Kodowanie 32 bitowe:

Wszystkie rozkazy

 

 

01 00  - ADD  [EAX],EAX
01 01  - ADD  [ECX],EAX
01 02  - ADD  [EDX],EAX
01 03  - ADD  [EBX],EAX
01 04 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EAX
01 04 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EAX
01 04 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EAX
01 04 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EAX
01 04 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EAX
01 04 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EAX
01 04 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EAX
01 04 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EAX
01 04 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EAX
01 04 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EAX
01 04 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EAX
01 04 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EAX
01 04 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EAX
01 04 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EAX
01 04 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EAX
01 04 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EAX
01 04 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EAX
01 04 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EAX
01 04 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EAX
01 04 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EAX
01 04 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EAX
01 04 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EAX
01 04 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EAX
01 04 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EAX
01 04 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EAX
01 04 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EAX
01 04 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EAX
01 04 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EAX
01 04 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EAX
01 04 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EAX
01 04 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EAX
01 04 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EAX
01 04 20  - ADD  [EAX],EAX
01 04 21  - ADD  [ECX],EAX
01 04 22  - ADD  [EDX],EAX
01 04 23  - ADD  [EBX],EAX
01 04 24  - ADD  [ESP],EAX
01 04 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 26  - ADD  [ESI],EAX
01 04 27  - ADD  [EDI],EAX
01 04 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EAX
01 04 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EAX
01 04 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EAX
01 04 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EAX
01 04 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EAX
01 04 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EAX
01 04 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EAX
01 04 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EAX
01 04 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EAX
01 04 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EAX
01 04 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EAX
01 04 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EAX
01 04 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EAX
01 04 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EAX
01 04 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EAX
01 04 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EAX
01 04 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EAX
01 04 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EAX
01 04 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EAX
01 04 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EAX
01 04 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EAX
01 04 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EAX
01 04 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EAX
01 04 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EAX
01 04 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EAX
01 04 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EAX
01 04 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EAX
01 04 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EAX
01 04 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EAX
01 04 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EAX
01 04 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EAX
01 04 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EAX
01 04 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EAX
01 04 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EAX
01 04 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EAX
01 04 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EAX
01 04 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EAX
01 04 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EAX
01 04 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EAX
01 04 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EAX
01 04 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EAX
01 04 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EAX
01 04 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EAX
01 04 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EAX
01 04 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EAX
01 04 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EAX
01 04 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EAX
01 04 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EAX
01 04 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EAX
01 04 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EAX
01 04 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EAX
01 04 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EAX
01 04 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EAX
01 04 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EAX
01 04 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EAX
01 04 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EAX
01 04 60  - ADD  [EAX],EAX
01 04 61  - ADD  [ECX],EAX
01 04 62  - ADD  [EDX],EAX
01 04 63  - ADD  [EBX],EAX
01 04 64  - ADD  [ESP],EAX
01 04 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 66  - ADD  [ESI],EAX
01 04 67  - ADD  [EDI],EAX
01 04 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EAX
01 04 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EAX
01 04 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EAX
01 04 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EAX
01 04 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EAX
01 04 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EAX
01 04 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EAX
01 04 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EAX
01 04 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EAX
01 04 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EAX
01 04 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EAX
01 04 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EAX
01 04 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EAX
01 04 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EAX
01 04 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EAX
01 04 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EAX
01 04 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EAX
01 04 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EAX
01 04 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EAX
01 04 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EAX
01 04 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EAX
01 04 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EAX
01 04 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EAX
01 04 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EAX
01 04 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EAX
01 04 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EAX
01 04 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EAX
01 04 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EAX
01 04 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EAX
01 04 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EAX
01 04 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EAX
01 04 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EAX
01 04 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EAX
01 04 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EAX
01 04 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EAX
01 04 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EAX
01 04 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EAX
01 04 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EAX
01 04 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EAX
01 04 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EAX
01 04 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EAX
01 04 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EAX
01 04 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EAX
01 04 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EAX
01 04 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EAX
01 04 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EAX
01 04 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EAX
01 04 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EAX
01 04 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EAX
01 04 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EAX
01 04 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EAX
01 04 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EAX
01 04 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EAX
01 04 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EAX
01 04 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EAX
01 04 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EAX
