Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: BT

 

Rozkaz BT to rozkaz procesora Intel 8086, który służy do testowania określonego bitu w rejestrze lub pamięci i ustawiania flagi przeniesienia w przypadku, gdy bit ten jest ustawiony na 1.
Przykładowo, wykonanie rozkazu BT AX,3 spowoduje przetestowanie trzeciego bitu rejestru AX i ustawienie flagi przeniesienia, jeśli bit ten jest ustawiony na 1.

 

 

 

0F A3 00  - BT  [BX+SI],AX
0F A3 01  - BT  [BX+DI],AX
0F A3 02  - BT  [BP+SI],AX
0F A3 03  - BT  [BP+DI],AX
0F A3 04  - BT  [SI],AX
0F A3 05  - BT  [DI],AX
0F A3 06 00 00  - BT  [0000],AX
0F A3 07  - BT  [BX],AX
0F A3 08  - BT  [BX+SI],CX
0F A3 09  - BT  [BX+DI],CX
0F A3 0A  - BT  [BP+SI],CX
0F A3 0B  - BT  [BP+DI],CX
0F A3 0C  - BT  [SI],CX
0F A3 0D  - BT  [DI],CX
0F A3 0E 00 00  - BT  [0000],CX
0F A3 0F  - BT  [BX],CX
0F A3 10  - BT  [BX+SI],DX
0F A3 11  - BT  [BX+DI],DX
0F A3 12  - BT  [BP+SI],DX
0F A3 13  - BT  [BP+DI],DX
0F A3 14  - BT  [SI],DX
0F A3 15  - BT  [DI],DX
0F A3 16 00 00  - BT  [0000],DX
0F A3 17  - BT  [BX],DX
0F A3 18  - BT  [BX+SI],BX
0F A3 19  - BT  [BX+DI],BX
0F A3 1A  - BT  [BP+SI],BX
0F A3 1B  - BT  [BP+SI],BX
0F A3 1C  - BT  [SI],BX
0F A3 1D  - BT  [DI],BX
0F A3 1E 00 00  - BT  [0000],BX
0F A3 1F  - BT  [BX],BX
0F A3 20  - BT  [BX+SI],SP
0F A3 21  - BT  [BX+DI],SP
0F A3 22  - BT  [BP+SI],SP
0F A3 23  - BT  [BP+DI],SP
0F A3 24  - BT  [SI],SP
0F A3 25  - BT  [DI],SP
0F A3 26 00 00  - BT  [0000],SP
0F A3 27  - BT  [BX],SP
0F A3 28  - BT  [BX+SI],BP
0F A3 29  - BT  [BX+DI],BP
0F A3 2A  - BT  [BP+SI],BP
0F A3 2B  - BT  [BP+DI],BP
0F A3 2C  - BT  [SI],BP
0F A3 2D  - BT  [DI],BP
0F A3 2E 00 00  - BT  [0000],BP
0F A3 2F  - BT  [BX],BP
0F A3 30  - BT  [BX+SI],SI
0F A3 31  - BT  [BX+DI],SI
0F A3 32  - BT  [BP+SI],SI
0F A3 33  - BT  [BP+DI],SI
0F A3 34  - BT  [SI],SI
0F A3 35  - BT  [DI],SI
0F A3 36 00 00  - BT  [0000],SI
0F A3 37  - BT  [BX],SI
0F A3 38  - BT  [BX+SI],DI
0F A3 39  - BT  [BX+DI],DI
0F A3 3A  - BT  [BP+SI],DI
0F A3 3B  - BT  [BP+DI],DI
0F A3 3C  - BT  [SI],DI
0F A3 3D  - BT  [DI],DI
0F A3 3E 00 00  - BT  [0000],DI
0F A3 3F  - BT  [BX],DI
0F A3 40 00  - BT  [BX+SI+00],AX
0F A3 41 00  - BT  [BX+DI+00],AX
0F A3 42 00  - BT  [BP+SI+00],AX
0F A3 43 00  - BT  [BP+DI+00],AX
0F A3 44 00  - BT  [SI+00],AX
0F A3 45 00  - BT  [DI+00],AX
0F A3 46 00  - BT  [BP+00],AX
0F A3 47 00  - BT  [BX+00],AX
