Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: TEST

 

 

66 85 00  - TEST  EAX,[BX+SI]
66 85 01  - TEST  EAX,[BX+DI]
66 85 02  - TEST  EAX,[BP+SI]
66 85 03  - TEST  EAX,[BP+DI]
66 85 04  - TEST  EAX,[SI]
66 85 05  - TEST  EAX,[DI]
66 85 06 00 00  - TEST  EAX,[0000]
66 85 07  - TEST  EAX,[BX]
66 85 08  - TEST  ECX,[BX+SI]
66 85 09  - TEST  ECX,[BX+DI]
66 85 0A  - TEST  ECX,[BP+SI]
66 85 0B  - TEST  ECX,[BP+DI]
66 85 0C  - TEST  ECX,[SI]
66 85 0D  - TEST  ECX,[DI]
66 85 0E 00 00  - TEST  ECX,[0000]
66 85 0F  - TEST  ECX,[BX]
66 85 10  - TEST  EDX,[BX+SI]
66 85 11  - TEST  EDX,[BX+DI]
66 85 12  - TEST  EDX,[BP+SI]
66 85 13  - TEST  EDX,[BP+DI]
66 85 14  - TEST  EDX,[SI]
66 85 15  - TEST  EDX,[DI]
66 85 16 00 00  - TEST  EDX,[0000]
66 85 17  - TEST  EDX,[BX]
66 85 18  - TEST  EBX,[BX+SI]
66 85 19  - TEST  EBX,[BX+DI]
66 85 1A  - TEST  EBX,[BP+SI]
66 85 1B  - TEST  EBX,[BP+DI]
66 85 1C  - TEST  EBX,[SI]
66 85 1D  - TEST  EBX,[DI]
66 85 1E 00 00  - TEST  EBX,[0000]
66 85 1F  - TEST  EBX,[BX]
66 85 20  - TEST  ESP,[BX+SI]
66 85 21  - TEST  ESP,[BX+DI]
66 85 22  - TEST  ESP,[BP+SI]
66 85 23  - TEST  ESP,[BP+DI]
66 85 24  - TEST  ESP,[SI]
66 85 25  - TEST  ESP,[DI]
66 85 26 00 00  - TEST  ESP,[0000]
66 85 27  - TEST  ESP,[BX]
66 85 28  - TEST  EBP,[BX+SI]
66 85 29  - TEST  EBP,[BX+DI]
66 85 2A  - TEST  EBP,[BP+SI]
66 85 2B  - TEST  EBP,[BP+DI]
66 85 2C  - TEST  EBP,[SI]
66 85 2D  - TEST  EBP,[DI]
66 85 2E 00 00  - TEST  EBP,[0000]
66 85 2F  - TEST  EBP,[BX]
66 85 30  - TEST  ESI,[BX+SI]
66 85 31  - TEST  ESI,[BX+DI]
66 85 32  - TEST  ESI,[BP+SI]
66 85 33  - TEST  ESI,[BP+DI]
66 85 34  - TEST  ESI,[SI]
66 85 35  - TEST  ESI,[DI]
66 85 36 00 00  - TEST  ESI,[0000]
66 85 37  - TEST  ESI,[BX]
66 85 38  - TEST  EDI,[BX+SI]
66 85 39  - TEST  EDI,[BX+DI]
66 85 3A  - TEST  EDI,[BP+SI]
66 85 3B  - TEST  EDI,[BP+DI]
66 85 3C  - TEST  EDI,[SI]
66 85 3D  - TEST  EDI,[DI]
66 85 3E 00 00  - TEST  EDI,[0000]
66 85 3F  - TEST  EDI,[BX]
66 85 40 00  - TEST  EAX,[BX+SI+00]
66 85 41 00  - TEST  EAX,[BX+DI+00]
66 85 42 00  - TEST  EAX,[BP+SI+00]
66 85 43 00  - TEST  EAX,[BP+DI+00]
66 85 44 00  - TEST  EAX,[SI+00]
66 85 45 00  - TEST  EAX,[DI+00]
66 85 46 00  - TEST  EAX,[BP+00]
66 85 47 00  - TEST  EAX,[BX+00]
66 85 48 00  - TEST  ECX,[BX+SI+00]
66 85 49 00  - TEST  ECX,[BX+DI+00]
66 85 4A 00  - TEST  ECX,[BP+SI+00]
66 85 4B 00  - TEST  ECX,[BP+DI+00]
66 85 4C 00  - TEST  ECX,[SI+00]
66 85 4D 00  - TEST  ECX,[DI+00]
66 85 4E 00  - TEST  ECX,[BP+00]
66 85 4F 00  - TEST  ECX,[BX+00]
66 85 50 00  - TEST  EDX,[BX+SI+00]
66 85 51 00  - TEST  EDX,[BX+DI+00]
66 85 52 00  - TEST  EDX,[BP+SI+00]
66 85 53 00  - TEST  EDX,[BP+DI+00]
66 85 54 00  - TEST  EDX,[SI+00]
66 85 55 00  - TEST  EDX,[DI+00]
66 85 56 00  - TEST  EDX,[BP+00]
66 85 57 00  - TEST  EDX,[BX+00]
66 85 58 00  - TEST  EBX,[BX+SI+00]
66 85 59 00  - TEST  EBX,[BX+DI+00]
66 85 5A 00  - TEST  EBX,[BP+SI+00]
66 85 5B 00  - TEST  EBX,[BP+DI+00]
66 85 5C 00  - TEST  EBX,[SI+00]
66 85 5D 00  - TEST  EBX,[DI+00]
66 85 5E 00  - TEST  EBX,[BP+00]
66 85 5F 00  - TEST  EBX,[BX+00]
66 85 60 00  - TEST  ESP,[BX+SI+00]
66 85 61 00  - TEST  ESP,[BX+DI+00]
66 85 62 00  - TEST  ESP,[BP+SI+00]
66 85 63 00  - TEST  ESP,[BP+DI+00]
66 85 64 00  - TEST  ESP,[SI+00]
66 85 65 00  - TEST  ESP,[DI+00]
66 85 66 00  - TEST  ESP,[BP+00]
66 85 67 00  - TEST  ESP,[BX+00]
66 85 68 00  - TEST  EBP,[BX+SI+00]
66 85 69 00  - TEST  EBP,[BX+DI+00]
66 85 6A 00  - TEST  EBP,[BP+SI+00]
