Kodowanie 32 bitowe:

Wszystkie rozkazy

 

 

01 00  - ADD  [EAX],EAX
01 01  - ADD  [ECX],EAX
01 02  - ADD  [EDX],EAX
01 03  - ADD  [EBX],EAX
01 04 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EAX
01 04 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EAX
01 04 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EAX
01 04 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EAX
01 04 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EAX
01 04 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EAX
01 04 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EAX
01 04 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EAX
01 04 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EAX
01 04 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EAX
01 04 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EAX
01 04 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EAX
01 04 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EAX
01 04 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EAX
01 04 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EAX
01 04 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EAX
01 04 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EAX
01 04 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EAX
01 04 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EAX
01 04 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EAX
01 04 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EAX
01 04 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EAX
01 04 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EAX
01 04 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EAX
01 04 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EAX
01 04 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EAX
01 04 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EAX
01 04 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EAX
01 04 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EAX
01 04 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EAX
01 04 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EAX
01 04 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EAX
01 04 20  - ADD  [EAX],EAX
01 04 21  - ADD  [ECX],EAX
01 04 22  - ADD  [EDX],EAX
01 04 23  - ADD  [EBX],EAX
01 04 24  - ADD  [ESP],EAX
01 04 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 26  - ADD  [ESI],EAX
01 04 27  - ADD  [EDI],EAX
01 04 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EAX
01 04 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EAX
01 04 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EAX
01 04 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EAX
01 04 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EAX
01 04 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EAX
01 04 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EAX
01 04 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EAX
01 04 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EAX
01 04 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EAX
01 04 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EAX
01 04 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EAX
01 04 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EAX
01 04 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EAX
01 04 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EAX
01 04 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EAX
01 04 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EAX
01 04 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EAX
01 04 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EAX
01 04 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EAX
01 04 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EAX
01 04 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EAX
01 04 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EAX
01 04 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EAX
01 04 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EAX
01 04 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EAX
01 04 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EAX
01 04 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EAX
01 04 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EAX
01 04 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EAX
01 04 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EAX
01 04 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EAX
01 04 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EAX
01 04 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EAX
01 04 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EAX
01 04 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EAX
01 04 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EAX
01 04 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EAX
01 04 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EAX
01 04 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EAX
01 04 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EAX
01 04 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EAX
01 04 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EAX
01 04 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EAX
01 04 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EAX
01 04 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EAX
01 04 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EAX
01 04 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EAX
01 04 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EAX
01 04 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EAX
01 04 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EAX
01 04 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EAX
01 04 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EAX
01 04 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EAX
01 04 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EAX
01 04 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EAX
01 04 60  - ADD  [EAX],EAX
01 04 61  - ADD  [ECX],EAX
01 04 62  - ADD  [EDX],EAX
01 04 63  - ADD  [EBX],EAX
01 04 64  - ADD  [ESP],EAX
01 04 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 66  - ADD  [ESI],EAX
01 04 67  - ADD  [EDI],EAX
01 04 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EAX
01 04 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EAX
01 04 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EAX
01 04 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EAX
01 04 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EAX
01 04 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EAX
01 04 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EAX
01 04 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EAX
01 04 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EAX
01 04 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EAX
01 04 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EAX
01 04 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EAX
01 04 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EAX
01 04 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EAX
01 04 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EAX
01 04 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EAX
01 04 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EAX
01 04 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EAX
01 04 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EAX
01 04 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EAX
01 04 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EAX
01 04 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EAX
01 04 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EAX
01 04 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EAX
01 04 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EAX
01 04 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EAX
01 04 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EAX
01 04 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EAX
01 04 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EAX
01 04 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EAX
01 04 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EAX
01 04 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EAX
01 04 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EAX
01 04 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EAX
01 04 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EAX
01 04 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EAX
01 04 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EAX
01 04 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EAX
01 04 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EAX
01 04 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EAX
01 04 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EAX
01 04 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EAX
01 04 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EAX
01 04 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EAX
01 04 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EAX
01 04 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EAX
01 04 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EAX
01 04 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EAX
01 04 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EAX
01 04 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EAX
01 04 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EAX
01 04 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EAX
01 04 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EAX
01 04 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EAX
01 04 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EAX
01 04 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EAX
01 04 A0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 A1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 A2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 A3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 A4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 A6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 A7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EAX
01 04 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EAX
01 04 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EAX
01 04 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EAX
01 04 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EAX
