Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: MOVZX

 

 

0F B6 00  - MOVZX  AX,BYTE [BX+SI]
0F B6 01  - MOVZX  AX,BYTE [BX+DI]
0F B6 02  - MOVZX  AX,BYTE [BP+SI]
0F B6 03  - MOVZX  AX,BYTE [BP+DI]
0F B6 04  - MOVZX  AX,BYTE [SI]
0F B6 05  - MOVZX  AX,BYTE [DI]
0F B6 06 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [0000]
0F B6 07  - MOVZX  AX,BYTE [BX]
0F B6 08  - MOVZX  CX,BYTE [BX+SI]
0F B6 09  - MOVZX  CX,BYTE [BX+DI]
0F B6 0A  - MOVZX  CX,BYTE [BP+SI]
0F B6 0B  - MOVZX  CX,BYTE [BP+DI]
0F B6 0C  - MOVZX  CX,BYTE [SI]
0F B6 0D  - MOVZX  CX,BYTE [DI]
0F B6 0E 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [0000]
0F B6 0F  - MOVZX  CX,BYTE [BX]
0F B6 10  - MOVZX  DX,BYTE [BX+SI]
0F B6 11  - MOVZX  DX,BYTE [BX+DI]
0F B6 12  - MOVZX  DX,BYTE [BP+SI]
0F B6 13  - MOVZX  DX,BYTE [BP+DI]
0F B6 14  - MOVZX  DX,BYTE [SI]
0F B6 15  - MOVZX  DX,BYTE [DI]
0F B6 16 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [0000]
0F B6 17  - MOVZX  DX,BYTE [BX]
0F B6 18  - MOVZX  BX,BYTE [BX+SI]
0F B6 19  - MOVZX  BX,BYTE [BX+DI]
0F B6 1A  - MOVZX  BX,BYTE [BP+SI]
0F B6 1B  - MOVZX  BX,BYTE [BP+DI]
0F B6 1C  - MOVZX  BX,BYTE [SI]
0F B6 1D  - MOVZX  BX,BYTE [DI]
0F B6 1E 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [0000]
0F B6 1F  - MOVZX  BX,BYTE [BX]
0F B6 20  - MOVZX  SP,BYTE [BX+SI]
0F B6 21  - MOVZX  SP,BYTE [BX+DI]
0F B6 22  - MOVZX  SP,BYTE [BP+SI]
0F B6 23  - MOVZX  SP,BYTE [BP+DI]
0F B6 24  - MOVZX  SP,BYTE [SI]
0F B6 25  - MOVZX  SP,BYTE [DI]
0F B6 26 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [0000]
0F B6 27  - MOVZX  SP,BYTE [BX]
0F B6 28  - MOVZX  BP,BYTE [BX+SI]
0F B6 29  - MOVZX  BP,BYTE [BX+DI]
0F B6 2A  - MOVZX  BP,BYTE [BP+SI]
0F B6 2B  - MOVZX  BP,BYTE [BP+DI]
0F B6 2C  - MOVZX  BP,BYTE [SI]
0F B6 2D  - MOVZX  BP,BYTE [DI]
0F B6 2E 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [0000]
0F B6 2F  - MOVZX  BP,BYTE [BX]
0F B6 30  - MOVZX  SI,BYTE [BX+SI]
0F B6 31  - MOVZX  SI,BYTE [BX+DI]
0F B6 32  - MOVZX  SI,BYTE [BP+SI]
0F B6 33  - MOVZX  SI,BYTE [BP+DI]
0F B6 34  - MOVZX  SI,BYTE [SI]
0F B6 35  - MOVZX  SI,BYTE [DI]
0F B6 36 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [0000]
0F B6 37  - MOVZX  SI,BYTE [BX]
0F B6 38  - MOVZX  DI,BYTE [BX+SI]
0F B6 39  - MOVZX  DI,BYTE [BX+DI]
0F B6 3A  - MOVZX  DI,BYTE [BP+SI]
0F B6 3B  - MOVZX  DI,BYTE [BP+DI]
0F B6 3C  - MOVZX  DI,BYTE [SI]
0F B6 3D  - MOVZX  DI,BYTE [DI]
0F B6 3E 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [0000]
0F B6 3F  - MOVZX  DI,BYTE [BX]
0F B6 40 00  - MOVZX  AX,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 41 00  - MOVZX  AX,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 42 00  - MOVZX  AX,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 43 00  - MOVZX  AX,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 44 00  - MOVZX  AX,BYTE [SI+00]
0F B6 45 00  - MOVZX  AX,BYTE [DI+00]
0F B6 46 00  - MOVZX  AX,BYTE [BP+00]
0F B6 47 00  - MOVZX  AX,BYTE [BX+00]
0F B6 48 00  - MOVZX  CX,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 49 00  - MOVZX  CX,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 4A 00  - MOVZX  CX,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 4B 00  - MOVZX  CX,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 4C 00  - MOVZX  CX,BYTE [SI+00]
0F B6 4D 00  - MOVZX  CX,BYTE [DI+00]
0F B6 4E 00  - MOVZX  CX,BYTE [BP+00]
0F B6 4F 00  - MOVZX  CX,BYTE [BX+00]
0F B6 50 00  - MOVZX  DX,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 51 00  - MOVZX  DX,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 52 00  - MOVZX  DX,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 53 00  - MOVZX  DX,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 54 00  - MOVZX  DX,BYTE [SI+00]
0F B6 55 00  - MOVZX  DX,BYTE [DI+00]
0F B6 56 00  - MOVZX  DX,BYTE [BP+00]
0F B6 57 00  - MOVZX  DX,BYTE [BX+00]
0F B6 58 00  - MOVZX  BX,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 59 00  - MOVZX  BX,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 5A 00  - MOVZX  BX,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 5B 00  - MOVZX  BX,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 5C 00  - MOVZX  BX,BYTE [SI+00]
0F B6 5D 00  - MOVZX  BX,BYTE [DI+00]
0F B6 5E 00  - MOVZX  BX,BYTE [BP+00]
0F B6 5F 00  - MOVZX  BX,BYTE [BX+00]
0F B6 60 00  - MOVZX  SP,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 61 00  - MOVZX  SP,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 62 00  - MOVZX  SP,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 63 00  - MOVZX  SP,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 64 00  - MOVZX  SP,BYTE [SI+00]