66 85 6B 00  - TEST  EBP,[BP+DI+00]
66 85 6C 00  - TEST  EBP,[SI+00]
66 85 6D 00  - TEST  EBP,[DI+00]
66 85 6E 00  - TEST  EBP,[BP+00]
66 85 6F 00  - TEST  EBP,[BX+00]
66 85 70 00  - TEST  ESI,[BX+SI+00]
66 85 71 00  - TEST  ESI,[BX+DI+00]
66 85 72 00  - TEST  ESI,[BP+SI+00]
66 85 73 00  - TEST  ESI,[BP+DI+00]
66 85 74 00  - TEST  ESI,[SI+00]
66 85 75 00  - TEST  ESI,[DI+00]
66 85 76 00  - TEST  ESI,[BP+00]
66 85 77 00  - TEST  ESI,[BX+00]
66 85 78 00  - TEST  EDI,[BX+SI+00]
66 85 79 00  - TEST  EDI,[BX+DI+00]
66 85 7A 00  - TEST  EDI,[BP+SI+00]
66 85 7B 00  - TEST  EDI,[BP+DI+00]
66 85 7C 00  - TEST  EDI,[SI+00]
66 85 7D 00  - TEST  EDI,[DI+00]
66 85 7E 00  - TEST  EDI,[BP+00]
66 85 7F 00  - TEST  EDI,[BX+00]
66 85 80 00 00  - TEST  EAX,[BX+SI+0000]
66 85 81 00 00  - TEST  EAX,[BX+DI+0000]
66 85 82 00 00  - TEST  EAX,[BP+SI+0000]
66 85 83 00 00  - TEST  EAX,[BP+DI+0000]
66 85 84 00 00  - TEST  EAX,[SI+0000]
66 85 85 00 00  - TEST  EAX,[DI+0000]
66 85 86 00 00  - TEST  EAX,[BP+0000]
66 85 87 00 00  - TEST  EAX,[BX+0000]
66 85 88 00 00  - TEST  ECX,[BX+SI+0000]
66 85 89 00 00  - TEST  ECX,[BX+DI+0000]
66 85 8A 00 00  - TEST  ECX,[BP+SI+0000]
66 85 8B 00 00  - TEST  ECX,[BP+DI+0000]
66 85 8C 00 00  - TEST  ECX,[SI+0000]
66 85 8D 00 00  - TEST  ECX,[DI+0000]
66 85 8E 00 00  - TEST  ECX,[BP+0000]
66 85 8F 00 00  - TEST  ECX,[BX+0000]
66 85 90 00 00  - TEST  EDX,[BX+SI+0000]
66 85 91 00 00  - TEST  EDX,[BX+DI+0000]
66 85 92 00 00  - TEST  EDX,[BP+SI+0000]
66 85 93 00 00  - TEST  EDX,[BP+DI+0000]
66 85 94 00 00  - TEST  EDX,[SI+0000]
66 85 95 00 00  - TEST  EDX,[DI+0000]
66 85 96 00 00  - TEST  EDX,[BP+0000]
66 85 97 00 00  - TEST  EDX,[BX+0000]
66 85 98 00 00  - TEST  EBX,[BX+SI+0000]
66 85 99 00 00  - TEST  EBX,[BX+DI+0000]
66 85 9A 00 00  - TEST  EBX,[BP+SI+0000]
66 85 9B 00 00  - TEST  EBX,[BP+DI+0000]
66 85 9C 00 00  - TEST  EBX,[SI+0000]
66 85 9D 00 00  - TEST  EBX,[DI+0000]
66 85 9E 00 00  - TEST  EBX,[BP+0000]
66 85 9F 00 00  - TEST  EBX,[BX+0000]
66 85 A0 00 00  - TEST  ESP,[BX+SI+0000]
66 85 A1 00 00  - TEST  ESP,[BX+DI+0000]
66 85 A2 00 00  - TEST  ESP,[BP+SI+0000]
66 85 A3 00 00  - TEST  ESP,[BP+DI+0000]
66 85 A4 00 00  - TEST  ESP,[SI+0000]
66 85 A5 00 00  - TEST  ESP,[DI+0000]
66 85 A6 00 00  - TEST  ESP,[BP+0000]
66 85 A7 00 00  - TEST  ESP,[BX+0000]
66 85 A8 00 00  - TEST  EBP,[BX+SI+0000]
66 85 A9 00 00  - TEST  EBP,[BX+DI+0000]
66 85 AA 00 00  - TEST  EBP,[BP+SI+0000]
66 85 AB 00 00  - TEST  EBP,[BP+DI+0000]
66 85 AC 00 00  - TEST  EBP,[SI+0000]
66 85 AD 00 00  - TEST  EBP,[DI+0000]
66 85 AE 00 00  - TEST  EBP,[BP+0000]
66 85 AF 00 00  - TEST  EBP,[BX+0000]
66 85 B0 00 00  - TEST  ESI,[BX+SI+0000]
66 85 B1 00 00  - TEST  ESI,[BX+DI+0000]
66 85 B2 00 00  - TEST  ESI,[BP+SI+0000]
66 85 B3 00 00  - TEST  ESI,[BP+DI+0000]
66 85 B4 00 00  - TEST  ESI,[SI+0000]
66 85 B5 00 00  - TEST  ESI,[DI+0000]
66 85 B6 00 00  - TEST  ESI,[BP+0000]
66 85 B7 00 00  - TEST  ESI,[BX+0000]
66 85 B8 00 00  - TEST  EDI,[BX+SI+0000]
66 85 B9 00 00  - TEST  EDI,[BX+DI+0000]
66 85 BA 00 00  - TEST  EDI,[BP+SI+0000]
66 85 BB 00 00  - TEST  EDI,[BP+DI+0000]
66 85 BC 00 00  - TEST  EDI,[SI+0000]
66 85 BD 00 00  - TEST  EDI,[DI+0000]
66 85 BE 00 00  - TEST  EDI,[BP+0000]
66 85 BF 00 00  - TEST  EDI,[BX+0000]
66 85 C0  - TEST  EAX,EAX
66 85 C1  - TEST  EAX,ECX
66 85 C2  - TEST  EAX,EDX
66 85 C3  - TEST  EAX,EBX
66 85 C4  - TEST  EAX,ESP
66 85 C5  - TEST  EAX,EBP
66 85 C6  - TEST  EAX,ESI
