Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: ROL

 

 

66 C1 00 00  - ROL  DWORD [BX+SI],00
66 C1 01 00  - ROL  DWORD [BX+DI],00
66 C1 02 00  - ROL  DWORD [BP+SI],00
66 C1 03 00  - ROL  DWORD [BP+DI],00
66 C1 04 00  - ROL  DWORD [SI],00
66 C1 05 00  - ROL  DWORD [DI],00
66 C1 06 00 00 00  - ROL  DWORD [0000],00
66 C1 07 00  - ROL  DWORD [BX],00
66 C1 40 00 00  - ROL  DWORD [BX+SI+00],00
66 C1 41 00 00  - ROL  DWORD [BX+DI+00],00
66 C1 42 00 00  - ROL  DWORD [BP+SI+00],00
66 C1 43 00 00  - ROL  DWORD [BP+DI+00],00
66 C1 44 00 00  - ROL  DWORD [SI+00],00
66 C1 45 00 00  - ROL  DWORD [DI+00],00
66 C1 46 00 00  - ROL  DWORD [BP+00],00
66 C1 47 00 00  - ROL  DWORD [BX+00],00
66 C1 80 00 00 00  - ROL  DWORD [BX+SI+0000],00
66 C1 81 00 00 00  - ROL  DWORD [BX+DI+0000],00
66 C1 82 00 00 00  - ROL  DWORD [BP+SI+0000],00
66 C1 83 00 00 00  - ROL  DWORD [BP+DI+0000],00
66 C1 84 00 00 00  - ROL  DWORD [SI+0000],00
66 C1 85 00 00 00  - ROL  DWORD [DI+0000],00
66 C1 86 00 00 00  - ROL  DWORD [BP+0000],00
66 C1 87 00 00 00  - ROL  DWORD [BX+0000],00
66 C1 C0 00  - ROL  EAX,00
66 C1 C1 00  - ROL  ECX,00
66 C1 C2 00  - ROL  EDX,00
66 C1 C3 00  - ROL  EBX,00
66 C1 C4 00  - ROL  ESP,00
66 C1 C5 00  - ROL  EBP,00
66 C1 C6 00  - ROL  ESI,00
66 C1 C7 00  - ROL  EDI,00
66 D1 00  - ROL  DWORD [BX+SI]
66 D1 01  - ROL  DWORD [BX+DI]
66 D1 02  - ROL  DWORD [BP+SI]
66 D1 03  - ROL  DWORD [BP+DI]
66 D1 04  - ROL  DWORD [SI]
66 D1 05  - ROL  DWORD [DI]
66 D1 06 00 00  - ROL  DWORD [0000]
66 D1 07  - ROL  DWORD [BX]
66 D1 40 00  - ROL  DWORD [BX+SI+00]
66 D1 41 00  - ROL  DWORD [BX+DI+00]
66 D1 42 00  - ROL  DWORD [BP+SI+00]
66 D1 43 00  - ROL  DWORD [BP+DI+00]
66 D1 44 00  - ROL  DWORD [SI+00]
66 D1 45 00  - ROL  DWORD [DI+00]
66 D1 46 00  - ROL  DWORD [BP+00]
66 D1 47 00  - ROL  DWORD [BX+00]
66 D1 80 00 00  - ROL  DWORD [BX+SI+0000]
66 D1 81 00 00  - ROL  DWORD [BX+DI+0000]
66 D1 82 00 00  - ROL  DWORD [BP+SI+0000]
66 D1 83 00 00  - ROL  DWORD [BP+DI+0000]
66 D1 84 00 00  - ROL  DWORD [SI+0000]
66 D1 85 00 00  - ROL  DWORD [DI+0000]
66 D1 86 00 00  - ROL  DWORD [BP+0000]
66 D1 87 00 00  - ROL  DWORD [BX+0000]
66 D1 C0  - ROL  EAX
66 D1 C1  - ROL  ECX
66 D1 C2  - ROL  EDX
66 D1 C3  - ROL  EBX
66 D1 C4  - ROL  ESP
66 D1 C5  - ROL  EBP
66 D1 C6  - ROL  ESI
66 D1 C7  - ROL  EDI
66 D3 00  - ROL  DWORD [BX+SI],CL
66 D3 01  - ROL  DWORD [BX+DI],CL