01 04 A0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 A1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 A2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 A3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 A4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 A6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 A7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EAX
01 04 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EAX
01 04 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EAX
01 04 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EAX
01 04 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EAX
01 04 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EAX
01 04 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EAX
01 04 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EAX
01 04 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EAX
01 04 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EAX
01 04 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EAX
01 04 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EAX
01 04 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EAX
01 04 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EAX
01 04 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EAX
01 04 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EAX
01 04 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EAX
01 04 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EAX
01 04 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EAX
01 04 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EAX
01 04 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EAX
01 04 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EAX
01 04 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EAX
01 04 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EAX
01 04 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EAX
01 04 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EAX
01 04 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EAX
01 04 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EAX
01 04 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EAX
01 04 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EAX
01 04 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EAX
01 04 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EAX
01 04 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EAX
01 04 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EAX
01 04 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EAX
01 04 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EAX
01 04 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EAX
01 04 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EAX
01 04 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EAX
01 04 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EAX
01 04 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EAX
01 04 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EAX
01 04 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EAX
01 04 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EAX
01 04 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EAX
01 04 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EAX
01 04 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EAX
01 04 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EAX
01 04 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EAX
01 04 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EAX
01 04 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EAX
01 04 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EAX
01 04 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EAX
01 04 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EAX
01 04 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EAX
01 04 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EAX
01 04 E0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 E1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 E2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 E3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 E4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 E6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 E7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EAX
01 04 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EAX
01 04 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EAX
01 04 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EAX
01 04 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EAX
01 04 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EAX
01 04 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EAX
01 04 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EAX
01 04 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EAX
01 04 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EAX
01 04 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EAX
01 04 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EAX
01 04 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EAX
01 04 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EAX
01 04 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EAX
01 04 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EAX
01 04 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EAX
01 04 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EAX
01 04 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EAX
01 04 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EAX
01 04 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EAX
01 04 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EAX
01 04 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EAX
01 04 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EAX
01 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 06  - ADD  [ESI],EAX
01 07  - ADD  [EDI],EAX
01 08  - ADD  [EAX],ECX
01 09  - ADD  [ECX],ECX
01 0A  - ADD  [EDX],ECX
01 0B  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ECX
01 0C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ECX
01 0C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ECX
01 0C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ECX
01 0C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ECX
01 0C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ECX
01 0C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ECX
01 0C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ECX
01 0C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ECX
01 0C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ECX
01 0C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ECX
01 0C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ECX
01 0C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ECX
01 0C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ECX
01 0C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ECX
01 0C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ECX
01 0C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ECX
01 0C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ECX
01 0C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ECX
01 0C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ECX
01 0C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ECX
01 0C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ECX
01 0C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ECX
01 0C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ECX
01 0C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ECX
01 0C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ECX
01 0C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ECX
01 0C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ECX
01 0C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ECX
01 0C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ECX
01 0C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ECX
01 0C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ECX
01 0C 20  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 21  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 22  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 23  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 24  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 26  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 27  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ECX
01 0C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ECX
01 0C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ECX
01 0C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ECX
01 0C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ECX
01 0C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ECX
01 0C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ECX
01 0C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ECX
01 0C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ECX
01 0C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ECX
01 0C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ECX
01 0C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ECX
01 0C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ECX
01 0C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ECX
01 0C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ECX
01 0C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ECX
01 0C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ECX
01 0C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ECX
01 0C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ECX
01 0C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ECX
01 0C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ECX
01 0C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ECX
01 0C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ECX
01 0C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ECX
01 0C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ECX
01 0C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ECX
01 0C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ECX
01 0C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ECX
01 0C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ECX
