Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SHL

 

 

66 C1 20 00  - SHL  DWORD [BX+SI],00
66 C1 21 00  - SHL  DWORD [BX+DI],00
66 C1 22 00  - SHL  DWORD [BP+SI],00
66 C1 23 00  - SHL  DWORD [BP+DI],00
66 C1 24 00  - SHL  DWORD [SI],00
66 C1 25 00  - SHL  DWORD [DI],00
66 C1 26 00 00 00  - SHL  DWORD [0000],00
66 C1 27 00  - SHL  DWORD [BX],00
66 C1 60 00 00  - SHL  DWORD [BX+SI+00],00
66 C1 61 00 00  - SHL  DWORD [BX+DI+00],00
66 C1 62 00 00  - SHL  DWORD [BP+SI+00],00
66 C1 63 00 00  - SHL  DWORD [BP+DI+00],00
66 C1 64 00 00  - SHL  DWORD [SI+00],00
66 C1 65 00 00  - SHL  DWORD [DI+00],00
66 C1 66 00 00  - SHL  DWORD [BP+00],00
66 C1 67 00 00  - SHL  DWORD [BX+00],00
66 C1 A0 00 00 00  - SHL  DWORD [BX+SI+0000],00
66 C1 A1 00 00 00  - SHL  DWORD [BX+DI+0000],00
66 C1 A2 00 00 00  - SHL  DWORD [BP+SI+0000],00
66 C1 A3 00 00 00  - SHL  DWORD [BP+DI+0000],00
66 C1 A4 00 00 00  - SHL  DWORD [SI+0000],00
66 C1 A5 00 00 00  - SHL  DWORD [DI+0000],00
66 C1 A6 00 00 00  - SHL  DWORD [BP+0000],00
66 C1 A7 00 00 00  - SHL  DWORD [BX+0000],00
66 C1 E0 00  - SHL  EAX,00
66 C1 E1 00  - SHL  ECX,00
66 C1 E2 00  - SHL  EDX,00
66 C1 E3 00  - SHL  EBX,00
66 C1 E4 00  - SHL  ESP,00
66 C1 E5 00  - SHL  EBP,00
66 C1 E6 00  - SHL  ESI,00
66 C1 E7 00  - SHL  EDI,00
66 D1 20  - SHL  DWORD [BX+SI]
66 D1 21  - SHL  DWORD [BX+DI]
66 D1 22  - SHL  DWORD [BP+SI]
66 D1 23  - SHL  DWORD [BP+DI]
66 D1 24  - SHL  DWORD [SI]
66 D1 25  - SHL  DWORD [DI]
66 D1 26 00 00  - SHL  DWORD [0000]
66 D1 27  - SHL  DWORD [BX]
66 D1 60 00  - SHL  DWORD [BX+SI+00]
66 D1 61 00  - SHL  DWORD [BX+DI+00]
66 D1 62 00  - SHL  DWORD [BP+SI+00]
66 D1 63 00  - SHL  DWORD [BP+DI+00]
66 D1 64 00  - SHL  DWORD [SI+00]
66 D1 65 00  - SHL  DWORD [DI+00]
66 D1 66 00  - SHL  DWORD [BP+00]
66 D1 67 00  - SHL  DWORD [BX+00]
66 D1 A0 00 00  - SHL  DWORD [BX+SI+0000]
66 D1 A1 00 00  - SHL  DWORD [BX+DI+0000]
66 D1 A2 00 00  - SHL  DWORD [BP+SI+0000]
66 D1 A3 00 00  - SHL  DWORD [BP+DI+0000]
66 D1 A4 00 00  - SHL  DWORD [SI+0000]
66 D1 A5 00 00  - SHL  DWORD [DI+0000]
66 D1 A6 00 00  - SHL  DWORD [BP+0000]
66 D1 A7 00 00  - SHL  DWORD [BX+0000]
66 D1 E0  - SHL  EAX
66 D1 E1  - SHL  ECX
66 D1 E2  - SHL  EDX
66 D1 E3  - SHL  EBX
66 D1 E4  - SHL  ESP
66 D1 E5  - SHL  EBP
66 D1 E6  - SHL  ESI
66 D1 E7  - SHL  EDI
66 D3 20  - SHL  DWORD [BX+SI],CL
66 D3 21  - SHL  DWORD [BX+DI],CL