0F B6 65 00  - MOVZX  SP,BYTE [DI+00]
0F B6 66 00  - MOVZX  SP,BYTE [BP+00]
0F B6 67 00  - MOVZX  SP,BYTE [BX+00]
0F B6 68 00  - MOVZX  BP,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 69 00  - MOVZX  BP,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 6A 00  - MOVZX  BP,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 6B 00  - MOVZX  BP,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 6C 00  - MOVZX  BP,BYTE [SI+00]
0F B6 6D 00  - MOVZX  BP,BYTE [DI+00]
0F B6 6E 00  - MOVZX  BP,BYTE [BP+00]
0F B6 6F 00  - MOVZX  BP,BYTE [BX+00]
0F B6 70 00  - MOVZX  SI,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 71 00  - MOVZX  SI,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 72 00  - MOVZX  SI,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 73 00  - MOVZX  SI,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 74 00  - MOVZX  SI,BYTE [SI+00]
0F B6 75 00  - MOVZX  SI,BYTE [DI+00]
0F B6 76 00  - MOVZX  SI,BYTE [BP+00]
0F B6 77 00  - MOVZX  SI,BYTE [BX+00]
0F B6 78 00  - MOVZX  DI,BYTE [BX+SI+00]
0F B6 79 00  - MOVZX  DI,BYTE [BX+DI+00]
0F B6 7A 00  - MOVZX  DI,BYTE [BP+SI+00]
0F B6 7B 00  - MOVZX  DI,BYTE [BP+DI+00]
0F B6 7C 00  - MOVZX  DI,BYTE [SI+00]
0F B6 7D 00  - MOVZX  DI,BYTE [DI+00]
0F B6 7E 00  - MOVZX  DI,BYTE [BP+00]
0F B6 7F 00  - MOVZX  DI,BYTE [BX+00]
0F B6 80 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 81 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 82 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 83 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 84 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [SI+0000]
0F B6 85 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [DI+0000]
0F B6 86 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [BP+0000]
0F B6 87 00 00  - MOVZX  AX,BYTE [BX+0000]
0F B6 88 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 89 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 8A 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 8B 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 8C 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [SI+0000]
0F B6 8D 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [DI+0000]
0F B6 8E 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [BP+0000]
0F B6 8F 00 00  - MOVZX  CX,BYTE [BX+0000]
0F B6 90 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 91 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 92 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 93 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 94 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [SI+0000]
0F B6 95 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [DI+0000]
0F B6 96 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [BP+0000]
0F B6 97 00 00  - MOVZX  DX,BYTE [BX+0000]
0F B6 98 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 99 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 9A 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 9B 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 9C 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [SI+0000]
0F B6 9D 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [DI+0000]
0F B6 9E 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [BP+0000]
0F B6 9F 00 00  - MOVZX  BX,BYTE [BX+0000]
0F B6 A0 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 A1 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 A2 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 A3 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 A4 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [SI+0000]
0F B6 A5 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [DI+0000]
0F B6 A6 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [BP+0000]
0F B6 A7 00 00  - MOVZX  SP,BYTE [BX+0000]
0F B6 A8 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 A9 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 AA 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 AB 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 AC 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [SI+0000]
0F B6 AD 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [DI+0000]
0F B6 AE 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [BP+0000]
0F B6 AF 00 00  - MOVZX  BP,BYTE [BX+0000]
0F B6 B0 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 B1 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 B2 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 B3 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 B4 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [SI+0000]