01 0C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ECX
01 0C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ECX
01 0C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ECX
01 0C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ECX
01 0C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ECX
01 0C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ECX
01 0C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ECX
01 0C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ECX
01 0C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ECX
01 0C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ECX
01 0C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ECX
01 0C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ECX
01 0C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ECX
01 0C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ECX
01 0C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ECX
01 0C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ECX
01 0C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ECX
01 0C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ECX
01 0C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ECX
01 0C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ECX
01 0C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ECX
01 0C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ECX
01 0C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ECX
01 0C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ECX
01 0C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ECX
01 0C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ECX
01 0C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ECX
01 0C 60  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 61  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 62  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 63  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 64  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 66  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 67  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ECX
01 0C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ECX
01 0C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ECX
01 0C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ECX
01 0C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ECX
01 0C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ECX
01 0C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ECX
01 0C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ECX
01 0C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ECX
01 0C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ECX
01 0C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ECX
01 0C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ECX
01 0C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ECX
01 0C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ECX
01 0C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ECX
01 0C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ECX
01 0C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ECX
01 0C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ECX
01 0C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ECX
01 0C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ECX
01 0C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ECX
01 0C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ECX
01 0C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ECX
01 0C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ECX
01 0C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ECX
01 0C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ECX
01 0C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ECX
01 0C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ECX
01 0C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ECX
01 0C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ECX
01 0C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ECX
01 0C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ECX
01 0C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ECX
01 0C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ECX
01 0C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ECX
01 0C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ECX
01 0C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ECX
01 0C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ECX
01 0C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ECX
01 0C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ECX
01 0C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ECX
01 0C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ECX
01 0C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ECX
01 0C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ECX
01 0C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ECX
01 0C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ECX
01 0C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ECX
01 0C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ECX
01 0C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ECX
01 0C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ECX
01 0C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ECX
01 0C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ECX
01 0C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ECX
01 0C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ECX
01 0C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ECX
01 0C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ECX
01 0C A0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C A1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C A2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C A3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C A4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C A6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C A7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ECX
01 0C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ECX
01 0C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ECX
01 0C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ECX
01 0C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ECX
01 0C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ECX
01 0C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ECX
01 0C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ECX
01 0C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ECX
01 0C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ECX
01 0C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ECX
01 0C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ECX
01 0C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ECX
01 0C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ECX
01 0C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ECX
01 0C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ECX
01 0C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ECX
01 0C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ECX
01 0C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ECX
01 0C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ECX
01 0C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ECX
01 0C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ECX
01 0C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ECX
01 0C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ECX
01 0C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ECX
01 0C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ECX
01 0C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ECX
01 0C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ECX
01 0C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ECX
01 0C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ECX
01 0C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ECX
01 0C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ECX
01 0C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ECX
01 0C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ECX
01 0C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ECX
01 0C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ECX
01 0C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ECX
01 0C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ECX
01 0C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ECX
01 0C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ECX
01 0C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ECX
01 0C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ECX
01 0C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ECX
01 0C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ECX
01 0C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ECX
01 0C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ECX
01 0C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ECX
01 0C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ECX
01 0C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ECX
01 0C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ECX
01 0C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ECX
01 0C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ECX
01 0C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ECX
01 0C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ECX
01 0C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ECX
01 0C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ECX
01 0C E0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C E1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C E2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C E3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C E4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C E6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C E7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ECX
01 0C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ECX
01 0C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ECX
01 0C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ECX
