Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETB

 

 

0F 92 00  - SETB  BYTE [BX+SI]
0F 92 01  - SETB  BYTE [BX+DI]
0F 92 02  - SETB  BYTE [BP+SI]
0F 92 03  - SETB  BYTE [BP+DI]
0F 92 04  - SETB  BYTE [SI]
0F 92 05  - SETB  BYTE [DI]
0F 92 06 00 00  - SETB  BYTE [0000]
0F 92 07  - SETB  BYTE [BX]
0F 92 40 00  - SETB  BYTE [BX+SI+00]
0F 92 41 00  - SETB  BYTE [BX+DI+00]
0F 92 42 00  - SETB  BYTE [BP+SI+00]
0F 92 43 00  - SETB  BYTE [BP+DI+00]
0F 92 44 00  - SETB  BYTE [SI+00]
0F 92 45 00  - SETB  BYTE [DI+00]
0F 92 46 00  - SETB  BYTE [BP+00]
0F 92 47 00  - SETB  BYTE [BX+00]
0F 92 80 00 00  - SETB  BYTE [BX+SI+0000]
0F 92 81 00 00  - SETB  BYTE [BX+DI+0000]
0F 92 82 00 00  - SETB  BYTE [BP+SI+0000]
0F 92 83 00 00  - SETB  BYTE [BP+DI+0000]
0F 92 84 00 00  - SETB  BYTE [SI+0000]
0F 92 85 00 00  - SETB  BYTE [DI+0000]
0F 92 86 00 00  - SETB  BYTE [BP+0000]
0F 92 87 00 00  - SETB  BYTE [BX+0000]
0F 92 C0  - SETB  AL
0F 92 C1  - SETB  CL
0F 92 C2  - SETB  DL
0F 92 C3  - SETB  BL
0F 92 C4  - SETB  AH
0F 92 C5  - SETB  CH
0F 92 C6  - SETB  DH
0F 92 C7  - SETB  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 364573 razy...opracował AJOT 2007-2024