  [BP+0000],SI
21 B7 00 00  - AND  [BX+0000],SI
21 B8 00 00  - AND  [BX+SI+0000],DI
21 B9 00 00  - AND  [BX+DI+0000],DI
21 BA 00 00  - AND  [BP+SI+0000],DI
21 BB 00 00  - AND  [BP+DI+0000],DI
21 BC 00 00  - AND  [SI+0000],DI
21 BD 00 00  - AND  [DI+0000],DI
21 BE 00 00  - AND  [BP+0000],DI
21 BF 00 00  - AND  [BX+0000],DI
21 C0  - AND  AX,AX
21 C1  - AND  CX,AX
21 C2  - AND  DX,AX
21 C3  - AND  BX,AX
21 C4  - AND  SP,AX
21 C5  - AND  BP,AX
21 C6  - AND  SI,AX
21 C7  - AND  DI,AX
21 C8  - AND  AX,CX
21 C9  - AND  CX,CX
21 CA  - AND  DX,CX
21 CB  - AND  BX,CX
21 CC  - AND  SP,CX
21 CD  - AND  BP,CX
21 CE  - AND  SI,CX
21 CF  - AND  DI,CX
21 D0  - AND  AX,DX
21 D1  - AND  CX,DX
21 D2  - AND  DX,DX
21 D3  - AND  BX,DX
21 D4  - AND  SP,DX
21 D5  - AND  BP,DX
21 D6  - AND  SI,DX
21 D7  - AND  DI,DX
21 D8  - AND  AX,BX
21 D9  - AND  CX,BX
21 DA  - AND  DX,BX
21 DB  - AND  BX,BX
21 DC  - AND  SP,BX
21 DD  - AND  BP,BX
21 DE  - AND  SI,BX
21 DF  - AND  DI,BX
21 E0  - AND  AX,SP
21 E1  - AND  CX,SP
21 E2  - AND  DX,SP
21 E3  - AND  BX,SP
21 E4  - AND  SP,SP
21 E5  - AND  BP,SP
21 E6  - AND  SI,SP
21 E7  - AND  DI,SP
21 E8  - AND  AX,BP
21 E9  - AND  CX,BP
21 EA  - AND  DX,BP
21 EB  - AND  BX,BP
21 EC  - AND  SP,BP
21 ED  - AND  BP,BP
21 EE  - AND  SI,BP
21 EF  - AND  DI,BP
21 F0  - AND  AX,SI
21 F1  - AND  CX,SI
21 F2  - AND  DX,SI
21 F3  - AND  BX,SI
21 F4  - AND  SP,SI
21 F5  - AND  BP,SI
21 F6  - AND  SI,SI
21 F7  - AND  DI,SI
21 F8  - AND  AX,DI
21 F9  - AND  CX,DI
21 FA  - AND  DX,DI
21 FB  - AND  BX,DI
21 FC  - AND  SP,DI
21 FD  - AND  BP,DI
21 FE  - AND  SI,DI
21 FF  - AND  DI,DI
22 00  - AND  AL,[BX+SI]
22 01  - AND  AL,[BX+DI]
22 02  - AND  AL,[BP+SI]
22 03  - AND  AL,[BP+DI]
22 04  - AND  AL,[SI]
22 05  - AND  AL,[DI]
22 06 00 00  - AND  AL,[0000]
22 07  - AND  AL,[BX]
22 08  - AND  CL,[BX+SI]
22 09  - AND  CL,[BX+DI]
22 0A  - AND  CL,[BP+SI]
22 0B  - AND  CL,[BP+DI]
22 0C  - AND  CL,[SI]
22 0D  - AND  CL,[DI]
22 0E 00 00  - AND  CL,[0000]
22 0F  - AND  CL,[BX]
22 10  - AND  DL,[BX+SI]
22 11  - AND  DL,[BX+DI]
22 12  - AND  DL,[BP+SI]
22 13  - AND  DL,[BP+DI]
22 14  - AND  DL,[SI]
22 15  - AND  DL,[DI]
22 16 00 00  - AND  DL,[0000]
22 17  - AND  DL,[BX]
22 18  - AND  BL,[BX+SI]
22 19  - AND  BL,[BX+DI]
22 1A  - AND  BL,[BP+SI]
22 1B  - AND  BL,[BP+DI]
22 1C  - AND  BL,[SI]
22 1D  - AND  BL,[DI]
22 1E 00 00  - AND  BL,[0000]
22 1F  - AND  BL,[BX]
22 20  - AND  AH,[BX+SI]
22 21  - AND  AH,[BX+DI]
22 22  - AND  AH,[BP+SI]
22 23  - AND  AH,[BP+DI]
22 24  - AND  AH,[SI]
22 25  - AND  AH,[DI]
22 26 00 00  - AND  AH,[0000]
22 27  - AND  AH,[BX]
22 28  - AND  CH,[BX+SI]
22 29  - AND  CH,[BX+DI]
22 2A  - AND  CH,[BP+SI]
22 2B  - AND  CH,[BP+DI]
22 2C  - AND  CH,[SI]
22 2D  - AND  CH,[DI]
22 2E 00 00  - AND  CH,[0000]
22 2F  - AND  CH,[BX]
22 30  - AND  DH,[BX+SI]
22 31  - AND  DH,[BX+DI]
22 32  - AND  DH,[BP+SI]
22 33  - AND  DH,[BP+DI]
22 34  - AND  DH,[SI]
22 35  - AND  DH,[DI]
22 36 00 00  - AND  DH,[0000]
22 37  - AND  DH,[BX]
22 38  - AND  BH,[BX+SI]
22 39  - AND  BH,[BX+DI]
22 3A  - AND  BH,[BP+SI]
22 3B  - AND  BH,[BP+DI]
22 3C  - AND  BH,[SI]
22 3D  - AND  BH,[DI]
22 3E 00 00  - AND  BH,[0000]
22 3F  - AND  BH,[BX]
22 40 00  - AND  AL,[BX+SI+00]
22 41 00  - AND  AL,[BX+DI+00]
22 42 00  - AND  AL,[BP+SI+00]
22 43 00  - AND  AL,[BP+DI+00]
22 44 00  - AND  AL,[SI+00]
22 45 00  - AND  AL,[DI+00]
22 46 00  - AND  AL,[BP+00]
22 47 00  - AND  AL,[BX+00]
22 48 00  - AND  CL,[BX+SI+00]
22 49 00  - AND  CL,[BX+DI+00]
22 4A 00  - AND  CL,[BP+SI+00]
22 4B 00  - AND  CL,[BP+DI+00]
22 4C 00  - AND  CL,[SI+00]
22 4D 00  - AND  CL,[DI+00]
22 4E 00  - AND  CL,[BP+00]
22 4F 00  - AND  CL,[BX+00]
22 50 00  - AND  DL,[BX+SI+00]
22 51 00  - AND  DL,[BX+DI+00]
22 52 00  - AND  DL,[BP+SI+00]
22 53 00  - AND  DL,[BP+DI+00]
22 54 00  - AND  DL,[SI+00]
22 55 00  - AND  DL,[DI+00]
22 56 00  - AND  DL,[BP+00]
22 57 00  - AND  DL,[BX+00]
22 58 00  - AND  BL,[BX+SI+00]
22 59 00  - AND  BL,[BX+DI+00]
22 5A 00  - AND  BL,[BP+SI+00]
22 5B 00  - AND  BL,[BP+DI+00]
22 5C 00  - AND  BL,[SI+00]
22 5D 00  - AND  BL,[DI+00]
22 5E 00  - AND  BL,[BP+00]
22 5F 00  - AND  BL,[BX+00]
22 60 00  - AND  AH,[BX+SI+00]
22 61 00  - AND  AH,[BX+DI+00]
22 62 00  - AND  AH,[BP+SI+00]
22 63 00  - AND  AH,[BP+DI+00]
22 64 00  - AND  AH,[SI+00]
22 65 00  - AND  AH,[DI+00]