01 0C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ECX
01 0C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ECX
01 0C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ECX
01 0C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ECX
01 0C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ECX
01 0C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ECX
01 0C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ECX
01 0C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ECX
01 0C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ECX
01 0C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ECX
01 0C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ECX
01 0C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ECX
01 0C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ECX
01 0C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ECX
01 0C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ECX
01 0C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ECX
01 0C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ECX
01 0C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ECX
01 0C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ECX
01 0C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ECX
01 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0E  - ADD  [ESI],ECX
01 0F  - ADD  [EDI],ECX
01 10  - ADD  [EAX],EDX
01 11  - ADD  [ECX],EDX
01 12  - ADD  [EDX],EDX
01 13  - ADD  [EBX],EDX
01 14 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EDX
01 14 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EDX
01 14 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EDX
01 14 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EDX
01 14 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EDX
01 14 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EDX
01 14 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EDX
01 14 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EDX
01 14 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EDX
01 14 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EDX
01 14 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EDX
01 14 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EDX
01 14 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EDX
01 14 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EDX
01 14 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EDX
01 14 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EDX
01 14 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EDX
01 14 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EDX
01 14 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EDX
01 14 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EDX
01 14 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EDX
01 14 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EDX
01 14 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EDX
01 14 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EDX
01 14 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EDX
01 14 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EDX
01 14 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EDX
01 14 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EDX
01 14 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EDX
01 14 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EDX
01 14 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EDX
01 14 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EDX
01 14 20  - ADD  [EAX],EDX
01 14 21  - ADD  [ECX],EDX
01 14 22  - ADD  [EDX],EDX
01 14 23  - ADD  [EBX],EDX
01 14 24  - ADD  [ESP],EDX
01 14 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 26  - ADD  [ESI],EDX
01 14 27  - ADD  [EDI],EDX
01 14 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EDX
01 14 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EDX
01 14 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EDX
01 14 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EDX
01 14 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EDX
01 14 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EDX
01 14 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EDX
01 14 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EDX
01 14 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EDX
01 14 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EDX
01 14 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EDX
01 14 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EDX
01 14 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EDX
01 14 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EDX
01 14 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EDX
01 14 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EDX
01 14 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EDX
01 14 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EDX
01 14 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EDX
01 14 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EDX
01 14 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EDX
01 14 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EDX
01 14 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EDX
01 14 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EDX
01 14 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EDX
01 14 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EDX
01 14 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EDX
01 14 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EDX
01 14 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EDX
01 14 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EDX
01 14 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EDX
01 14 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EDX
01 14 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EDX
01 14 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EDX
01 14 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EDX
01 14 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EDX
01 14 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EDX
01 14 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EDX
01 14 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EDX
01 14 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EDX
01 14 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EDX
01 14 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EDX
01 14 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EDX
01 14 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EDX
01 14 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EDX
01 14 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EDX
01 14 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EDX
01 14 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EDX
01 14 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EDX
01 14 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EDX
01 14 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EDX
01 14 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EDX
01 14 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EDX
01 14 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EDX
01 14 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EDX
01 14 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EDX
01 14 60  - ADD  [EAX],EDX
01 14 61  - ADD  [ECX],EDX
01 14 62  - ADD  [EDX],EDX
01 14 63  - ADD  [EBX],EDX
01 14 64  - ADD  [ESP],EDX
01 14 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 66  - ADD  [ESI],EDX
01 14 67  - ADD  [EDI],EDX
01 14 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EDX
01 14 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EDX
01 14 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EDX
01 14 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EDX
01 14 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EDX
01 14 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EDX
01 14 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EDX
01 14 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EDX
01 14 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EDX
01 14 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EDX
01 14 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EDX
01 14 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EDX
01 14 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EDX
01 14 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EDX
01 14 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EDX
01 14 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EDX
01 14 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EDX
01 14 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EDX
01 14 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EDX
01 14 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EDX
01 14 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EDX
01 14 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EDX
01 14 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EDX
01 14 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EDX
01 14 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EDX
01 14 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EDX
01 14 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EDX
01 14 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EDX
01 14 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EDX
01 14 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EDX
01 14 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EDX
01 14 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EDX
01 14 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EDX
01 14 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EDX
01 14 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EDX
01 14 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EDX
01 14 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EDX
01 14 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EDX