0F A3 48 00  - BT  [BX+SI+00],CX
0F A3 49 00  - BT  [BX+DI+00],CX
0F A3 4A 00  - BT  [BP+SI+00],CX
0F A3 4B 00  - BT  [BP+DI+00],CX
0F A3 4C 00  - BT  [SI+00],CX
0F A3 4D 00  - BT  [DI+00],CX
0F A3 4E 00  - BT  [BP+00],CX
0F A3 4F 00  - BT  [BX+00],CX
0F A3 50 00  - BT  [BX+SI+00],DX
0F A3 51 00  - BT  [BX+DI+00],DX
0F A3 52 00  - BT  [BP+SI+00],DX
0F A3 53 00  - BT  [BP+DI+00],DX
0F A3 54 00  - BT  [SI+00],DX
0F A3 55 00  - BT  [DI+00],DX
0F A3 56 00  - BT  [BP+00],DX
0F A3 57 00  - BT  [BX+00],DX
0F A3 58 00  - BT  [BX+SI+00],BX
0F A3 59 00  - BT  [BX+DI+00],BX
0F A3 5A 00  - BT  [BP+SI+00],BX
0F A3 5B 00  - BT  [BP+DI+00],BX
0F A3 5C 00  - BT  [SI+00],BX
0F A3 5D 00  - BT  [DI+00],BX
0F A3 5E 00  - BT  [BP+00],BX
0F A3 5F 00  - BT  [BX+00],BX
0F A3 60 00  - BT  [BX+SI+00],SP
0F A3 61 00  - BT  [BX+DI+00],SP
0F A3 62 00  - BT  [BP+SI+00],SP
0F A3 63 00  - BT  [BP+DI+00],SP
0F A3 64 00  - BT  [SI+00],SP
0F A3 65 00  - BT  [DI+00],SP
0F A3 66 00  - BT  [BP+00],SP
0F A3 67 00  - BT  [BX+00],SP
0F A3 68 00  - BT  [BX+SI+00],BP
0F A3 69 00  - BT  [BX+DI+00],BP
0F A3 6A 00  - BT  [BP+SI+00],BP
0F A3 6B 00  - BT  [BP+DI+00],BP
0F A3 6C 00  - BT  [SI+00],BP
0F A3 6D 00  - BT  [DI+00],BP
0F A3 6E 00  - BT  [BP+00],BP
0F A3 6F 00  - BT  [BX+00],BP
0F A3 70 00  - BT  [BX+SI+00],SI
0F A3 71 00  - BT  [BX+DI+00],SI
0F A3 72 00  - BT  [BP+SI+00],SI
0F A3 73 00  - BT  [BP+DI+00],SI
0F A3 74 00  - BT  [SI+00],SI
0F A3 75 00  - BT  [DI+00],SI
0F A3 76 00  - BT  [BP+00],SI
0F A3 77 00  - BT  [BX+00],SI
0F A3 78 00  - BT  [BX+SI+00],DI
0F A3 79 00  - BT  [BX+DI+00],DI
0F A3 7A 00  - BT  [BP+SI+00],DI
0F A3 7B 00  - BT  [BP+DI+00],DI
0F A3 7C 00  - BT  [SI+00],DI
0F A3 7D 00  - BT  [DI+00],DI
0F A3 7E 00  - BT  [BP+00],DI
0F A3 7F 00  - BT  [BX+00],DI
0F A3 80 00 00  - BT  [BX+SI+0000],AX
0F A3 81 00 00  - BT  [BX+DI+0000],AX
0F A3 82 00 00  - BT  [BP+SI+0000],AX
0F A3 83 00 00  - BT  [BP+DI+0000],AX
0F A3 84 00 00  - BT  [SI+0000],AX
0F A3 85 00 00  - BT  [DI+0000],AX
0F A3 86 00 00  - BT  [BP+0000],AX
0F A3 87 00 00  - BT  [BX+0000],AX
0F A3 88 00 00  - BT  [BX+SI+0000],CX
0F A3 89 00 00  - BT  [BX+DI+0000],CX
0F A3 8A 00 00  - BT  [BP+SI+0000],CX
0F A3 8B 00 00  - BT  [BP+DI+0000],CX
0F A3 8C 00 00  - BT  [SI+0000],CX
0F A3 8D 00 00  - BT  [DI+0000],CX
0F A3 8E 00 00  - BT  [BP+0000],CX
0F A3 8F 00 00  - BT  [BX+0000],CX