01 04 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EAX
01 04 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EAX
01 04 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EAX
01 04 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EAX
01 04 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EAX
01 04 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EAX
01 04 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EAX
01 04 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EAX
01 04 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EAX
01 04 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EAX
01 04 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EAX
01 04 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EAX
01 04 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EAX
01 04 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EAX
01 04 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EAX
01 04 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EAX
01 04 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EAX
01 04 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EAX
01 04 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EAX
01 04 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EAX
01 04 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EAX
01 04 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EAX
01 04 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EAX
01 04 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EAX
01 04 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EAX
01 04 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EAX
01 04 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EAX
01 04 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EAX
01 04 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EAX
01 04 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EAX
01 04 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EAX
01 04 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EAX
01 04 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EAX
01 04 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EAX
01 04 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EAX
01 04 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EAX
01 04 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EAX
01 04 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EAX
01 04 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EAX
01 04 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EAX
01 04 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EAX
01 04 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EAX
01 04 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EAX
01 04 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EAX
01 04 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EAX
01 04 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EAX
01 04 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EAX
01 04 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EAX
01 04 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EAX
01 04 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EAX
01 04 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EAX
01 04 E0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 E1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 E2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 E3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 E4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 E6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 E7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EAX
01 04 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EAX
01 04 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EAX
01 04 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EAX
01 04 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EAX
01 04 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EAX
01 04 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EAX
01 04 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EAX
01 04 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EAX
01 04 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EAX
01 04 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EAX
01 04 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EAX
01 04 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EAX
01 04 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EAX
01 04 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EAX
01 04 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EAX
01 04 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EAX
01 04 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EAX
01 04 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EAX
01 04 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EAX
01 04 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EAX
01 04 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EAX
01 04 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EAX
01 04 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EAX
01 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 06  - ADD  [ESI],EAX
01 07  - ADD  [EDI],EAX
01 08  - ADD  [EAX],ECX
01 09  - ADD  [ECX],ECX
01 0A  - ADD  [EDX],ECX
01 0B  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ECX
01 0C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ECX
01 0C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ECX
01 0C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ECX
01 0C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ECX
01 0C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ECX
01 0C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ECX
01 0C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ECX
01 0C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ECX
01 0C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ECX
01 0C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ECX
01 0C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ECX
01 0C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ECX
01 0C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ECX
01 0C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ECX
01 0C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ECX
01 0C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ECX
01 0C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ECX
01 0C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ECX
01 0C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ECX
01 0C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ECX
01 0C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ECX
01 0C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ECX
01 0C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ECX
01 0C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ECX
01 0C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ECX
01 0C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ECX
01 0C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ECX
01 0C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ECX
01 0C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ECX
01 0C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ECX
01 0C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ECX
01 0C 20  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 21  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 22  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 23  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 24  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 26  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 27  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ECX
01 0C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ECX
01 0C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ECX
01 0C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ECX
01 0C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ECX
01 0C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ECX
01 0C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ECX
01 0C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ECX
01 0C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ECX
01 0C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ECX
01 0C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ECX
01 0C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ECX
01 0C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ECX
01 0C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ECX
01 0C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ECX
01 0C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ECX
01 0C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ECX
01 0C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ECX
01 0C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ECX
01 0C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ECX
01 0C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ECX
01 0C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ECX
01 0C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ECX
01 0C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ECX
01 0C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ECX
01 0C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ECX
01 0C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ECX
01 0C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ECX
01 0C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ECX
01 0C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ECX
01 0C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ECX
01 0C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ECX
01 0C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ECX
01 0C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ECX
01 0C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ECX
01 0C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ECX
01 0C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ECX
01 0C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ECX
01 0C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ECX
01 0C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ECX
01 0C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ECX
01 0C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ECX
01 0C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ECX
01 0C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ECX