22 66 00  - AND  AH,[BP+00]
22 67 00  - AND  AH,[BX+00]
22 68 00  - AND  CH,[BX+SI+00]
22 69 00  - AND  CH,[BX+DI+00]
22 6A 00  - AND  CH,[BP+SI+00]
22 6B 00  - AND  CH,[BP+DI+00]
22 6C 00  - AND  CH,[SI+00]
22 6D 00  - AND  CH,[DI+00]
22 6E 00  - AND  CH,[BP+00]
22 6F 00  - AND  CH,[BX+00]
22 70 00  - AND  DH,[BX+SI+00]
22 71 00  - AND  DH,[BX+DI+00]
22 72 00  - AND  DH,[BP+SI+00]
22 73 00  - AND  DH,[BP+DI+00]
22 74 00  - AND  DH,[SI+00]
22 75 00  - AND  DH,[DI+00]
22 76 00  - AND  DH,[BP+00]
22 77 00  - AND  DH,[BX+00]
22 78 00  - AND  BH,[BX+SI+00]
22 79 00  - AND  BH,[BX+DI+00]
22 7A 00  - AND  BH,[BP+SI+00]
22 7B 00  - AND  BH,[BP+DI+00]
22 7C 00  - AND  BH,[SI+00]
22 7D 00  - AND  BH,[DI+00]
22 7E 00  - AND  BH,[BP+00]
22 7F 00  - AND  BH,[BX+00]
22 80 00 00  - AND  AL,[BX+SI+0000]
22 81 00 00  - AND  AL,[BX+DI+0000]
22 82 00 00  - AND  AL,[BP+SI+0000]
22 83 00 00  - AND  AL,[BP+DI+0000]
22 84 00 00  - AND  AL,[SI+0000]
22 85 00 00  - AND  AL,[DI+0000]
22 86 00 00  - AND  AL,[BP+0000]
22 87 00 00  - AND  AL,[BX+0000]
22 88 00 00  - AND  CL,[BX+SI+0000]
22 89 00 00  - AND  CL,[BX+DI+0000]
22 8A 00 00  - AND  CL,[BP+SI+0000]
22 8B 00 00  - AND  CL,[BP+DI+0000]
22 8C 00 00  - AND  CL,[SI+0000]
22 8D 00 00  - AND  CL,[DI+0000]
22 8E 00 00  - AND  CL,[BP+0000]
22 8F 00 00  - AND  CL,[BX+0000]
22 90 00 00  - AND  DL,[BX+SI+0000]
22 91 00 00  - AND  DL,[BX+DI+0000]
22 92 00 00  - AND  DL,[BP+SI+0000]
22 93 00 00  - AND  DL,[BP+DI+0000]
22 94 00 00  - AND  DL,[SI+0000]
22 95 00 00  - AND  DL,[DI+0000]
22 96 00 00  - AND  DL,[BP+0000]
22 97 00 00  - AND  DL,[BX+0000]
22 98 00 00  - AND  BL,[BX+SI+0000]
22 99 00 00  - AND  BL,[BX+DI+0000]
22 9A 00 00  - AND  BL,[BP+SI+0000]
22 9B 00 00  - AND  BL,[BP+DI+0000]
22 9C 00 00  - AND  BL,[SI+0000]
22 9D 00 00  - AND  BL,[DI+0000]
22 9E 00 00  - AND  BL,[BP+0000]
22 9F 00 00  - AND  BL,[BX+0000]
22 A0 00 00  - AND  AH,[BX+SI+0000]
22 A1 00 00  - AND  AH,[BX+DI+0000]
22 A2 00 00  - AND  AH,[BP+SI+0000]
22 A3 00 00  - AND  AH,[BP+DI+0000]
22 A4 00 00  - AND  AH,[SI+0000]
22 A5 00 00  - AND  AH,[DI+0000]
22 A6 00 00  - AND  AH,[BP+0000]
22 A7 00 00  - AND  AH,[BX+0000]
22 A8 00 00  - AND  CH,[BX+SI+0000]
22 A9 00 00  - AND  CH,[BX+DI+0000]
22 AA 00 00  - AND  CH,[BP+SI+0000]
22 AB 00 00  - AND  CH,[BP+DI+0000]
22 AC 00 00  - AND  CH,[SI+0000]
22 AD 00 00  - AND  CH,[DI+0000]
22 AE 00 00  - AND  CH,[BP+0000]
22 AF 00 00  - AND  CH,[BX+0000]
22 B0 00 00  - AND  DH,[BX+SI+0000]
22 B1 00 00  - AND  DH,[BX+DI+0000]
22 B2 00 00  - AND  DH,[BP+SI+0000]
22 B3 00 00  - AND  DH,[BP+DI+0000]
22 B4 00 00  - AND  DH,[SI+0000]
22 B5 00 00  - AND  DH,[DI+0000]
22 B6 00 00  - AND  DH,[BP+0000]
22 B7 00 00  - AND  DH,[BX+0000]
22 B8 00 00  - AND  BH,[BX+SI+0000]
22 B9 00 00  - AND  BH,[BX+DI+0000]
22 BA 00 00  - AND  BH,[BP+SI+0000]
22 BB 00 00  - AND  BH,[BP+DI+0000]
22 BC 00 00  - AND  BH,[SI+0000]
22 BD 00 00  - AND  BH,[DI+0000]
22 BE 00 00  - AND  BH,[BP+0000]
22 BF 00 00  - AND  BH,[BX+0000]
23 00  - AND  AX,[BX+SI]
23 01  - AND  AX,[BX+DI]
23 02  - AND  AX,[BP+SI]
23 03  - AND  AX,[BP+DI]
23 04  - AND  AX,[SI]
23 05  - AND  AX,[DI]
23 06 00 00  - AND  AX,[0000]
23 07  - AND  AX,[BX]
23 08  - AND  CX,[BX+SI]
23 09  - AND  CX,[BX+DI]
23 0A  - AND  CX,[BP+SI]
23 0B  - AND  CX,[BP+DI]
23 0C  - AND  CX,[SI]
23 0D  - AND  CX,[DI]
23 0E 00 00  - AND  CX,[0000]
23 0F  - AND  CX,[BX]
23 10  - AND  DX,[BX+SI]
23 11  - AND  DX,[BX+DI]
23 12  - AND  DX,[BP+SI]
23 13  - AND  DX,[BP+DI]
23 14  - AND  DX,[SI]
23 15  - AND  DX,[DI]
23 16 00 00  - AND  DX,[0000]
23 17  - AND  DX,[BX]
23 18  - AND  BX,[BX+SI]
23 19  - AND  BX,[BX+DI]
23 1A  - AND  BX,[BP+SI]
23 1B  - AND  BX,[BP+DI]
23 1C  - AND  BX,[SI]
23 1D  - AND  BX,[DI]
23 1E 00 00  - AND  BX,[0000]
23 1F  - AND  BX,[BX]
23 20  - AND  SP,[BX+SI]
23 21  - AND  SP,[BX+DI]
23 22  - AND  SP,[BP+SI]
23 23  - AND  SP,[BP+DI]
23 24  - AND  SP,[SI]
23 25  - AND  SP,[DI]
23 26 00 00  - AND  SP,[0000]
23 27  - AND  SP,[BX]
23 28  - AND  BP,[BX+SI]
23 29  - AND  BP,[BX+DI]
23 2A  - AND  BP,[BP+SI]
23 2B  - AND  BP,[BP+DI]
23 2C  - AND  BP,[SI]
23 2D  - AND  BP,[DI]
23 2E 00 00  - AND  BP,[0000]
23 2F  - AND  BP,[BX]
23 30  - AND  SI,[BX+SI]
23 31  - AND  SI,[BX+DI]
23 32  - AND  SI,[BP+SI]
23 33  - AND  SI,[BP+DI]
23 34  - AND  SI,[SI]
23 35  - AND  SI,[DI]
