Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: MUL

 

 

66 F7 20  - MUL  DWORD [BX+SI]
66 F7 21  - MUL  DWORD [BX+DI]
66 F7 22  - MUL  DWORD [BP+SI]
66 F7 23  - MUL  DWORD [BP+DI]
66 F7 24  - MUL  DWORD [SI]
66 F7 25  - MUL  DWORD [DI]
66 F7 26 00 00  - MUL  DWORD [0000]
66 F7 27  - MUL  DWORD [BX]
66 F7 60 00  - MUL  DWORD [BX+SI+00]
66 F7 61 00  - MUL  DWORD [BX+DI+00]
66 F7 62 00  - MUL  DWORD [BP+SI+00]
66 F7 63 00  - MUL  DWORD [BP+DI+00]
66 F7 64 00  - MUL  DWORD [SI+00]
66 F7 65 00  - MUL  DWORD [DI+00]
66 F7 66 00  - MUL  DWORD [BP+00]
66 F7 67 00  - MUL  DWORD [BX+00]
66 F7 A0 00 00  - MUL  DWORD [BX+SI+0000]
66 F7 A1 00 00  - MUL  DWORD [BX+DI+0000]
66 F7 A2 00 00  - MUL  DWORD [BP+SI+0000]
66 F7 A3 00 00  - MUL  DWORD [BP+DI+0000]
66 F7 A4 00 00  - MUL  DWORD [SI+0000]
66 F7 A5 00 00  - MUL  DWORD [DI+0000]
66 F7 A6 00 00  - MUL  DWORD [BP+0000]
66 F7 A7 00 00  - MUL  DWORD [BX+0000]
66 F7 E0  - MUL  EAX
66 F7 E1  - MUL  ECX
66 F7 E2  - MUL  EDX
66 F7 E3  - MUL  EBX
66 F7 E4  - MUL  ESP
66 F7 E5  - MUL  EBP
66 F7 E6  - MUL  ESI
66 F7 E7  - MUL  EDI
F6 20  - MUL  BYTE [BX+SI]
F6 21  - MUL  BYTE [BX+DI]
F6 22  - MUL  BYTE [BP+SI]
F6 23  - MUL  BYTE [BP+DI]
F6 24  - MUL  BYTE [SI]
F6 25  - MUL  BYTE [DI]
F6 26 00 00  - MUL  BYTE [0000]
F6 27  - MUL  BYTE [BX]
F6 60 00  - MUL  BYTE [BX+SI+00]
F6 61 00  - MUL  BYTE [BX+DI+00]
F6 62 00  - MUL  BYTE [BP+SI+00]
F6 63 00  - MUL  BYTE [BP+DI+00]
F6 64 00  - MUL  BYTE [SI+00]
F6 65 00  - MUL  BYTE [DI+00]
F6 66 00  - MUL  BYTE [BP+00]
F6 67 00  - MUL  BYTE [BX+00]
F6 A0 00 00  - MUL  BYTE [BX+SI+0000]
F6 A1 00 00  - MUL  BYTE [BX+DI+0000]
F6 A2 00 00  - MUL  BYTE [BP+SI+0000]
F6 A3 00 00  - MUL  BYTE [BP+DI+0000]
F6 A4 00 00  - MUL  BYTE [SI+0000]
F6 A5 00 00  - MUL  BYTE [DI+0000]
F6 A6 00 00  - MUL  BYTE [BP+0000]
F6 A7 00 00  - MUL  BYTE [BX+0000]
F6 E0  - MUL  AL
F6 E1  - MUL  CL
F6 E2  - MUL  DL
F6 E3  - MUL  BL
F6 E4  - MUL  AH
F6 E5  - MUL  CH
F6 E6  - MUL  DH
F6 E7  - MUL  BH
F7 20  - MUL  WORD [BX+SI]
F7 21  - MUL  WORD [BX+DI]
F7 22  - MUL  WORD [BP+SI]
F7 23  - MUL  WORD [BP+DI]
F7 24  - MUL  WORD [SI]
F7 25  - MUL  WORD [DI]
F7 26 00 00  - MUL  WORD [0000]
F7 27  - MUL  WORD [BX]
F7 60 00  - MUL  WORD [BX+SI+00]
F7 61 00  - MUL  WORD [BX+DI+00]
F7 62 00  - MUL  WORD [BP+SI+00]
F7 63 00  - MUL  WORD [BP+DI+00]
F7 64 00  - MUL  WORD [SI+00]
F7 65 00  - MUL  WORD [DI+00]
F7 66 00  - MUL  WORD [BP+00]
F7 67 00  - MUL  WORD [BX+00]
F7 A0 00 00  - MUL  WORD [BX+SI+0000]
F7 A1 00 00  - MUL  WORD [BX+DI+0000]
F7 A2 00 00  - MUL  WORD [BP+SI+0000]
F7 A3 00 00  - MUL  WORD [BP+DI+0000]
F7 A4 00 00  - MUL  WORD [SI+0000]
F7 A5 00 00  - MUL  WORD [DI+0000]
F7 A6 00 00  - MUL  WORD [BP+0000]
F7 A7 00 00  - MUL  WORD [BX+0000]
F7 E0  - MUL  AX
F7 E1  - MUL  CX
F7 E2  - MUL  DX
F7 E3  - MUL  BX
F7 E4  - MUL  SP
F7 E5  - MUL  BP
F7 E6  - MUL  SI
F7 E7  - MUL  DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024