0F A3 90 00 00  - BT  [BX+SI+0000],DX
0F A3 91 00 00  - BT  [BX+DI+0000],DX
0F A3 92 00 00  - BT  [BP+SI+0000],DX
0F A3 93 00 00  - BT  [BP+DI+0000],DX
0F A3 94 00 00  - BT  [SI+0000],DX
0F A3 95 00 00  - BT  [DI+0000],DX
0F A3 96 00 00  - BT  [BP+0000],DX
0F A3 97 00 00  - BT  [BX+0000],DX
0F A3 98 00 00  - BT  [BX+SI+0000],BX
0F A3 99 00 00  - BT  [BX+DI+0000],BX
0F A3 9A 00 00  - BT  [BP+SI+0000],BX
0F A3 9B 00 00  - BT  [BP+DI+0000],BX
0F A3 9C 00 00  - BT  [SI+0000],BX
0F A3 9D 00 00  - BT  [DI+0000],BX
0F A3 9E 00 00  - BT  [BP+0000],BX
0F A3 9F 00 00  - BT  [BX+0000],BX
0F A3 A0 00 00  - BT  [BX+SI+0000],SP
0F A3 A1 00 00  - BT  [BX+DI+0000],SP
0F A3 A2 00 00  - BT  [BP+SI+0000],SP
0F A3 A3 00 00  - BT  [BP+DI+0000],SP
0F A3 A4 00 00  - BT  [SI+0000],SP
0F A3 A5 00 00  - BT  [DI+0000],SP
0F A3 A6 00 00  - BT  [BP+0000],SP
0F A3 A7 00 00  - BT  [BX+0000],SP
0F A3 A8 00 00  - BT  [BX+SI+0000],BP
0F A3 A9 00 00  - BT  [BX+DI+0000],BP
0F A3 AA 00 00  - BT  [BP+SI+0000],BP
0F A3 AB 00 00  - BT  [BP+DI+0000],BP
0F A3 AC 00 00  - BT  [SI+0000],BP
0F A3 AD 00 00  - BT  [DI+0000],BP
0F A3 AE 00 00  - BT  [BP+0000],BP
0F A3 AF 00 00  - BT  [BX+0000],BP
0F A3 B0 00 00  - BT  [BX+SI+0000],SI
0F A3 B1 00 00  - BT  [BX+DI+0000],SI
0F A3 B2 00 00  - BT  [BP+SI+0000],SI
0F A3 B3 00 00  - BT  [BP+DI+0000],SI
0F A3 B4 00 00  - BT  [SI+0000],SI
0F A3 B5 00 00  - BT  [DI+0000],SI
0F A3 B6 00 00  - BT  [BP+0000],SI
0F A3 B7 00 00  - BT  [BX+0000],SI
0F A3 B8 00 00  - BT  [BX+SI+0000],DI
0F A3 B9 00 00  - BT  [BX+DI+0000],DI
0F A3 BA 00 00  - BT  [BP+SI+0000],DI
0F A3 BB 00 00  - BT  [BP+DI+0000],DI
0F A3 BC 00 00  - BT  [SI+0000],DI
0F A3 BD 00 00  - BT  [DI+0000],DI
0F A3 BE 00 00  - BT  [BP+0000],DI
0F A3 BF 00 00  - BT  [BX+0000],DI
0F A3 C0  - BT  AX,AX
0F A3 C1  - BT  CX,AX
0F A3 C2  - BT  DX,AX
0F A3 C3  - BT  BX,AX
0F A3 C4  - BT  SP,AX
0F A3 C5  - BT  BP,AX
0F A3 C6  - BT  SI,AX
0F A3 C7  - BT  DI,AX
0F A3 C8  - BT  AX,CX
0F A3 C9  - BT  CX,CX
0F A3 CA  - BT  DX,CX
0F A3 CB  - BT  BX,CX
0F A3 CC  - BT  SP,CX
0F A3 CD  - BT  BP,CX
0F A3 CE  - BT  SI,CX
0F A3 CF  - BT  DI,CX
0F A3 D0  - BT  AX,DX
0F A3 D1  - BT  CX,DX
0F A3 D2  - BT  DX,DX
0F A3 D3  - BT  BX,DX
0F A3 D4  - BT  SP,DX
0F A3 D5  - BT  BP,DX
0F A3 D6  - BT  SI,DX
0F A3 D7  - BT  DI,DX
0F A3 D8  - BT  AX,BX
0F A3 D9  - BT  CX,BX
0F A3 DA  - BT  DX,BX
0F A3 DB  - BT  BX,BX
