Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SLDT

 

 

0F 00 00  - SLDT  [BX+SI]
0F 00 01  - SLDT  [BX+DI]
0F 00 02  - SLDT  [BP+SI]
0F 00 03  - SLDT  [BP+DI]
0F 00 04  - SLDT  [SI]
0F 00 05  - SLDT  [DI]
0F 00 06 00 00  - SLDT  [0000]
0F 00 07  - SLDT  [BX]
0F 00 40 00  - SLDT  [BX+SI+00]
0F 00 41 00  - SLDT  [BX+DI+00]
0F 00 42 00  - SLDT  [BP+SI+00]
0F 00 43 00  - SLDT  [BP+DI+00]
0F 00 44 00  - SLDT  [SI+00]
0F 00 45 00  - SLDT  [DI+00]
0F 00 46 00  - SLDT  [BP+00]
0F 00 47 00  - SLDT  [BX+00]
0F 00 80 00 00  - SLDT  [BX+SI+0000]
0F 00 81 00 00  - SLDT  [BX+DI+0000]
0F 00 82 00 00  - SLDT  [BP+SI+0000]
0F 00 83 00 00  - SLDT  [BP+DI+0000]
0F 00 84 00 00  - SLDT  [SI+0000]
0F 00 85 00 00  - SLDT  [DI+0000]
0F 00 86 00 00  - SLDT  [BP+0000]
0F 00 87 00 00  - SLDT  [BX+0000]
0F 00 C0  - SLDT  AX
0F 00 C1  - SLDT  CX
0F 00 C2  - SLDT  DX
0F 00 C3  - SLDT  BX
0F 00 C4  - SLDT  SP
0F 00 C5  - SLDT  BP
0F 00 C6  - SLDT  SI
0F 00 C7  - SLDT  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 364554 razy...opracował AJOT 2007-2024