Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETO

 

 

0F 90 00  - SETO  [BX+SI]
0F 90 01  - SETO  [BX+DI]
0F 90 02  - SETO  [BP+SI]
0F 90 03  - SETO  [BP+DI]
0F 90 04  - SETO  [SI]
0F 90 05  - SETO  [DI]
0F 90 06 00 00  - SETO  [0000]
0F 90 07  - SETO  [BX]
0F 90 40 00  - SETO  [BX+SI+00]
0F 90 41 00  - SETO  [BX+DI+00]
0F 90 42 00  - SETO  [BP+SI+00]
0F 90 43 00  - SETO  [BP+DI+00]
0F 90 44 00  - SETO  [SI+00]
0F 90 45 00  - SETO  [DI+00]
0F 90 46 00  - SETO  [BP+00]
0F 90 47 00  - SETO  [BX+00]
0F 90 80 00 00  - SETO  [BX+SI+0000]
0F 90 81 00 00  - SETO  [BX+DI+0000]
0F 90 82 00 00  - SETO  [BP+SI+0000]
0F 90 83 00 00  - SETO  [BP+DI+0000]
0F 90 84 00 00  - SETO  [SI+0000]
0F 90 85 00 00  - SETO  [DI+0000]
0F 90 86 00 00  - SETO  [BP+0000]
0F 90 87 00 00  - SETO  [BX+0000]
0F 90 C0  - SETO  AL
0F 90 C1  - SETO  CL
0F 90 C2  - SETO  DL
0F 90 C3  - SETO  BL
0F 90 C4  - SETO  AH
0F 90 C5  - SETO  CH
0F 90 C6  - SETO  DH
0F 90 C7  - SETO  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 373926 razy...opracował AJOT 2007-2024