66 D3 22  - SHL  DWORD [BP+SI],CL
66 D3 23  - SHL  DWORD [BP+DI],CL
66 D3 24  - SHL  DWORD [SI],CL
66 D3 25  - SHL  DWORD [DI],CL
66 D3 26 00 00  - SHL  DWORD [0000],CL
66 D3 27  - SHL  DWORD [BX],CL
66 D3 60 00  - SHL  DWORD [BX+SI+00],CL
66 D3 61 00  - SHL  DWORD [BX+DI+00],CL
66 D3 62 00  - SHL  DWORD [BP+SI+00],CL
66 D3 63 00  - SHL  DWORD [BP+DI+00],CL
66 D3 64 00  - SHL  DWORD [SI+00],CL
66 D3 65 00  - SHL  DWORD [DI+00],CL
66 D3 66 00  - SHL  DWORD [BP+00],CL
66 D3 67 00  - SHL  DWORD [BX+00],CL
66 D3 A0 00 00  - SHL  DWORD [BX+SI+0000],CL
66 D3 A1 00 00  - SHL  DWORD [BX+DI+0000],CL
66 D3 A2 00 00  - SHL  DWORD [BP+SI+0000],CL
66 D3 A3 00 00  - SHL  DWORD [BP+DI+0000],CL
66 D3 A4 00 00  - SHL  DWORD [SI+0000],CL
66 D3 A5 00 00  - SHL  DWORD [DI+0000],CL
66 D3 A6 00 00  - SHL  DWORD [BP+0000],CL
66 D3 A7 00 00  - SHL  DWORD [BX+0000],CL
66 D3 E0  - SHL  EAX,CL
66 D3 E1  - SHL  ECX,CL
66 D3 E2  - SHL  EDX,CL
66 D3 E3  - SHL  EBX,CL
66 D3 E4  - SHL  ESP,CL
66 D3 E5  - SHL  EBP,CL
66 D3 E6  - SHL  ESI,CL
66 D3 E7  - SHL  EDI,CL
C0 20 00  - SHL  BYTE [BX+SI],00
C0 21 00  - SHL  BYTE [BX+DI],00
C0 22 00  - SHL  BYTE [BP+SI],00
C0 23 00  - SHL  BYTE [BP+DI],00
C0 24 00  - SHL  BYTE [SI],00
C0 25 00  - SHL  BYTE [DI],00
C0 26 00 00 00  - SHL  BYTE [0000],00
C0 27 00  - SHL  BYTE [BX],00
C0 60 00 00  - SHL  BYTE [BX+SI+00],00
C0 61 00 00  - SHL  BYTE [BX+DI+00],00
C0 62 00 00  - SHL  BYTE [BP+SI+00],00
C0 63 00 00  - SHL  BYTE [BP+DI+00],00
C0 64 00 00  - SHL  BYTE [SI+00],00
C0 65 00 00  - SHL  BYTE [DI+00],00
C0 66 00 00  - SHL  BYTE [BP+00],00
C0 67 00 00  - SHL  BYTE [BX+00],00
C0 A0 00 00 00  - SHL  BYTE [BX+SI+0000],00
C0 A1 00 00 00  - SHL  BYTE [BX+DI+0000],00
C0 A2 00 00 00  - SHL  BYTE [BP+SI+0000],00
C0 A3 00 00 00  - SHL  BYTE [BP+DI+0000],00
C0 A4 00 00 00  - SHL  BYTE [SI+0000],00
C0 A5 00 00 00  - SHL  BYTE [DI+0000],00
C0 A6 00 00 00  - SHL  BYTE [BP+0000],00
C0 A7 00 00 00  - SHL  BYTE [BX+0000],00
C0 E0 00  - SHL  AL,00
C0 E1 00  - SHL  CL,00
C0 E2 00  - SHL  DL,00
C0 E3 00  - SHL  BL,00
C0 E4 00  - SHL  AH,00
C0 E5 00  - SHL  CH,00
C0 E6 00  - SHL  DH,00
C0 E7 00  - SHL  BH,00
C1 20 00  - SHL  WORD [BX+SI],00
C1 21 00  - SHL  WORD [BX+DI],00
C1 22 00  - SHL  WORD [BP+SI],00
C1 23 00  - SHL  WORD [BP+DI],00
C1 24 00  - SHL  WORD [SI],00
C1 25 00  - SHL  WORD [DI],00
C1 26 00 00 00  - SHL  WORD [0000],00