01 0C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ECX
01 0C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ECX
01 0C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ECX
01 0C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ECX
01 0C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ECX
01 0C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ECX
01 0C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ECX
01 0C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ECX
01 0C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ECX
01 0C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ECX
01 0C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ECX
01 0C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ECX
01 0C 60  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 61  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 62  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 63  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 64  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 66  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 67  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ECX
01 0C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ECX
01 0C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ECX
01 0C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ECX
01 0C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ECX
01 0C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ECX
01 0C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ECX
01 0C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ECX
01 0C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ECX
01 0C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ECX
01 0C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ECX
01 0C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ECX
01 0C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ECX
01 0C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ECX
01 0C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ECX
01 0C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ECX
01 0C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ECX
01 0C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ECX
01 0C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ECX
01 0C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ECX
01 0C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ECX
01 0C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ECX
01 0C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ECX
01 0C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ECX
01 0C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ECX
01 0C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ECX
01 0C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ECX
01 0C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ECX
01 0C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ECX
01 0C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ECX
01 0C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ECX
01 0C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ECX
01 0C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ECX
01 0C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ECX
01 0C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ECX
01 0C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ECX
01 0C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ECX
01 0C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ECX
01 0C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ECX
01 0C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ECX
01 0C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ECX
01 0C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ECX
01 0C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ECX
01 0C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ECX
01 0C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ECX
01 0C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ECX
01 0C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ECX
01 0C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ECX
01 0C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ECX
01 0C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ECX
01 0C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ECX
01 0C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ECX
01 0C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ECX
01 0C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ECX
01 0C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ECX
01 0C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ECX
01 0C A0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C A1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C A2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C A3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C A4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C A6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C A7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ECX
01 0C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ECX
01 0C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ECX
01 0C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ECX
01 0C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ECX
01 0C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ECX
01 0C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ECX
01 0C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ECX
01 0C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ECX
01 0C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ECX
01 0C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ECX
01 0C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ECX
01 0C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ECX
01 0C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ECX
01 0C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ECX
01 0C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ECX
01 0C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ECX
01 0C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ECX
01 0C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ECX
01 0C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ECX
01 0C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ECX
01 0C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ECX
01 0C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ECX
01 0C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ECX
01 0C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ECX
01 0C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ECX
01 0C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ECX
01 0C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ECX
01 0C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ECX
01 0C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ECX
01 0C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ECX
01 0C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ECX
01 0C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ECX
01 0C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ECX
01 0C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ECX
01 0C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ECX
01 0C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ECX
01 0C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ECX
01 0C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ECX
01 0C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ECX
01 0C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ECX
01 0C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ECX
01 0C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ECX
01 0C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ECX
01 0C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ECX
01 0C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ECX
01 0C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ECX
01 0C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ECX
01 0C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ECX
01 0C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ECX
01 0C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ECX
01 0C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ECX
01 0C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ECX
01 0C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ECX
01 0C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ECX
01 0C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ECX
01 0C E0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C E1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C E2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C E3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C E4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C E6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C E7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ECX
01 0C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ECX
01 0C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ECX
01 0C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ECX
01 0C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ECX
01 0C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ECX
01 0C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ECX
01 0C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ECX
01 0C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ECX
01 0C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ECX
01 0C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ECX
01 0C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ECX
01 0C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ECX
01 0C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ECX
01 0C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ECX
01 0C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ECX
01 0C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ECX
01 0C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ECX
01 0C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ECX
01 0C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ECX
01 0C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ECX
01 0C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ECX
01 0C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ECX
01 0C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ECX
01 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0E  - ADD  [ESI],ECX
01 0F  - ADD  [EDI],ECX