0F B6 B5 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [DI+0000]
0F B6 B6 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [BP+0000]
0F B6 B7 00 00  - MOVZX  SI,BYTE [BX+0000]
0F B6 B8 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [BX+SI+0000]
0F B6 B9 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [BX+DI+0000]
0F B6 BA 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [BP+SI+0000]
0F B6 BB 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [BP+DI+0000]
0F B6 BC 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [SI+0000]
0F B6 BD 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [DI+0000]
0F B6 BE 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [BP+0000]
0F B6 BF 00 00  - MOVZX  DI,BYTE [BX+0000]
0F B6 C0  - MOVZX  AX,AL
0F B6 C1  - MOVZX  AX,CL
0F B6 C2  - MOVZX  AX,DL
0F B6 C3  - MOVZX  AX,BL
0F B6 C4  - MOVZX  AX,AH
0F B6 C5  - MOVZX  AX,CH
0F B6 C6  - MOVZX  AX,DH
0F B6 C7  - MOVZX  AX,BH
0F B6 C8  - MOVZX  CX,AL
0F B6 C9  - MOVZX  CX,CL
0F B6 CA  - MOVZX  CX,DL
0F B6 CB  - MOVZX  CX,BL
0F B6 CC  - MOVZX  CX,AH
0F B6 CD  - MOVZX  CX,CH
0F B6 CE  - MOVZX  CX,DH
0F B6 CF  - MOVZX  CX,BH
0F B6 D0  - MOVZX  DX,AL
0F B6 D1  - MOVZX  DX,CL
0F B6 D2  - MOVZX  DX,DL
0F B6 D3  - MOVZX  DX,BL
0F B6 D4  - MOVZX  DX,AH
0F B6 D5  - MOVZX  DX,CH
0F B6 D6  - MOVZX  DX,DH
0F B6 D7  - MOVZX  DX,BH
0F B6 D8  - MOVZX  BX,AL
0F B6 D9  - MOVZX  BX,CL
0F B6 DA  - MOVZX  BX,DL
0F B6 DB  - MOVZX  BX,BL
0F B6 DC  - MOVZX  BX,AH
0F B6 DD  - MOVZX  BX,CH
0F B6 DE  - MOVZX  BX,DH
0F B6 DF  - MOVZX  BX,BH
0F B6 E0  - MOVZX  SP,AL
0F B6 E1  - MOVZX  SP,CL
0F B6 E2  - MOVZX  SP,DL
0F B6 E3  - MOVZX  SP,BL
0F B6 E4  - MOVZX  SP,AH
0F B6 E5  - MOVZX  SP,CH
0F B6 E6  - MOVZX  SP,DH
0F B6 E7  - MOVZX  SP,BH
0F B6 E8  - MOVZX  BP,AL
0F B6 E9  - MOVZX  BP,CL
0F B6 EA  - MOVZX  BP,DL
0F B6 EB  - MOVZX  BP,BL
0F B6 EC  - MOVZX  BP,AH
0F B6 ED  - MOVZX  BP,CH
0F B6 EE  - MOVZX  BP,DH
0F B6 EF  - MOVZX  BP,BH
0F B6 F0  - MOVZX  SI,AL
0F B6 F1  - MOVZX  SI,CL
0F B6 F2  - MOVZX  SI,DL
0F B6 F3  - MOVZX  SI,BL
0F B6 F4  - MOVZX  SI,AH
0F B6 F5  - MOVZX  SI,CH
0F B6 F6  - MOVZX  SI,DH
0F B6 F7  - MOVZX  SI,BH
0F B6 F8  - MOVZX  DI,AL
0F B6 F9  - MOVZX  DI,CL
0F B6 FA  - MOVZX  DI,DL
0F B6 FB  - MOVZX  DI,BL
0F B6 FC  - MOVZX  DI,AH
0F B6 FD  - MOVZX  DI,CH
0F B6 FE  - MOVZX  DI,DH
0F B6 FF  - MOVZX  DI,BH
66 0F B6 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 01  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 02  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 03  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 04  - MOVZX  EAX,BYTE [SI]
66 0F B6 05  - MOVZX  EAX,BYTE [DI]
66 0F B6 06 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [0000]
66 0F B6 07  - MOVZX  EAX,BYTE [BX]
66 0F B6 08  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 09  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 0A  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 0B  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 0C  - MOVZX  ECX,BYTE [SI]
66 0F B6 0D  - MOVZX  ECX,BYTE [DI]
66 0F B6 0E 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [0000]
66 0F B6 0F  - MOVZX  ECX,BYTE [BX]
66 0F B6 10  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 11  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 12  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 13  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 14  - MOVZX  EDX,BYTE [SI]
66 0F B6 15  - MOVZX  EDX,BYTE [DI]
66 0F B6 16 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [0000]
66 0F B6 17  - MOVZX  EDX,BYTE [BX]
66 0F B6 18  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 19  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 1A  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 1B  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 1C  - MOVZX  EBX,BYTE [SI]
66 0F B6 1D  - MOVZX  EBX,BYTE [DI]
66 0F B6 1E 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [0000]
66 0F B6 1F  - MOVZX  EBX,BYTE [BX]
66 0F B6 20  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 21  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 22  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 23  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 24  - MOVZX  ESP,BYTE [SI]
66 0F B6 25  - MOVZX  ESP,BYTE [DI]
66 0F B6 26 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [0000]
66 0F B6 27  - MOVZX  ESP,BYTE [BX]
66 0F B6 28  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 29  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 2A  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 2B  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 2C  - MOVZX  EBP,BYTE [SI]
