Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: INC

 

 

40  - INC  AX
41  - INC  CX
42  - INC  DX
43  - INC  BX
44  - INC  SP
45  - INC  BP
46  - INC  SI
47  - INC  DI
66 40  - INC  EAX
66 41  - INC  ECX
66 42  - INC  EDX
66 43  - INC  EBX
66 44  - INC  ESP
66 45  - INC  EBP
66 46  - INC  ESI
66 47  - INC  EDI
66 FF 00  - INC  DWORD [BX+SI]
66 FF 01  - INC  DWORD [BX+DI]
66 FF 02  - INC  DWORD [BP+SI]
66 FF 03  - INC  DWORD [BP+DI]
66 FF 04  - INC  DWORD [SI]
66 FF 05  - INC  DWORD [DI]
66 FF 06 00 00  - INC  DWORD [0000]
66 FF 07  - INC  DWORD [BX]
66 FF 40 00  - INC  DWORD [BX+SI+00]
66 FF 41 00  - INC  DWORD [BX+DI+00]
66 FF 42 00  - INC  DWORD [BP+SI+00]
66 FF 43 00  - INC  DWORD [BP+DI+00]
66 FF 44 00  - INC  DWORD [SI+00]
66 FF 45 00  - INC  DWORD [DI+00]
66 FF 46 00  - INC  DWORD [BP+00]
66 FF 47 00  - INC  DWORD [BX+00]
66 FF 80 00 00  - INC  DWORD [BX+SI+0000]
66 FF 81 00 00  - INC  DWORD [BX+DI+0000]
66 FF 82 00 00  - INC  DWORD [BP+SI+0000]
66 FF 83 00 00  - INC  DWORD [BP+DI+0000]
66 FF 84 00 00  - INC  DWORD [SI+0000]
66 FF 85 00 00  - INC  DWORD [DI+0000]
66 FF 86 00 00  - INC  DWORD [BP+0000]
66 FF 87 00 00  - INC  DWORD [BX+0000]
FE 00  - INC  BYTE [BX+SI]
FE 01  - INC  BYTE [BX+DI]
FE 02  - INC  BYTE [BP+SI]
FE 03  - INC  BYTE [BP+DI]
FE 04  - INC  BYTE [SI]
FE 05  - INC  BYTE [DI]
FE 06 00 00  - INC  BYTE [0000]
FE 07  - INC  BYTE [BX]
FE 40 00  - INC  BYTE [BX+SI+00]
FE 41 00  - INC  BYTE [BX+DI+00]
FE 42 00  - INC  BYTE [BP+SI+00]
FE 43 00  - INC  BYTE [BP+DI+00]
FE 44 00  - INC  BYTE [SI+00]
FE 45 00  - INC  BYTE [DI+00]
FE 46 00  - INC  BYTE [BP+00]
FE 47 00  - INC  BYTE [BX+00]
FE 80 00 00  - INC  BYTE [BX+SI+0000]
FE 81 00 00  - INC  BYTE [BX+DI+0000]
FE 82 00 00  - INC  BYTE [BP+SI+0000]
FE 83 00 00  - INC  BYTE [BP+DI+0000]
FE 84 00 00  - INC  BYTE [SI+0000]
FE 85 00 00  - INC  BYTE [DI+0000]
FE 86 00 00  - INC  BYTE [BP+0000]
FE 87 00 00  - INC  BYTE [BX+0000]
FE C0  - INC  AL
FE C1  - INC  CL
FE C2  - INC  DL
FE C3  - INC  BL
FE C4  - INC  AH
FE C5  - INC  CH
FE C6  - INC  DH
FE C7  - INC  BH
FF 00  - INC  WORD [BX+SI]
FF 01  - INC  WORD [BX+DI]
FF 02  - INC  WORD [BP+SI]
FF 03  - INC  WORD [BP+DI]
FF 04  - INC  WORD [SI]
FF 05  - INC  WORD [DI]
FF 06 00 00  - INC  WORD [0000]
FF 07  - INC  WORD [BX]
FF 40 00  - INC  WORD [BX+SI+00]
FF 41 00  - INC  WORD [BX+DI+00]
FF 42 00  - INC  WORD [BP+SI+00]
FF 43 00  - INC  WORD [BP+DI+00]
FF 44 00  - INC  WORD [SI+00]
FF 45 00  - INC  WORD [DI+00]
FF 46 00  - INC  WORD [BP+00]
FF 47 00  - INC  WORD [BX+00]
FF 80 00 00  - INC  WORD [BX+SI+0000]
FF 81 00 00  - INC  WORD [BX+DI+0000]
FF 82 00 00  - INC  WORD [BP+SI+0000]
FF 83 00 00  - INC  WORD [BP+DI+0000]
FF 84 00 00  - INC  WORD [SI+0000]
FF 85 00 00  - INC  WORD [DI+0000]
FF 86 00 00  - INC  WORD [BP+0000]
FF 87 00 00  - INC  WORD [BX+0000]

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 356434 razy...opracował AJOT 2007-2024