0F A3 DC  - BT  SP,BX
0F A3 DD  - BT  BP,BX
0F A3 DE  - BT  SI,BX
0F A3 DF  - BT  DI,BX
0F A3 E0  - BT  AX,SP
0F A3 E1  - BT  CX,SP
0F A3 E2  - BT  DX,SP
0F A3 E3  - BT  BX,SP
0F A3 E4  - BT  SP,SP
0F A3 E5  - BT  BP,SP
0F A3 E6  - BT  SI,SP
0F A3 E7  - BT  DI,SP
0F A3 E8  - BT  AX,BP
0F A3 E9  - BT  CX,BP
0F A3 EA  - BT  DX,BP
0F A3 EB  - BT  BX,BP
0F A3 EC  - BT  SP,BP
0F A3 ED  - BT  BP,BP
0F A3 EE  - BT  SI,BP
0F A3 EF  - BT  DI,BP
0F A3 F0  - BT  AX,SI
0F A3 F1  - BT  CX,SI
0F A3 F2  - BT  DX,SI
0F A3 F3  - BT  BX,SI
0F A3 F4  - BT  SP,SI
0F A3 F5  - BT  BP,SI
0F A3 F6  - BT  SI,SI
0F A3 F7  - BT  DI,SI
0F A3 F8  - BT  AX,DI
0F A3 F9  - BT  CX,DI
0F A3 FA  - BT  DX,DI
0F A3 FB  - BT  BX,DI
0F A3 FC  - BT  SP,DI
0F A3 FD  - BT  BP,DI
0F A3 FE  - BT  SI,DI
0F A3 FF  - BT  DI,DI
0F BA 20 00  - BT  WORD [BX+SI],00
0F BA 21 00  - BT  WORD [BX+DI],00
0F BA 22 00  - BT  WORD [BP+SI],00
0F BA 23 00  - BT  WORD [BP+DI],00
0F BA 24 00  - BT  WORD [SI],00
0F BA 25 00  - BT  WORD [DI],00
0F BA 26 00 00 00  - BT  WORD [0000],00
0F BA 27 00  - BT  WORD [BX],00
0F BA 60 00 00  - BT  WORD [BX+SI+00],00
0F BA 61 00 00  - BT  WORD [BX+DI+00],00
0F BA 62 00 00  - BT  WORD [BP+SI+00],00
0F BA 63 00 00  - BT  WORD [BP+DI+00],00
0F BA 64 00 00  - BT  WORD [SI+00],00
0F BA 65 00 00  - BT  WORD [DI+00],00
0F BA 66 00 00  - BT  WORD [BP+00],00
0F BA 67 00 00  - BT  WORD [BX+00],00
0F BA A0 00 00 00  - BT  WORD [BX+SI+0000],00
0F BA A1 00 00 00  - BT  WORD [BX+DI+0000],00
0F BA A2 00 00 00  - BT  WORD [BP+SI+0000],00
0F BA A3 00 00 00  - BT  WORD [BP+DI+0000],00
0F BA A4 00 00 00  - BT  WORD [SI+0000],00
0F BA A5 00 00 00  - BT  WORD [DI+0000],00
0F BA A6 00 00 00  - BT  WORD [BP+0000],00
0F BA A7 00 00 00  - BT  WORD [BX+0000],00
0F BA E0 00  - BT  AX,00
0F BA E1 00  - BT  CX,00
0F BA E2 00  - BT  DX,00
0F BA E3 00  - BT  BX,00
0F BA E4 00  - BT  SP,00
0F BA E5 00  - BT  BP,00
0F BA E6 00  - BT  SI,00
0F BA E7 00  - BT  DI,00
66 0F A3 00  - BT  [BX+SI],EAX
66 0F A3 01  - BT  [BX+DI],EAX
66 0F A3 02  - BT  [BP+SI],EAX
66 0F A3 03  - BT  [BP+DI],EAX
66 0F A3 04  - BT  [SI],EAX
66 0F A3 05  - BT  [DI],EAX
66 0F A3 06 00 00  - BT  [0000],EAX
66 0F A3 07  - BT  [BX],EAX
66 0F A3 08  - BT  [BX+SI],ECX
66 0F A3 09  - BT  [BX+DI],ECX
66 0F A3 0A  - BT  [BP+SI],ECX
66 0F A3 0B  - BT  [BP+DI],ECX
66 0F A3 0C  - BT  [SI],ECX
66 0F A3 0D  - BT  [DI],ECX