01 14 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EDX
01 14 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EDX
01 14 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EDX
01 14 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EDX
01 14 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EDX
01 14 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EDX
01 14 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EDX
01 14 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EDX
01 14 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EDX
01 14 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EDX
01 14 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EDX
01 14 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EDX
01 14 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EDX
01 14 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EDX
01 14 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EDX
01 14 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EDX
01 14 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EDX
01 14 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EDX
01 14 A0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 A1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 A2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 A3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 A4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 A6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 A7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EDX
01 14 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EDX
01 14 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EDX
01 14 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EDX
01 14 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EDX
01 14 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EDX
01 14 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EDX
01 14 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EDX
01 14 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EDX
01 14 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EDX
01 14 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EDX
01 14 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EDX
01 14 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EDX
01 14 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EDX
01 14 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EDX
01 14 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EDX
01 14 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EDX
01 14 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EDX
01 14 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EDX
01 14 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EDX
01 14 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EDX
01 14 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EDX
01 14 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EDX
01 14 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EDX
01 14 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EDX
01 14 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EDX
01 14 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EDX
01 14 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EDX
01 14 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EDX
01 14 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EDX
01 14 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EDX
01 14 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EDX
01 14 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EDX
01 14 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EDX
01 14 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EDX
01 14 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EDX
01 14 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EDX
01 14 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EDX
01 14 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EDX
01 14 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EDX
01 14 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EDX
01 14 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EDX
01 14 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EDX
01 14 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EDX
01 14 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EDX
01 14 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EDX
01 14 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EDX
01 14 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EDX
01 14 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EDX
01 14 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EDX
01 14 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EDX
01 14 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EDX
01 14 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EDX
01 14 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EDX
01 14 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EDX
01 14 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EDX
01 14 E0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 E1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 E2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 E3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 E4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 E6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 E7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EDX
01 14 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EDX
01 14 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EDX
01 14 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EDX
01 14 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EDX
01 14 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EDX
01 14 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EDX
01 14 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EDX
01 14 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EDX
01 14 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EDX
01 14 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EDX
01 14 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EDX
01 14 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EDX
01 14 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EDX
01 14 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EDX
01 14 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EDX
01 14 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EDX
01 14 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EDX
01 14 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EDX
01 14 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EDX
01 14 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EDX
01 14 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EDX
01 14 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EDX
01 14 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EDX
01 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 16  - ADD  [ESI],EDX
01 17  - ADD  [EDI],EDX
01 18  - ADD  [EAX],EBX
01 19  - ADD  [ECX],EBX
01 1A  - ADD  [EDX],EBX
01 1B  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EBX
01 1C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EBX
01 1C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EBX
01 1C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EBX
01 1C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EBX
01 1C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EBX
01 1C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EBX
01 1C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EBX
01 1C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EBX
01 1C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EBX
01 1C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EBX
01 1C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EBX
01 1C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EBX
01 1C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EBX
01 1C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EBX
01 1C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EBX
01 1C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EBX
01 1C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EBX
01 1C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EBX
01 1C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EBX
01 1C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EBX
01 1C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EBX
01 1C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EBX
01 1C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EBX
01 1C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EBX
01 1C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EBX
01 1C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EBX
01 1C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EBX
01 1C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EBX
01 1C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EBX
01 1C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EBX
01 1C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EBX
01 1C 20  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 21  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 22  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 23  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 24  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 26  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 27  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EBX
01 1C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EBX
01 1C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EBX
01 1C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EBX
01 1C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EBX
01 1C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EBX
01 1C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EBX
01 1C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EBX
01 1C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EBX