23 36 00 00  - AND  SI,[0000]
23 37  - AND  SI,[BX]
23 38  - AND  DI,[BX+SI]
23 39  - AND  DI,[BX+DI]
23 3A  - AND  DI,[BP+SI]
23 3B  - AND  DI,[BP+DI]
23 3C  - AND  DI,[SI]
23 3D  - AND  DI,[DI]
23 3E 00 00  - AND  DI,[0000]
23 3F  - AND  DI,[BX]
23 40 00  - AND  AX,[BX+SI+00]
23 41 00  - AND  AX,[BX+DI+00]
23 42 00  - AND  AX,[BP+SI+00]
23 43 00  - AND  AX,[BP+DI+00]
23 44 00  - AND  AX,[SI+00]
23 45 00  - AND  AX,[DI+00]
23 46 00  - AND  AX,[BP+00]
23 47 00  - AND  AX,[BX+00]
23 48 00  - AND  CX,[BX+SI+00]
23 49 00  - AND  CX,[BX+DI+00]
23 4A 00  - AND  CX,[BP+SI+00]
23 4B 00  - AND  CX,[BP+DI+00]
23 4C 00  - AND  CX,[SI+00]
23 4D 00  - AND  CX,[DI+00]
23 4E 00  - AND  CX,[BP+00]
23 4F 00  - AND  CX,[BX+00]
23 50 00  - AND  DX,[BX+SI+00]
23 51 00  - AND  DX,[BX+DI+00]
23 52 00  - AND  DX,[BP+SI+00]
23 53 00  - AND  DX,[BP+DI+00]
23 54 00  - AND  DX,[SI+00]
23 55 00  - AND  DX,[DI+00]
23 56 00  - AND  DX,[BP+00]
23 57 00  - AND  DX,[BX+00]
23 58 00  - AND  BX,[BX+SI+00]
23 59 00  - AND  BX,[BX+DI+00]
23 5A 00  - AND  BX,[BP+SI+00]
23 5B 00  - AND  BX,[BP+DI+00]
23 5C 00  - AND  BX,[SI+00]
23 5D 00  - AND  BX,[DI+00]
23 5E 00  - AND  BX,[BP+00]
23 5F 00  - AND  BX,[BX+00]
23 60 00  - AND  SP,[BX+SI+00]
23 61 00  - AND  SP,[BX+DI+00]
23 62 00  - AND  SP,[BP+SI+00]
23 63 00  - AND  SP,[BP+DI+00]
23 64 00  - AND  SP,[SI+00]
23 65 00  - AND  SP,[DI+00]
23 66 00  - AND  SP,[BP+00]
23 67 00  - AND  SP,[BX+00]
23 68 00  - AND  BP,[BX+SI+00]
23 69 00  - AND  BP,[BX+DI+00]
23 6A 00  - AND  BP,[BP+SI+00]
23 6B 00  - AND  BP,[BP+DI+00]
23 6C 00  - AND  BP,[SI+00]
23 6D 00  - AND  BP,[DI+00]
23 6E 00  - AND  BP,[BP+00]
23 6F 00  - AND  BP,[BX+00]
23 70 00  - AND  SI,[BX+SI+00]
23 71 00  - AND  SI,[BX+DI+00]
23 72 00  - AND  SI,[BP+SI+00]
23 73 00  - AND  SI,[BP+DI+00]
23 74 00  - AND  SI,[SI+00]
23 75 00  - AND  SI,[DI+00]
23 76 00  - AND  SI,[BP+00]
23 77 00  - AND  SI,[BX+00]
23 78 00  - AND  DI,[BX+SI+00]
23 79 00  - AND  DI,[BX+DI+00]
23 7A 00  - AND  DI,[BP+SI+00]
23 7B 00  - AND  DI,[BP+DI+00]
23 7C 00  - AND  DI,[SI+00]
23 7D 00  - AND  DI,[DI+00]
23 7E 00  - AND  DI,[BP+00]
23 7F 00  - AND  DI,[BX+00]
23 80 00 00  - AND  AX,[BX+SI+0000]
23 81 00 00  - AND  AX,[BX+DI+0000]
23 82 00 00  - AND  AX,[BP+SI+0000]
23 83 00 00  - AND  AX,[BP+DI+0000]
23 84 00 00  - AND  AX,[SI+0000]
23 85 00 00  - AND  AX,[DI+0000]
23 86 00 00  - AND  AX,[BP+0000]
23 87 00 00  - AND  AX,[BX+0000]
23 88 00 00  - AND  CX,[BX+SI+0000]
23 89 00 00  - AND  CX,[BX+DI+0000]
23 8A 00 00  - AND  CX,[BP+SI+0000]
23 8B 00 00  - AND  CX,[BP+DI+0000]
23 8C 00 00  - AND  CX,[SI+0000]
23 8D 00 00  - AND  CX,[DI+0000]
23 8E 00 00  - AND  CX,[BP+0000]
23 8F 00 00  - AND  CX,[BX+0000]
23 90 00 00  - AND  DX,[BX+SI+0000]
23 91 00 00  - AND  DX,[BX+DI+0000]
23 92 00 00  - AND  DX,[BP+SI+0000]
23 93 00 00  - AND  DX,[BP+DI+0000]
23 94 00 00  - AND  DX,[SI+0000]
23 95 00 00  - AND  DX,[DI+0000]
23 96 00 00  - AND  DX,[BP+0000]
23 97 00 00  - AND  DX,[BX+0000]
23 98 00 00  - AND  BX,[BX+SI+0000]
23 99 00 00  - AND  BX,[BX+DI+0000]
23 9A 00 00  - AND  BX,[BP+SI+0000]
23 9B 00 00  - AND  BX,[BP+DI+0000]
23 9C 00 00  - AND  BX,[SI+0000]
23 9D 00 00  - AND  BX,[DI+0000]
23 9E 00 00  - AND  BX,[BP+0000]
23 9F 00 00  - AND  BX,[BX+0000]
23 A0 00 00  - AND  SP,[BX+SI+0000]
23 A1 00 00  - AND  SP,[BX+DI+0000]
23 A2 00 00  - AND  SP,[BP+SI+0000]
23 A3 00 00  - AND  SP,[BP+DI+0000]
23 A4 00 00  - AND  SP,[SI+0000]
23 A5 00 00  - AND  SP,[DI+0000]
23 A6 00 00  - AND  SP,[BP+0000]
23 A7 00 00  - AND  SP,[BX+0000]
23 A8 00 00  - AND  BP,[BX+SI+0000]
23 A9 00 00  - AND  BP,[BX+DI+0000]
23 AA 00 00  - AND  BP,[BP+SI+0000]
23 AB 00 00  - AND  BP,[BP+DI+0000]
23 AC 00 00  - AND  BP,[SI+0000]
23 AD 00 00  - AND  BP,[DI+0000]
23 AE 00 00  - AND  BP,[BP+0000]
23 AF 00 00  - AND  BP,[BX+0000]
23 B0 00 00  - AND  SI,[BX+SI+0000]
23 B1 00 00  - AND  SI,[BX+DI+0000]
23 B2 00 00  - AND  SI,[BP+SI+0000]
23 B3 00 00  - AND  SI,[BP+DI+0000]
23 B4 00 00  - AND  SI,[SI+0000]
23 B5 00 00  - AND  SI,[DI+0000]
23 B6 00 00  - AND  SI,[BP+0000]
23 B7 00 00  - AND  SI,[BX+0000]
23 B8 00 00  - AND  DI,[BX+SI+0000]
23 B9 00 00  - AND  DI,[BX+DI+0000]
23 BA 00 00  - AND  DI,[BP+SI+0000]
23 BB 00 00  - AND  DI,[BP+DI+0000]
23 BC 00 00  - AND  DI,[SI+0000]
23 BD 00 00  - AND  DI,[DI+0000]
23 BE 00 00  - AND  DI,[BP+0000]