66 0F A3 0E 00 00  - BT  [0000],ECX
66 0F A3 0F  - BT  [BX],ECX
66 0F A3 10  - BT  [BX+SI],EDX
66 0F A3 11  - BT  [BX+DI],EDX
66 0F A3 12  - BT  [BP+SI],EDX
66 0F A3 13  - BT  [BP+DI],EDX
66 0F A3 14  - BT  [SI],EDX
66 0F A3 15  - BT  [DI],EDX
66 0F A3 16 00 00  - BT  [0000],EDX
66 0F A3 17  - BT  [BX],EDX
66 0F A3 18  - BT  [BX+SI],EBX
66 0F A3 19  - BT  [BX+DI],EBX
66 0F A3 1A  - BT  [BP+SI],EBX
66 0F A3 1B  - BT  [BP+SI],EBX
66 0F A3 1C  - BT  [SI],EBX
66 0F A3 1D  - BT  [DI],EBX
66 0F A3 1E 00 00  - BT  [0000],EBX
66 0F A3 1F  - BT  [BX],EBX
66 0F A3 20  - BT  [BX+SI],ESP
66 0F A3 21  - BT  [BX+DI],ESP
66 0F A3 22  - BT  [BP+SI],ESP
66 0F A3 23  - BT  [BP+DI],ESP
66 0F A3 24  - BT  [SI],ESP
66 0F A3 25  - BT  [DI],ESP
66 0F A3 26 00 00  - BT  [0000],ESP
66 0F A3 27  - BT  [BX],ESP
66 0F A3 28  - BT  [BX+SI],EBP
66 0F A3 29  - BT  [BX+DI],EBP
66 0F A3 2A  - BT  [BP+SI],EBP
66 0F A3 2B  - BT  [BP+DI],EBP
66 0F A3 2C  - BT  [SI],EBP
66 0F A3 2D  - BT  [DI],EBP
66 0F A3 2E 00 00  - BT  [0000],EBP
66 0F A3 2F  - BT  [BX],EBP
66 0F A3 30  - BT  [BX+SI],ESI
66 0F A3 31  - BT  [BX+DI],ESI
66 0F A3 32  - BT  [BP+SI],ESI
66 0F A3 33  - BT  [BP+DI],ESI
66 0F A3 34  - BT  [SI],ESI
66 0F A3 35  - BT  [DI],ESI
66 0F A3 36 00 00  - BT  [0000],ESI
66 0F A3 37  - BT  [BX],ESI
66 0F A3 38  - BT  [BX+SI],EDI
66 0F A3 39  - BT  [BX+DI],EDI
66 0F A3 3A  - BT  [BP+SI],EDI
66 0F A3 3B  - BT  [BP+DI],EDI
66 0F A3 3C  - BT  [SI],EDI
66 0F A3 3D  - BT  [DI],EDI
66 0F A3 3E 00 00  - BT  [0000],EDI
66 0F A3 3F  - BT  [BX],EDI
66 0F A3 40 00  - BT  [BX+SI+00],EAX
66 0F A3 41 00  - BT  [BX+DI+00],EAX
66 0F A3 42 00  - BT  [BP+SI+00],EAX
66 0F A3 43 00  - BT  [BP+DI+00],EAX
66 0F A3 44 00  - BT  [SI+00],EAX
66 0F A3 45 00  - BT  [DI+00],EAX
66 0F A3 46 00  - BT  [BP+00],EAX
66 0F A3 47 00  - BT  [BX+00],EAX
66 0F A3 48 00  - BT  [BX+SI+00],ECX
66 0F A3 49 00  - BT  [BX+DI+00],ECX
66 0F A3 4A 00  - BT  [BP+SI+00],ECX
66 0F A3 4B 00  - BT  [BP+DI+00],ECX
66 0F A3 4C 00  - BT  [SI+00],ECX
66 0F A3 4D 00  - BT  [DI+00],ECX
66 0F A3 4E 00  - BT  [BP+00],ECX
66 0F A3 4F 00  - BT  [BX+00],ECX
66 0F A3 50 00  - BT  [BX+SI+00],EDX
66 0F A3 51 00  - BT  [BX+DI+00],EDX
66 0F A3 52 00  - BT  [BP+SI+00],EDX
66 0F A3 53 00  - BT  [BP+DI+00],EDX
66 0F A3 54 00  - BT  [SI+00],EDX
66 0F A3 55 00  - BT  [DI+00],EDX
66 0F A3 56 00  - BT  [BP+00],EDX
66 0F A3 57 00  - BT  [BX+00],EDX