66 D3 02  - ROL  DWORD [BP+SI],CL
66 D3 03  - ROL  DWORD [BP+DI],CL
66 D3 04  - ROL  DWORD [SI],CL
66 D3 05  - ROL  DWORD [DI],CL
66 D3 06 00 00  - ROL  DWORD [0000],CL
66 D3 07  - ROL  DWORD [BX],CL
66 D3 40 00  - ROL  DWORD [BX+SI+00],CL
66 D3 41 00  - ROL  DWORD [BX+DI+00],CL
66 D3 42 00  - ROL  DWORD [BP+SI+00],CL
66 D3 43 00  - ROL  DWORD [BP+DI+00],CL
66 D3 44 00  - ROL  DWORD [SI+00],CL
66 D3 45 00  - ROL  DWORD [DI+00],CL
66 D3 46 00  - ROL  DWORD [BP+00],CL
66 D3 47 00  - ROL  DWORD [BX+00],CL
66 D3 80 00 00  - ROL  DWORD [BX+SI+0000],CL
66 D3 81 00 00  - ROL  DWORD [BX+DI+0000],CL
66 D3 82 00 00  - ROL  DWORD [BP+SI+0000],CL
66 D3 83 00 00  - ROL  DWORD [BP+DI+0000],CL
66 D3 84 00 00  - ROL  DWORD [SI+0000],CL
66 D3 85 00 00  - ROL  DWORD [DI+0000],CL
66 D3 86 00 00  - ROL  DWORD [BP+0000],CL
66 D3 87 00 00  - ROL  DWORD [BX+0000],CL
66 D3 C0  - ROL  EAX,CL
66 D3 C1  - ROL  ECX,CL
66 D3 C2  - ROL  EDX,CL
66 D3 C3  - ROL  EBX,CL
66 D3 C4  - ROL  ESP,CL
66 D3 C5  - ROL  EBP,CL
66 D3 C6  - ROL  ESI,CL
66 D3 C7  - ROL  EDI,CL
C0 00 00  - ROL  BYTE [BX+SI],00
C0 01 00  - ROL  BYTE [BX+DI],00
C0 02 00  - ROL  BYTE [BP+SI],00
C0 03 00  - ROL  BYTE [BP+DI],00
C0 04 00  - ROL  BYTE [SI],00
C0 05 00  - ROL  BYTE [DI],00
C0 06 00 00 00  - ROL  BYTE [0000],00
C0 07 00  - ROL  BYTE [BX],00
C0 40 00 00  - ROL  BYTE [BX+SI+00],00
C0 41 00 00  - ROL  BYTE [BX+DI+00],00
C0 42 00 00  - ROL  BYTE [BP+SI+00],00
C0 43 00 00  - ROL  BYTE [BP+DI+00],00
C0 44 00 00  - ROL  BYTE [SI+00],00
C0 45 00 00  - ROL  BYTE [DI+00],00
C0 46 00 00  - ROL  BYTE [BP+00],00
C0 47 00 00  - ROL  BYTE [BX+00],00
C0 80 00 00 00  - ROL  BYTE [BX+SI+0000],00
C0 81 00 00 00  - ROL  BYTE [BX+DI+0000],00
C0 82 00 00 00  - ROL  BYTE [BP+SI+0000],00
C0 83 00 00 00  - ROL  BYTE [BP+DI+0000],00
C0 84 00 00 00  - ROL  BYTE [SI+0000],00
C0 85 00 00 00  - ROL  BYTE [DI+0000],00
C0 86 00 00 00  - ROL  BYTE [BP+0000],00
C0 87 00 00 00  - ROL  BYTE [BX+0000],00
C0 C0 00  - ROL  AL,00
C0 C1 00  - ROL  CL,00
C0 C2 00  - ROL  DL,00
C0 C3 00  - ROL  BL,00
C0 C4 00  - ROL  AH,00
C0 C5 00  - ROL  CH,00
C0 C6 00  - ROL  DH,00
C0 C7 00  - ROL  BH,00
C1 00 00  - ROL  WORD [BX+SI],00
C1 01 00  - ROL  WORD [BX+DI],00
C1 02 00  - ROL  WORD [BP+SI],00
C1 03 00  - ROL  WORD [BP+DI],00
C1 04 00  - ROL  WORD [SI],00
C1 05 00  - ROL  WORD [DI],00