66 85 C7  - TEST  EAX,EDI
66 85 C8  - TEST  ECX,EAX
66 85 C9  - TEST  ECX,ECX
66 85 CA  - TEST  ECX,EDX
66 85 CB  - TEST  ECX,EBX
66 85 CC  - TEST  ECX,ESP
66 85 CD  - TEST  ECX,EBP
66 85 CE  - TEST  ECX,ESI
66 85 CF  - TEST  ECX,EDI
66 85 D0  - TEST  EDX,EAX
66 85 D1  - TEST  EDX,ECX
66 85 D2  - TEST  EDX,EDX
66 85 D3  - TEST  EDX,EBX
66 85 D4  - TEST  EDX,ESP
66 85 D5  - TEST  EDX,EBP
66 85 D6  - TEST  EDX,ESI
66 85 D7  - TEST  EDX,EDI
66 85 D8  - TEST  EBX,EAX
66 85 D9  - TEST  EBX,ECX
66 85 DA  - TEST  EBX,EDX
66 85 DB  - TEST  EBX,EBX
66 85 DC  - TEST  EBX,ESP
66 85 DD  - TEST  EBX,EBP
66 85 DE  - TEST  EBX,ESI
66 85 DF  - TEST  EBX,EDI
66 85 E0  - TEST  ESP,EAX
66 85 E1  - TEST  ESP,ECX
66 85 E2  - TEST  ESP,EDX
66 85 E3  - TEST  ESP,EBX
66 85 E4  - TEST  ESP,ESP
66 85 E5  - TEST  ESP,EBP
66 85 E6  - TEST  ESP,ESI
66 85 E7  - TEST  ESP,EDI
66 85 E8  - TEST  EBP,EAX
66 85 E9  - TEST  EBP,ECX
66 85 EA  - TEST  EBP,EDX
66 85 EB  - TEST  EBP,EBX
66 85 EC  - TEST  EBP,ESP
66 85 ED  - TEST  EBP,EBP
66 85 EE  - TEST  EBP,ESI
66 85 EF  - TEST  EBP,EDI
66 85 F0  - TEST  ESI,EAX
66 85 F1  - TEST  ESI,ECX
66 85 F2  - TEST  ESI,EDX
66 85 F3  - TEST  ESI,EBX
66 85 F4  - TEST  ESI,ESP
66 85 F5  - TEST  ESI,EBP
66 85 F6  - TEST  ESI,ESI
66 85 F7  - TEST  ESI,EDI
66 85 F8  - TEST  EDI,EAX
66 85 F9  - TEST  EDI,ECX
66 85 FA  - TEST  EDI,EDX
66 85 FB  - TEST  EDI,EBX
66 85 FC  - TEST  EDI,ESP
66 85 FD  - TEST  EDI,EBP
66 85 FE  - TEST  EDI,ESI
66 85 FF  - TEST  EDI,EDI
66 A9 00 00 00 00  - TEST  EAX,00000000
66 F7 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+SI],00000000
66 F7 01 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+DI],00000000
66 F7 02 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+SI],00000000
66 F7 03 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+DI],00000000
66 F7 04 00 00 00 00  - TEST  DWORD [SI],00000000
66 F7 05 00 00 00 00  - TEST  DWORD [DI],00000000
66 F7 06 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [0000],00000000
66 F7 07 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX],00000000
66 F7 40 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+SI+00],00000000
66 F7 41 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+DI+00],00000000
66 F7 42 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+SI+00],00000000
66 F7 43 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+DI+00],00000000
66 F7 44 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [SI+00],00000000
66 F7 45 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [DI+00],00000000
66 F7 46 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+00],00000000
66 F7 47 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+00],00000000
66 F7 80 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+SI+0000],00000000
66 F7 81 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+DI+0000],00000000
66 F7 82 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+SI+0000],00000000
66 F7 83 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+DI+0000],00000000
66 F7 84 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [SI+0000],00000000
66 F7 85 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [DI+0000],00000000
66 F7 86 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BP+0000],00000000
66 F7 87 00 00 00 00 00 00  - TEST  DWORD [BX+0000],00000000
66 F7 C0 00 00 00 00  - TEST  EAX,00000000
66 F7 C1 00 00 00 00  - TEST  ECX,00000000