01 10  - ADD  [EAX],EDX
01 11  - ADD  [ECX],EDX
01 12  - ADD  [EDX],EDX
01 13  - ADD  [EBX],EDX
01 14 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EDX
01 14 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EDX
01 14 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EDX
01 14 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EDX
01 14 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EDX
01 14 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EDX
01 14 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EDX
01 14 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EDX
01 14 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EDX
01 14 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EDX
01 14 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EDX
01 14 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EDX
01 14 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EDX
01 14 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EDX
01 14 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EDX
01 14 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EDX
01 14 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EDX
01 14 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EDX
01 14 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EDX
01 14 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EDX
01 14 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EDX
01 14 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EDX
01 14 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EDX
01 14 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EDX
01 14 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EDX
01 14 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EDX
01 14 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EDX
01 14 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EDX
01 14 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EDX
01 14 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EDX
01 14 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EDX
01 14 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EDX
01 14 20  - ADD  [EAX],EDX
01 14 21  - ADD  [ECX],EDX
01 14 22  - ADD  [EDX],EDX
01 14 23  - ADD  [EBX],EDX
01 14 24  - ADD  [ESP],EDX
01 14 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 26  - ADD  [ESI],EDX
01 14 27  - ADD  [EDI],EDX
01 14 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EDX
01 14 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EDX
01 14 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EDX
01 14 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EDX
01 14 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EDX
01 14 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EDX
01 14 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EDX
01 14 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EDX
01 14 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EDX
01 14 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EDX
01 14 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EDX
01 14 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EDX
01 14 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EDX
01 14 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EDX
01 14 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EDX
01 14 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EDX
01 14 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EDX
01 14 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EDX
01 14 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EDX
01 14 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EDX
01 14 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EDX
01 14 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EDX
01 14 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EDX
01 14 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EDX
01 14 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EDX
01 14 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EDX
01 14 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EDX
01 14 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EDX
01 14 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EDX
01 14 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EDX
01 14 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EDX
01 14 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EDX
01 14 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EDX
01 14 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EDX
01 14 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EDX
01 14 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EDX
01 14 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EDX
01 14 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EDX
01 14 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EDX
01 14 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EDX
01 14 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EDX
01 14 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EDX
01 14 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EDX
01 14 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EDX
01 14 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EDX
01 14 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EDX
01 14 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EDX
01 14 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EDX
01 14 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EDX
01 14 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EDX
01 14 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EDX
01 14 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EDX
01 14 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EDX
01 14 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EDX
01 14 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EDX
01 14 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EDX
01 14 60  - ADD  [EAX],EDX
01 14 61  - ADD  [ECX],EDX
01 14 62  - ADD  [EDX],EDX
01 14 63  - ADD  [EBX],EDX
01 14 64  - ADD  [ESP],EDX
01 14 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 66  - ADD  [ESI],EDX
01 14 67  - ADD  [EDI],EDX
01 14 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EDX
01 14 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EDX
01 14 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EDX
01 14 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EDX
01 14 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EDX
01 14 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EDX
01 14 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EDX
01 14 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EDX
01 14 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EDX
01 14 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EDX
01 14 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EDX
01 14 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EDX
01 14 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EDX
01 14 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EDX
01 14 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EDX
01 14 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EDX
01 14 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EDX
01 14 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EDX
01 14 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EDX
01 14 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EDX
01 14 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EDX
01 14 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EDX
01 14 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EDX
01 14 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EDX
01 14 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EDX
01 14 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EDX
01 14 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EDX
01 14 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EDX
01 14 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EDX
01 14 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EDX
01 14 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EDX
01 14 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EDX
01 14 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EDX
01 14 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EDX
01 14 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EDX
01 14 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EDX
01 14 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EDX
01 14 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EDX
01 14 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EDX
01 14 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EDX
01 14 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EDX
01 14 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EDX
01 14 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EDX
01 14 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EDX
01 14 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EDX
01 14 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EDX
01 14 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EDX
01 14 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EDX
01 14 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EDX
01 14 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EDX
01 14 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EDX
01 14 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EDX
01 14 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EDX
01 14 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EDX
01 14 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EDX
01 14 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EDX
01 14 A0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 A1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 A2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 A3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 A4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 A6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 A7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EDX
01 14 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EDX
01 14 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EDX
01 14 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EDX
01 14 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EDX