66 0F B6 2D  - MOVZX  EBP,BYTE [DI]
66 0F B6 2E 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [0000]
66 0F B6 2F  - MOVZX  EBP,BYTE [BX]
66 0F B6 30  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 31  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 32  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 33  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 34  - MOVZX  ESI,BYTE [SI]
66 0F B6 35  - MOVZX  ESI,BYTE [DI]
66 0F B6 36 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [0000]
66 0F B6 37  - MOVZX  ESI,BYTE [BX]
66 0F B6 38  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+SI]
66 0F B6 39  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+DI]
66 0F B6 3A  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+SI]
66 0F B6 3B  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+DI]
66 0F B6 3C  - MOVZX  EDI,BYTE [SI]
66 0F B6 3D  - MOVZX  EDI,BYTE [DI]
66 0F B6 3E 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [0000]
66 0F B6 3F  - MOVZX  EDI,BYTE [BX]
66 0F B6 40 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 41 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 42 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 43 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 44 00  - MOVZX  EAX,BYTE [SI+00]
66 0F B6 45 00  - MOVZX  EAX,BYTE [DI+00]
66 0F B6 46 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+00]
66 0F B6 47 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+00]
66 0F B6 48 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 49 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 4A 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 4B 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 4C 00  - MOVZX  ECX,BYTE [SI+00]
66 0F B6 4D 00  - MOVZX  ECX,BYTE [DI+00]
66 0F B6 4E 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+00]
66 0F B6 4F 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+00]
66 0F B6 50 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 51 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 52 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 53 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 54 00  - MOVZX  EDX,BYTE [SI+00]
66 0F B6 55 00  - MOVZX  EDX,BYTE [DI+00]
66 0F B6 56 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+00]
66 0F B6 57 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+00]
66 0F B6 58 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 59 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 5A 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 5B 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 5C 00  - MOVZX  EBX,BYTE [SI+00]
66 0F B6 5D 00  - MOVZX  EBX,BYTE [DI+00]
66 0F B6 5E 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+00]
66 0F B6 5F 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+00]
66 0F B6 60 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 61 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 62 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 63 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 64 00  - MOVZX  ESP,BYTE [SI+00]
66 0F B6 65 00  - MOVZX  ESP,BYTE [DI+00]
66 0F B6 66 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+00]
66 0F B6 67 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+00]
66 0F B6 68 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 69 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 6A 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 6B 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 6C 00  - MOVZX  EBP,BYTE [SI+00]
66 0F B6 6D 00  - MOVZX  EBP,BYTE [DI+00]
66 0F B6 6E 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+00]
66 0F B6 6F 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+00]
66 0F B6 70 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 71 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 72 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 73 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 74 00  - MOVZX  ESI,BYTE [SI+00]
66 0F B6 75 00  - MOVZX  ESI,BYTE [DI+00]
66 0F B6 76 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+00]
66 0F B6 77 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+00]
66 0F B6 78 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+SI+00]
66 0F B6 79 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+DI+00]
66 0F B6 7A 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+SI+00]
66 0F B6 7B 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+DI+00]