66 F7 C2 00 00 00 00  - TEST  EDX,00000000
66 F7 C3 00 00 00 00  - TEST  EBX,00000000
66 F7 C4 00 00 00 00  - TEST  ESP,00000000
66 F7 C5 00 00 00 00  - TEST  EBP,00000000
66 F7 C6 00 00 00 00  - TEST  ESI,00000000
66 F7 C7 00 00 00 00  - TEST  EDI,00000000
84 00  - TEST  AL,[BX+SI]
84 01  - TEST  AL,[BX+DI]
84 02  - TEST  AL,[BP+SI]
84 03  - TEST  AL,[BP+DI]
84 04  - TEST  AL,[SI]
84 05  - TEST  AL,[DI]
84 06 00 00  - TEST  AL,[0000]
84 07  - TEST  AL,[BX]
84 08  - TEST  CL,[BX+SI]
84 09  - TEST  CL,[BX+DI]
84 0A  - TEST  CL,[BP+SI]
84 0B  - TEST  CL,[BP+DI]
84 0C  - TEST  CL,[SI]
84 0D  - TEST  CL,[DI]
84 0E 00 00  - TEST  CL,[0000]
84 0F  - TEST  CL,[BX]
84 10  - TEST  DL,[BX+SI]
84 11  - TEST  DL,[BX+DI]
84 12  - TEST  DL,[BP+SI]
84 13  - TEST  DL,[BP+DI]
84 14  - TEST  DL,[SI]
84 15  - TEST  DL,[DI]
84 16 00 00  - TEST  DL,[0000]
84 17  - TEST  DL,[BX]
84 18  - TEST  BL,[BX+SI]
84 19  - TEST  BL,[BX+DI]
84 1A  - TEST  BL,[BP+SI]
84 1B  - TEST  BL,[BP+DI]
84 1C  - TEST  BL,[SI]
84 1D  - TEST  BL,[DI]
84 1E 00 00  - TEST  BL,[0000]
84 1F  - TEST  BL,[BX]
84 20  - TEST  AH,[BX+SI]
84 21  - TEST  AH,[BX+DI]
84 22  - TEST  AH,[BP+SI]
84 23  - TEST  AH,[BP+DI]
84 24  - TEST  AH,[SI]
84 25  - TEST  AH,[DI]
84 26 00 00  - TEST  AH,[0000]
84 27  - TEST  AH,[BX]
84 28  - TEST  CH,[BX+SI]
84 29  - TEST  CH,[BX+DI]
84 2A  - TEST  CH,[BP+SI]
84 2B  - TEST  CH,[BP+DI]
84 2C  - TEST  CH,[SI]
84 2D  - TEST  CH,[DI]
84 2E 00 00  - TEST  CH,[0000]
84 2F  - TEST  CH,[BX]
84 30  - TEST  DH,[BX+SI]
84 31  - TEST  DH,[BX+DI]
84 32  - TEST  DH,[BP+SI]
84 33  - TEST  DH,[BP+DI]
84 34  - TEST  DH,[SI]
84 35  - TEST  DH,[DI]
84 36 00 00  - TEST  DH,[0000]
84 37  - TEST  DH,[BX]
84 38  - TEST  BH,[BX+SI]
84 39  - TEST  BH,[BX+DI]
84 3A  - TEST  BH,[BP+SI]
84 3B  - TEST  BH,[BP+DI]
84 3C  - TEST  BH,[SI]
84 3D  - TEST  BH,[DI]
84 3E 00 00  - TEST  BH,[0000]
84 3F  - TEST  BH,[BX]
84 40 00  - TEST  AL,[BX+SI+00]
84 41 00  - TEST  AL,[BX+DI+00]
84 42 00  - TEST  AL,[BP+SI+00]
84 43 00  - TEST  AL,[BP+DI+00]
84 44 00  - TEST  AL,[SI+00]
84 45 00  - TEST  AL,[DI+00]
84 46 00  - TEST  AL,[BP+00]
84 47 00  - TEST  AL,[BX+00]
84 48 00  - TEST  CL,[BX+SI+00]
84 49 00  - TEST  CL,[BX+DI+00]
84 4A 00  - TEST  CL,[BP+SI+00]
84 4B 00  - TEST  CL,[BP+DI+00]
84 4C 00  - TEST  CL,[SI+00]
84 4D 00  - TEST  CL,[DI+00]
84 4E 00  - TEST  CL,[BP+00]
84 4F 00  - TEST  CL,[BX+00]
84 50 00  - TEST  DL,[BX+SI+00]
84 51 00  - TEST  DL,[BX+DI+00]
84 52 00  - TEST  DL,[BP+SI+00]
84 53 00  - TEST  DL,[BP+DI+00]
84 54 00  - TEST  DL,[SI+00]
84 55 00  - TEST  DL,[DI+00]
84 56 00  - TEST  DL,[BP+00]
84 57 00  - TEST  DL,[BX+00]
84 58 00  - TEST  BL,[BX+SI+00]
84 59 00  - TEST  BL,[BX+DI+00]
84 5A 00  - TEST  BL,[BP+SI+00]
84 5B 00  - TEST  BL,[BP+DI+00]
84 5C 00  - TEST  BL,[SI+00]
84 5D 00  - TEST  BL,[DI+00]
84 5E 00  - TEST  BL,[BP+00]
84 5F 00  - TEST  BL,[BX+00]
84 60 00  - TEST  AH,[BX+SI+00]
84 61 00  - TEST  AH,[BX+DI+00]
84 62 00  - TEST  AH,[BP+SI+00]
84 63 00  - TEST  AH,[BP+DI+00]
84 64 00  - TEST  AH,[SI+00]
84 65 00  - TEST  AH,[DI+00]
84 66 00  - TEST  AH,[BP+00]
84 67 00  - TEST  AH,[BX+00]
84 68 00  - TEST  CH,[BX+SI+00]
84 69 00  - TEST  CH,[BX+DI+00]
84 6A 00  - TEST  CH,[BP+SI+00]
84 6B 00  - TEST  CH,[BP+DI+00]
84 6C 00  - TEST  CH,[SI+00]
84 6D 00  - TEST  CH,[DI+00]
84 6E 00  - TEST  CH,[BP+00]
84 6F 00  - TEST  CH,[BX+00]
84 70 00  - TEST  DH,[BX+SI+00]
84 71 00  - TEST  DH,[BX+DI+00]
