Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNZ

 

 

0F 95 00  - SETNZ  BYTE [BX+SI]
0F 95 01  - SETNZ  BYTE [BX+DI]
0F 95 02  - SETNZ  BYTE [BP+SI]
0F 95 03  - SETNZ  BYTE [BP+DI]
0F 95 04  - SETNZ  BYTE [SI]
0F 95 05  - SETNZ  BYTE [DI]
0F 95 06 00 00  - SETNZ  BYTE [0000]
0F 95 07  - SETNZ  BYTE [BX]
0F 95 40 00  - SETNZ  BYTE [BX+SI+00]
0F 95 41 00  - SETNZ  BYTE [BX+DI+00]
0F 95 42 00  - SETNZ  BYTE [BP+SI+00]
0F 95 43 00  - SETNZ  BYTE [BP+DI+00]
0F 95 44 00  - SETNZ  BYTE [SI+00]
0F 95 45 00  - SETNZ  BYTE [DI+00]
0F 95 46 00  - SETNZ  BYTE [BP+00]
0F 95 47 00  - SETNZ  BYTE [BX+00]
0F 95 80 00 00  - SETNZ  BYTE [BX+SI+0000]
0F 95 81 00 00  - SETNZ  BYTE [BX+DI+0000]
0F 95 82 00 00  - SETNZ  BYTE [BP+SI+0000]
0F 95 83 00 00  - SETNZ  BYTE [BP+DI+0000]
0F 95 84 00 00  - SETNZ  BYTE [SI+0000]
0F 95 85 00 00  - SETNZ  BYTE [DI+0000]
0F 95 86 00 00  - SETNZ  BYTE [BP+0000]
0F 95 87 00 00  - SETNZ  BYTE [BX+0000]
0F 95 C0  - SETNZ  AL
0F 95 C1  - SETNZ  CL
0F 95 C2  - SETNZ  DL
0F 95 C3  - SETNZ  BL
0F 95 C4  - SETNZ  AH
0F 95 C5  - SETNZ  CH
0F 95 C6  - SETNZ  DH
0F 95 C7  - SETNZ  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 356430 razy...opracował AJOT 2007-2024