C1 06 00 00 00  - ROL  WORD [0000],00
C1 07 00  - ROL  WORD [BX],00
C1 40 00 00  - ROL  WORD [BX+SI+00],00
C1 41 00 00  - ROL  WORD [BX+DI+00],00
C1 42 00 00  - ROL  WORD [BP+SI+00],00
C1 43 00 00  - ROL  WORD [BP+DI+00],00
C1 44 00 00  - ROL  WORD [SI+00],00
C1 45 00 00  - ROL  WORD [DI+00],00
C1 46 00 00  - ROL  WORD [BP+00],00
C1 47 00 00  - ROL  WORD [BX+00],00
C1 80 00 00 00  - ROL  WORD [BX+SI+0000],00
C1 81 00 00 00  - ROL  WORD [BX+DI+0000],00
C1 82 00 00 00  - ROL  WORD [BP+SI+0000],00
C1 83 00 00 00  - ROL  WORD [BP+DI+0000],00
C1 84 00 00 00  - ROL  WORD [SI+0000],00
C1 85 00 00 00  - ROL  WORD [DI+0000],00
C1 86 00 00 00  - ROL  WORD [BP+0000],00
C1 87 00 00 00  - ROL  WORD [BX+0000],00
C1 C0 00  - ROL  AX,00
C1 C1 00  - ROL  CX,00
C1 C2 00  - ROL  DX,00
C1 C3 00  - ROL  BX,00
C1 C4 00  - ROL  SP,00
C1 C5 00  - ROL  BP,00
C1 C6 00  - ROL  SI,00
C1 C7 00  - ROL  DI,00
D0 00  - ROL  BYTE [BX+SI]
D0 01  - ROL  BYTE [BX+DI]
D0 02  - ROL  BYTE [BP+SI]
D0 03  - ROL  BYTE [BP+DI]
D0 04  - ROL  BYTE [SI]
D0 05  - ROL  BYTE [DI]
D0 06 00 00  - ROL  BYTE [0000]
D0 07  - ROL  BYTE [BX]
D0 40 00  - ROL  BYTE [BX+SI+00]
D0 41 00  - ROL  BYTE [BX+DI+00]
D0 42 00  - ROL  BYTE [BP+SI+00]
D0 43 00  - ROL  BYTE [BP+DI+00]
D0 44 00  - ROL  BYTE [SI+00]
D0 45 00  - ROL  BYTE [DI+00]
D0 46 00  - ROL  BYTE [BP+00]
D0 47 00  - ROL  BYTE [BX+00]
D0 80 00 00  - ROL  BYTE [BX+SI+0000]
D0 81 00 00  - ROL  BYTE [BX+DI+0000]
D0 82 00 00  - ROL  BYTE [BP+SI+0000]
D0 83 00 00  - ROL  BYTE [BP+DI+0000]
D0 84 00 00  - ROL  BYTE [SI+0000]
D0 85 00 00  - ROL  BYTE [DI+0000]
D0 86 00 00  - ROL  BYTE [BP+0000]
D0 87 00 00  - ROL  BYTE [BX+0000]
D0 C0  - ROL  AL
D0 C1  - ROL  CL
D0 C2  - ROL  DL
D0 C3  - ROL  BL
D0 C4  - ROL  AH
D0 C5  - ROL  CH
D0 C6  - ROL  DH
D0 C7  - ROL  BH
D1 00  - ROL  WORD [BX+SI]
D1 01  - ROL  WORD [BX+DI]
D1 02  - ROL  WORD [BP+SI]
D1 03  - ROL  WORD [BP+DI]
D1 04  - ROL  WORD [SI]
D1 05  - ROL  WORD [DI]
D1 06 00 00  - ROL  WORD [0000]
D1 07  - ROL  WORD [BX]
D1 40 00  - ROL  WORD [BX+SI+00]
D1 41 00  - ROL  WORD [BX+DI+00]
D1 42 00  - ROL  WORD [BP+SI+00]
D1 43 00  - ROL  WORD [BP+DI+00]
D1 44 00  - ROL  WORD [SI+00]
D1 45 00  - ROL  WORD [DI+00]
D1 46 00  - ROL  WORD [BP+00]
D1 47 00  - ROL  WORD [BX+00]
D1 80 00 00  - ROL  WORD [BX+SI+0000]
D1 81 00 00  - ROL  WORD [BX+DI+0000]
D1 82 00 00  - ROL  WORD [BP+SI+0000]