84 72 00  - TEST  DH,[BP+SI+00]
84 73 00  - TEST  DH,[BP+DI+00]
84 74 00  - TEST  DH,[SI+00]
84 75 00  - TEST  DH,[DI+00]
84 76 00  - TEST  DH,[BP+00]
84 77 00  - TEST  DH,[BX+00]
84 78 00  - TEST  BH,[BX+SI+00]
84 79 00  - TEST  BH,[BX+DI+00]
84 7A 00  - TEST  BH,[BP+SI+00]
84 7B 00  - TEST  BH,[BP+DI+00]
84 7C 00  - TEST  BH,[SI+00]
84 7D 00  - TEST  BH,[DI+00]
84 7E 00  - TEST  BH,[BP+00]
84 7F 00  - TEST  BH,[BX+00]
84 80 00 00  - TEST  AL,[BX+SI+0000]
84 81 00 00  - TEST  AL,[BX+DI+0000]
84 82 00 00  - TEST  AL,[BP+SI+0000]
84 83 00 00  - TEST  AL,[BP+DI+0000]
84 84 00 00  - TEST  AL,[SI+0000]
84 85 00 00  - TEST  AL,[DI+0000]
84 86 00 00  - TEST  AL,[BP+0000]
84 87 00 00  - TEST  AL,[BX+0000]
84 88 00 00  - TEST  CL,[BX+SI+0000]
84 89 00 00  - TEST  CL,[BX+DI+0000]
84 8A 00 00  - TEST  CL,[BP+SI+0000]
84 8B 00 00  - TEST  CL,[BP+DI+0000]
84 8C 00 00  - TEST  CL,[SI+0000]
84 8D 00 00  - TEST  CL,[DI+0000]
84 8E 00 00  - TEST  CL,[BP+0000]
84 8F 00 00  - TEST  CL,[BX+0000]
84 90 00 00  - TEST  DL,[BX+SI+0000]
84 91 00 00  - TEST  DL,[BX+DI+0000]
84 92 00 00  - TEST  DL,[BP+SI+0000]
84 93 00 00  - TEST  DL,[BP+DI+0000]
84 94 00 00  - TEST  DL,[SI+0000]
84 95 00 00  - TEST  DL,[DI+0000]
84 96 00 00  - TEST  DL,[BP+0000]
84 97 00 00  - TEST  DL,[BX+0000]
84 98 00 00  - TEST  BL,[BX+SI+0000]
84 99 00 00  - TEST  BL,[BX+DI+0000]
84 9A 00 00  - TEST  BL,[BP+SI+0000]
84 9B 00 00  - TEST  BL,[BP+DI+0000]
84 9C 00 00  - TEST  BL,[SI+0000]
84 9D 00 00  - TEST  BL,[DI+0000]
84 9E 00 00  - TEST  BL,[BP+0000]
84 9F 00 00  - TEST  BL,[BX+0000]
84 A0 00 00  - TEST  AH,[BX+SI+0000]
84 A1 00 00  - TEST  AH,[BX+DI+0000]
84 A2 00 00  - TEST  AH,[BP+SI+0000]
84 A3 00 00  - TEST  AH,[BP+DI+0000]
84 A4 00 00  - TEST  AH,[SI+0000]
84 A5 00 00  - TEST  AH,[DI+0000]
84 A6 00 00  - TEST  AH,[BP+0000]
84 A7 00 00  - TEST  AH,[BX+0000]
84 A8 00 00  - TEST  CH,[BX+SI+0000]
84 A9 00 00  - TEST  CH,[BX+DI+0000]
84 AA 00 00  - TEST  CH,[BP+SI+0000]
84 AB 00 00  - TEST  CH,[BP+DI+0000]
84 AC 00 00  - TEST  CH,[SI+0000]
84 AD 00 00  - TEST  CH,[DI+0000]
84 AE 00 00  - TEST  CH,[BP+0000]
84 AF 00 00  - TEST  CH,[BX+0000]
84 B0 00 00  - TEST  DH,[BX+SI+0000]
84 B1 00 00  - TEST  DH,[BX+DI+0000]
84 B2 00 00  - TEST  DH,[BP+SI+0000]
84 B3 00 00  - TEST  DH,[BP+DI+0000]
84 B4 00 00  - TEST  DH,[SI+0000]
84 B5 00 00  - TEST  DH,[DI+0000]
84 B6 00 00  - TEST  DH,[BP+0000]
84 B7 00 00  - TEST  DH,[BX+0000]
84 B8 00 00  - TEST  BH,[BX+SI+0000]
84 B9 00 00  - TEST  BH,[BX+DI+0000]
84 BA 00 00  - TEST  BH,[BP+SI+0000]
84 BB 00 00  - TEST  BH,[BP+DI+0000]
84 BC 00 00  - TEST  BH,[SI+0000]
84 BD 00 00  - TEST  BH,[DI+0000]
84 BE 00 00  - TEST  BH,[BP+0000]
84 BF 00 00  - TEST  BH,[BX+0000]
84 C0  - TEST  AL,AL
84 C1  - TEST  AL,CL
84 C2  - TEST  AL,DL
84 C3  - TEST  AL,BL
84 C4  - TEST  AL,AH
84 C5  - TEST  AL,CH
84 C6  - TEST  AL,DH
84 C7  - TEST  AL,BH
84 C8  - TEST  CL,AL
84 C9  - TEST  CL,CL
84 CA  - TEST  CL,DL
84 CB  - TEST  CL,BL
84 CC  - TEST  CL,AH
84 CD  - TEST  CL,CH
84 CE  - TEST  CL,DH
84 CF  - TEST  CL,BH
84 D0  - TEST  DL,AL
84 D1  - TEST  DL,CL
84 D2  - TEST  DL,DL
84 D3  - TEST  DL,BL
84 D4  - TEST  DL,AH
84 D5  - TEST  DL,CH
84 D6  - TEST  DL,DH
84 D7  - TEST  DL,BH
84 D8  - TEST  BL,AL
84 D9  - TEST  BL,CL
84 DA  - TEST  BL,DL
84 DB  - TEST  BL,BL
84 DC  - TEST  BL,AH
84 DD  - TEST  BL,CH
84 DE  - TEST  BL,DH
84 DF  - TEST  BL,BH
84 E0  - TEST  AH,AL
84 E1  - TEST  AH,CL
84 E2  - TEST  AH,DL
84 E3  - TEST  AH,BL