23 BF 00 00  - AND  DI,[BX+0000]
24 00  - AND  AL,00
25 00 00  - AND  AX,0000
66 21 00  - AND  [BX+SI],EAX
66 21 01  - AND  [BX+DI],EAX
66 21 02  - AND  [BP+SI],EAX
66 21 03  - AND  [BP+DI],EAX
66 21 04  - AND  [SI],EAX
66 21 05  - AND  [DI],EAX
66 21 06 00 00  - AND  [0000],EAX
66 21 07  - AND  [BX],EAX
66 21 08  - AND  [BX+SI],ECX
66 21 09  - AND  [BX+DI],ECX
66 21 0A  - AND  [BP+SI],ECX
66 21 0B  - AND  [BP+DI],ECX
66 21 0C  - AND  [SI],ECX
66 21 0D  - AND  [DI],ECX
66 21 0E 00 00  - AND  [0000],ECX
66 21 0F  - AND  [BX],ECX
66 21 10  - AND  [BX+SI],EDX
66 21 11  - AND  [BX+DI],EDX
66 21 12  - AND  [BP+SI],EDX
66 21 13  - AND  [BP+DI],EDX
66 21 14  - AND  [SI],EDX
66 21 15  - AND  [DI],EDX
66 21 16 00 00  - AND  [0000],EDX
66 21 17  - AND  [BX],EDX
66 21 18  - AND  [BX+SI],EBX
66 21 19  - AND  [BX+DI],EBX
66 21 1A  - AND  [BP+SI],EBX
66 21 1B  - AND  [BP+SI],EBX
66 21 1C  - AND  [SI],EBX
66 21 1D  - AND  [DI],EBX
66 21 1E 00 00  - AND  [0000],EBX
66 21 1F  - AND  [BX],EBX
66 21 20  - AND  [BX+SI],ESP
66 21 21  - AND  [BX+DI],ESP
66 21 22  - AND  [BP+SI],ESP
66 21 23  - AND  [BP+DI],ESP
66 21 24  - AND  [SI],ESP
66 21 25  - AND  [DI],ESP
66 21 26 00 00  - AND  [0000],ESP
66 21 27  - AND  [BX],ESP
66 21 28  - AND  [BX+SI],EBP
66 21 29  - AND  [BX+DI],EBP
66 21 2A  - AND  [BP+SI],EBP
66 21 2B  - AND  [BP+DI],EBP
66 21 2C  - AND  [SI],EBP
66 21 2D  - AND  [DI],EBP
66 21 2E 00 00  - AND  [0000],EBP
66 21 2F  - AND  [BX],EBP
66 21 30  - AND  [BX+SI],ESI
66 21 31  - AND  [BX+DI],ESI
66 21 32  - AND  [BP+SI],ESI
66 21 33  - AND  [BP+DI],ESI
66 21 34  - AND  [SI],ESI
66 21 35  - AND  [DI],ESI
66 21 36 00 00  - AND  [0000],ESI
66 21 37  - AND  [BX],ESI
66 21 38  - AND  [BX+SI],EDI
66 21 39  - AND  [BX+DI],EDI
66 21 3A  - AND  [BP+SI],EDI
66 21 3B  - AND  [BP+DI],EDI
66 21 3C  - AND  [SI],EDI
66 21 3D  - AND  [DI],EDI
66 21 3E 00 00  - AND  [0000],EDI
66 21 3F  - AND  [BX],EDI
66 21 40 00  - AND  [BX+SI+00],EAX
66 21 41 00  - AND  [BX+DI+00],EAX
66 21 42 00  - AND  [BP+SI+00],EAX
66 21 43 00  - AND  [BP+DI+00],EAX
66 21 44 00  - AND  [SI+00],EAX
66 21 45 00  - AND  [DI+00],EAX
66 21 46 00  - AND  [BP+00],EAX
66 21 47 00  - AND  [BX+00],EAX
66 21 48 00  - AND  [BX+SI+00],ECX
66 21 49 00  - AND  [BX+DI+00],ECX
66 21 4A 00  - AND  [BP+SI+00],ECX
66 21 4B 00  - AND  [BP+DI+00],ECX
66 21 4C 00  - AND  [SI+00],ECX
66 21 4D 00  - AND  [DI+00],ECX
66 21 4E 00  - AND  [BP+00],ECX
66 21 4F 00  - AND  [BX+00],ECX
66 21 50 00  - AND  [BX+SI+00],EDX
66 21 51 00  - AND  [BX+DI+00],EDX
66 21 52 00  - AND  [BP+SI+00],EDX
66 21 53 00  - AND  [BP+DI+00],EDX
66 21 54 00  - AND  [SI+00],EDX
66 21 55 00  - AND  [DI+00],EDX
66 21 56 00  - AND  [BP+00],EDX
66 21 57 00  - AND  [BX+00],EDX
66 21 58 00  - AND  [BX+SI+00],EBX
66 21 59 00  - AND  [BX+DI+00],EBX
66 21 5A 00  - AND  [BP+SI+00],EBX
66 21 5B 00  - AND  [BP+DI+00],EBX
66 21 5C 00  - AND  [SI+00],EBX
66 21 5D 00  - AND  [DI+00],EBX
66 21 5E 00  - AND  [BP+00],EBX
66 21 5F 00  - AND  [BX+00],EBX
66 21 60 00  - AND  [BX+SI+00],ESP
66 21 61 00  - AND  [BX+DI+00],ESP
66 21 62 00  - AND  [BP+SI+00],ESP
66 21 63 00  - AND  [BP+DI+00],ESP
66 21 64 00  - AND  [SI+00],ESP
66 21 65 00  - AND  [DI+00],ESP
66 21 66 00  - AND  [BP+00],ESP
66 21 67 00  - AND  [BX+00],ESP
66 21 68 00  - AND  [BX+SI+00],EBP
66 21 69 00  - AND  [BX+DI+00],EBP
66 21 6A 00  - AND  [BP+SI+00],EBP
66 21 6B 00  - AND  [BP+DI+00],EBP
66 21 6C 00  - AND  [SI+00],EBP
66 21 6D 00  - AND  [DI+00],EBP
66 21 6E 00  - AND  [BP+00],EBP
66 21 6F 00  - AND  [BX+00],EBP
66 21 70 00  - AND  [BX+SI+00],ESI
66 21 71 00  - AND  [BX+DI+00],ESI
66 21 72 00  - AND  [BP+SI+00],ESI
66 21 73 00  - AND  [BP+DI+00],ESI
66 21 74 00  - AND  [SI+00],ESI
66 21 75 00  - AND  [DI+00],ESI
66 21 76 00  - AND  [BP+00],ESI
66 21 77 00  - AND  [BX+00],ESI
66 21 78 00  - AND  [BX+SI+00],EDI
66 21 79 00  - AND  [BX+DI+00],EDI
66 21 7A 00  - AND  [BP+SI+00],EDI
66 21 7B 00  - AND  [BP+DI+00],EDI
66 21 7C 00  - AND  [SI+00],EDI
66 21 7D 00  - AND  [DI+00],EDI
66 21 7E 00  - AND  [BP+00],EDI
66 21 7F 00  - AND  [BX+00],EDI
66 21 80 00 00  - AND  [BX+SI+0000],EAX
66 21 81 00 00  - AND  [BX+DI+0000],EAX
66 21 82 00 00  - AND  [BP+SI+0000],EAX
66 21 83 00 00  - AND  [BP+DI+0000],EAX
66 21 84 00 00  - AND  [SI+0000],EAX
66 21 85 00 00  - AND  [DI+0000],EAX
66 21 86 00 00  - AND  [BP+0000],EAX
