Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNC

 

 

0F 93 00  - SETNC  BYTE [BX+SI]
0F 93 01  - SETNC  BYTE [BX+DI]
0F 93 02  - SETNC  BYTE [BP+SI]
0F 93 03  - SETNC  BYTE [BP+DI]
0F 93 04  - SETNC  BYTE [SI]
0F 93 05  - SETNC  BYTE [DI]
0F 93 06 00 00  - SETNC  BYTE [0000]
0F 93 07  - SETNC  BYTE [BX]
0F 93 40 00  - SETNC  BYTE [BX+SI+00]
0F 93 41 00  - SETNC  BYTE [BX+DI+00]
0F 93 42 00  - SETNC  BYTE [BP+SI+00]
0F 93 43 00  - SETNC  BYTE [BP+DI+00]
0F 93 44 00  - SETNC  BYTE [SI+00]
0F 93 45 00  - SETNC  BYTE [DI+00]
0F 93 46 00  - SETNC  BYTE [BP+00]
0F 93 47 00  - SETNC  BYTE [BX+00]
0F 93 80 00 00  - SETNC  BYTE [BX+SI+0000]
0F 93 81 00 00  - SETNC  BYTE [BX+DI+0000]
0F 93 82 00 00  - SETNC  BYTE [BP+SI+0000]
0F 93 83 00 00  - SETNC  BYTE [BP+DI+0000]
0F 93 84 00 00  - SETNC  BYTE [SI+0000]
0F 93 85 00 00  - SETNC  BYTE [DI+0000]
0F 93 86 00 00  - SETNC  BYTE [BP+0000]
0F 93 87 00 00  - SETNC  BYTE [BX+0000]
0F 93 C0  - SETNC  AL
0F 93 C1  - SETNC  CL
0F 93 C2  - SETNC  DL
0F 93 C3  - SETNC  BL
0F 93 C4  - SETNC  AH
0F 93 C5  - SETNC  CH
0F 93 C6  - SETNC  DH
0F 93 C7  - SETNC  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 358769 razy...opracował AJOT 2007-2024