Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: RCL

 

 

66 C1 10 00  - RCL  DWORD [BX+SI],00
66 C1 11 00  - RCL  DWORD [BX+DI],00
66 C1 12 00  - RCL  DWORD [BP+SI],00
66 C1 13 00  - RCL  DWORD [BP+DI],00
66 C1 14 00  - RCL  DWORD [SI],00
66 C1 15 00  - RCL  DWORD [DI],00
66 C1 16 00 00 00  - RCL  DWORD [0000],00
66 C1 17 00  - RCL  DWORD [BX],00
66 C1 50 00 00  - RCL  DWORD [BX+SI+00],00
66 C1 51 00 00  - RCL  DWORD [BX+DI+00],00
66 C1 52 00 00  - RCL  DWORD [BP+SI+00],00
66 C1 53 00 00  - RCL  DWORD [BP+DI+00],00
66 C1 54 00 00  - RCL  DWORD [SI+00],00
66 C1 55 00 00  - RCL  DWORD [DI+00],00
66 C1 56 00 00  - RCL  DWORD [BP+00],00
66 C1 57 00 00  - RCL  DWORD [BX+00],00
66 C1 90 00 00 00  - RCL  DWORD [BX+SI+0000],00
66 C1 91 00 00 00  - RCL  DWORD [BX+DI+0000],00
66 C1 92 00 00 00  - RCL  DWORD [BP+SI+0000],00
66 C1 93 00 00 00  - RCL  DWORD [BP+DI+0000],00
66 C1 94 00 00 00  - RCL  DWORD [SI+0000],00
66 C1 95 00 00 00  - RCL  DWORD [DI+0000],00
66 C1 96 00 00 00  - RCL  DWORD [BP+0000],00
66 C1 97 00 00 00  - RCL  DWORD [BX+0000],00
66 C1 D0 00  - RCL  EAX,00
66 C1 D1 00  - RCL  ECX,00
66 C1 D2 00  - RCL  EDX,00
66 C1 D3 00  - RCL  EBX,00
66 C1 D4 00  - RCL  ESP,00
66 C1 D5 00  - RCL  EBP,00
66 C1 D6 00  - RCL  ESI,00
66 C1 D7 00  - RCL  EDI,00
66 D1 10  - RCL  DWORD [BX+SI]
66 D1 11  - RCL  DWORD [BX+DI]
66 D1 12  - RCL  DWORD [BP+SI]
66 D1 13  - RCL  DWORD [BP+DI]
66 D1 14  - RCL  DWORD [SI]
66 D1 15  - RCL  DWORD [DI]
66 D1 16 00 00  - RCL  DWORD [0000]
66 D1 17  - RCL  DWORD [BX]
66 D1 50 00  - RCL  DWORD [BX+SI+00]
66 D1 51 00  - RCL  DWORD [BX+DI+00]
66 D1 52 00  - RCL  DWORD [BP+SI+00]
66 D1 53 00  - RCL  DWORD [BP+DI+00]
66 D1 54 00  - RCL  DWORD [SI+00]
66 D1 55 00  - RCL  DWORD [DI+00]
66 D1 56 00  - RCL  DWORD [BP+00]
66 D1 57 00  - RCL  DWORD [BX+00]
66 D1 90 00 00  - RCL  DWORD [BX+SI+0000]
66 D1 91 00 00  - RCL  DWORD [BX+DI+0000]
66 D1 92 00 00  - RCL  DWORD [BP+SI+0000]
66 D1 93 00 00  - RCL  DWORD [BP+DI+0000]
66 D1 94 00 00  - RCL  DWORD [SI+0000]
66 D1 95 00 00  - RCL  DWORD [DI+0000]
66 D1 96 00 00  - RCL  DWORD [BP+0000]
66 D1 97 00 00  - RCL  DWORD [BX+0000]
66 D1 D0  - RCL  EAX
66 D1 D1  - RCL  ECX
66 D1 D2  - RCL  EDX
66 D1 D3  - RCL  EBX
66 D1 D4  - RCL  ESP
66 D1 D5  - RCL  EBP
66 D1 D6  - RCL  ESI
66 D1 D7  - RCL  EDI
66 D3 10  - RCL  DWORD [BX+SI],CL
66 D3 11  - RCL  DWORD [BX+DI],CL
