Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: STR

 

 

0F 00 08  - STR  [BX+SI]
0F 00 09  - STR  [BX+DI]
0F 00 0A  - STR  [BP+SI]
0F 00 0B  - STR  [BP+DI]
0F 00 0C  - STR  [SI]
0F 00 0D  - STR  [DI]
0F 00 0E 00 00  - STR  [0000]
0F 00 0F  - STR  [BX]
0F 00 48 00  - STR  [BX+SI+00]
0F 00 49 00  - STR  [BX+DI+00]
0F 00 4A 00  - STR  [BP+SI+00]
0F 00 4B 00  - STR  [BP+DI+00]
0F 00 4C 00  - STR  [SI+00]
0F 00 4D 00  - STR  [DI+00]
0F 00 4E 00  - STR  [BP+00]
0F 00 4F 00  - STR  [BX+00]
0F 00 88 00 00  - STR  [BX+SI+0000]
0F 00 89 00 00  - STR  [BX+DI+0000]
0F 00 8A 00 00  - STR  [BP+SI+0000]
0F 00 8B 00 00  - STR  [BP+DI+0000]
0F 00 8C 00 00  - STR  [SI+0000]
0F 00 8D 00 00  - STR  [DI+0000]
0F 00 8E 00 00  - STR  [BP+0000]
0F 00 8F 00 00  - STR  [BX+0000]
0F 00 C8  - STR  AX
0F 00 C9  - STR  CX
0F 00 CA  - STR  DX
0F 00 CB  - STR  BX
0F 00 CC  - STR  SP
0F 00 CD  - STR  BP
0F 00 CE  - STR  SI
0F 00 CF  - STR  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024