Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNO

 

 

0F 91 00  - SETNO  [BX+SI]
0F 91 01  - SETNO  [BX+DI]
0F 91 02  - SETNO  [BP+SI]
0F 91 03  - SETNO  [BP+DI]
0F 91 04  - SETNO  [SI]
0F 91 05  - SETNO  [DI]
0F 91 06 00 00  - SETNO  [0000]
0F 91 07  - SETNO  [BX]
0F 91 40 00  - SETNO  [BX+SI+00]
0F 91 41 00  - SETNO  [BX+DI+00]
0F 91 42 00  - SETNO  [BP+SI+00]
0F 91 43 00  - SETNO  [BP+DI+00]
0F 91 44 00  - SETNO  [SI+00]
0F 91 45 00  - SETNO  [DI+00]
0F 91 46 00  - SETNO  [BP+00]
0F 91 47 00  - SETNO  [BX+00]
0F 91 80 00 00  - SETNO  [BX+SI+0000]
0F 91 81 00 00  - SETNO  [BX+DI+0000]
0F 91 82 00 00  - SETNO  [BP+SI+0000]
0F 91 83 00 00  - SETNO  [BP+DI+0000]
0F 91 84 00 00  - SETNO  [SI+0000]
0F 91 85 00 00  - SETNO  [DI+0000]
0F 91 86 00 00  - SETNO  [BP+0000]
0F 91 87 00 00  - SETNO  [BX+0000]
0F 91 C0  - SETNO  AL
0F 91 C1  - SETNO  CL
0F 91 C2  - SETNO  DL
0F 91 C3  - SETNO  BL
0F 91 C4  - SETNO  AH
0F 91 C5  - SETNO  CH
0F 91 C6  - SETNO  DH
0F 91 C7  - SETNO  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024