66 D3 12  - RCL  DWORD [BP+SI],CL
66 D3 13  - RCL  DWORD [BP+DI],CL
66 D3 14  - RCL  DWORD [SI],CL
66 D3 15  - RCL  DWORD [DI],CL
66 D3 16 00 00  - RCL  DWORD [0000],CL
66 D3 17  - RCL  DWORD [BX],CL
66 D3 50 00  - RCL  DWORD [BX+SI+00],CL
66 D3 51 00  - RCL  DWORD [BX+DI+00],CL
66 D3 52 00  - RCL  DWORD [BP+SI+00],CL
66 D3 53 00  - RCL  DWORD [BP+DI+00],CL
66 D3 54 00  - RCL  DWORD [SI+00],CL
66 D3 55 00  - RCL  DWORD [DI+00],CL
66 D3 56 00  - RCL  DWORD [BP+00],CL
66 D3 57 00  - RCL  DWORD [BX+00],CL
66 D3 90 00 00  - RCL  DWORD [BX+SI+0000],CL
66 D3 91 00 00  - RCL  DWORD [BX+DI+0000],CL
66 D3 92 00 00  - RCL  DWORD [BP+SI+0000],CL
66 D3 93 00 00  - RCL  DWORD [BP+DI+0000],CL
66 D3 94 00 00  - RCL  DWORD [SI+0000],CL
66 D3 95 00 00  - RCL  DWORD [DI+0000],CL
66 D3 96 00 00  - RCL  DWORD [BP+0000],CL
66 D3 97 00 00  - RCL  DWORD [BX+0000],CL
66 D3 D0  - RCL  EAX,CL
66 D3 D1  - RCL  ECX,CL
66 D3 D2  - RCL  EDX,CL
66 D3 D3  - RCL  EBX,CL
66 D3 D4  - RCL  ESP,CL
66 D3 D5  - RCL  EBP,CL
66 D3 D6  - RCL  ESI,CL
66 D3 D7  - RCL  EDI,CL
C0 10 00  - RCL  BYTE [BX+SI],00
C0 11 00  - RCL  BYTE [BX+DI],00
C0 12 00  - RCL  BYTE [BP+SI],00
C0 13 00  - RCL  BYTE [BP+DI],00
C0 14 00  - RCL  BYTE [SI],00
C0 15 00  - RCL  BYTE [DI],00
C0 16 00 00 00  - RCL  BYTE [0000],00
C0 17 00  - RCL  BYTE [BX],00
C0 50 00 00  - RCL  BYTE [BX+SI+00],00
C0 51 00 00  - RCL  BYTE [BX+DI+00],00
C0 52 00 00  - RCL  BYTE [BP+SI+00],00
C0 53 00 00  - RCL  BYTE [BP+DI+00],00
C0 54 00 00  - RCL  BYTE [SI+00],00
C0 55 00 00  - RCL  BYTE [DI+00],00
C0 56 00 00  - RCL  BYTE [BP+00],00
C0 57 00 00  - RCL  BYTE [BX+00],00
C0 90 00 00 00  - RCL  BYTE [BX+SI+0000],00
C0 91 00 00 00  - RCL  BYTE [BX+DI+0000],00
C0 92 00 00 00  - RCL  BYTE [BP+SI+0000],00
C0 93 00 00 00  - RCL  BYTE [BP+DI+0000],00
C0 94 00 00 00  - RCL  BYTE [SI+0000],00
C0 95 00 00 00  - RCL  BYTE [DI+0000],00
C0 96 00 00 00  - RCL  BYTE [BP+0000],00
C0 97 00 00 00  - RCL  BYTE [BX+0000],00
C0 D0 00  - RCL  AL,00
C0 D1 00  - RCL  CL,00
C0 D2 00  - RCL  DL,00
C0 D3 00  - RCL  BL,00
C0 D4 00  - RCL  AH,00
C0 D5 00  - RCL  CH,00
C0 D6 00  - RCL  DH,00
C0 D7 00  - RCL  BH,00
C1 10 00  - RCL  WORD [BX+SI],00
C1 11 00  - RCL  WORD [BX+DI],00
C1 12 00  - RCL  WORD [BP+SI],00
C1 13 00  - RCL  WORD [BP+DI],00
C1 14 00  - RCL  WORD [SI],00
C1 15 00  - RCL  WORD [DI],00