66 0F A3 58 00  - BT  [BX+SI+00],EBX
66 0F A3 59 00  - BT  [BX+DI+00],EBX
66 0F A3 5A 00  - BT  [BP+SI+00],EBX
66 0F A3 5B 00  - BT  [BP+DI+00],EBX
66 0F A3 5C 00  - BT  [SI+00],EBX
66 0F A3 5D 00  - BT  [DI+00],EBX
66 0F A3 5E 00  - BT  [BP+00],EBX
66 0F A3 5F 00  - BT  [BX+00],EBX
66 0F A3 60 00  - BT  [BX+SI+00],ESP
66 0F A3 61 00  - BT  [BX+DI+00],ESP
66 0F A3 62 00  - BT  [BP+SI+00],ESP
66 0F A3 63 00  - BT  [BP+DI+00],ESP
66 0F A3 64 00  - BT  [SI+00],ESP
66 0F A3 65 00  - BT  [DI+00],ESP
66 0F A3 66 00  - BT  [BP+00],ESP
66 0F A3 67 00  - BT  [BX+00],ESP
66 0F A3 68 00  - BT  [BX+SI+00],EBP
66 0F A3 69 00  - BT  [BX+DI+00],EBP
66 0F A3 6A 00  - BT  [BP+SI+00],EBP
66 0F A3 6B 00  - BT  [BP+DI+00],EBP
66 0F A3 6C 00  - BT  [SI+00],EBP
66 0F A3 6D 00  - BT  [DI+00],EBP
66 0F A3 6E 00  - BT  [BP+00],EBP
66 0F A3 6F 00  - BT  [BX+00],EBP
66 0F A3 70 00  - BT  [BX+SI+00],ESI
66 0F A3 71 00  - BT  [BX+DI+00],ESI
66 0F A3 72 00  - BT  [BP+SI+00],ESI
66 0F A3 73 00  - BT  [BP+DI+00],ESI
66 0F A3 74 00  - BT  [SI+00],ESI
66 0F A3 75 00  - BT  [DI+00],ESI
66 0F A3 76 00  - BT  [BP+00],ESI
66 0F A3 77 00  - BT  [BX+00],ESI
66 0F A3 78 00  - BT  [BX+SI+00],EDI
66 0F A3 79 00  - BT  [BX+DI+00],EDI
66 0F A3 7A 00  - BT  [BP+SI+00],EDI
66 0F A3 7B 00  - BT  [BP+DI+00],EDI
66 0F A3 7C 00  - BT  [SI+00],EDI
66 0F A3 7D 00  - BT  [DI+00],EDI
66 0F A3 7E 00  - BT  [BP+00],EDI
66 0F A3 7F 00  - BT  [BX+00],EDI
66 0F A3 80 00 00  - BT  [BX+SI+0000],EAX
66 0F A3 81 00 00  - BT  [BX+DI+0000],EAX
66 0F A3 82 00 00  - BT  [BP+SI+0000],EAX
66 0F A3 83 00 00  - BT  [BP+DI+0000],EAX
66 0F A3 84 00 00  - BT  [SI+0000],EAX
66 0F A3 85 00 00  - BT  [DI+0000],EAX
66 0F A3 86 00 00  - BT  [BP+0000],EAX
66 0F A3 87 00 00  - BT  [BX+0000],EAX
66 0F A3 88 00 00  - BT  [BX+SI+0000],ECX
66 0F A3 89 00 00  - BT  [BX+DI+0000],ECX
66 0F A3 8A 00 00  - BT  [BP+SI+0000],ECX
66 0F A3 8B 00 00  - BT  [BP+DI+0000],ECX
66 0F A3 8C 00 00  - BT  [SI+0000],ECX
66 0F A3 8D 00 00  - BT  [DI+0000],ECX
66 0F A3 8E 00 00  - BT  [BP+0000],ECX
66 0F A3 8F 00 00  - BT  [BX+0000],ECX
66 0F A3 90 00 00  - BT  [BX+SI+0000],EDX
66 0F A3 91 00 00  - BT  [BX+DI+0000],EDX
66 0F A3 92 00 00  - BT  [BP+SI+0000],EDX
66 0F A3 93 00 00  - BT  [BP+DI+0000],EDX
66 0F A3 94 00 00  - BT  [SI+0000],EDX
66 0F A3 95 00 00  - BT  [DI+0000],EDX
66 0F A3 96 00 00  - BT  [BP+0000],EDX
