Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: LTR

 

 

0F 00 18  - LTR  [BX+SI]
0F 00 19  - LTR  [BX+DI]
0F 00 1A  - LTR  [BP+SI]
0F 00 1B  - LTR  [BP+DI]
0F 00 1C  - LTR  [SI]
0F 00 1D  - LTR  [DI]
0F 00 1E 00 00  - LTR  [0000]
0F 00 1F  - LTR  [BX]
0F 00 58 00  - LTR  [BX+SI+00]
0F 00 59 00  - LTR  [BX+DI+00]
0F 00 5A 00  - LTR  [BP+SI+00]
0F 00 5B 00  - LTR  [BP+DI+00]
0F 00 5C 00  - LTR  [SI+00]
0F 00 5D 00  - LTR  [DI+00]
0F 00 5E 00  - LTR  [BP+00]
0F 00 5F 00  - LTR  [BX+00]
0F 00 98 00 00  - LTR  [BX+SI+0000]
0F 00 99 00 00  - LTR  [BX+DI+0000]
0F 00 9A 00 00  - LTR  [BP+SI+0000]
0F 00 9B 00 00  - LTR  [BP+DI+0000]
0F 00 9C 00 00  - LTR  [SI+0000]
0F 00 9D 00 00  - LTR  [DI+0000]
0F 00 9E 00 00  - LTR  [BP+0000]
0F 00 9F 00 00  - LTR  [BX+0000]
0F 00 D8  - LTR  AX
0F 00 D9  - LTR  CX
0F 00 DA  - LTR  DX
0F 00 DB  - LTR  BX
0F 00 DC  - LTR  SP
0F 00 DD  - LTR  BP
0F 00 DE  - LTR  SI
0F 00 DF  - LTR  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 373933 razy...opracował AJOT 2007-2024