Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SHR

 

 

66 C1 28 00  - SHR  DWORD [BX+SI],00
66 C1 29 00  - SHR  DWORD [BX+DI],00
66 C1 2A 00  - SHR  DWORD [BP+SI],00
66 C1 2B 00  - SHR  DWORD [BP+DI],00
66 C1 2C 00  - SHR  DWORD [SI],00
66 C1 2D 00  - SHR  DWORD [DI],00
66 C1 2E 00 00 00  - SHR  DWORD [0000],00
66 C1 2F 00  - SHR  DWORD [BX],00
66 C1 68 00 00  - SHR  DWORD [BX+SI+00],00
66 C1 69 00 00  - SHR  DWORD [BX+DI+00],00
66 C1 6A 00 00  - SHR  DWORD [BP+SI+00],00
66 C1 6B 00 00  - SHR  DWORD [BP+DI+00],00
66 C1 6C 00 00  - SHR  DWORD [SI+00],00
66 C1 6D 00 00  - SHR  DWORD [DI+00],00
66 C1 6E 00 00  - SHR  DWORD [BP+00],00
66 C1 6F 00 00  - SHR  DWORD [BX+00],00
66 C1 A8 00 00 00  - SHR  DWORD [BX+SI+0000],00
66 C1 A9 00 00 00  - SHR  DWORD [BX+DI+0000],00
66 C1 AA 00 00 00  - SHR  DWORD [BP+SI+0000],00
66 C1 AB 00 00 00  - SHR  DWORD [BP+DI+0000],00
66 C1 AC 00 00 00  - SHR  DWORD [SI+0000],00
66 C1 AD 00 00 00  - SHR  DWORD [DI+0000],00
66 C1 AE 00 00 00  - SHR  DWORD [BP+0000],00
66 C1 AF 00 00 00  - SHR  DWORD [BX+0000],00
66 C1 E8 00  - SHR  EAX,00
66 C1 E9 00  - SHR  ECX,00
66 C1 EA 00  - SHR  EDX,00
66 C1 EB 00  - SHR  EBX,00
66 C1 EC 00  - SHR  ESP,00
66 C1 ED 00  - SHR  EBP,00
66 C1 EE 00  - SHR  ESI,00
66 C1 EF 00  - SHR  EDI,00
66 D1 28  - SHR  DWORD [BX+SI]
66 D1 29  - SHR  DWORD [BX+DI]
66 D1 2A  - SHR  DWORD [BP+SI]
66 D1 2B  - SHR  DWORD [BP+DI]
66 D1 2C  - SHR  DWORD [SI]
66 D1 2D  - SHR  DWORD [DI]
66 D1 2E 00 00  - SHR  DWORD [0000]
66 D1 2F  - SHR  DWORD [BX]
66 D1 68 00  - SHR  DWORD [BX+SI+00]
66 D1 69 00  - SHR  DWORD [BX+DI+00]
66 D1 6A 00  - SHR  DWORD [BP+SI+00]
66 D1 6B 00  - SHR  DWORD [BP+DI+00]
66 D1 6C 00  - SHR  DWORD [SI+00]
66 D1 6D 00  - SHR  DWORD [DI+00]
66 D1 6E 00  - SHR  DWORD [BP+00]
66 D1 6F 00  - SHR  DWORD [BX+00]
66 D1 A8 00 00  - SHR  DWORD [BX+SI+0000]
66 D1 A9 00 00  - SHR  DWORD [BX+DI+0000]
66 D1 AA 00 00  - SHR  DWORD [BP+SI+0000]
66 D1 AB 00 00  - SHR  DWORD [BP+DI+0000]
66 D1 AC 00 00  - SHR  DWORD [SI+0000]
66 D1 AD 00 00  - SHR  DWORD [DI+0000]
66 D1 AE 00 00  - SHR  DWORD [BP+0000]
66 D1 AF 00 00  - SHR  DWORD [BX+0000]
66 D1 E8  - SHR  EAX
66 D1 E9  - SHR  ECX
66 D1 EA  - SHR  EDX
66 D1 EB  - SHR  EBX
66 D1 EC  - SHR  ESP
66 D1 ED  - SHR  EBP
66 D1 EE  - SHR  ESI
66 D1 EF  - SHR  EDI
66 D3 28  - SHR  DWORD [BX+SI],CL
66 D3 29  - SHR  DWORD [BX+DI],CL