66 21 87 00 00  - AND  [BX+0000],EAX
66 21 88 00 00  - AND  [BX+SI+0000],ECX
66 21 89 00 00  - AND  [BX+DI+0000],ECX
66 21 8A 00 00  - AND  [BP+SI+0000],ECX
66 21 8B 00 00  - AND  [BP+DI+0000],ECX
66 21 8C 00 00  - AND  [SI+0000],ECX
66 21 8D 00 00  - AND  [DI+0000],ECX
66 21 8E 00 00  - AND  [BP+0000],ECX
66 21 8F 00 00  - AND  [BX+0000],ECX
66 21 90 00 00  - AND  [BX+SI+0000],EDX
66 21 91 00 00  - AND  [BX+DI+0000],EDX
66 21 92 00 00  - AND  [BP+SI+0000],EDX
66 21 93 00 00  - AND  [BP+DI+0000],EDX
66 21 94 00 00  - AND  [SI+0000],EDX
66 21 95 00 00  - AND  [DI+0000],EDX
66 21 96 00 00  - AND  [BP+0000],EDX
66 21 97 00 00  - AND  [BX+0000],EDX
66 21 98 00 00  - AND  [BX+SI+0000],EBX
66 21 99 00 00  - AND  [BX+DI+0000],EBX
66 21 9A 00 00  - AND  [BP+SI+0000],EBX
66 21 9B 00 00  - AND  [BP+DI+0000],EBX
66 21 9C 00 00  - AND  [SI+0000],EBX
66 21 9D 00 00  - AND  [DI+0000],EBX
66 21 9E 00 00  - AND  [BP+0000],EBX
66 21 9F 00 00  - AND  [BX+0000],EBX
66 21 A0 00 00  - AND  [BX+SI+0000],ESP
66 21 A1 00 00  - AND  [BX+DI+0000],ESP
66 21 A2 00 00  - AND  [BP+SI+0000],ESP
66 21 A3 00 00  - AND  [BP+DI+0000],ESP
66 21 A4 00 00  - AND  [SI+0000],ESP
66 21 A5 00 00  - AND  [DI+0000],ESP
66 21 A6 00 00  - AND  [BP+0000],ESP
66 21 A7 00 00  - AND  [BX+0000],ESP
66 21 A8 00 00  - AND  [BX+SI+0000],EBP
66 21 A9 00 00  - AND  [BX+DI+0000],EBP
66 21 AA 00 00  - AND  [BP+SI+0000],EBP
66 21 AB 00 00  - AND  [BP+DI+0000],EBP
66 21 AC 00 00  - AND  [SI+0000],EBP
66 21 AD 00 00  - AND  [DI+0000],EBP
66 21 AE 00 00  - AND  [BP+0000],EBP
66 21 AF 00 00  - AND  [BX+0000],EBP
66 21 B0 00 00  - AND  [BX+SI+0000],ESI
66 21 B1 00 00  - AND  [BX+DI+0000],ESI
66 21 B2 00 00  - AND  [BP+SI+0000],ESI
66 21 B3 00 00  - AND  [BP+DI+0000],ESI
66 21 B4 00 00  - AND  [SI+0000],ESI
66 21 B5 00 00  - AND  [DI+0000],ESI
66 21 B6 00 00  - AND  [BP+0000],ESI
66 21 B7 00 00  - AND  [BX+0000],ESI
66 21 B8 00 00  - AND  [BX+SI+0000],EDI
66 21 B9 00 00  - AND  [BX+DI+0000],EDI
66 21 BA 00 00  - AND  [BP+SI+0000],EDI
66 21 BB 00 00  - AND  [BP+DI+0000],EDI
66 21 BC 00 00  - AND  [SI+0000],EDI
66 21 BD 00 00  - AND  [DI+0000],EDI
66 21 BE 00 00  - AND  [BP+0000],EDI
66 21 BF 00 00  - AND  [BX+0000],EDI
66 21 C0  - AND  EAX,EAX
66 21 C1  - AND  ECX,EAX
66 21 C2  - AND  EDX,EAX
66 21 C3  - AND  EBX,EAX
66 21 C4  - AND  ESP,EAX
66 21 C5  - AND  EBP,EAX
66 21 C6  - AND  ESI,EAX
66 21 C7  - AND  EDI,EAX
66 21 C8  - AND  EAX,ECX
66 21 C9  - AND  ECX,ECX
66 21 CA  - AND  EDX,ECX
66 21 CB  - AND  EBX,ECX
66 21 CC  - AND  ESP,ECX
66 21 CD  - AND  EBP,ECX
66 21 CE  - AND  ESI,ECX
66 21 CF  - AND  EDI,ECX
66 21 D0  - AND  EAX,EDX
66 21 D1  - AND  ECX,EDX
66 21 D2  - AND  EDX,EDX
66 21 D3  - AND  EBX,EDX
66 21 D4  - AND  ESP,EDX
66 21 D5  - AND  EBP,EDX
66 21 D6  - AND  ESI,EDX
66 21 D7  - AND  EDI,EDX
66 21 D8  - AND  EAX,EBX
66 21 D9  - AND  ECX,EBX
66 21 DA  - AND  EDX,EBX
66 21 DB  - AND  EBX,EBX
66 21 DC  - AND  ESP,EBX
66 21 DD  - AND  EBP,EBX
66 21 DE  - AND  ESI,EBX
66 21 DF  - AND  EDI,EBX
66 21 E0  - AND  EAX,ESP
66 21 E1  - AND  ECX,ESP
66 21 E2  - AND  EDX,ESP
66 21 E3  - AND  EBX,ESP
66 21 E4  - AND  ESP,ESP
66 21 E5  - AND  EBP,ESP
66 21 E6  - AND  ESI,ESP
66 21 E7  - AND  EDI,ESP
66 21 E8  - AND  EAX,EBP
66 21 E9  - AND  ECX,EBP
66 21 EA  - AND  EDX,EBP
66 21 EB  - AND  EBX,EBP
66 21 EC  - AND  ESP,EBP
66 21 ED  - AND  EBP,EBP
66 21 EE  - AND  ESI,EBP
66 21 EF  - AND  EDI,EBP
66 21 F0  - AND  EAX,ESI
66 21 F1  - AND  ECX,ESI
66 21 F2  - AND  EDX,ESI
66 21 F3  - AND  EBX,ESI
66 21 F4  - AND  ESP,ESI
66 21 F5  - AND  EBP,ESI
66 21 F6  - AND  ESI,ESI
66 21 F7  - AND  EDI,ESI
66 21 F8  - AND  EAX,EDI
66 21 F9  - AND  ECX,EDI
66 21 FA  - AND  EDX,EDI
66 21 FB  - AND  EBX,EDI
66 21 FC  - AND  ESP,EDI
66 21 FD  - AND  EBP,EDI
66 21 FE  - AND  ESI,EDI
66 21 FF  - AND  EDI,EDI
66 23 00  - AND  EAX,[BX+SI]
66 23 01  - AND  EAX,[BX+DI]
66 23 02  - AND  EAX,[BP+SI]
66 23 03  - AND  EAX,[BP+DI]
66 23 04  - AND  EAX,[SI]
66 23 05  - AND  EAX,[DI]
66 23 06 00 00  - AND  EAX,[0000]
66 23 07  - AND  EAX,[BX]
66 23 08  - AND  ECX,[BX+SI]
66 23 09  - AND  ECX,[BX+DI]
66 23 0A  - AND  ECX,[BP+SI]
66 23 0B  - AND  ECX,[BP+DI]
66 23 0C  - AND  ECX,[SI]
66 23 0D  - AND  ECX,[DI]
66 23 0E 00 00  - AND  ECX,[0000]
66 23 0F  - AND  ECX,[BX]
66 23 10  - AND  EDX,[BX+SI]