C1 27 00  - SHL  WORD [BX],00
C1 60 00 00  - SHL  WORD [BX+SI+00],00
C1 61 00 00  - SHL  WORD [BX+DI+00],00
C1 62 00 00  - SHL  WORD [BP+SI+00],00
C1 63 00 00  - SHL  WORD [BP+DI+00],00
C1 64 00 00  - SHL  WORD [SI+00],00
C1 65 00 00  - SHL  WORD [DI+00],00
C1 66 00 00  - SHL  WORD [BP+00],00
C1 67 00 00  - SHL  WORD [BX+00],00
C1 A0 00 00 00  - SHL  WORD [BX+SI+0000],00
C1 A1 00 00 00  - SHL  WORD [BX+DI+0000],00
C1 A2 00 00 00  - SHL  WORD [BP+SI+0000],00
C1 A3 00 00 00  - SHL  WORD [BP+DI+0000],00
C1 A4 00 00 00  - SHL  WORD [SI+0000],00
C1 A5 00 00 00  - SHL  WORD [DI+0000],00
C1 A6 00 00 00  - SHL  WORD [BP+0000],00
C1 A7 00 00 00  - SHL  WORD [BX+0000],00
C1 E0 00  - SHL  AX,00
C1 E1 00  - SHL  CX,00
C1 E2 00  - SHL  DX,00
C1 E3 00  - SHL  BX,00
C1 E4 00  - SHL  SP,00
C1 E5 00  - SHL  BP,00
C1 E6 00  - SHL  SI,00
C1 E7 00  - SHL  DI,00
D0 20  - SHL  BYTE [BX+SI]
D0 21  - SHL  BYTE [BX+DI]
D0 22  - SHL  BYTE [BP+SI]
D0 23  - SHL  BYTE [BP+DI]
D0 24  - SHL  BYTE [SI]
D0 25  - SHL  BYTE [DI]
D0 26 00 00  - SHL  BYTE [0000]
D0 27  - SHL  BYTE [BX]
D0 60 00  - SHL  BYTE [BX+SI+00]
D0 61 00  - SHL  BYTE [BX+DI+00]
D0 62 00  - SHL  BYTE [BP+SI+00]
D0 63 00  - SHL  BYTE [BP+DI+00]
D0 64 00  - SHL  BYTE [SI+00]
D0 65 00  - SHL  BYTE [DI+00]
D0 66 00  - SHL  BYTE [BP+00]
D0 67 00  - SHL  BYTE [BX+00]
D0 A0 00 00  - SHL  BYTE [BX+SI+0000]
D0 A1 00 00  - SHL  BYTE [BX+DI+0000]
D0 A2 00 00  - SHL  BYTE [BP+SI+0000]
D0 A3 00 00  - SHL  BYTE [BP+DI+0000]
D0 A4 00 00  - SHL  BYTE [SI+0000]
D0 A5 00 00  - SHL  BYTE [DI+0000]
D0 A6 00 00  - SHL  BYTE [BP+0000]
D0 A7 00 00  - SHL  BYTE [BX+0000]
D0 E0  - SHL  AL
D0 E1  - SHL  CL
D0 E2  - SHL  DL
D0 E3  - SHL  BL
D0 E4  - SHL  AH
D0 E5  - SHL  CH
D0 E6  - SHL  DH
D0 E7  - SHL  BH
D1 20  - SHL  WORD [BX+SI]
D1 21  - SHL  WORD [BX+DI]
D1 22  - SHL  WORD [BP+SI]
D1 23  - SHL  WORD [BP+DI]
D1 24  - SHL  WORD [SI]
D1 25  - SHL  WORD [DI]
D1 26 00 00  - SHL  WORD [0000]
D1 27  - SHL  WORD [BX]
D1 60 00  - SHL  WORD [BX+SI+00]
D1 61 00  - SHL  WORD [BX+DI+00]
D1 62 00  - SHL  WORD [BP+SI+00]
D1 63 00  - SHL  WORD [BP+DI+00]
D1 64 00  - SHL  WORD [SI+00]
D1 65 00  - SHL  WORD [DI+00]
D1 66 00  - SHL  WORD [BP+00]
D1 67 00  - SHL  WORD [BX+00]
D1 A0 00 00  - SHL  WORD [BX+SI+0000]
D1 A1 00 00  - SHL  WORD [BX+DI+0000]
D1 A2 00 00  - SHL  WORD [BP+SI+0000]
D1 A3 00 00  - SHL  WORD [BP+DI+0000]
