Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETA

 

 

0F 97 00  - SETA  BYTE [BX+SI]
0F 97 01  - SETA  BYTE [BX+DI]
0F 97 02  - SETA  BYTE [BP+SI]
0F 97 03  - SETA  BYTE [BP+DI]
0F 97 04  - SETA  BYTE [SI]
0F 97 05  - SETA  BYTE [DI]
0F 97 06 00 00  - SETA  BYTE [0000]
0F 97 07  - SETA  BYTE [BX]
0F 97 40 00  - SETA  BYTE [BX+SI+00]
0F 97 41 00  - SETA  BYTE [BX+DI+00]
0F 97 42 00  - SETA  BYTE [BP+SI+00]
0F 97 43 00  - SETA  BYTE [BP+DI+00]
0F 97 44 00  - SETA  BYTE [SI+00]
0F 97 45 00  - SETA  BYTE [DI+00]
0F 97 46 00  - SETA  BYTE [BP+00]
0F 97 47 00  - SETA  BYTE [BX+00]
0F 97 80 00 00  - SETA  BYTE [BX+SI+0000]
0F 97 81 00 00  - SETA  BYTE [BX+DI+0000]
0F 97 82 00 00  - SETA  BYTE [BP+SI+0000]
0F 97 83 00 00  - SETA  BYTE [BP+DI+0000]
0F 97 84 00 00  - SETA  BYTE [SI+0000]
0F 97 85 00 00  - SETA  BYTE [DI+0000]
0F 97 86 00 00  - SETA  BYTE [BP+0000]
0F 97 87 00 00  - SETA  BYTE [BX+0000]
0F 97 C0  - SETA  AL
0F 97 C1  - SETA  CL
0F 97 C2  - SETA  DL
0F 97 C3  - SETA  BL
0F 97 C4  - SETA  AH
0F 97 C5  - SETA  CH
0F 97 C6  - SETA  DH
0F 97 C7  - SETA  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354736 razy...opracował AJOT 2007-2024