66 0F A3 97 00 00  - BT  [BX+0000],EDX
66 0F A3 98 00 00  - BT  [BX+SI+0000],EBX
66 0F A3 99 00 00  - BT  [BX+DI+0000],EBX
66 0F A3 9A 00 00  - BT  [BP+SI+0000],EBX
66 0F A3 9B 00 00  - BT  [BP+DI+0000],EBX
66 0F A3 9C 00 00  - BT  [SI+0000],EBX
66 0F A3 9D 00 00  - BT  [DI+0000],EBX
66 0F A3 9E 00 00  - BT  [BP+0000],EBX
66 0F A3 9F 00 00  - BT  [BX+0000],EBX
66 0F A3 A0 00 00  - BT  [BX+SI+0000],ESP
66 0F A3 A1 00 00  - BT  [BX+DI+0000],ESP
66 0F A3 A2 00 00  - BT  [BP+SI+0000],ESP
66 0F A3 A3 00 00  - BT  [BP+DI+0000],ESP
66 0F A3 A4 00 00  - BT  [SI+0000],ESP
66 0F A3 A5 00 00  - BT  [DI+0000],ESP
66 0F A3 A6 00 00  - BT  [BP+0000],ESP
66 0F A3 A7 00 00  - BT  [BX+0000],ESP
66 0F A3 A8 00 00  - BT  [BX+SI+0000],EBP
66 0F A3 A9 00 00  - BT  [BX+DI+0000],EBP
66 0F A3 AA 00 00  - BT  [BP+SI+0000],EBP
66 0F A3 AB 00 00  - BT  [BP+DI+0000],EBP
66 0F A3 AC 00 00  - BT  [SI+0000],EBP
66 0F A3 AD 00 00  - BT  [DI+0000],EBP
66 0F A3 AE 00 00  - BT  [BP+0000],EBP
66 0F A3 AF 00 00  - BT  [BX+0000],EBP
66 0F A3 B0 00 00  - BT  [BX+SI+0000],ESI
66 0F A3 B1 00 00  - BT  [BX+DI+0000],ESI
66 0F A3 B2 00 00  - BT  [BP+SI+0000],ESI
66 0F A3 B3 00 00  - BT  [BP+DI+0000],ESI
66 0F A3 B4 00 00  - BT  [SI+0000],ESI
66 0F A3 B5 00 00  - BT  [DI+0000],ESI
66 0F A3 B6 00 00  - BT  [BP+0000],ESI
66 0F A3 B7 00 00  - BT  [BX+0000],ESI
66 0F A3 B8 00 00  - BT  [BX+SI+0000],EDI
66 0F A3 B9 00 00  - BT  [BX+DI+0000],EDI
66 0F A3 BA 00 00  - BT  [BP+SI+0000],EDI
66 0F A3 BB 00 00  - BT  [BP+DI+0000],EDI
66 0F A3 BC 00 00  - BT  [SI+0000],EDI
66 0F A3 BD 00 00  - BT  [DI+0000],EDI
66 0F A3 BE 00 00  - BT  [BP+0000],EDI
66 0F A3 BF 00 00  - BT  [BX+0000],EDI
66 0F A3 C0  - BT  EAX,EAX
66 0F A3 C1  - BT  ECX,EAX
66 0F A3 C2  - BT  EDX,EAX
66 0F A3 C3  - BT  EBX,EAX
66 0F A3 C4  - BT  ESP,EAX
66 0F A3 C5  - BT  EBP,EAX
66 0F A3 C6  - BT  ESI,EAX
66 0F A3 C7  - BT  EDI,EAX
66 0F A3 C8  - BT  EAX,ECX
66 0F A3 C9  - BT  ECX,ECX
66 0F A3 CA  - BT  EDX,ECX
66 0F A3 CB  - BT  EBX,ECX
66 0F A3 CC  - BT  ESP,ECX
66 0F A3 CD  - BT  EBP,ECX
66 0F A3 CE  - BT  ESI,ECX
66 0F A3 CF  - BT  EDI,ECX
66 0F A3 D0  - BT  EAX,EDX
66 0F A3 D1  - BT  ECX,EDX
66 0F A3 D2  - BT  EDX,EDX
66 0F A3 D3  - BT  EBX,EDX
66 0F A3 D4  - BT  ESP,EDX
66 0F A3 D5  - BT  EBP,EDX
66 0F A3 D6  - BT  ESI,EDX
66 0F A3 D7  - BT  EDI,EDX
66 0F A3 D8  - BT  EAX,EBX
66 0F A3 D9  - BT  ECX,EBX
