Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNGE

 

 

0F 9C 00  - SETNGE  BYTE [BX+SI]
0F 9C 01  - SETNGE  BYTE [BX+DI]
0F 9C 02  - SETNGE  BYTE [BP+SI]
0F 9C 03  - SETNGE  BYTE [BP+DI]
0F 9C 04  - SETNGE  BYTE [SI]
0F 9C 05  - SETNGE  BYTE [DI]
0F 9C 06 00 00  - SETNGE  BYTE [0000]
0F 9C 07  - SETNGE  BYTE [BX]
0F 9C 40 00  - SETNGE  BYTE [BX+SI+00]
0F 9C 41 00  - SETNGE  BYTE [BX+DI+00]
0F 9C 42 00  - SETNGE  BYTE [BP+SI+00]
0F 9C 43 00  - SETNGE  BYTE [BP+DI+00]
0F 9C 44 00  - SETNGE  BYTE [SI+00]
0F 9C 45 00  - SETNGE  BYTE [DI+00]
0F 9C 46 00  - SETNGE  BYTE [BP+00]
0F 9C 47 00  - SETNGE  BYTE [BX+00]
0F 9C 80 00 00  - SETNGE  BYTE [BX+SI+0000]
0F 9C 81 00 00  - SETNGE  BYTE [BX+DI+0000]
0F 9C 82 00 00  - SETNGE  BYTE [BP+SI+0000]
0F 9C 83 00 00  - SETNGE  BYTE [BP+DI+0000]
0F 9C 84 00 00  - SETNGE  BYTE [SI+0000]
0F 9C 85 00 00  - SETNGE  BYTE [DI+0000]
0F 9C 86 00 00  - SETNGE  BYTE [BP+0000]
0F 9C 87 00 00  - SETNGE  BYTE [BX+0000]
0F 9C C0  - SETNGE  AL
0F 9C C1  - SETNGE  CL
0F 9C C2  - SETNGE  DL
0F 9C C3  - SETNGE  BL
0F 9C C4  - SETNGE  AH
0F 9C C5  - SETNGE  CH
0F 9C C6  - SETNGE  DH
0F 9C C7  - SETNGE  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 373930 razy...opracował AJOT 2007-2024