01 14 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EDX
01 14 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EDX
01 14 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EDX
01 14 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EDX
01 14 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EDX
01 14 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EDX
01 14 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EDX
01 14 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EDX
01 14 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EDX
01 14 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EDX
01 14 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EDX
01 14 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EDX
01 14 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EDX
01 14 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EDX
01 14 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EDX
01 14 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EDX
01 14 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EDX
01 14 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EDX
01 14 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EDX
01 14 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EDX
01 14 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EDX
01 14 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EDX
01 14 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EDX
01 14 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EDX
01 14 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EDX
01 14 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EDX
01 14 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EDX
01 14 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EDX
01 14 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EDX
01 14 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EDX
01 14 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EDX
01 14 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EDX
01 14 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EDX
01 14 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EDX
01 14 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EDX
01 14 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EDX
01 14 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EDX
01 14 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EDX
01 14 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EDX
01 14 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EDX
01 14 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EDX
01 14 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EDX
01 14 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EDX
01 14 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EDX
01 14 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EDX
01 14 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EDX
01 14 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EDX
01 14 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EDX
01 14 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EDX
01 14 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EDX
01 14 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EDX
01 14 E0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 E1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 E2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 E3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 E4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 E6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 E7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EDX
01 14 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EDX
01 14 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EDX
01 14 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EDX
01 14 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EDX
01 14 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EDX
01 14 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EDX
01 14 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EDX
01 14 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EDX
01 14 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EDX
01 14 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EDX
01 14 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EDX
01 14 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EDX
01 14 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EDX
01 14 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EDX
01 14 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EDX
01 14 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EDX
01 14 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EDX
01 14 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EDX
01 14 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EDX
01 14 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EDX
01 14 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EDX
01 14 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EDX
01 14 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EDX
01 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 16  - ADD  [ESI],EDX
01 17  - ADD  [EDI],EDX
01 18  - ADD  [EAX],EBX
01 19  - ADD  [ECX],EBX
01 1A  - ADD  [EDX],EBX
01 1B  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EBX
01 1C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EBX
01 1C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EBX
01 1C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EBX
01 1C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EBX
01 1C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EBX
01 1C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EBX
01 1C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EBX
01 1C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EBX
01 1C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EBX
01 1C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EBX
01 1C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EBX
01 1C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EBX
01 1C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EBX
01 1C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EBX
01 1C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EBX
01 1C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EBX
01 1C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EBX
01 1C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EBX
01 1C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EBX
01 1C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EBX
01 1C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EBX
01 1C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EBX
01 1C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EBX
01 1C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EBX
01 1C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EBX
01 1C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EBX
01 1C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EBX
01 1C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EBX
01 1C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EBX
01 1C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EBX
01 1C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EBX
01 1C 20  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 21  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 22  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 23  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 24  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 26  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 27  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EBX
01 1C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EBX
01 1C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EBX
01 1C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EBX
01 1C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EBX
01 1C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EBX
01 1C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EBX
01 1C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EBX
01 1C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EBX
01 1C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EBX
01 1C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EBX
01 1C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EBX
01 1C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EBX
01 1C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EBX
01 1C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EBX
01 1C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EBX
01 1C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EBX
01 1C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EBX
01 1C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EBX
01 1C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EBX
01 1C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EBX
01 1C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EBX
01 1C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EBX
01 1C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EBX
01 1C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EBX
01 1C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EBX
01 1C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EBX
01 1C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EBX
01 1C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EBX
01 1C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EBX
01 1C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EBX
01 1C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EBX
01 1C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EBX
01 1C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EBX
01 1C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EBX
01 1C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EBX
01 1C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EBX
01 1C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EBX
01 1C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EBX
01 1C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EBX
01 1C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EBX
01 1C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EBX
01 1C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EBX
01 1C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EBX
01 1C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EBX
