Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: LLDT

 

 

0F 00 10  - LLDT  [BX+SI]
0F 00 11  - LLDT  [BX+DI]
0F 00 12  - LLDT  [BP+SI]
0F 00 13  - LLDT  [BP+DI]
0F 00 14  - LLDT  [SI]
0F 00 15  - LLDT  [DI]
0F 00 16 00 00  - LLDT  [0000]
0F 00 17  - LLDT  [BX]
0F 00 50 00  - LLDT  [BX+SI+00]
0F 00 51 00  - LLDT  [BX+DI+00]
0F 00 52 00  - LLDT  [BP+SI+00]
0F 00 53 00  - LLDT  [BP+DI+00]
0F 00 54 00  - LLDT  [SI+00]
0F 00 55 00  - LLDT  [DI+00]
0F 00 56 00  - LLDT  [BP+00]
0F 00 57 00  - LLDT  [BX+00]
0F 00 90 00 00  - LLDT  [BX+SI+0000]
0F 00 91 00 00  - LLDT  [BX+DI+0000]
0F 00 92 00 00  - LLDT  [BP+SI+0000]
0F 00 93 00 00  - LLDT  [BP+DI+0000]
0F 00 94 00 00  - LLDT  [SI+0000]
0F 00 95 00 00  - LLDT  [DI+0000]
0F 00 96 00 00  - LLDT  [BP+0000]
0F 00 97 00 00  - LLDT  [BX+0000]
0F 00 D0  - LLDT  AX
0F 00 D1  - LLDT  CX
0F 00 D2  - LLDT  DX
0F 00 D3  - LLDT  BX
0F 00 D4  - LLDT  SP
0F 00 D5  - LLDT  BP
0F 00 D6  - LLDT  SI
0F 00 D7  - LLDT  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 373916 razy...opracował AJOT 2007-2024