Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: PUSH

 

 

06  - PUSH  ES
0E  - PUSH  CS
0F A0  - PUSH  FS
0F A8  - PUSH  GS
16  - PUSH  SS
1E  - PUSH  DS
50  - PUSH  AX
51  - PUSH  CX
52  - PUSH  DX
53  - PUSH  BX
54  - PUSH  SI
55  - PUSH  BP
56  - PUSH  SI
57  - PUSH  DI
66 50  - PUSH  EAX
66 51  - PUSH  ECX
66 52  - PUSH  EDX
66 53  - PUSH  EBX
66 54  - PUSH  ESI
66 55  - PUSH  EBP
66 56  - PUSH  ESI
66 57  - PUSH  EDI
66 68 00 00 00 00  - PUSH  DWORD 00000000
66 6A 00  - PUSH  DWORD +00
66 FF 30  - PUSH  DWORD [BX+SI]
66 FF 31  - PUSH  DWORD [BX+DI]
66 FF 32  - PUSH  DWORD [BP+SI]
66 FF 33  - PUSH  DWORD [BP+DI]
66 FF 34  - PUSH  DWORD [SI]
66 FF 35  - PUSH  DWORD [DI]
66 FF 36 00 00  - PUSH  DWORD [0000]
66 FF 37  - PUSH  DWORD [BX]
66 FF 70 00  - PUSH  DWORD [BX+SI+00]
66 FF 71 00  - PUSH  DWORD [BX+DI+00]
66 FF 72 00  - PUSH  DWORD [BP+SI+00]
66 FF 73 00  - PUSH  DWORD [BP+DI+00]
66 FF 74 00  - PUSH  DWORD [SI+00]
66 FF 75 00  - PUSH  DWORD [DI+00]
66 FF 76 00  - PUSH  DWORD [BP+00]
66 FF 77 00  - PUSH  DWORD [BX+00]
66 FF B0 00 00  - PUSH  DWORD [BX+SI+0000]
66 FF B1 00 00  - PUSH  DWORD [BX+DI+0000]
66 FF B2 00 00  - PUSH  DWORD [BP+SI+0000]
66 FF B3 00 00  - PUSH  DWORD [BP+DI+0000]
66 FF B4 00 00  - PUSH  DWORD [SI+0000]
66 FF B5 00 00  - PUSH  DWORD [DI+0000]
66 FF B6 00 00  - PUSH  DWORD [BP+0000]
66 FF B7 00 00  - PUSH  DWORD [BX+0000]
68 00 00  - PUSH  WORD 0000
6A 00  - PUSH  WORD +00
FF 30  - PUSH  WORD [BX+SI]
FF 31  - PUSH  WORD [BX+DI]
FF 32  - PUSH  WORD [BP+SI]
FF 33  - PUSH  WORD [BP+DI]
FF 34  - PUSH  WORD [SI]
FF 35  - PUSH  WORD [DI]
FF 36 00 00  - PUSH  WORD [0000]
FF 37  - PUSH  WORD [BX]
FF 70 00  - PUSH  WORD [BX+SI+00]
FF 71 00  - PUSH  WORD [BX+DI+00]
FF 72 00  - PUSH  WORD [BP+SI+00]
FF 73 00  - PUSH  WORD [BP+DI+00]
FF 74 00  - PUSH  WORD [SI+00]
FF 75 00  - PUSH  WORD [DI+00]
FF 76 00  - PUSH  WORD [BP+00]
FF 77 00  - PUSH  WORD [BX+00]
FF B0 00 00  - PUSH  WORD [BX+SI+0000]
FF B1 00 00  - PUSH  WORD [BX+DI+0000]
FF B2 00 00  - PUSH  WORD [BP+SI+0000]
FF B3 00 00  - PUSH  WORD [BP+DI+0000]
FF B4 00 00  - PUSH  WORD [SI+0000]
FF B5 00 00  - PUSH  WORD [DI+0000]
FF B6 00 00  - PUSH  WORD [BP+0000]
FF B7 00 00  - PUSH  WORD [BX+0000]

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024