Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNLE

 

 

0F 9F 00  - SETNLE  BYTE [BX+SI]
0F 9F 01  - SETNLE  BYTE [BX+DI]
0F 9F 02  - SETNLE  BYTE [BP+SI]
0F 9F 03  - SETNLE  BYTE [BP+DI]
0F 9F 04  - SETNLE  BYTE [SI]
0F 9F 05  - SETNLE  BYTE [DI]
0F 9F 06 00 00  - SETNLE  BYTE [0000]
0F 9F 07  - SETNLE  BYTE [BX]
0F 9F 40 00  - SETNLE  BYTE [BX+SI+00]
0F 9F 41 00  - SETNLE  BYTE [BX+DI+00]
0F 9F 42 00  - SETNLE  BYTE [BP+SI+00]
0F 9F 43 00  - SETNLE  BYTE [BP+DI+00]
0F 9F 44 00  - SETNLE  BYTE [SI+00]
0F 9F 45 00  - SETNLE  BYTE [DI+00]
0F 9F 46 00  - SETNLE  BYTE [BP+00]
0F 9F 47 00  - SETNLE  BYTE [BX+00]
0F 9F 80 00 00  - SETNLE  BYTE [BX+SI+0000]
0F 9F 81 00 00  - SETNLE  BYTE [BX+DI+0000]
0F 9F 82 00 00  - SETNLE  BYTE [BP+SI+0000]
0F 9F 83 00 00  - SETNLE  BYTE [BP+DI+0000]
0F 9F 84 00 00  - SETNLE  BYTE [SI+0000]
0F 9F 85 00 00  - SETNLE  BYTE [DI+0000]
0F 9F 86 00 00  - SETNLE  BYTE [BP+0000]
0F 9F 87 00 00  - SETNLE  BYTE [BX+0000]
0F 9F C0  - SETNLE  AL
0F 9F C1  - SETNLE  CL
0F 9F C2  - SETNLE  DL
0F 9F C3  - SETNLE  BL
0F 9F C4  - SETNLE  AH
0F 9F C5  - SETNLE  CH
0F 9F C6  - SETNLE  DH
0F 9F C7  - SETNLE  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024