84 E4  - TEST  AH,AH
84 E5  - TEST  AH,CH
84 E6  - TEST  AH,DH
84 E7  - TEST  AH,BL
84 E8  - TEST  CH,AL
84 E9  - TEST  CH,CL
84 EA  - TEST  CH,DL
84 EB  - TEST  CH,BL
84 EC  - TEST  CH,AH
84 ED  - TEST  CH,CH
84 EE  - TEST  CH,DH
84 EF  - TEST  CH,BL
84 F0  - TEST  DH,AL
84 F1  - TEST  DH,CL
84 F2  - TEST  DH,DL
84 F3  - TEST  DH,BL
84 F4  - TEST  DH,AH
84 F5  - TEST  DH,CH
84 F6  - TEST  DH,DH
84 F7  - TEST  DH,BH
84 F8  - TEST  BH,AL
84 F9  - TEST  BH,CL
84 FA  - TEST  BH,DL
84 FB  - TEST  BH,BL
84 FC  - TEST  BH,AH
84 FD  - TEST  BH,CH
84 FE  - TEST  BH,DH
84 FF  - TEST  BH,BH
85 00  - TEST  AX,[BX+SI]
85 01  - TEST  AX,[BX+DI]
85 02  - TEST  AX,[BP+SI]
85 03  - TEST  AX,[BP+DI]
85 04  - TEST  AX,[SI]
85 05  - TEST  AX,[DI]
85 06 00 00  - TEST  AX,[0000]
85 07  - TEST  AX,[BX]
85 08  - TEST  CX,[BX+SI]
85 09  - TEST  CX,[BX+DI]
85 0A  - TEST  CX,[BP+SI]
85 0B  - TEST  CX,[BP+DI]
85 0C  - TEST  CX,[SI]
85 0D  - TEST  CX,[DI]
85 0E 00 00  - TEST  CX,[0000]
85 0F  - TEST  CX,[BX]
85 10  - TEST  DX,[BX+SI]
85 11  - TEST  DX,[BX+DI]
85 12  - TEST  DX,[BP+SI]
85 13  - TEST  DX,[BP+DI]
85 14  - TEST  DX,[SI]
85 15  - TEST  DX,[DI]
85 16 00 00  - TEST  DX,[0000]
85 17  - TEST  DX,[BX]
85 18  - TEST  BX,[BX+SI]
85 19  - TEST  BX,[BX+DI]
85 1A  - TEST  BX,[BP+SI]
85 1B  - TEST  BX,[BP+DI]
85 1C  - TEST  BX,[SI]
85 1D  - TEST  BX,[DI]
85 1E 00 00  - TEST  BX,[0000]
85 1F  - TEST  BX,[BX]
85 20  - TEST  SP,[BX+SI]
85 21  - TEST  SP,[BX+DI]
85 22  - TEST  SP,[BP+SI]
85 23  - TEST  SP,[BP+DI]
85 24  - TEST  SP,[SI]
85 25  - TEST  SP,[DI]
85 26 00 00  - TEST  SP,[0000]
85 27  - TEST  SP,[BX]
85 28  - TEST  BP,[BX+SI]
85 29  - TEST  BP,[BX+DI]
85 2A  - TEST  BP,[BP+SI]
85 2B  - TEST  BP,[BP+DI]
85 2C  - TEST  BP,[SI]
85 2D  - TEST  BP,[DI]
85 2E 00 00  - TEST  BP,[0000]
85 2F  - TEST  BP,[BX]
85 30  - TEST  SI,[BX+SI]
85 31  - TEST  SI,[BX+DI]
85 32  - TEST  SI,[BP+SI]
85 33  - TEST  SI,[BP+DI]
85 34  - TEST  SI,[SI]
85 35  - TEST  SI,[DI]
85 36 00 00  - TEST  SI,[0000]
85 37  - TEST  SI,[BX]
85 38  - TEST  DI,[BX+SI]
85 39  - TEST  DI,[BX+DI]
85 3A  - TEST  DI,[BP+SI]
85 3B  - TEST  DI,[BP+DI]
85 3C  - TEST  DI,[SI]
85 3D  - TEST  DI,[DI]
85 3E 00 00  - TEST  DI,[0000]
85 3F  - TEST  DI,[BX]
85 40 00  - TEST  AX,[BX+SI+00]
85 41 00  - TEST  AX,[BX+DI+00]
85 42 00  - TEST  AX,[BP+SI+00]
85 43 00  - TEST  AX,[BP+DI+00]
85 44 00  - TEST  AX,[SI+00]
85 45 00  - TEST  AX,[DI+00]
85 46 00  - TEST  AX,[BP+00]
85 47 00  - TEST  AX,[BX+00]
85 48 00  - TEST  CX,[BX+SI+00]
85 49 00  - TEST  CX,[BX+DI+00]
85 4A 00  - TEST  CX,[BP+SI+00]
85 4B 00  - TEST  CX,[BP+DI+00]
85 4C 00  - TEST  CX,[SI+00]
85 4D 00  - TEST  CX,[DI+00]
85 4E 00  - TEST  CX,[BP+00]
85 4F 00  - TEST  CX,[BX+00]
85 50 00  - TEST  DX,[BX+SI+00]
85 51 00  - TEST  DX,[BX+DI+00]
85 52 00  - TEST  DX,[BP+SI+00]
85 53 00  - TEST  DX,[BP+DI+00]
85 54 00  - TEST  DX,[SI+00]
85 55 00  - TEST  DX,[DI+00]
85 56 00  - TEST  DX,[BP+00]
85 57 00  - TEST  DX,[BX+00]
85 58 00  - TEST  BX,[BX+SI+00]
85 59 00  - TEST  BX,[BX+DI+00]
85 5A 00  - TEST  BX,[BP+SI+00]
85 5B 00  - TEST  BX,[BP+DI+00]
85 5C 00  - TEST  BX,[SI+00]
85 5D 00  - TEST  BX,[DI+00]
85 5E 00  - TEST  BX,[BP+00]
85 5F 00  - TEST  BX,[BX+00]
85 60 00  - TEST  SP,[BX+SI+00]
85 61 00  - TEST  SP,[BX+DI+00]
85 62 00  - TEST  SP,[BP+SI+00]
85 63 00  - TEST  SP,[BP+DI+00]
85 64 00  - TEST  SP,[SI+00]
85 65 00  - TEST  SP,[DI+00]
85 66 00  - TEST  SP,[BP+00]