66 0F A3 DA  - BT  EDX,EBX
66 0F A3 DB  - BT  EBX,EBX
66 0F A3 DC  - BT  ESP,EBX
66 0F A3 DD  - BT  EBP,EBX
66 0F A3 DE  - BT  ESI,EBX
66 0F A3 DF  - BT  EDI,EBX
66 0F A3 E0  - BT  EAX,ESP
66 0F A3 E1  - BT  ECX,ESP
66 0F A3 E2  - BT  EDX,ESP
66 0F A3 E3  - BT  EBX,ESP
66 0F A3 E4  - BT  ESP,ESP
66 0F A3 E5  - BT  EBP,ESP
66 0F A3 E6  - BT  ESI,ESP
66 0F A3 E7  - BT  EDI,ESP
66 0F A3 E8  - BT  EAX,EBP
66 0F A3 E9  - BT  ECX,EBP
66 0F A3 EA  - BT  EDX,EBP
66 0F A3 EB  - BT  EBX,EBP
66 0F A3 EC  - BT  ESP,EBP
66 0F A3 ED  - BT  EBP,EBP
66 0F A3 EE  - BT  ESI,EBP
66 0F A3 EF  - BT  EDI,EBP
66 0F A3 F0  - BT  EAX,ESI
66 0F A3 F1  - BT  ECX,ESI
66 0F A3 F2  - BT  EDX,ESI
66 0F A3 F3  - BT  EBX,ESI
66 0F A3 F4  - BT  ESP,ESI
66 0F A3 F5  - BT  EBP,ESI
66 0F A3 F6  - BT  ESI,ESI
66 0F A3 F7  - BT  EDI,ESI
66 0F A3 F8  - BT  EAX,EDI
66 0F A3 F9  - BT  ECX,EDI
66 0F A3 FA  - BT  EDX,EDI
66 0F A3 FB  - BT  EBX,EDI
66 0F A3 FC  - BT  ESP,EDI
66 0F A3 FD  - BT  EBP,EDI
66 0F A3 FE  - BT  ESI,EDI
66 0F A3 FF  - BT  EDI,EDI
66 0F BA 20 00  - BT  DWORD [BX+SI],00
66 0F BA 21 00  - BT  DWORD [BX+DI],00
66 0F BA 22 00  - BT  DWORD [BP+SI],00
66 0F BA 23 00  - BT  DWORD [BP+DI],00
66 0F BA 24 00  - BT  DWORD [SI],00
66 0F BA 25 00  - BT  DWORD [DI],00
66 0F BA 26 00 00 00  - BT  DWORD [0000],00
66 0F BA 27 00  - BT  DWORD [BX],00
66 0F BA 60 00 00  - BT  DWORD [BX+SI+00],00
66 0F BA 61 00 00  - BT  DWORD [BX+DI+00],00
66 0F BA 62 00 00  - BT  DWORD [BP+SI+00],00
66 0F BA 63 00 00  - BT  DWORD [BP+DI+00],00
66 0F BA 64 00 00  - BT  DWORD [SI+00],00
66 0F BA 65 00 00  - BT  DWORD [DI+00],00
66 0F BA 66 00 00  - BT  DWORD [BP+00],00
66 0F BA 67 00 00  - BT  DWORD [BX+00],00
66 0F BA A0 00 00 00  - BT  DWORD [BX+SI+0000],00
66 0F BA A1 00 00 00  - BT  DWORD [BX+DI+0000],00
66 0F BA A2 00 00 00  - BT  DWORD [BP+SI+0000],00
66 0F BA A3 00 00 00  - BT  DWORD [BP+DI+0000],00
66 0F BA A4 00 00 00  - BT  DWORD [SI+0000],00
66 0F BA A5 00 00 00  - BT  DWORD [DI+0000],00
66 0F BA A6 00 00 00  - BT  DWORD [BP+0000],00
66 0F BA A7 00 00 00  - BT  DWORD [BX+0000],00
66 0F BA E0 00  - BT  EAX,00
66 0F BA E1 00  - BT  ECX,00
66 0F BA E2 00  - BT  EDX,00
66 0F BA E3 00  - BT  EBX,00
66 0F BA E4 00  - BT  ESP,00
66 0F BA E5 00  - BT  EBP,00
66 0F BA E6 00  - BT  ESI,00
66 0F BA E7 00  - BT  EDI,00

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024