01 1C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EBX
01 1C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EBX
01 1C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EBX
01 1C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EBX
01 1C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EBX
01 1C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EBX
01 1C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EBX
01 1C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EBX
01 1C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EBX
01 1C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EBX
01 1C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EBX
01 1C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EBX
01 1C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EBX
01 1C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EBX
01 1C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EBX
01 1C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EBX
01 1C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EBX
01 1C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EBX
01 1C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EBX
01 1C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EBX
01 1C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EBX
01 1C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EBX
01 1C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EBX
01 1C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EBX
01 1C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EBX
01 1C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EBX
01 1C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EBX
01 1C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EBX
01 1C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EBX
01 1C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EBX
01 1C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EBX
01 1C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EBX
01 1C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EBX
01 1C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EBX
01 1C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EBX
01 1C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EBX
01 1C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EBX
01 1C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EBX
01 1C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EBX
01 1C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EBX
01 1C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EBX
01 1C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EBX
01 1C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EBX
01 1C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EBX
01 1C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EBX
01 1C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EBX
01 1C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EBX
01 1C 60  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 61  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 62  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 63  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 64  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 66  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 67  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EBX
01 1C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EBX
01 1C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EBX
01 1C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EBX
01 1C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EBX
01 1C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EBX
01 1C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EBX
01 1C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EBX
01 1C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EBX
01 1C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EBX
01 1C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EBX
01 1C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EBX
01 1C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EBX
01 1C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EBX
01 1C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EBX
01 1C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EBX
01 1C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EBX
01 1C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EBX
01 1C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EBX
01 1C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EBX
01 1C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EBX
01 1C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EBX
01 1C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EBX
01 1C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EBX
01 1C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EBX
01 1C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EBX
01 1C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EBX
01 1C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EBX
01 1C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EBX
01 1C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EBX
01 1C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EBX
01 1C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EBX
01 1C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EBX
01 1C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EBX
01 1C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EBX
01 1C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EBX
01 1C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EBX
01 1C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EBX
01 1C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EBX
01 1C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EBX
01 1C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EBX
01 1C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EBX
01 1C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EBX
01 1C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EBX
01 1C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EBX
01 1C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EBX
01 1C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EBX
01 1C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EBX
01 1C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EBX
01 1C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EBX
01 1C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EBX
01 1C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EBX
01 1C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EBX
01 1C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EBX
01 1C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EBX
01 1C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EBX
01 1C A0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C A1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C A2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C A3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C A4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C A6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C A7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EBX
01 1C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EBX
01 1C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EBX
01 1C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EBX
01 1C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EBX
01 1C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EBX
01 1C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EBX
01 1C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EBX
01 1C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EBX
01 1C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EBX
01 1C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EBX
01 1C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EBX
01 1C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EBX
01 1C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EBX
01 1C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EBX
01 1C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EBX
01 1C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EBX
01 1C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EBX
01 1C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EBX
01 1C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EBX
01 1C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EBX
01 1C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EBX
01 1C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EBX
01 1C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EBX
01 1C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EBX
01 1C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EBX
01 1C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EBX
01 1C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EBX
01 1C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EBX
01 1C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EBX
01 1C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EBX
01 1C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EBX
01 1C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EBX
01 1C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EBX
01 1C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EBX
01 1C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EBX
01 1C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EBX
01 1C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EBX
01 1C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EBX
01 1C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EBX
01 1C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EBX
01 1C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EBX
01 1C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EBX
01 1C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EBX
01 1C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EBX