D1 A4 00 00  - SHL  WORD [SI+0000]
D1 A5 00 00  - SHL  WORD [DI+0000]
D1 A6 00 00  - SHL  WORD [BP+0000]
D1 A7 00 00  - SHL  WORD [BX+0000]
D1 E0  - SHL  AX
D1 E1  - SHL  CX
D1 E2  - SHL  DX
D1 E3  - SHL  BX
D1 E4  - SHL  SP
D1 E5  - SHL  BP
D1 E6  - SHL  SI
D1 E7  - SHL  DI
D2 20  - SHL  BYTE [BX+SI],CL
D2 21  - SHL  BYTE [BX+DI],CL
D2 22  - SHL  BYTE [BP+SI],CL
D2 23  - SHL  BYTE [BP+DI],CL
D2 24  - SHL  BYTE [SI],CL
D2 25  - SHL  BYTE [DI],CL
D2 26 00 00  - SHL  BYTE [0000],CL
D2 27  - SHL  BYTE [BX],CL
D2 60 00  - SHL  BYTE [BX+SI+00],CL
D2 61 00  - SHL  BYTE [BX+DI+00],CL
D2 62 00  - SHL  BYTE [BP+SI+00],CL
D2 63 00  - SHL  BYTE [BP+DI+00],CL
D2 64 00  - SHL  BYTE [SI+00],CL
D2 65 00  - SHL  BYTE [DI+00],CL
D2 66 00  - SHL  BYTE [BP+00],CL
D2 67 00  - SHL  BYTE [BX+00],CL
D2 A0 00 00  - SHL  BYTE [BX+SI+0000],CL
D2 A1 00 00  - SHL  BYTE [BX+DI+0000],CL
D2 A2 00 00  - SHL  BYTE [BP+SI+0000],CL
D2 A3 00 00  - SHL  BYTE [BP+DI+0000],CL
D2 A4 00 00  - SHL  BYTE [SI+0000],CL
D2 A5 00 00  - SHL  BYTE [DI+0000],CL
D2 A6 00 00  - SHL  BYTE [BP+0000],CL
D2 A7 00 00  - SHL  BYTE [BX+0000],CL
D2 E0  - SHL  AL,CL
D2 E1  - SHL  CL,CL
D2 E2  - SHL  DL,CL
D2 E3  - SHL  BL,CL
D2 E4  - SHL  AH,CL
D2 E5  - SHL  CH,CL
D2 E6  - SHL  DH,CL
D2 E7  - SHL  BH,CL
D3 20  - SHL  WORD [BX+SI],CL
D3 21  - SHL  WORD [BX+DI],CL
D3 22  - SHL  WORD [BP+SI],CL
D3 23  - SHL  WORD [BP+DI],CL
D3 24  - SHL  WORD [SI],CL
D3 25  - SHL  WORD [DI],CL
D3 26 00 00  - SHL  WORD [0000],CL
D3 27  - SHL  WORD [BX],CL
D3 60 00  - SHL  WORD [BX+SI+00],CL
D3 61 00  - SHL  WORD [BX+DI+00],CL
D3 62 00  - SHL  WORD [BP+SI+00],CL
D3 63 00  - SHL  WORD [BP+DI+00],CL
D3 64 00  - SHL  WORD [SI+00],CL
D3 65 00  - SHL  WORD [DI+00],CL
D3 66 00  - SHL  WORD [BP+00],CL
D3 67 00  - SHL  WORD [BX+00],CL
D3 A0 00 00  - SHL  WORD [BX+SI+0000],CL
D3 A1 00 00  - SHL  WORD [BX+DI+0000],CL
D3 A2 00 00  - SHL  WORD [BP+SI+0000],CL
D3 A3 00 00  - SHL  WORD [BP+DI+0000],CL
D3 A4 00 00  - SHL  WORD [SI+0000],CL
D3 A5 00 00  - SHL  WORD [DI+0000],CL
D3 A6 00 00  - SHL  WORD [BP+0000],CL
D3 A7 00 00  - SHL  WORD [BX+0000],CL
D3 E0  - SHL  AX,CL
D3 E1  - SHL  CX,CL
D3 E2  - SHL  DX,CL
D3 E3  - SHL  BX,CL
D3 E4  - SHL  SP,CL
D3 E5  - SHL  BP,CL
D3 E6  - SHL  SI,CL
D3 E7  - SHL  DI,CL

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 356434 razy...opracował AJOT 2007-2024