66 D3 2A  - SHR  DWORD [BP+SI],CL
66 D3 2B  - SHR  DWORD [BP+DI],CL
66 D3 2C  - SHR  DWORD [SI],CL
66 D3 2D  - SHR  DWORD [DI],CL
66 D3 2E 00 00  - SHR  DWORD [0000],CL
66 D3 2F  - SHR  DWORD [BX],CL
66 D3 68 00  - SHR  DWORD [BX+SI+00],CL
66 D3 69 00  - SHR  DWORD [BX+DI+00],CL
66 D3 6A 00  - SHR  DWORD [BP+SI+00],CL
66 D3 6B 00  - SHR  DWORD [BP+DI+00],CL
66 D3 6C 00  - SHR  DWORD [SI+00],CL
66 D3 6D 00  - SHR  DWORD [DI+00],CL
66 D3 6E 00  - SHR  DWORD [BP+00],CL
66 D3 6F 00  - SHR  DWORD [BX+00],CL
66 D3 A8 00 00  - SHR  DWORD [BX+SI+0000],CL
66 D3 A9 00 00  - SHR  DWORD [BX+DI+0000],CL
66 D3 AA 00 00  - SHR  DWORD [BP+SI+0000],CL
66 D3 AB 00 00  - SHR  DWORD [BP+DI+0000],CL
66 D3 AC 00 00  - SHR  DWORD [SI+0000],CL
66 D3 AD 00 00  - SHR  DWORD [DI+0000],CL
66 D3 AE 00 00  - SHR  DWORD [BP+0000],CL
66 D3 AF 00 00  - SHR  DWORD [BX+0000],CL
66 D3 E8  - SHR  EAX,CL
66 D3 E9  - SHR  ECX,CL
66 D3 EA  - SHR  EDX,CL
66 D3 EB  - SHR  EBX,CL
66 D3 EC  - SHR  ESP,CL
66 D3 ED  - SHR  EBP,CL
66 D3 EE  - SHR  ESI,CL
66 D3 EF  - SHR  EDI,CL
C0 28 00  - SHR  BYTE [BX+SI],00
C0 29 00  - SHR  BYTE [BX+DI],00
C0 2A 00  - SHR  BYTE [BP+SI],00
C0 2B 00  - SHR  BYTE [BP+DI],00
C0 2C 00  - SHR  BYTE [SI],00
C0 2D 00  - SHR  BYTE [DI],00
C0 2E 00 00 00  - SHR  BYTE [0000],00
C0 2F 00  - SHR  BYTE [BX],00
C0 68 00 00  - SHR  BYTE [BX+SI+00],00
C0 69 00 00  - SHR  BYTE [BX+DI+00],00
C0 6A 00 00  - SHR  BYTE [BP+SI+00],00
C0 6B 00 00  - SHR  BYTE [BP+DI+00],00
C0 6C 00 00  - SHR  BYTE [SI+00],00
C0 6D 00 00  - SHR  BYTE [DI+00],00
C0 6E 00 00  - SHR  BYTE [BP+00],00
C0 6F 00 00  - SHR  BYTE [BX+00],00
C0 A8 00 00 00  - SHR  BYTE [BX+SI+0000],00
C0 A9 00 00 00  - SHR  BYTE [BX+DI+0000],00
C0 AA 00 00 00  - SHR  BYTE [BP+SI+0000],00
C0 AB 00 00 00  - SHR  BYTE [BP+DI+0000],00
C0 AC 00 00 00  - SHR  BYTE [SI+0000],00
C0 AD 00 00 00  - SHR  BYTE [DI+0000],00
C0 AE 00 00 00  - SHR  BYTE [BP+0000],00
C0 AF 00 00 00  - SHR  BYTE [BX+0000],00
C0 E8 00  - SHR  AL,00
C0 E9 00  - SHR  CL,00
C0 EA 00  - SHR  DL,00
C0 EB 00  - SHR  BL,00
C0 EC 00  - SHR  AH,00
C0 ED 00  - SHR  CH,00
C0 EE 00  - SHR  DH,00
C0 EF 00  - SHR  BH,00
C1 28 00  - SHR  WORD [BX+SI],00
C1 29 00  - SHR  WORD [BX+DI],00
C1 2A 00  - SHR  WORD [BP+SI],00
C1 2B 00  - SHR  WORD [BP+DI],00
C1 2C 00  - SHR  WORD [SI],00
C1 2D 00  - SHR  WORD [DI],00