C1 16 00 00 00  - RCL  WORD [0000],00
C1 17 00  - RCL  WORD [BX],00
C1 50 00 00  - RCL  WORD [BX+SI+00],00
C1 51 00 00  - RCL  WORD [BX+DI+00],00
C1 52 00 00  - RCL  WORD [BP+SI+00],00
C1 53 00 00  - RCL  WORD [BP+DI+00],00
C1 54 00 00  - RCL  WORD [SI+00],00
C1 55 00 00  - RCL  WORD [DI+00],00
C1 56 00 00  - RCL  WORD [BP+00],00
C1 57 00 00  - RCL  WORD [BX+00],00
C1 90 00 00 00  - RCL  WORD [BX+SI+0000],00
C1 91 00 00 00  - RCL  WORD [BX+DI+0000],00
C1 92 00 00 00  - RCL  WORD [BP+SI+0000],00
C1 93 00 00 00  - RCL  WORD [BP+DI+0000],00
C1 94 00 00 00  - RCL  WORD [SI+0000],00
C1 95 00 00 00  - RCL  WORD [DI+0000],00
C1 96 00 00 00  - RCL  WORD [BP+0000],00
C1 97 00 00 00  - RCL  WORD [BX+0000],00
C1 D0 00  - RCL  AX,00
C1 D1 00  - RCL  CX,00
C1 D2 00  - RCL  DX,00
C1 D3 00  - RCL  BX,00
C1 D4 00  - RCL  SP,00
C1 D5 00  - RCL  BP,00
C1 D6 00  - RCL  SI,00
C1 D7 00  - RCL  DI,00
D0 10  - RCL  BYTE [BX+SI]
D0 11  - RCL  BYTE [BX+DI]
D0 12  - RCL  BYTE [BP+SI]
D0 13  - RCL  BYTE [BP+DI]
D0 14  - RCL  BYTE [SI]
D0 15  - RCL  BYTE [DI]
D0 16 00 00  - RCL  BYTE [0000]
D0 17  - RCL  BYTE [BX]
D0 50 00  - RCL  BYTE [BX+SI+00]
D0 51 00  - RCL  BYTE [BX+DI+00]
D0 52 00  - RCL  BYTE [BP+SI+00]
D0 53 00  - RCL  BYTE [BP+DI+00]
D0 54 00  - RCL  BYTE [SI+00]
D0 55 00  - RCL  BYTE [DI+00]
D0 56 00  - RCL  BYTE [BP+00]
D0 57 00  - RCL  BYTE [BX+00]
D0 90 00 00  - RCL  BYTE [BX+SI+0000]
D0 91 00 00  - RCL  BYTE [BX+DI+0000]
D0 92 00 00  - RCL  BYTE [BP+SI+0000]
D0 93 00 00  - RCL  BYTE [BP+DI+0000]
D0 94 00 00  - RCL  BYTE [SI+0000]
D0 95 00 00  - RCL  BYTE [DI+0000]
D0 96 00 00  - RCL  BYTE [BP+0000]
D0 97 00 00  - RCL  BYTE [BX+0000]
D0 D0  - RCL  AL
D0 D1  - RCL  CL
D0 D2  - RCL  DL
D0 D3  - RCL  BL
D0 D4  - RCL  AH
D0 D5  - RCL  CH
D0 D6  - RCL  DH
D0 D7  - RCL  BH
D1 10  - RCL  WORD [BX+SI]
D1 11  - RCL  WORD [BX+DI]
D1 12  - RCL  WORD [BP+SI]
D1 13  - RCL  WORD [BP+DI]
D1 14  - RCL  WORD [SI]
D1 15  - RCL  WORD [DI]
D1 16 00 00  - RCL  WORD [0000]
D1 17  - RCL  WORD [BX]
D1 50 00  - RCL  WORD [BX+SI+00]
D1 51 00  - RCL  WORD [BX+DI+00]
D1 52 00  - RCL  WORD [BP+SI+00]
D1 53 00  - RCL  WORD [BP+DI+00]
D1 54 00  - RCL  WORD [SI+00]
D1 55 00  - RCL  WORD [DI+00]
D1 56 00  - RCL  WORD [BP+00]
D1 57 00  - RCL  WORD [BX+00]
D1 90 00 00  - RCL  WORD [BX+SI+0000]
D1 91 00 00  - RCL  WORD [BX+DI+0000]
D1 92 00 00  - RCL  WORD [BP+SI+0000]