01 1C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EBX
01 1C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EBX
01 1C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EBX
01 1C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EBX
01 1C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EBX
01 1C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EBX
01 1C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EBX
01 1C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EBX
01 1C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EBX
01 1C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EBX
01 1C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EBX
01 1C 60  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 61  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 62  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 63  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 64  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 66  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 67  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EBX
01 1C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EBX
01 1C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EBX
01 1C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EBX
01 1C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EBX
01 1C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EBX
01 1C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EBX
01 1C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EBX
01 1C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EBX
01 1C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EBX
01 1C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EBX
01 1C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EBX
01 1C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EBX
01 1C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EBX
01 1C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EBX
01 1C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EBX
01 1C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EBX
01 1C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EBX
01 1C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EBX
01 1C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EBX
01 1C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EBX
01 1C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EBX
01 1C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EBX
01 1C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EBX
01 1C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EBX
01 1C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EBX
01 1C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EBX
01 1C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EBX
01 1C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EBX
01 1C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EBX
01 1C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EBX
01 1C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EBX
01 1C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EBX
01 1C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EBX
01 1C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EBX
01 1C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EBX
01 1C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EBX
01 1C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EBX
01 1C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EBX
01 1C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EBX
01 1C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EBX
01 1C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EBX
01 1C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EBX
01 1C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EBX
01 1C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EBX
01 1C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EBX
01 1C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EBX
01 1C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EBX
01 1C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EBX
01 1C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EBX
01 1C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EBX
01 1C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EBX
01 1C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EBX
01 1C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EBX
01 1C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EBX
01 1C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EBX
01 1C A0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C A1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C A2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C A3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C A4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C A6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C A7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EBX
01 1C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EBX
01 1C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EBX
01 1C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EBX
01 1C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EBX
01 1C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EBX
01 1C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EBX
01 1C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EBX
01 1C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EBX
01 1C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EBX
01 1C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EBX
01 1C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EBX
01 1C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EBX
01 1C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EBX
01 1C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EBX
01 1C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EBX
01 1C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EBX
01 1C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EBX
01 1C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EBX
01 1C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EBX
01 1C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EBX
01 1C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EBX
01 1C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EBX
01 1C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EBX
01 1C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EBX
01 1C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EBX
01 1C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EBX
01 1C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EBX
01 1C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EBX
01 1C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EBX
01 1C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EBX
01 1C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EBX
01 1C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EBX
01 1C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EBX
01 1C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EBX
01 1C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EBX
01 1C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EBX
01 1C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EBX
01 1C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EBX
01 1C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EBX
01 1C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EBX
01 1C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EBX
01 1C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EBX
01 1C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EBX
01 1C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EBX
01 1C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EBX
01 1C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EBX
01 1C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EBX
01 1C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EBX
01 1C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EBX
01 1C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EBX
01 1C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EBX
01 1C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EBX
01 1C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EBX
01 1C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EBX
01 1C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EBX
01 1C E0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C E1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C E2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C E3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C E4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C E6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C E7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EBX
01 1C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EBX
01 1C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EBX
01 1C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EBX
01 1C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EBX
01 1C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EBX
01 1C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EBX
01 1C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EBX
01 1C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EBX
01 1C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EBX
01 1C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EBX
01 1C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EBX
01 1C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EBX
01 1C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EBX
01 1C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EBX
01 1C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EBX
01 1C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EBX
01 1C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EBX
01 1C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EBX
01 1C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EBX
01 1C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EBX
01 1C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EBX
01 1C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EBX
01 1C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EBX
01 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1E  - ADD  [ESI],EBX
01 1F  - ADD  [EDI],EBX

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024