Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETC

 

 

0F 92 00  - SETC  BYTE [BX+SI]
0F 92 01  - SETC  BYTE [BX+DI]
0F 92 02  - SETC  BYTE [BP+SI]
0F 92 03  - SETC  BYTE [BP+DI]
0F 92 04  - SETC  BYTE [SI]
0F 92 05  - SETC  BYTE [DI]
0F 92 06 00 00  - SETC  BYTE [0000]
0F 92 07  - SETC  BYTE [BX]
0F 92 40 00  - SETC  BYTE [BX+SI+00]
0F 92 41 00  - SETC  BYTE [BX+DI+00]
0F 92 42 00  - SETC  BYTE [BP+SI+00]
0F 92 43 00  - SETC  BYTE [BP+DI+00]
0F 92 44 00  - SETC  BYTE [SI+00]
0F 92 45 00  - SETC  BYTE [DI+00]
0F 92 46 00  - SETC  BYTE [BP+00]
0F 92 47 00  - SETC  BYTE [BX+00]
0F 92 80 00 00  - SETC  BYTE [BX+SI+0000]
0F 92 81 00 00  - SETC  BYTE [BX+DI+0000]
0F 92 82 00 00  - SETC  BYTE [BP+SI+0000]
0F 92 83 00 00  - SETC  BYTE [BP+DI+0000]
0F 92 84 00 00  - SETC  BYTE [SI+0000]
0F 92 85 00 00  - SETC  BYTE [DI+0000]
0F 92 86 00 00  - SETC  BYTE [BP+0000]
0F 92 87 00 00  - SETC  BYTE [BX+0000]
0F 92 C0  - SETC  AL
0F 92 C1  - SETC  CL
0F 92 C2  - SETC  DL
0F 92 C3  - SETC  BL
0F 92 C4  - SETC  AH
0F 92 C5  - SETC  CH
0F 92 C6  - SETC  DH
0F 92 C7  - SETC  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024