66 0F B6 7C 00  - MOVZX  EDI,BYTE [SI+00]
66 0F B6 7D 00  - MOVZX  EDI,BYTE [DI+00]
66 0F B6 7E 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+00]
66 0F B6 7F 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+00]
66 0F B6 80 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 81 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 82 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 83 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 84 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 85 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 86 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 87 00 00  - MOVZX  EAX,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 88 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 89 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 8A 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 8B 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 8C 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 8D 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 8E 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 8F 00 00  - MOVZX  ECX,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 90 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 91 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 92 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 93 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 94 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 95 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 96 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 97 00 00  - MOVZX  EDX,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 98 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 99 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 9A 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 9B 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 9C 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 9D 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 9E 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 9F 00 00  - MOVZX  EBX,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 A0 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 A1 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 A2 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 A3 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 A4 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 A5 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 A6 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 A7 00 00  - MOVZX  ESP,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 A8 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 A9 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 AA 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 AB 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 AC 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 AD 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 AE 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 AF 00 00  - MOVZX  EBP,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 B0 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 B1 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 B2 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 B3 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 B4 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 B5 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 B6 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 B7 00 00  - MOVZX  ESI,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 B8 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+SI+0000]
66 0F B6 B9 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+DI+0000]
66 0F B6 BA 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+SI+0000]
66 0F B6 BB 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+DI+0000]
66 0F B6 BC 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [SI+0000]
66 0F B6 BD 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [DI+0000]
66 0F B6 BE 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BP+0000]
66 0F B6 BF 00 00  - MOVZX  EDI,BYTE [BX+0000]
66 0F B6 C0  - MOVZX  EAX,AL
66 0F B6 C1  - MOVZX  EAX,CL
66 0F B6 C2  - MOVZX  EAX,DL
66 0F B6 C3  - MOVZX  EAX,BL
66 0F B6 C4  - MOVZX  EAX,AH
66 0F B6 C5  - MOVZX  EAX,CH
66 0F B6 C6  - MOVZX  EAX,DH
66 0F B6 C7  - MOVZX  EAX,BH
66 0F B6 C8  - MOVZX  ECX,AL
66 0F B6 C9  - MOVZX  ECX,CL
66 0F B6 CA  - MOVZX  ECX,DL
66 0F B6 CB  - MOVZX  ECX,BL
66 0F B6 CC  - MOVZX  ECX,AH
66 0F B6 CD  - MOVZX  ECX,CH
66 0F B6 CE  - MOVZX  ECX,DH