D1 93 00 00  - RCL  WORD [BP+DI+0000]
D1 94 00 00  - RCL  WORD [SI+0000]
D1 95 00 00  - RCL  WORD [DI+0000]
D1 96 00 00  - RCL  WORD [BP+0000]
D1 97 00 00  - RCL  WORD [BX+0000]
D1 D0  - RCL  AX
D1 D1  - RCL  CX
D1 D2  - RCL  DX
D1 D3  - RCL  BX
D1 D4  - RCL  SP
D1 D5  - RCL  BP
D1 D6  - RCL  SI
D1 D7  - RCL  DI
D2 10  - RCL  BYTE [BX+SI],CL
D2 11  - RCL  BYTE [BX+DI],CL
D2 12  - RCL  BYTE [BP+SI],CL
D2 13  - RCL  BYTE [BP+DI],CL
D2 14  - RCL  BYTE [SI],CL
D2 15  - RCL  BYTE [DI],CL
D2 16 00 00  - RCL  BYTE [0000],CL
D2 17  - RCL  BYTE [BX],CL
D2 50 00  - RCL  BYTE [BX+SI+00],CL
D2 51 00  - RCL  BYTE [BX+DI+00],CL
D2 52 00  - RCL  BYTE [BP+SI+00],CL
D2 53 00  - RCL  BYTE [BP+DI+00],CL
D2 54 00  - RCL  BYTE [SI+00],CL
D2 55 00  - RCL  BYTE [DI+00],CL
D2 56 00  - RCL  BYTE [BP+00],CL
D2 57 00  - RCL  BYTE [BX+00],CL
D2 90 00 00  - RCL  BYTE [BX+SI+0000],CL
D2 91 00 00  - RCL  BYTE [BX+DI+0000],CL
D2 92 00 00  - RCL  BYTE [BP+SI+0000],CL
D2 93 00 00  - RCL  BYTE [BP+DI+0000],CL
D2 94 00 00  - RCL  BYTE [SI+0000],CL
D2 95 00 00  - RCL  BYTE [DI+0000],CL
D2 96 00 00  - RCL  BYTE [BP+0000],CL
D2 97 00 00  - RCL  BYTE [BX+0000],CL
D2 D0  - RCL  AL,CL
D2 D1  - RCL  CL,CL
D2 D2  - RCL  DL,CL
D2 D3  - RCL  BL,CL
D2 D4  - RCL  AH,CL
D2 D5  - RCL  CH,CL
D2 D6  - RCL  DH,CL
D2 D7  - RCL  BH,CL
D3 10  - RCL  WORD [BX+SI],CL
D3 11  - RCL  WORD [BX+DI],CL
D3 12  - RCL  WORD [BP+SI],CL
D3 13  - RCL  WORD [BP+DI],CL
D3 14  - RCL  WORD [SI],CL
D3 15  - RCL  WORD [DI],CL
D3 16 00 00  - RCL  WORD [0000],CL
D3 17  - RCL  WORD [BX],CL
D3 50 00  - RCL  WORD [BX+SI+00],CL
D3 51 00  - RCL  WORD [BX+DI+00],CL
D3 52 00  - RCL  WORD [BP+SI+00],CL
D3 53 00  - RCL  WORD [BP+DI+00],CL
D3 54 00  - RCL  WORD [SI+00],CL
D3 55 00  - RCL  WORD [DI+00],CL
D3 56 00  - RCL  WORD [BP+00],CL
D3 57 00  - RCL  WORD [BX+00],CL
D3 90 00 00  - RCL  WORD [BX+SI+0000],CL
D3 91 00 00  - RCL  WORD [BX+DI+0000],CL
D3 92 00 00  - RCL  WORD [BP+SI+0000],CL
D3 93 00 00  - RCL  WORD [BP+DI+0000],CL
D3 94 00 00  - RCL  WORD [SI+0000],CL
D3 95 00 00  - RCL  WORD [DI+0000],CL
D3 96 00 00  - RCL  WORD [BP+0000],CL
D3 97 00 00  - RCL  WORD [BX+0000],CL
D3 D0  - RCL  AX,CL
D3 D1  - RCL  CX,CL
D3 D2  - RCL  DX,CL
D3 D3  - RCL  BX,CL
D3 D4  - RCL  SP,CL
D3 D5  - RCL  BP,CL
D3 D6  - RCL  SI,CL
D3 D7  - RCL  DI,CL

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024