01 1C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EBX
01 1C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EBX
01 1C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EBX
01 1C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EBX
01 1C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EBX
01 1C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EBX
01 1C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EBX
01 1C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EBX
01 1C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EBX
01 1C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EBX
01 1C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EBX
01 1C E0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C E1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C E2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C E3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C E4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C E6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C E7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EBX
01 1C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EBX
01 1C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EBX
01 1C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EBX
01 1C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EBX
01 1C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EBX
01 1C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EBX
01 1C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EBX
01 1C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EBX
01 1C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EBX
01 1C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EBX
01 1C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EBX
01 1C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EBX
01 1C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EBX
01 1C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EBX
01 1C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EBX
01 1C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EBX
01 1C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EBX
01 1C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EBX
01 1C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EBX
01 1C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EBX
01 1C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EBX
01 1C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EBX
01 1C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EBX
01 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1E  - ADD  [ESI],EBX
01 1F  - ADD  [EDI],EBX
01 20  - ADD  [EAX],ESP
01 21  - ADD  [ECX],ESP
01 22  - ADD  [EDX],ESP
01 23  - ADD  [EBX],ESP
01 24 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ESP
01 24 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ESP
01 24 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ESP
01 24 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ESP
01 24 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ESP
01 24 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ESP
01 24 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ESP
01 24 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ESP
01 24 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ESP
01 24 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ESP
01 24 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ESP
01 24 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ESP
01 24 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ESP
01 24 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ESP
01 24 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ESP
01 24 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ESP
01 24 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ESP
01 24 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ESP
01 24 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ESP
01 24 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ESP
01 24 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ESP
01 24 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ESP
01 24 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ESP
01 24 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ESP
01 24 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ESP
01 24 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ESP
01 24 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ESP
01 24 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ESP
01 24 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ESP
01 24 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ESP
01 24 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ESP
01 24 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ESP
01 24 20  - ADD  [EAX],ESP
01 24 21  - ADD  [ECX],ESP
01 24 22  - ADD  [EDX],ESP
01 24 23  - ADD  [EBX],ESP
01 24 24  - ADD  [ESP],ESP
01 24 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 26  - ADD  [ESI],ESP
01 24 27  - ADD  [EDI],ESP
01 24 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ESP
01 24 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ESP
01 24 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ESP
01 24 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ESP
01 24 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ESP
01 24 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ESP
01 24 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ESP
01 24 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ESP
01 24 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ESP
01 24 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ESP
01 24 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ESP
01 24 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ESP
01 24 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ESP
01 24 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ESP
01 24 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ESP
01 24 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ESP
01 24 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ESP
01 24 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ESP
01 24 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ESP
01 24 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ESP
01 24 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ESP
01 24 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ESP
01 24 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ESP
01 24 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ESP
01 24 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ESP
01 24 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ESP
01 24 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ESP
01 24 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ESP
01 24 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ESP
01 24 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ESP
01 24 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ESP
01 24 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ESP
01 24 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ESP
01 24 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ESP
01 24 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ESP
01 24 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ESP
01 24 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ESP
01 24 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ESP
01 24 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ESP
01 24 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ESP
01 24 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ESP
01 24 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ESP
01 24 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ESP
01 24 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ESP
01 24 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ESP
01 24 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ESP
01 24 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ESP
01 24 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ESP
01 24 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ESP
01 24 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ESP
01 24 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ESP
01 24 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ESP
01 24 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ESP
01 24 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ESP
01 24 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ESP
01 24 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ESP
01 24 60  - ADD  [EAX],ESP
01 24 61  - ADD  [ECX],ESP
01 24 62  - ADD  [EDX],ESP
01 24 63  - ADD  [EBX],ESP
01 24 64  - ADD  [ESP],ESP
01 24 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 66  - ADD  [ESI],ESP
01 24 67  - ADD  [EDI],ESP
01 24 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ESP
01 24 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ESP
01 24 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ESP
01 24 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ESP
01 24 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ESP
01 24 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ESP
01 24 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ESP
01 24 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ESP
01 24 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ESP
01 24 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ESP
01 24 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ESP
01 24 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ESP
01 24 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ESP
01 24 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ESP
01 24 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ESP
01 24 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ESP
01 24 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ESP
01 24 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ESP