C1 2E 00 00 00  - SHR  WORD [0000],00
C1 2F 00  - SHR  WORD [BX],00
C1 68 00 00  - SHR  WORD [BX+SI+00],00
C1 69 00 00  - SHR  WORD [BX+DI+00],00
C1 6A 00 00  - SHR  WORD [BP+SI+00],00
C1 6B 00 00  - SHR  WORD [BP+DI+00],00
C1 6C 00 00  - SHR  WORD [SI+00],00
C1 6D 00 00  - SHR  WORD [DI+00],00
C1 6E 00 00  - SHR  WORD [BP+00],00
C1 6F 00 00  - SHR  WORD [BX+00],00
C1 A8 00 00 00  - SHR  WORD [BX+SI+0000],00
C1 A9 00 00 00  - SHR  WORD [BX+DI+0000],00
C1 AA 00 00 00  - SHR  WORD [BP+SI+0000],00
C1 AB 00 00 00  - SHR  WORD [BP+DI+0000],00
C1 AC 00 00 00  - SHR  WORD [SI+0000],00
C1 AD 00 00 00  - SHR  WORD [DI+0000],00
C1 AE 00 00 00  - SHR  WORD [BP+0000],00
C1 AF 00 00 00  - SHR  WORD [BX+0000],00
C1 E8 00  - SHR  AX,00
C1 E9 00  - SHR  CX,00
C1 EA 00  - SHR  DX,00
C1 EB 00  - SHR  BX,00
C1 EC 00  - SHR  SP,00
C1 ED 00  - SHR  BP,00
C1 EE 00  - SHR  SI,00
C1 EF 00  - SHR  DI,00
D0 28  - SHR  BYTE [BX+SI]
D0 29  - SHR  BYTE [BX+DI]
D0 2A  - SHR  BYTE [BP+SI]
D0 2B  - SHR  BYTE [BP+DI]
D0 2C  - SHR  BYTE [SI]
D0 2D  - SHR  BYTE [DI]
D0 2E 00 00  - SHR  BYTE [0000]
D0 2F  - SHR  BYTE [BX]
D0 68 00  - SHR  BYTE [BX+SI+00]
D0 69 00  - SHR  BYTE [BX+DI+00]
D0 6A 00  - SHR  BYTE [BP+SI+00]
D0 6B 00  - SHR  BYTE [BP+DI+00]
D0 6C 00  - SHR  BYTE [SI+00]
D0 6D 00  - SHR  BYTE [DI+00]
D0 6E 00  - SHR  BYTE [BP+00]
D0 6F 00  - SHR  BYTE [BX+00]
D0 A8 00 00  - SHR  BYTE [BX+SI+0000]
D0 A9 00 00  - SHR  BYTE [BX+DI+0000]
D0 AA 00 00  - SHR  BYTE [BP+SI+0000]
D0 AB 00 00  - SHR  BYTE [BP+DI+0000]
D0 AC 00 00  - SHR  BYTE [SI+0000]
D0 AD 00 00  - SHR  BYTE [DI+0000]
D0 AE 00 00  - SHR  BYTE [BP+0000]
D0 AF 00 00  - SHR  BYTE [BX+0000]
D0 E8  - SHR  AL
D0 E9  - SHR  CL
D0 EA  - SHR  DL
D0 EB  - SHR  BL
D0 EC  - SHR  AH
D0 ED  - SHR  CH
D0 EE  - SHR  DH
D0 EF  - SHR  BH
D1 28  - SHR  WORD [BX+SI]
D1 29  - SHR  WORD [BX+DI]
D1 2A  - SHR  WORD [BP+SI]
D1 2B  - SHR  WORD [BP+DI]
D1 2C  - SHR  WORD [SI]
D1 2D  - SHR  WORD [DI]
D1 2E 00 00  - SHR  WORD [0000]
D1 2F  - SHR  WORD [BX]
D1 68 00  - SHR  WORD [BX+SI+00]
D1 69 00  - SHR  WORD [BX+DI+00]
D1 6A 00  - SHR  WORD [BP+SI+00]
D1 6B 00  - SHR  WORD [BP+DI+00]
D1 6C 00  - SHR  WORD [SI+00]
D1 6D 00  - SHR  WORD [DI+00]
D1 6E 00  - SHR  WORD [BP+00]
D1 6F 00  - SHR  WORD [BX+00]
D1 A8 00 00  - SHR  WORD [BX+SI+0000]
D1 A9 00 00  - SHR  WORD [BX+DI+0000]
D1 AA 00 00  - SHR  WORD [BP+SI+0000]
