Kodowanie 16 bitowe:

Mnemonic: SETS

 

 

0F 98 00  - SETS  BYTE [BX+SI]
0F 98 01  - SETS  BYTE [BX+DI]
0F 98 02  - SETS  BYTE [BP+SI]
0F 98 03  - SETS  BYTE [BP+DI]
0F 98 04  - SETS  BYTE [SI]
0F 98 05  - SETS  BYTE [DI]
0F 98 06 00 00  - SETS  BYTE [0000]
0F 98 07  - SETS  BYTE [BX]
0F 98 40 00  - SETS  BYTE [BX+SI+00]
0F 98 41 00  - SETS  BYTE [BX+DI+00]
0F 98 42 00  - SETS  BYTE [BP+SI+00]
0F 98 43 00  - SETS  BYTE [BP+DI+00]
0F 98 44 00  - SETS  BYTE [SI+00]
0F 98 45 00  - SETS  BYTE [DI+00]
0F 98 46 00  - SETS  BYTE [BP+00]
0F 98 47 00  - SETS  BYTE [BX+00]
0F 98 80 00 00  - SETS  BYTE [BX+SI+0000]
0F 98 81 00 00  - SETS  BYTE [BX+DI+0000]
0F 98 82 00 00  - SETS  BYTE [BP+SI+0000]
0F 98 83 00 00  - SETS  BYTE [BP+DI+0000]
0F 98 84 00 00  - SETS  BYTE [SI+0000]
0F 98 85 00 00  - SETS  BYTE [DI+0000]
0F 98 86 00 00  - SETS  BYTE [BP+0000]
0F 98 87 00 00  - SETS  BYTE [BX+0000]
0F 98 C0  - SETS  AL
0F 98 C1  - SETS  CL
0F 98 C2  - SETS  DL
0F 98 C3  - SETS  BL
0F 98 C4  - SETS  AH
0F 98 C5  - SETS  CH
0F 98 C6  - SETS  DH
0F 98 C7  - SETS  BH

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024