66 0F B6 CF  - MOVZX  ECX,BH
66 0F B6 D0  - MOVZX  EDX,AL
66 0F B6 D1  - MOVZX  EDX,CL
66 0F B6 D2  - MOVZX  EDX,DL
66 0F B6 D3  - MOVZX  EDX,BL
66 0F B6 D4  - MOVZX  EDX,AH
66 0F B6 D5  - MOVZX  EDX,CH
66 0F B6 D6  - MOVZX  EDX,DH
66 0F B6 D7  - MOVZX  EDX,BH
66 0F B6 D8  - MOVZX  EBX,AL
66 0F B6 D9  - MOVZX  EBX,CL
66 0F B6 DA  - MOVZX  EBX,DL
66 0F B6 DB  - MOVZX  EBX,BL
66 0F B6 DC  - MOVZX  EBX,AH
66 0F B6 DD  - MOVZX  EBX,CH
66 0F B6 DE  - MOVZX  EBX,DH
66 0F B6 DF  - MOVZX  EBX,BH
66 0F B6 E0  - MOVZX  ESP,AL
66 0F B6 E1  - MOVZX  ESP,CL
66 0F B6 E2  - MOVZX  ESP,DL
66 0F B6 E3  - MOVZX  ESP,BL
66 0F B6 E4  - MOVZX  ESP,AH
66 0F B6 E5  - MOVZX  ESP,CH
66 0F B6 E6  - MOVZX  ESP,DH
66 0F B6 E7  - MOVZX  ESP,BH
66 0F B6 E8  - MOVZX  EBP,AL
66 0F B6 E9  - MOVZX  EBP,CL
66 0F B6 EA  - MOVZX  EBP,DL
66 0F B6 EB  - MOVZX  EBP,BL
66 0F B6 EC  - MOVZX  EBP,AH
66 0F B6 ED  - MOVZX  EBP,CH
66 0F B6 EE  - MOVZX  EBP,DH
66 0F B6 EF  - MOVZX  EBP,BH
66 0F B6 F0  - MOVZX  ESI,AL
66 0F B6 F1  - MOVZX  ESI,CL
66 0F B6 F2  - MOVZX  ESI,DL
66 0F B6 F3  - MOVZX  ESI,BL
66 0F B6 F4  - MOVZX  ESI,AH
66 0F B6 F5  - MOVZX  ESI,CH
66 0F B6 F6  - MOVZX  ESI,DH
66 0F B6 F7  - MOVZX  ESI,BH
66 0F B6 F8  - MOVZX  EDI,AL
66 0F B6 F9  - MOVZX  EDI,CL
66 0F B6 FA  - MOVZX  EDI,DL
66 0F B6 FB  - MOVZX  EDI,BL
66 0F B6 FC  - MOVZX  EDI,AH
66 0F B6 FD  - MOVZX  EDI,CH
66 0F B6 FE  - MOVZX  EDI,DH
66 0F B6 FF  - MOVZX  EDI,BH
66 0F B7 00  - MOVZX  EAX,WORD [BX+SI]
66 0F B7 01  - MOVZX  EAX,WORD [BX+DI]
66 0F B7 02  - MOVZX  EAX,WORD [BP+SI]
66 0F B7 03  - MOVZX  EAX,WORD [BP+DI]
66 0F B7 04  - MOVZX  EAX,WORD [SI]
66 0F B7 05  - MOVZX  EAX,WORD [DI]
66 0F B7 06 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [0000]
66 0F B7 07  - MOVZX  EAX,WORD [BX]
66 0F B7 08  - MOVZX  ECX,WORD [BX+SI]
66 0F B7 09  - MOVZX  ECX,WORD [BX+DI]
66 0F B7 0A  - MOVZX  ECX,WORD [BP+SI]
66 0F B7 0B  - MOVZX  ECX,WORD [BP+DI]
66 0F B7 0C  - MOVZX  ECX,WORD [SI]
66 0F B7 0D  - MOVZX  ECX,WORD [DI]
66 0F B7 0E 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [0000]
66 0F B7 0F  - MOVZX  ECX,WORD [BX]
66 0F B7 10  - MOVZX  EDX,WORD [BX+SI]
66 0F B7 11  - MOVZX  EDX,WORD [BX+DI]
66 0F B7 12  - MOVZX  EDX,WORD [BP+SI]
66 0F B7 13  - MOVZX  EDX,WORD [BP+DI]
66 0F B7 14  - MOVZX  EDX,WORD [SI]
66 0F B7 15  - MOVZX  EDX,WORD [DI]
66 0F B7 16 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [0000]
66 0F B7 17  - MOVZX  EDX,WORD [BX]
66 0F B7 18  - MOVZX  EBX,WORD [BX+SI]
66 0F B7 19  - MOVZX  EBX,WORD [BX+DI]
66 0F B7 1A  - MOVZX  EBX,WORD [BP+SI]
66 0F B7 1B  - MOVZX  EBX,WORD [BP+DI]
66 0F B7 1C  - MOVZX  EBX,WORD [SI]
66 0F B7 1D  - MOVZX  EBX,WORD [DI]
66 0F B7 1E 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [0000]
66 0F B7 1F  - MOVZX  EBX,WORD [BX]
66 0F B7 20  - MOVZX  ESP,WORD [BX+SI]
66 0F B7 21  - MOVZX  ESP,WORD [BX+DI]
66 0F B7 22  - MOVZX  ESP,WORD [BP+SI]
66 0F B7 23  - MOVZX  ESP,WORD [BP+DI]
66 0F B7 24  - MOVZX  ESP,WORD [SI]
66 0F B7 25  - MOVZX  ESP,WORD [DI]
66 0F B7 26 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [0000]
66 0F B7 27  - MOVZX  ESP,WORD [BX]
66 0F B7 28  - MOVZX  EBP,WORD [BX+SI]
66 0F B7 29  - MOVZX  EBP,WORD [BX+DI]
66 0F B7 2A  - MOVZX  EBP,WORD [BP+SI]
66 0F B7 2B  - MOVZX  EBP,WORD [BP+DI]
66 0F B7 2C  - MOVZX  EBP,WORD [SI]
66 0F B7 2D  - MOVZX  EBP,WORD [DI]
66 0F B7 2E 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [0000]
66 0F B7 2F  - MOVZX  EBP,WORD [BX]
66 0F B7 30  - MOVZX  ESI,WORD [BX+SI]
66 0F B7 31  - MOVZX  ESI,WORD [BX+DI]
66 0F B7 32  - MOVZX  ESI,WORD [BP+SI]
66 0F B7 33  - MOVZX  ESI,WORD [BP+DI]
66 0F B7 34  - MOVZX  ESI,WORD [SI]
66 0F B7 35  - MOVZX  ESI,WORD [DI]
66 0F B7 36 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [0000]
66 0F B7 37  - MOVZX  ESI,WORD [BX]
66 0F B7 38  - MOVZX  EDI,WORD [BX+SI]
66 0F B7 39  - MOVZX  EDI,WORD [BX+DI]
66 0F B7 3A  - MOVZX  EDI,WORD [BP+SI]
66 0F B7 3B  - MOVZX  EDI,WORD [BP+DI]
66 0F B7 3C  - MOVZX  EDI,WORD [SI]
66 0F B7 3D  - MOVZX  EDI,WORD [DI]
66 0F B7 3E 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [0000]
66 0F B7 3F  - MOVZX  EDI,WORD [BX]
66 0F B7 40 00  - MOVZX  EAX,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 41 00  - MOVZX  EAX,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 42 00  - MOVZX  EAX,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 43 00  - MOVZX  EAX,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 44 00  - MOVZX  EAX,WORD [SI+00]
66 0F B7 45 00  - MOVZX  EAX,WORD [DI+00]
66 0F B7 46 00  - MOVZX  EAX,WORD [BP+00]
66 0F B7 47 00  - MOVZX  EAX,WORD [BX+00]
