Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETNL

 

 

0F 9D 00  - SETNL  BYTE [BX+SI]
0F 9D 01  - SETNL  BYTE [BX+DI]
0F 9D 02  - SETNL  BYTE [BP+SI]
0F 9D 03  - SETNL  BYTE [BP+DI]
0F 9D 04  - SETNL  BYTE [SI]
0F 9D 05  - SETNL  BYTE [DI]
0F 9D 06 00 00  - SETNL  BYTE [0000]
0F 9D 07  - SETNL  BYTE [BX]
0F 9D 40 00  - SETNL  BYTE [BX+SI+00]
0F 9D 41 00  - SETNL  BYTE [BX+DI+00]
0F 9D 42 00  - SETNL  BYTE [BP+SI+00]
0F 9D 43 00  - SETNL  BYTE [BP+DI+00]
0F 9D 44 00  - SETNL  BYTE [SI+00]
0F 9D 45 00  - SETNL  BYTE [DI+00]
0F 9D 46 00  - SETNL  BYTE [BP+00]
0F 9D 47 00  - SETNL  BYTE [BX+00]
0F 9D 80 00 00  - SETNL  BYTE [BX+SI+0000]
0F 9D 81 00 00  - SETNL  BYTE [BX+DI+0000]
0F 9D 82 00 00  - SETNL  BYTE [BP+SI+0000]
0F 9D 83 00 00  - SETNL  BYTE [BP+DI+0000]
0F 9D 84 00 00  - SETNL  BYTE [SI+0000]
0F 9D 85 00 00  - SETNL  BYTE [DI+0000]
0F 9D 86 00 00  - SETNL  BYTE [BP+0000]
0F 9D 87 00 00  - SETNL  BYTE [BX+0000]
0F 9D C0  - SETNL  AL
0F 9D C1  - SETNL  CL
0F 9D C2  - SETNL  DL
0F 9D C3  - SETNL  BL
0F 9D C4  - SETNL  AH
0F 9D C5  - SETNL  CH
0F 9D C6  - SETNL  DH
0F 9D C7  - SETNL  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 356430 razy...opracował AJOT 2007-2024