Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNS

 

 

0F 99 00  - SETNS  BYTE [BX+SI]
0F 99 01  - SETNS  BYTE [BX+DI]
0F 99 02  - SETNS  BYTE [BP+SI]
0F 99 03  - SETNS  BYTE [BP+DI]
0F 99 04  - SETNS  BYTE [SI]
0F 99 05  - SETNS  BYTE [DI]
0F 99 06 00 00  - SETNS  BYTE [0000]
0F 99 07  - SETNS  BYTE [BX]
0F 99 40 00  - SETNS  BYTE [BX+SI+00]
0F 99 41 00  - SETNS  BYTE [BX+DI+00]
0F 99 42 00  - SETNS  BYTE [BP+SI+00]
0F 99 43 00  - SETNS  BYTE [BP+DI+00]
0F 99 44 00  - SETNS  BYTE [SI+00]
0F 99 45 00  - SETNS  BYTE [DI+00]
0F 99 46 00  - SETNS  BYTE [BP+00]
0F 99 47 00  - SETNS  BYTE [BX+00]
0F 99 80 00 00  - SETNS  BYTE [BX+SI+0000]
0F 99 81 00 00  - SETNS  BYTE [BX+DI+0000]
0F 99 82 00 00  - SETNS  BYTE [BP+SI+0000]
0F 99 83 00 00  - SETNS  BYTE [BP+DI+0000]
0F 99 84 00 00  - SETNS  BYTE [SI+0000]
0F 99 85 00 00  - SETNS  BYTE [DI+0000]
0F 99 86 00 00  - SETNS  BYTE [BP+0000]
0F 99 87 00 00  - SETNS  BYTE [BX+0000]
0F 99 C0  - SETNS  AL
0F 99 C1  - SETNS  CL
0F 99 C2  - SETNS  DL
0F 99 C3  - SETNS  BL
0F 99 C4  - SETNS  AH
0F 99 C5  - SETNS  CH
0F 99 C6  - SETNS  DH
0F 99 C7  - SETNS  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 356430 razy...opracował AJOT 2007-2024