85 67 00  - TEST  SP,[BX+00]
85 68 00  - TEST  BP,[BX+SI+00]
85 69 00  - TEST  BP,[BX+DI+00]
85 6A 00  - TEST  BP,[BP+SI+00]
85 6B 00  - TEST  BP,[BP+DI+00]
85 6C 00  - TEST  BP,[SI+00]
85 6D 00  - TEST  BP,[DI+00]
85 6E 00  - TEST  BP,[BP+00]
85 6F 00  - TEST  BP,[BX+00]
85 70 00  - TEST  SI,[BX+SI+00]
85 71 00  - TEST  SI,[BX+DI+00]
85 72 00  - TEST  SI,[BP+SI+00]
85 73 00  - TEST  SI,[BP+DI+00]
85 74 00  - TEST  SI,[SI+00]
85 75 00  - TEST  SI,[DI+00]
85 76 00  - TEST  SI,[BP+00]
85 77 00  - TEST  SI,[BX+00]
85 78 00  - TEST  DI,[BX+SI+00]
85 79 00  - TEST  DI,[BX+DI+00]
85 7A 00  - TEST  DI,[BP+SI+00]
85 7B 00  - TEST  DI,[BP+DI+00]
85 7C 00  - TEST  DI,[SI+00]
85 7D 00  - TEST  DI,[DI+00]
85 7E 00  - TEST  DI,[BP+00]
85 7F 00  - TEST  DI,[BX+00]
85 80 00 00  - TEST  AX,[BX+SI+0000]
85 81 00 00  - TEST  AX,[BX+DI+0000]
85 82 00 00  - TEST  AX,[BP+SI+0000]
85 83 00 00  - TEST  AX,[BP+DI+0000]
85 84 00 00  - TEST  AX,[SI+0000]
85 85 00 00  - TEST  AX,[DI+0000]
85 86 00 00  - TEST  AX,[BP+0000]
85 87 00 00  - TEST  AX,[BX+0000]
85 88 00 00  - TEST  CX,[BX+SI+0000]
85 89 00 00  - TEST  CX,[BX+DI+0000]
85 8A 00 00  - TEST  CX,[BP+SI+0000]
85 8B 00 00  - TEST  CX,[BP+DI+0000]
85 8C 00 00  - TEST  CX,[SI+0000]
85 8D 00 00  - TEST  CX,[DI+0000]
85 8E 00 00  - TEST  CX,[BP+0000]
85 8F 00 00  - TEST  CX,[BX+0000]
85 90 00 00  - TEST  DX,[BX+SI+0000]
85 91 00 00  - TEST  DX,[BX+DI+0000]
85 92 00 00  - TEST  DX,[BP+SI+0000]
85 93 00 00  - TEST  DX,[BP+DI+0000]
85 94 00 00  - TEST  DX,[SI+0000]
85 95 00 00  - TEST  DX,[DI+0000]
85 96 00 00  - TEST  DX,[BP+0000]
85 97 00 00  - TEST  DX,[BX+0000]
85 98 00 00  - TEST  BX,[BX+SI+0000]
85 99 00 00  - TEST  BX,[BX+DI+0000]
85 9A 00 00  - TEST  BX,[BP+SI+0000]
85 9B 00 00  - TEST  BX,[BP+DI+0000]
85 9C 00 00  - TEST  BX,[SI+0000]
85 9D 00 00  - TEST  BX,[DI+0000]
85 9E 00 00  - TEST  BX,[BP+0000]
85 9F 00 00  - TEST  BX,[BX+0000]
85 A0 00 00  - TEST  SP,[BX+SI+0000]
85 A1 00 00  - TEST  SP,[BX+DI+0000]
85 A2 00 00  - TEST  SP,[BP+SI+0000]
85 A3 00 00  - TEST  SP,[BP+DI+0000]
85 A4 00 00  - TEST  SP,[SI+0000]
85 A5 00 00  - TEST  SP,[DI+0000]
85 A6 00 00  - TEST  SP,[BP+0000]
85 A7 00 00  - TEST  SP,[BX+0000]
85 A8 00 00  - TEST  BP,[BX+SI+0000]
85 A9 00 00  - TEST  BP,[BX+DI+0000]
85 AA 00 00  - TEST  BP,[BP+SI+0000]
85 AB 00 00  - TEST  BP,[BP+DI+0000]
85 AC 00 00  - TEST  BP,[SI+0000]
85 AD 00 00  - TEST  BP,[DI+0000]
85 AE 00 00  - TEST  BP,[BP+0000]
85 AF 00 00  - TEST  BP,[BX+0000]
85 B0 00 00  - TEST  SI,[BX+SI+0000]
85 B1 00 00  - TEST  SI,[BX+DI+0000]
85 B2 00 00  - TEST  SI,[BP+SI+0000]
85 B3 00 00  - TEST  SI,[BP+DI+0000]
85 B4 00 00  - TEST  SI,[SI+0000]
85 B5 00 00  - TEST  SI,[DI+0000]
85 B6 00 00  - TEST  SI,[BP+0000]
85 B7 00 00  - TEST  SI,[BX+0000]
85 B8 00 00  - TEST  DI,[BX+SI+0000]
85 B9 00 00  - TEST  DI,[BX+DI+0000]
85 BA 00 00  - TEST  DI,[BP+SI+0000]
85 BB 00 00  - TEST  DI,[BP+DI+0000]
85 BC 00 00  - TEST  DI,[SI+0000]
85 BD 00 00  - TEST  DI,[DI+0000]
85 BE 00 00  - TEST  DI,[BP+0000]
85 BF 00 00  - TEST  DI,[BX+0000]
85 C0  - TEST  AX,AX
85 C1  - TEST  AX,CX
85 C2  - TEST  AX,DX
85 C3  - TEST  AX,BX
85 C4  - TEST  AX,SP
85 C5  - TEST  AX,BP
85 C6  - TEST  AX,SI
85 C7  - TEST  AX,DI
85 C8  - TEST  CX,AX
85 C9  - TEST  CX,CX
85 CA  - TEST  CX,DX
85 CB  - TEST  CX,BX
85 CC  - TEST  CX,SP
85 CD  - TEST  CX,BP
85 CE  - TEST  CX,SI
85 CF  - TEST  CX,DI
85 D0  - TEST  DX,AX
85 D1  - TEST  DX,CX
85 D2  - TEST  DX,DX
85 D3  - TEST  DX,BX