D1 AB 00 00  - SHR  WORD [BP+DI+0000]
D1 AC 00 00  - SHR  WORD [SI+0000]
D1 AD 00 00  - SHR  WORD [DI+0000]
D1 AE 00 00  - SHR  WORD [BP+0000]
D1 AF 00 00  - SHR  WORD [BX+0000]
D1 E8  - SHR  AX
D1 E9  - SHR  CX
D1 EA  - SHR  DX
D1 EB  - SHR  BX
D1 EC  - SHR  SP
D1 ED  - SHR  BP
D1 EE  - SHR  SI
D1 EF  - SHR  DI
D2 28  - SHR  BYTE [BX+SI],CL
D2 29  - SHR  BYTE [BX+DI],CL
D2 2A  - SHR  BYTE [BP+SI],CL
D2 2B  - SHR  BYTE [BP+DI],CL
D2 2C  - SHR  BYTE [SI],CL
D2 2D  - SHR  BYTE [DI],CL
D2 2E 00 00  - SHR  BYTE [0000],CL
D2 2F  - SHR  BYTE [BX],CL
D2 68 00  - SHR  BYTE [BX+SI+00],CL
D2 69 00  - SHR  BYTE [BX+DI+00],CL
D2 6A 00  - SHR  BYTE [BP+SI+00],CL
D2 6B 00  - SHR  BYTE [BP+DI+00],CL
D2 6C 00  - SHR  BYTE [SI+00],CL
D2 6D 00  - SHR  BYTE [DI+00],CL
D2 6E 00  - SHR  BYTE [BP+00],CL
D2 6F 00  - SHR  BYTE [BX+00],CL
D2 A8 00 00  - SHR  BYTE [BX+SI+0000],CL
D2 A9 00 00  - SHR  BYTE [BX+DI+0000],CL
D2 AA 00 00  - SHR  BYTE [BP+SI+0000],CL
D2 AB 00 00  - SHR  BYTE [BP+DI+0000],CL
D2 AC 00 00  - SHR  BYTE [SI+0000],CL
D2 AD 00 00  - SHR  BYTE [DI+0000],CL
D2 AE 00 00  - SHR  BYTE [BP+0000],CL
D2 AF 00 00  - SHR  BYTE [BX+0000],CL
D2 E8  - SHR  AL,CL
D2 E9  - SHR  CL,CL
D2 EA  - SHR  DL,CL
D2 EB  - SHR  BL,CL
D2 EC  - SHR  AH,CL
D2 ED  - SHR  CH,CL
D2 EE  - SHR  DH,CL
D2 EF  - SHR  BH,CL
D3 28  - SHR  WORD [BX+SI],CL
D3 29  - SHR  WORD [BX+DI],CL
D3 2A  - SHR  WORD [BP+SI],CL
D3 2B  - SHR  WORD [BP+DI],CL
D3 2C  - SHR  WORD [SI],CL
D3 2D  - SHR  WORD [DI],CL
D3 2E 00 00  - SHR  WORD [0000],CL
D3 2F  - SHR  WORD [BX],CL
D3 68 00  - SHR  WORD [BX+SI+00],CL
D3 69 00  - SHR  WORD [BX+DI+00],CL
D3 6A 00  - SHR  WORD [BP+SI+00],CL
D3 6B 00  - SHR  WORD [BP+DI+00],CL
D3 6C 00  - SHR  WORD [SI+00],CL
D3 6D 00  - SHR  WORD [DI+00],CL
D3 6E 00  - SHR  WORD [BP+00],CL
D3 6F 00  - SHR  WORD [BX+00],CL
D3 A8 00 00  - SHR  WORD [BX+SI+0000],CL
D3 A9 00 00  - SHR  WORD [BX+DI+0000],CL
D3 AA 00 00  - SHR  WORD [BP+SI+0000],CL
D3 AB 00 00  - SHR  WORD [BP+DI+0000],CL
D3 AC 00 00  - SHR  WORD [SI+0000],CL
D3 AD 00 00  - SHR  WORD [DI+0000],CL
D3 AE 00 00  - SHR  WORD [BP+0000],CL
D3 AF 00 00  - SHR  WORD [BX+0000],CL
D3 E8  - SHR  AX,CL
D3 E9  - SHR  CX,CL
D3 EA  - SHR  DX,CL
D3 EB  - SHR  BX,CL
D3 EC  - SHR  SP,CL
D3 ED  - SHR  BP,CL
D3 EE  - SHR  SI,CL
D3 EF  - SHR  DI,CL

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024