Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNAE

 

 

0F 92 00  - SETNAE  BYTE [BX+SI]
0F 92 01  - SETNAE  BYTE [BX+DI]
0F 92 02  - SETNAE  BYTE [BP+SI]
0F 92 03  - SETNAE  BYTE [BP+DI]
0F 92 04  - SETNAE  BYTE [SI]
0F 92 05  - SETNAE  BYTE [DI]
0F 92 06 00 00  - SETNAE  BYTE [0000]
0F 92 07  - SETNAE  BYTE [BX]
0F 92 40 00  - SETNAE  BYTE [BX+SI+00]
0F 92 41 00  - SETNAE  BYTE [BX+DI+00]
0F 92 42 00  - SETNAE  BYTE [BP+SI+00]
0F 92 43 00  - SETNAE  BYTE [BP+DI+00]
0F 92 44 00  - SETNAE  BYTE [SI+00]
0F 92 45 00  - SETNAE  BYTE [DI+00]
0F 92 46 00  - SETNAE  BYTE [BP+00]
0F 92 47 00  - SETNAE  BYTE [BX+00]
0F 92 80 00 00  - SETNAE  BYTE [BX+SI+0000]
0F 92 81 00 00  - SETNAE  BYTE [BX+DI+0000]
0F 92 82 00 00  - SETNAE  BYTE [BP+SI+0000]
0F 92 83 00 00  - SETNAE  BYTE [BP+DI+0000]
0F 92 84 00 00  - SETNAE  BYTE [SI+0000]
0F 92 85 00 00  - SETNAE  BYTE [DI+0000]
0F 92 86 00 00  - SETNAE  BYTE [BP+0000]
0F 92 87 00 00  - SETNAE  BYTE [BX+0000]
0F 92 C0  - SETNAE  AL
0F 92 C1  - SETNAE  CL
0F 92 C2  - SETNAE  DL
0F 92 C3  - SETNAE  BL
0F 92 C4  - SETNAE  AH
0F 92 C5  - SETNAE  CH
0F 92 C6  - SETNAE  DH
0F 92 C7  - SETNAE  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024