66 0F B7 48 00  - MOVZX  ECX,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 49 00  - MOVZX  ECX,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 4A 00  - MOVZX  ECX,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 4B 00  - MOVZX  ECX,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 4C 00  - MOVZX  ECX,WORD [SI+00]
66 0F B7 4D 00  - MOVZX  ECX,WORD [DI+00]
66 0F B7 4E 00  - MOVZX  ECX,WORD [BP+00]
66 0F B7 4F 00  - MOVZX  ECX,WORD [BX+00]
66 0F B7 50 00  - MOVZX  EDX,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 51 00  - MOVZX  EDX,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 52 00  - MOVZX  EDX,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 53 00  - MOVZX  EDX,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 54 00  - MOVZX  EDX,WORD [SI+00]
66 0F B7 55 00  - MOVZX  EDX,WORD [DI+00]
66 0F B7 56 00  - MOVZX  EDX,WORD [BP+00]
66 0F B7 57 00  - MOVZX  EDX,WORD [BX+00]
66 0F B7 58 00  - MOVZX  EBX,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 59 00  - MOVZX  EBX,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 5A 00  - MOVZX  EBX,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 5B 00  - MOVZX  EBX,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 5C 00  - MOVZX  EBX,WORD [SI+00]
66 0F B7 5D 00  - MOVZX  EBX,WORD [DI+00]
66 0F B7 5E 00  - MOVZX  EBX,WORD [BP+00]
66 0F B7 5F 00  - MOVZX  EBX,WORD [BX+00]
66 0F B7 60 00  - MOVZX  ESP,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 61 00  - MOVZX  ESP,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 62 00  - MOVZX  ESP,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 63 00  - MOVZX  ESP,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 64 00  - MOVZX  ESP,WORD [SI+00]
66 0F B7 65 00  - MOVZX  ESP,WORD [DI+00]
66 0F B7 66 00  - MOVZX  ESP,WORD [BP+00]
66 0F B7 67 00  - MOVZX  ESP,WORD [BX+00]
66 0F B7 68 00  - MOVZX  EBP,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 69 00  - MOVZX  EBP,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 6A 00  - MOVZX  EBP,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 6B 00  - MOVZX  EBP,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 6C 00  - MOVZX  EBP,WORD [SI+00]
66 0F B7 6D 00  - MOVZX  EBP,WORD [DI+00]
66 0F B7 6E 00  - MOVZX  EBP,WORD [BP+00]
66 0F B7 6F 00  - MOVZX  EBP,WORD [BX+00]
66 0F B7 70 00  - MOVZX  ESI,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 71 00  - MOVZX  ESI,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 72 00  - MOVZX  ESI,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 73 00  - MOVZX  ESI,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 74 00  - MOVZX  ESI,WORD [SI+00]
66 0F B7 75 00  - MOVZX  ESI,WORD [DI+00]
66 0F B7 76 00  - MOVZX  ESI,WORD [BP+00]
66 0F B7 77 00  - MOVZX  ESI,WORD [BX+00]
66 0F B7 78 00  - MOVZX  EDI,WORD [BX+SI+00]
66 0F B7 79 00  - MOVZX  EDI,WORD [BX+DI+00]
66 0F B7 7A 00  - MOVZX  EDI,WORD [BP+SI+00]
66 0F B7 7B 00  - MOVZX  EDI,WORD [BP+DI+00]
66 0F B7 7C 00  - MOVZX  EDI,WORD [SI+00]
66 0F B7 7D 00  - MOVZX  EDI,WORD [DI+00]
66 0F B7 7E 00  - MOVZX  EDI,WORD [BP+00]
66 0F B7 7F 00  - MOVZX  EDI,WORD [BX+00]
66 0F B7 80 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 81 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 82 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 83 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 84 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [SI+0000]
66 0F B7 85 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [DI+0000]
66 0F B7 86 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [BP+0000]
66 0F B7 87 00 00  - MOVZX  EAX,WORD [BX+0000]
66 0F B7 88 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 89 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 8A 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 8B 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 8C 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [SI+0000]
66 0F B7 8D 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [DI+0000]
66 0F B7 8E 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [BP+0000]
66 0F B7 8F 00 00  - MOVZX  ECX,WORD [BX+0000]
66 0F B7 90 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 91 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 92 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 93 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 94 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [SI+0000]
66 0F B7 95 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [DI+0000]
66 0F B7 96 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [BP+0000]