66 23 11  - AND  EDX,[BX+DI]
66 23 12  - AND  EDX,[BP+SI]
66 23 13  - AND  EDX,[BP+DI]
66 23 14  - AND  EDX,[SI]
66 23 15  - AND  EDX,[DI]
66 23 16 00 00  - AND  EDX,[0000]
66 23 17  - AND  EDX,[BX]
66 23 18  - AND  EBX,[BX+SI]
66 23 19  - AND  EBX,[BX+DI]
66 23 1A  - AND  EBX,[BP+SI]
66 23 1B  - AND  EBX,[BP+DI]
66 23 1C  - AND  EBX,[SI]
66 23 1D  - AND  EBX,[DI]
66 23 1E 00 00  - AND  EBX,[0000]
66 23 1F  - AND  EBX,[BX]
66 23 20  - AND  ESP,[BX+SI]
66 23 21  - AND  ESP,[BX+DI]
66 23 22  - AND  ESP,[BP+SI]
66 23 23  - AND  ESP,[BP+DI]
66 23 24  - AND  ESP,[SI]
66 23 25  - AND  ESP,[DI]
66 23 26 00 00  - AND  ESP,[0000]
66 23 27  - AND  ESP,[BX]
66 23 28  - AND  EBP,[BX+SI]
66 23 29  - AND  EBP,[BX+DI]
66 23 2A  - AND  EBP,[BP+SI]
66 23 2B  - AND  EBP,[BP+DI]
66 23 2C  - AND  EBP,[SI]
66 23 2D  - AND  EBP,[DI]
66 23 2E 00 00  - AND  EBP,[0000]
66 23 2F  - AND  EBP,[BX]
66 23 30  - AND  ESI,[BX+SI]
66 23 31  - AND  ESI,[BX+DI]
66 23 32  - AND  ESI,[BP+SI]
66 23 33  - AND  ESI,[BP+DI]
66 23 34  - AND  ESI,[SI]
66 23 35  - AND  ESI,[DI]
66 23 36 00 00  - AND  ESI,[0000]
66 23 37  - AND  ESI,[BX]
66 23 38  - AND  EDI,[BX+SI]
66 23 39  - AND  EDI,[BX+DI]
66 23 3A  - AND  EDI,[BP+SI]
66 23 3B  - AND  EDI,[BP+DI]
66 23 3C  - AND  EDI,[SI]
66 23 3D  - AND  EDI,[DI]
66 23 3E 00 00  - AND  EDI,[0000]
66 23 3F  - AND  EDI,[BX]
66 23 40 00  - AND  EAX,[BX+SI+00]
66 23 41 00  - AND  EAX,[BX+DI+00]
66 23 42 00  - AND  EAX,[BP+SI+00]
66 23 43 00  - AND  EAX,[BP+DI+00]
66 23 44 00  - AND  EAX,[SI+00]
66 23 45 00  - AND  EAX,[DI+00]
66 23 46 00  - AND  EAX,[BP+00]
66 23 47 00  - AND  EAX,[BX+00]
66 23 48 00  - AND  ECX,[BX+SI+00]
66 23 49 00  - AND  ECX,[BX+DI+00]
66 23 4A 00  - AND  ECX,[BP+SI+00]
66 23 4B 00  - AND  ECX,[BP+DI+00]
66 23 4C 00  - AND  ECX,[SI+00]
66 23 4D 00  - AND  ECX,[DI+00]
66 23 4E 00  - AND  ECX,[BP+00]
66 23 4F 00  - AND  ECX,[BX+00]
66 23 50 00  - AND  EDX,[BX+SI+00]
66 23 51 00  - AND  EDX,[BX+DI+00]
66 23 52 00  - AND  EDX,[BP+SI+00]
66 23 53 00  - AND  EDX,[BP+DI+00]
66 23 54 00  - AND  EDX,[SI+00]
66 23 55 00  - AND  EDX,[DI+00]
66 23 56 00  - AND  EDX,[BP+00]
66 23 57 00  - AND  EDX,[BX+00]
66 23 58 00  - AND  EBX,[BX+SI+00]
66 23 59 00  - AND  EBX,[BX+DI+00]
66 23 5A 00  - AND  EBX,[BP+SI+00]
66 23 5B 00  - AND  EBX,[BP+DI+00]
66 23 5C 00  - AND  EBX,[SI+00]
66 23 5D 00  - AND  EBX,[DI+00]
66 23 5E 00  - AND  EBX,[BP+00]
66 23 5F 00  - AND  EBX,[BX+00]
66 23 60 00  - AND  ESP,[BX+SI+00]
66 23 61 00  - AND  ESP,[BX+DI+00]
66 23 62 00  - AND  ESP,[BP+SI+00]
66 23 63 00  - AND  ESP,[BP+DI+00]
66 23 64 00  - AND  ESP,[SI+00]
66 23 65 00  - AND  ESP,[DI+00]
66 23 66 00  - AND  ESP,[BP+00]
66 23 67 00  - AND  ESP,[BX+00]
66 23 68 00  - AND  EBP,[BX+SI+00]
66 23 69 00  - AND  EBP,[BX+DI+00]
66 23 6A 00  - AND  EBP,[BP+SI+00]
66 23 6B 00  - AND  EBP,[BP+DI+00]
66 23 6C 00  - AND  EBP,[SI+00]
66 23 6D 00  - AND  EBP,[DI+00]
66 23 6E 00  - AND  EBP,[BP+00]
66 23 6F 00  - AND  EBP,[BX+00]
66 23 70 00  - AND  ESI,[BX+SI+00]
66 23 71 00  - AND  ESI,[BX+DI+00]
66 23 72 00  - AND  ESI,[BP+SI+00]
66 23 73 00  - AND  ESI,[BP+DI+00]
66 23 74 00  - AND  ESI,[SI+00]
66 23 75 00  - AND  ESI,[DI+00]
66 23 76 00  - AND  ESI,[BP+00]
66 23 77 00  - AND  ESI,[BX+00]
66 23 78 00  - AND  EDI,[BX+SI+00]
66 23 79 00  - AND  EDI,[BX+DI+00]
66 23 7A 00  - AND  EDI,[BP+SI+00]
66 23 7B 00  - AND  EDI,[BP+DI+00]
66 23 7C 00  - AND  EDI,[SI+00]
66 23 7D 00  - AND  EDI,[DI+00]
66 23 7E 00  - AND  EDI,[BP+00]
66 23 7F 00  - AND  EDI,[BX+00]
66 23 80 00 00  - AND  EAX,[BX+SI+0000]
66 23 81 00 00  - AND  EAX,[BX+DI+0000]
66 23 82 00 00  - AND  EAX,[BP+SI+0000]
66 23 83 00 00  - AND  EAX,[BP+DI+0000]
66 23 84 00 00  - AND  EAX,[SI+0000]
66 23 85 00 00  - AND  EAX,[DI+0000]
66 23 86 00 00  - AND  EAX,[BP+0000]
66 23 87 00 00  - AND  EAX,[BX+0000]
66 23 88 00 00  - AND  ECX,[BX+SI+0000]
66 23 89 00 00  - AND  ECX,[BX+DI+0000]
66 23 8A 00 00  - AND  ECX,[BP+SI+0000]
66 23 8B 00 00  - AND  ECX,[BP+DI+0000]
66 23 8C 00 00  - AND  ECX,[SI+0000]
66 23 8D 00 00  - AND  ECX,[DI+0000]
66 23 8E 00 00  - AND  ECX,[BP+0000]
66 23 8F 00 00  - AND  ECX,[BX+0000]
66 23 90 00 00  - AND  EDX,[BX+SI+0000]
66 23 91 00 00  - AND  EDX,[BX+DI+0000]
66 23 92 00 00  - AND  EDX,[BP+SI+0000]
66 23 93 00 00  - AND  EDX,[BP+DI+0000]
66 23 94 00 00  - AND  EDX,[SI+0000]
