Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNA

 

 

0F 96 00  - SETNA  BYTE [BX+SI]
0F 96 01  - SETNA  BYTE [BX+DI]
0F 96 02  - SETNA  BYTE [BP+SI]
0F 96 03  - SETNA  BYTE [BP+DI]
0F 96 04  - SETNA  BYTE [SI]
0F 96 05  - SETNA  BYTE [DI]
0F 96 06 00 00  - SETNA  BYTE [0000]
0F 96 07  - SETNA  BYTE [BX]
0F 96 40 00  - SETNA  BYTE [BX+SI+00]
0F 96 41 00  - SETNA  BYTE [BX+DI+00]
0F 96 42 00  - SETNA  BYTE [BP+SI+00]
0F 96 43 00  - SETNA  BYTE [BP+DI+00]
0F 96 44 00  - SETNA  BYTE [SI+00]
0F 96 45 00  - SETNA  BYTE [DI+00]
0F 96 46 00  - SETNA  BYTE [BP+00]
0F 96 47 00  - SETNA  BYTE [BX+00]
0F 96 80 00 00  - SETNA  BYTE [BX+SI+0000]
0F 96 81 00 00  - SETNA  BYTE [BX+DI+0000]
0F 96 82 00 00  - SETNA  BYTE [BP+SI+0000]
0F 96 83 00 00  - SETNA  BYTE [BP+DI+0000]
0F 96 84 00 00  - SETNA  BYTE [SI+0000]
0F 96 85 00 00  - SETNA  BYTE [DI+0000]
0F 96 86 00 00  - SETNA  BYTE [BP+0000]
0F 96 87 00 00  - SETNA  BYTE [BX+0000]
0F 96 C0  - SETNA  AL
0F 96 C1  - SETNA  CL
0F 96 C2  - SETNA  DL
0F 96 C3  - SETNA  BL
0F 96 C4  - SETNA  AH
0F 96 C5  - SETNA  CH
0F 96 C6  - SETNA  DH
0F 96 C7  - SETNA  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024