66 0F B7 97 00 00  - MOVZX  EDX,WORD [BX+0000]
66 0F B7 98 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 99 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 9A 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 9B 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 9C 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [SI+0000]
66 0F B7 9D 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [DI+0000]
66 0F B7 9E 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [BP+0000]
66 0F B7 9F 00 00  - MOVZX  EBX,WORD [BX+0000]
66 0F B7 A0 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 A1 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 A2 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 A3 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 A4 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [SI+0000]
66 0F B7 A5 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [DI+0000]
66 0F B7 A6 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [BP+0000]
66 0F B7 A7 00 00  - MOVZX  ESP,WORD [BX+0000]
66 0F B7 A8 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 A9 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 AA 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 AB 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 AC 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [SI+0000]
66 0F B7 AD 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [DI+0000]
66 0F B7 AE 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [BP+0000]
66 0F B7 AF 00 00  - MOVZX  EBP,WORD [BX+0000]
66 0F B7 B0 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 B1 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 B2 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 B3 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 B4 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [SI+0000]
66 0F B7 B5 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [DI+0000]
66 0F B7 B6 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [BP+0000]
66 0F B7 B7 00 00  - MOVZX  ESI,WORD [BX+0000]
66 0F B7 B8 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [BX+SI+0000]
66 0F B7 B9 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [BX+DI+0000]
66 0F B7 BA 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [BP+SI+0000]
66 0F B7 BB 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [BP+DI+0000]
66 0F B7 BC 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [SI+0000]
66 0F B7 BD 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [DI+0000]
66 0F B7 BE 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [BP+0000]
66 0F B7 BF 00 00  - MOVZX  EDI,WORD [BX+0000]
66 0F B7 C0  - MOVZX  EAX,AX
66 0F B7 C1  - MOVZX  EAX,CX
66 0F B7 C2  - MOVZX  EAX,DX
66 0F B7 C3  - MOVZX  EAX,BX
66 0F B7 C4  - MOVZX  EAX,SP
66 0F B7 C5  - MOVZX  EAX,BP
66 0F B7 C6  - MOVZX  EAX,SI
66 0F B7 C7  - MOVZX  EAX,DI
66 0F B7 C8  - MOVZX  ECX,AX
66 0F B7 C9  - MOVZX  ECX,CX
66 0F B7 CA  - MOVZX  ECX,DX
66 0F B7 CB  - MOVZX  ECX,BX
66 0F B7 CC  - MOVZX  ECX,SP
66 0F B7 CD  - MOVZX  ECX,BP
66 0F B7 CE  - MOVZX  ECX,SI
66 0F B7 CF  - MOVZX  ECX,DI
66 0F B7 D0  - MOVZX  EDX,AX
66 0F B7 D1  - MOVZX  EDX,CX
66 0F B7 D2  - MOVZX  EDX,DX
66 0F B7 D3  - MOVZX  EDX,BX
66 0F B7 D4  - MOVZX  EDX,SP
66 0F B7 D5  - MOVZX  EDX,BP
66 0F B7 D6  - MOVZX  EDX,SI
66 0F B7 D7  - MOVZX  EDX,DI
66 0F B7 D8  - MOVZX  EBX,AX
66 0F B7 D9  - MOVZX  EBX,CX
66 0F B7 DA  - MOVZX  EBX,DX
66 0F B7 DB  - MOVZX  EBX,BX
66 0F B7 DC  - MOVZX  EBX,SP
66 0F B7 DD  - MOVZX  EBX,BP
66 0F B7 DE  - MOVZX  EBX,SI
66 0F B7 DF  - MOVZX  EBX,DI
66 0F B7 E0  - MOVZX  ESP,AX
66 0F B7 E1  - MOVZX  ESP,CX
66 0F B7 E2  - MOVZX  ESP,DX
66 0F B7 E3  - MOVZX  ESP,BX
66 0F B7 E4  - MOVZX  ESP,SP
66 0F B7 E5  - MOVZX  ESP,BP
66 0F B7 E6  - MOVZX  ESP,SI
66 0F B7 E7  - MOVZX  ESP,DI
66 0F B7 E8  - MOVZX  EBP,AX
66 0F B7 E9  - MOVZX  EBP,CX
66 0F B7 EA  - MOVZX  EBP,DX
66 0F B7 EB  - MOVZX  EBP,BX
66 0F B7 EC  - MOVZX  EBP,SP
66 0F B7 ED  - MOVZX  EBP,BP
66 0F B7 EE  - MOVZX  EBP,SI
66 0F B7 EF  - MOVZX  EBP,DI
66 0F B7 F0  - MOVZX  ESI,AX
66 0F B7 F1  - MOVZX  ESI,CX
66 0F B7 F2  - MOVZX  ESI,DX
66 0F B7 F3  - MOVZX  ESI,BX
66 0F B7 F4  - MOVZX  ESI,SP
66 0F B7 F5  - MOVZX  ESI,BP
66 0F B7 F6  - MOVZX  ESI,SI
66 0F B7 F7  - MOVZX  ESI,DI
66 0F B7 F8  - MOVZX  EDI,AX
66 0F B7 F9  - MOVZX  EDI,CX
66 0F B7 FA  - MOVZX  EDI,DX
66 0F B7 FB  - MOVZX  EDI,BX
66 0F B7 FC  - MOVZX  EDI,SP
66 0F B7 FD  - MOVZX  EDI,BP
66 0F B7 FE  - MOVZX  EDI,SI
66 0F B7 FF  - MOVZX  EDI,DI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024