66 23 95 00 00  - AND  EDX,[DI+0000]
66 23 96 00 00  - AND  EDX,[BP+0000]
66 23 97 00 00  - AND  EDX,[BX+0000]
66 23 98 00 00  - AND  EBX,[BX+SI+0000]
66 23 99 00 00  - AND  EBX,[BX+DI+0000]
66 23 9A 00 00  - AND  EBX,[BP+SI+0000]
66 23 9B 00 00  - AND  EBX,[BP+DI+0000]
66 23 9C 00 00  - AND  EBX,[SI+0000]
66 23 9D 00 00  - AND  EBX,[DI+0000]
66 23 9E 00 00  - AND  EBX,[BP+0000]
66 23 9F 00 00  - AND  EBX,[BX+0000]
66 23 A0 00 00  - AND  ESP,[BX+SI+0000]
66 23 A1 00 00  - AND  ESP,[BX+DI+0000]
66 23 A2 00 00  - AND  ESP,[BP+SI+0000]
66 23 A3 00 00  - AND  ESP,[BP+DI+0000]
66 23 A4 00 00  - AND  ESP,[SI+0000]
66 23 A5 00 00  - AND  ESP,[DI+0000]
66 23 A6 00 00  - AND  ESP,[BP+0000]
66 23 A7 00 00  - AND  ESP,[BX+0000]
66 23 A8 00 00  - AND  EBP,[BX+SI+0000]
66 23 A9 00 00  - AND  EBP,[BX+DI+0000]
66 23 AA 00 00  - AND  EBP,[BP+SI+0000]
66 23 AB 00 00  - AND  EBP,[BP+DI+0000]
66 23 AC 00 00  - AND  EBP,[SI+0000]
66 23 AD 00 00  - AND  EBP,[DI+0000]
66 23 AE 00 00  - AND  EBP,[BP+0000]
66 23 AF 00 00  - AND  EBP,[BX+0000]
66 23 B0 00 00  - AND  ESI,[BX+SI+0000]
66 23 B1 00 00  - AND  ESI,[BX+DI+0000]
66 23 B2 00 00  - AND  ESI,[BP+SI+0000]
66 23 B3 00 00  - AND  ESI,[BP+DI+0000]
66 23 B4 00 00  - AND  ESI,[SI+0000]
66 23 B5 00 00  - AND  ESI,[DI+0000]
66 23 B6 00 00  - AND  ESI,[BP+0000]
66 23 B7 00 00  - AND  ESI,[BX+0000]
66 23 B8 00 00  - AND  EDI,[BX+SI+0000]
66 23 B9 00 00  - AND  EDI,[BX+DI+0000]
66 23 BA 00 00  - AND  EDI,[BP+SI+0000]
66 23 BB 00 00  - AND  EDI,[BP+DI+0000]
66 23 BC 00 00  - AND  EDI,[SI+0000]
66 23 BD 00 00  - AND  EDI,[DI+0000]
66 23 BE 00 00  - AND  EDI,[BP+0000]
66 23 BF 00 00  - AND  EDI,[BX+0000]
66 25 00 00 00 00  - AND  EAX,00000000
66 81 20 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+SI],00000000
66 81 21 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+DI],00000000
66 81 22 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+SI],00000000
66 81 23 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+DI],00000000
66 81 24 00 00 00 00  - AND  DWORD [SI],00000000
66 81 25 00 00 00 00  - AND  DWORD [DI],00000000
66 81 26 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [0000],00000000
66 81 27 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX],00000000
66 81 60 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+SI+00],00000000
66 81 61 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+DI+00],00000000
66 81 62 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+SI+00],00000000
66 81 63 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+DI+00],00000000
66 81 64 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [SI+00],00000000
66 81 65 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [DI+00],00000000
66 81 66 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+00],00000000
66 81 67 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+00],00000000
66 81 A0 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+SI+0000],00000000
66 81 A1 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+DI+0000],00000000
66 81 A2 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+SI+0000],00000000
66 81 A3 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+DI+0000],00000000
66 81 A4 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [SI+0000],00000000
66 81 A5 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [DI+0000],00000000
66 81 A6 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BP+0000],00000000
66 81 A7 00 00 00 00 00 00  - AND  DWORD [BX+0000],00000000
66 81 E0 00 00 00 00  - AND  EAX,00000000
66 81 E1 00 00 00 00  - AND  ECX,00000000
66 81 E2 00 00 00 00  - AND  EDX,00000000
66 81 E3 00 00 00 00  - AND  EBX,00000000
66 81 E4 00 00 00 00  - AND  ESP,00000000
66 81 E5 00 00 00 00  - AND  EBP,00000000
66 81 E6 00 00 00 00  - AND  ESI,00000000
66 81 E7 00 00 00 00  - AND  EDI,00000000
66 83 20 00  - AND  DWORD [BX+SI],+00
66 83 21 00  - AND  DWORD [BX+DI],+00
66 83 22 00  - AND  DWORD [BP+SI],+00
66 83 23 00  - AND  DWORD [BP+DI],+00
66 83 24 00  - AND  DWORD [SI],+00
66 83 25 00  - AND  DWORD [DI],+00
66 83 26 00 00 00  - AND  DWORD [0000],+00
66 83 27 00  - AND  DWORD [BX],+00
66 83 60 00 00  - AND  DWORD [BX+SI+00],+00
66 83 61 00 00  - AND  DWORD [BX+DI+00],+00
66 83 62 00 00  - AND  DWORD [BP+SI+00],+00
66 83 63 00 00  - AND  DWORD [BP+DI+00],+00