D1 83 00 00  - ROL  WORD [BP+DI+0000]
D1 84 00 00  - ROL  WORD [SI+0000]
D1 85 00 00  - ROL  WORD [DI+0000]
D1 86 00 00  - ROL  WORD [BP+0000]
D1 87 00 00  - ROL  WORD [BX+0000]
D1 C0  - ROL  AX
D1 C1  - ROL  CX
D1 C2  - ROL  DX
D1 C3  - ROL  BX
D1 C4  - ROL  SP
D1 C5  - ROL  BP
D1 C6  - ROL  SI
D1 C7  - ROL  DI
D2 00  - ROL  BYTE [BX+SI],CL
D2 01  - ROL  BYTE [BX+DI],CL
D2 02  - ROL  BYTE [BP+SI],CL
D2 03  - ROL  BYTE [BP+DI],CL
D2 04  - ROL  BYTE [SI],CL
D2 05  - ROL  BYTE [DI],CL
D2 06 00 00  - ROL  BYTE [0000],CL
D2 07  - ROL  BYTE [BX],CL
D2 40 00  - ROL  BYTE [BX+SI+00],CL
D2 41 00  - ROL  BYTE [BX+DI+00],CL
D2 42 00  - ROL  BYTE [BP+SI+00],CL
D2 43 00  - ROL  BYTE [BP+DI+00],CL
D2 44 00  - ROL  BYTE [SI+00],CL
D2 45 00  - ROL  BYTE [DI+00],CL
D2 46 00  - ROL  BYTE [BP+00],CL
D2 47 00  - ROL  BYTE [BX+00],CL
D2 80 00 00  - ROL  BYTE [BX+SI+0000],CL
D2 81 00 00  - ROL  BYTE [BX+DI+0000],CL
D2 82 00 00  - ROL  BYTE [BP+SI+0000],CL
D2 83 00 00  - ROL  BYTE [BP+DI+0000],CL
D2 84 00 00  - ROL  BYTE [SI+0000],CL
D2 85 00 00  - ROL  BYTE [DI+0000],CL
D2 86 00 00  - ROL  BYTE [BP+0000],CL
D2 87 00 00  - ROL  BYTE [BX+0000],CL
D2 C0  - ROL  AL,CL
D2 C1  - ROL  CL,CL
D2 C2  - ROL  DL,CL
D2 C3  - ROL  BL,CL
D2 C4  - ROL  AH,CL
D2 C5  - ROL  CH,CL
D2 C6  - ROL  DH,CL
D2 C7  - ROL  BH,CL
D3 00  - ROL  WORD [BX+SI],CL
D3 01  - ROL  WORD [BX+DI],CL
D3 02  - ROL  WORD [BP+SI],CL
D3 03  - ROL  WORD [BP+DI],CL
D3 04  - ROL  WORD [SI],CL
D3 05  - ROL  WORD [DI],CL
D3 06 00 00  - ROL  WORD [0000],CL
D3 07  - ROL  WORD [BX],CL
D3 40 00  - ROL  WORD [BX+SI+00],CL
D3 41 00  - ROL  WORD [BX+DI+00],CL
D3 42 00  - ROL  WORD [BP+SI+00],CL
D3 43 00  - ROL  WORD [BP+DI+00],CL
D3 44 00  - ROL  WORD [SI+00],CL
D3 45 00  - ROL  WORD [DI+00],CL
D3 46 00  - ROL  WORD [BP+00],CL
D3 47 00  - ROL  WORD [BX+00],CL
D3 80 00 00  - ROL  WORD [BX+SI+0000],CL
D3 81 00 00  - ROL  WORD [BX+DI+0000],CL
D3 82 00 00  - ROL  WORD [BP+SI+0000],CL
D3 83 00 00  - ROL  WORD [BP+DI+0000],CL
D3 84 00 00  - ROL  WORD [SI+0000],CL
D3 85 00 00  - ROL  WORD [DI+0000],CL
D3 86 00 00  - ROL  WORD [BP+0000],CL
D3 87 00 00  - ROL  WORD [BX+0000],CL
D3 C0  - ROL  AX,CL
D3 C1  - ROL  CX,CL
D3 C2  - ROL  DX,CL
D3 C3  - ROL  BX,CL
D3 C4  - ROL  SP,CL
D3 C5  - ROL  BP,CL
D3 C6  - ROL  SI,CL
D3 C7  - ROL  DI,CL

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024