Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNP

 

 

0F 9B 00  - SETNP  BYTE [BX+SI]
0F 9B 01  - SETNP  BYTE [BX+DI]
0F 9B 02  - SETNP  BYTE [BP+SI]
0F 9B 03  - SETNP  BYTE [BP+DI]
0F 9B 04  - SETNP  BYTE [SI]
0F 9B 05  - SETNP  BYTE [DI]
0F 9B 06 00 00  - SETNP  BYTE [0000]
0F 9B 07  - SETNP  BYTE [BX]
0F 9B 40 00  - SETNP  BYTE [BX+SI+00]
0F 9B 41 00  - SETNP  BYTE [BX+DI+00]
0F 9B 42 00  - SETNP  BYTE [BP+SI+00]
0F 9B 43 00  - SETNP  BYTE [BP+DI+00]
0F 9B 44 00  - SETNP  BYTE [SI+00]
0F 9B 45 00  - SETNP  BYTE [DI+00]
0F 9B 46 00  - SETNP  BYTE [BP+00]
0F 9B 47 00  - SETNP  BYTE [BX+00]
0F 9B 80 00 00  - SETNP  BYTE [BX+SI+0000]
0F 9B 81 00 00  - SETNP  BYTE [BX+DI+0000]
0F 9B 82 00 00  - SETNP  BYTE [BP+SI+0000]
0F 9B 83 00 00  - SETNP  BYTE [BP+DI+0000]
0F 9B 84 00 00  - SETNP  BYTE [SI+0000]
0F 9B 85 00 00  - SETNP  BYTE [DI+0000]
0F 9B 86 00 00  - SETNP  BYTE [BP+0000]
0F 9B 87 00 00  - SETNP  BYTE [BX+0000]
0F 9B C0  - SETNP  AL
0F 9B C1  - SETNP  CL
0F 9B C2  - SETNP  DL
0F 9B C3  - SETNP  BL
0F 9B C4  - SETNP  AH
0F 9B C5  - SETNP  CH
0F 9B C6  - SETNP  DH
0F 9B C7  - SETNP  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 356430 razy...opracował AJOT 2007-2024