66 83 64 00 00  - AND  DWORD [SI+00],+00
66 83 65 00 00  - AND  DWORD [DI+00],+00
66 83 66 00 00  - AND  DWORD [BP+00],+00
66 83 67 00 00  - AND  DWORD [BX+00],+00
66 83 A0 00 00 00  - AND  DWORD [BX+SI+0000],+00
66 83 A1 00 00 00  - AND  DWORD [BX+DI+0000],+00
66 83 A2 00 00 00  - AND  DWORD [BP+SI+0000],+00
66 83 A3 00 00 00  - AND  DWORD [BP+DI+0000],+00
66 83 A4 00 00 00  - AND  DWORD [SI+0000],+00
66 83 A5 00 00 00  - AND  DWORD [DI+0000],+00
66 83 A6 00 00 00  - AND  DWORD [BP+0000],+00
66 83 A7 00 00 00  - AND  DWORD [BX+0000],+00
66 83 E0 00  - AND  EAX,+00
66 83 E1 00  - AND  ECX,+00
66 83 E2 00  - AND  EDX,+00
66 83 E3 00  - AND  EBX,+00
66 83 E4 00  - AND  ESP,+00
66 83 E5 00  - AND  EBP,+00
66 83 E6 00  - AND  ESI,+00
66 83 E7 00  - AND  EDI,+00
80 20 00  - AND  BYTE [BX+SI],00
80 21 00  - AND  BYTE [BX+DI],00
80 22 00  - AND  BYTE [BP+SI],00
80 23 00  - AND  BYTE [BP+DI],00
80 24 00  - AND  BYTE [SI],00
80 25 00  - AND  BYTE [DI],00
80 26 00 00 00  - AND  BYTE [0000],00
80 27 00  - AND  BYTE [BX],00
80 60 00 00  - AND  BYTE [BX+SI+00],00
80 61 00 00  - AND  BYTE [BX+DI+00],00
80 62 00 00  - AND  BYTE [BP+SI+00],00
80 63 00 00  - AND  BYTE [BP+DI+00],00
80 64 00 00  - AND  BYTE [SI+00],00
80 65 00 00  - AND  BYTE [DI+00],00
80 66 00 00  - AND  BYTE [BP+00],00
80 67 00 00  - AND  BYTE [BX+00],00
80 A0 00 00 00  - AND  BYTE [BX+SI+0000],00
80 A1 00 00 00  - AND  BYTE [BX+DI+0000],00
80 A2 00 00 00  - AND  BYTE [BP+SI+0000],00
80 A3 00 00 00  - AND  BYTE [BP+DI+0000],00
80 A4 00 00 00  - AND  BYTE [SI+0000],00
80 A5 00 00 00  - AND  BYTE [DI+0000],00
80 A6 00 00 00  - AND  BYTE [BP+0000],00
80 A7 00 00 00  - AND  BYTE [BX+0000],00
80 E0 00  - AND  AL,00
80 E1 00  - AND  CL,00
80 E2 00  - AND  DL,00
80 E3 00  - AND  BL,00
80 E4 00  - AND  AH,00
80 E5 00  - AND  CH,00
80 E6 00  - AND  DH,00
80 E7 00  - AND  BH,00
81 20 00 00  - AND  WORD [BX+SI],0000
81 21 00 00  - AND  WORD [BX+DI],0000
81 22 00 00  - AND  WORD [BP+SI],0000
81 23 00 00  - AND  WORD [BP+DI],0000
81 24 00 00  - AND  WORD [SI],0000
81 25 00 00  - AND  WORD [DI],0000
81 26 00 00 00 00  - AND  WORD [0000],0000
81 27 00 00  - AND  WORD [BX],0000
81 60 00 00 00  - AND  WORD [BX+SI+00],0000
81 61 00 00 00  - AND  WORD [BX+DI+00],0000
81 62 00 00 00  - AND  WORD [BP+SI+00],0000
81 63 00 00 00  - AND  WORD [BP+DI+00],0000
81 64 00 00 00  - AND  WORD [SI+00],0000
81 65 00 00 00  - AND  WORD [DI+00],0000
81 66 00 00 00  - AND  WORD [BP+00],0000
81 67 00 00 00  - AND  WORD [BX+00],0000
81 A0 00 00 00 00  - AND  WORD [BX+SI+0000],0000
81 A1 00 00 00 00  - AND  WORD [BX+DI+0000],0000
81 A2 00 00 00 00  - AND  WORD [BP+SI+0000],0000
81 A3 00 00 00 00  - AND  WORD [BP+DI+0000],0000
81 A4 00 00 00 00  - AND  WORD [SI+0000],0000
81 A5 00 00 00 00  - AND  WORD [DI+0000],0000
81 A6 00 00 00 00  - AND  WORD [BP+0000],0000
81 A7 00 00 00 00  - AND  WORD [BX+0000],0000
81 E0 00 00  - AND  AX,0000
81 E1 00 00  - AND  CX,0000
81 E2 00 00  - AND  DX,0000
81 E3 00 00  - AND  BX,0000
81 E4 00 00  - AND  SP,0000
81 E5 00 00  - AND  BP,0000
81 E6 00 00  - AND  SI,0000
81 E7 00 00  - AND  DI,0000
83 20 00  - AND  WORD [BX+SI],+00
83 21 00  - AND  WORD [BX+DI],+00
83 22 00  - AND  WORD [BP+SI],+00
83 23 00  - AND  WORD [BP+DI],+00
83 24 00  - AND  WORD [SI],+00
83 25 00  - AND  WORD [DI],+00
83 26 00 00 00  - AND  WORD [0000],+00
83 27 00  - AND  WORD [BX],+00
83 60 00 00  - AND  WORD [BX+SI+00],+00
83 61 00 00  - AND  WORD [BX+DI+00],+00
83 62 00 00  - AND  WORD [BP+SI+00],+00
83 63 00 00  - AND  WORD [BP+DI+00],+00
83 64 00 00  - AND  WORD [SI+00],+00
83 65 00 00  - AND  WORD [DI+00],+00
83 66 00 00  - AND  WORD [BP+00],+00
83 67 00 00  - AND  WORD [BX+00],+00
83 A0 00 00 00  - AND  WORD [BX+SI+0000],+00
83 A1 00 00 00  - AND  WORD [BX+DI+0000],+00
83 A2 00 00 00  - AND  WORD [BP+SI+0000],+00
83 A3 00 00 00  - AND  WORD [BP+DI+0000],+00
83 A4 00 00 00  - AND  WORD [SI+0000],+00
83 A5 00 00 00  - AND  WORD [DI+0000],+00
83 A6 00 00 00  - AND  WORD [BP+0000],+00
83 A7 00 00 00  - AND  WORD [BX+0000],+00
83 E0 00  - AND  AX,+00
83 E1 00  - AND  CX,+00
83 E2 00  - AND  DX,+00
83 E3 00  - AND  BX,+00
83 E4 00  - AND  SP,+00
83 E5 00  - AND  BP,+00
83 E6 00  - AND  SI,+00
83 E7 00  - AND  DI,+00

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 358769 razy...opracował AJOT 2007-2024