85 D4  - TEST  DX,SP
85 D5  - TEST  DX,BP
85 D6  - TEST  DX,SI
85 D7  - TEST  DX,DI
85 D8  - TEST  BX,AX
85 D9  - TEST  BX,CX
85 DA  - TEST  BX,DX
85 DB  - TEST  BX,BX
85 DC  - TEST  BX,SP
85 DD  - TEST  BX,BP
85 DE  - TEST  BX,SI
85 DF  - TEST  BX,DI
85 E0  - TEST  SP,AX
85 E1  - TEST  SP,CX
85 E2  - TEST  SP,DX
85 E3  - TEST  SP,BX
85 E4  - TEST  SP,SP
85 E5  - TEST  SP,BP
85 E6  - TEST  SP,SI
85 E7  - TEST  SP,DI
85 E8  - TEST  BP,AX
85 E9  - TEST  BP,CX
85 EA  - TEST  BP,DX
85 EB  - TEST  BP,BX
85 EC  - TEST  BP,SP
85 ED  - TEST  BP,BP
85 EE  - TEST  BP,SI
85 EF  - TEST  BP,DI
85 F0  - TEST  SI,AX
85 F1  - TEST  SI,CX
85 F2  - TEST  SI,DX
85 F3  - TEST  SI,BX
85 F4  - TEST  SI,SP
85 F5  - TEST  SI,BP
85 F6  - TEST  SI,SI
85 F7  - TEST  SI,DI
85 F8  - TEST  DI,AX
85 F9  - TEST  DI,CX
85 FA  - TEST  DI,DX
85 FB  - TEST  DI,BX
85 FC  - TEST  DI,SP
85 FD  - TEST  DI,BP
85 FE  - TEST  DI,SI
85 FF  - TEST  DI,DI
A8 00  - TEST  AL,00
A9 00 00  - TEST  AX,0000
F6 00 00  - TEST  BYTE [BX+SI],00
F6 01 00  - TEST  BYTE [BX+DI],00
F6 02 00  - TEST  BYTE [BP+SI],00
F6 03 00  - TEST  BYTE [BP+DI],00
F6 04 00  - TEST  BYTE [SI],00
F6 05 00  - TEST  BYTE [DI],00
F6 06 00 00 00  - TEST  BYTE [0000],00
F6 07 00  - TEST  BYTE [BX],00
F6 40 00 00  - TEST  BYTE [BX+SI+00],00
F6 41 00 00  - TEST  BYTE [BX+DI+00],00
F6 42 00 00  - TEST  BYTE [BP+SI+00],00
F6 43 00 00  - TEST  BYTE [BP+DI+00],00
F6 44 00 00  - TEST  BYTE [SI+00],00
F6 45 00 00  - TEST  BYTE [DI+00],00
F6 46 00 00  - TEST  BYTE [BP+00],00
F6 47 00 00  - TEST  BYTE [BX+00],00
F6 80 00 00 00  - TEST  BYTE [BX+SI+0000],00
F6 81 00 00 00  - TEST  BYTE [BX+DI+0000],00
F6 82 00 00 00  - TEST  BYTE [BP+SI+0000],00
F6 83 00 00 00  - TEST  BYTE [BP+DI+0000],00
F6 84 00 00 00  - TEST  BYTE [SI+0000],00
F6 85 00 00 00  - TEST  BYTE [DI+0000],00
F6 86 00 00 00  - TEST  BYTE [BP+0000],00
F6 87 00 00 00  - TEST  BYTE [BX+0000],00
F6 C0 00  - TEST  AL,00
F6 C1 00  - TEST  CL,00
F6 C2 00  - TEST  DL,00
F6 C3 00  - TEST  BL,00
F6 C4 00  - TEST  AH,00
F6 C5 00  - TEST  CH,00
F6 C6 00  - TEST  DH,00
F6 C7 00  - TEST  BH,00
F7 00 00 00  - TEST  WORD [BX+SI],0000
F7 01 00 00  - TEST  WORD [BX+DI],0000
F7 02 00 00  - TEST  WORD [BP+SI],0000
F7 03 00 00  - TEST  WORD [BP+DI],0000
F7 04 00 00  - TEST  WORD [SI],0000
F7 05 00 00  - TEST  WORD [DI],0000
F7 06 00 00 00 00  - TEST  WORD [0000],0000
F7 07 00 00  - TEST  WORD [BX],0000
F7 40 00 00 00  - TEST  WORD [BX+SI+00],0000
F7 41 00 00 00  - TEST  WORD [BX+DI+00],0000
F7 42 00 00 00  - TEST  WORD [BP+SI+00],0000
F7 43 00 00 00  - TEST  WORD [BP+DI+00],0000
F7 44 00 00 00  - TEST  WORD [SI+00],0000
F7 45 00 00 00  - TEST  WORD [DI+00],0000
F7 46 00 00 00  - TEST  WORD [BP+00],0000
F7 47 00 00 00  - TEST  WORD [BX+00],0000
F7 80 00 00 00 00  - TEST  WORD [BX+SI+0000],0000
F7 81 00 00 00 00  - TEST  WORD [BX+DI+0000],0000
F7 82 00 00 00 00  - TEST  WORD [BP+SI+0000],0000
F7 83 00 00 00 00  - TEST  WORD [BP+DI+0000],0000
F7 84 00 00 00 00  - TEST  WORD [SI+0000],0000
F7 85 00 00 00 00  - TEST  WORD [DI+0000],0000
F7 86 00 00 00 00  - TEST  WORD [BP+0000],0000
F7 87 00 00 00 00  - TEST  WORD [BX+0000],0000
F7 C0 00 00  - TEST  AX,0000
F7 C1 00 00  - TEST  CX,0000
F7 C2 00 00  - TEST  DX,0000
F7 C3 00 00  - TEST  BX,0000
F7 C4 00 00  - TEST  SP,0000
F7 C5 00 00  - TEST  BP,0000
F7 C6 00 00  - TEST  SI,0000
F7 C7 00 00  - TEST  DI,0000

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024