01 24 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ESP
01 24 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ESP
01 24 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ESP
01 24 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ESP
01 24 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ESP
01 24 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ESP
01 24 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ESP
01 24 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ESP
01 24 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ESP
01 24 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ESP
01 24 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ESP
01 24 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ESP
01 24 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ESP
01 24 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ESP
01 24 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ESP
01 24 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ESP
01 24 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ESP
01 24 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ESP
01 24 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ESP
01 24 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ESP
01 24 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ESP
01 24 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ESP
01 24 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ESP
01 24 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ESP
01 24 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ESP
01 24 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ESP
01 24 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ESP
01 24 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ESP
01 24 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ESP
01 24 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ESP
01 24 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ESP
01 24 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ESP
01 24 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ESP
01 24 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ESP
01 24 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ESP
01 24 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ESP
01 24 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ESP
01 24 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ESP
01 24 A0  - ADD  [EAX],ESP
01 24 A1  - ADD  [ECX],ESP
01 24 A2  - ADD  [EDX],ESP
01 24 A3  - ADD  [EBX],ESP
01 24 A4  - ADD  [ESP],ESP
01 24 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 A6  - ADD  [ESI],ESP
01 24 A7  - ADD  [EDI],ESP
01 24 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ESP
01 24 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ESP
01 24 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ESP
01 24 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ESP
01 24 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ESP
01 24 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ESP
01 24 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ESP
01 24 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ESP
01 24 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ESP
01 24 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ESP
01 24 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ESP
01 24 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ESP
01 24 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ESP
01 24 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ESP
01 24 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ESP
01 24 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ESP
01 24 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ESP
01 24 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ESP
01 24 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ESP
01 24 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ESP
01 24 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ESP
01 24 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ESP
01 24 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ESP
01 24 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ESP
01 24 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ESP
01 24 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ESP
01 24 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ESP
01 24 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ESP
01 24 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ESP
01 24 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ESP
01 24 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ESP
01 24 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ESP
01 24 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ESP
01 24 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ESP
01 24 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ESP
01 24 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ESP
01 24 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ESP
01 24 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ESP
01 24 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ESP
01 24 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ESP
01 24 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ESP
01 24 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ESP
01 24 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ESP
01 24 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ESP
01 24 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ESP
01 24 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ESP
01 24 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ESP
01 24 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ESP
01 24 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ESP
01 24 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ESP
01 24 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ESP
01 24 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ESP
01 24 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ESP
01 24 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ESP
01 24 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ESP
01 24 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ESP
01 24 E0  - ADD  [EAX],ESP
01 24 E1  - ADD  [ECX],ESP
01 24 E2  - ADD  [EDX],ESP
01 24 E3  - ADD  [EBX],ESP
01 24 E4  - ADD  [ESP],ESP
01 24 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 E6  - ADD  [ESI],ESP
01 24 E7  - ADD  [EDI],ESP
01 24 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ESP
01 24 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ESP
01 24 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ESP
01 24 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ESP
01 24 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ESP
01 24 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ESP
01 24 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ESP
01 24 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ESP
01 24 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ESP
01 24 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ESP
01 24 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ESP
01 24 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ESP
01 24 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ESP
01 24 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ESP
01 24 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ESP
01 24 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ESP
01 24 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ESP
01 24 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ESP
01 24 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ESP
01 24 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ESP
01 24 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ESP
01 24 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ESP
01 24 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ESP
01 24 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ESP
01 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 26  - ADD  [ESI],ESP
01 27  - ADD  [EDI],ESP
01 28  - ADD  [EAX],EBP
01 29  - ADD  [ECX],EBP
01 2A  - ADD  [EDX],EBP
01 2B  - ADD  [EBX],EBP
01 2C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EBP
01 2C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EBP
01 2C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EBP
01 2C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EBP
01 2C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EBP
01 2C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EBP
01 2C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EBP
01 2C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EBP
01 2C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EBP
01 2C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EBP
01 2C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EBP
01 2C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EBP
01 2C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EBP
01 2C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EBP
01 2C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EBP
01 2C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EBP
01 2C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EBP
01 2C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EBP
01 2C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EBP
01 2C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EBP
01 2C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EBP
01 2C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EBP
01 2C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EBP
01 2C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EBP
01 2C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EBP
01 2C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EBP
01 2C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EBP
01 2C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EBP
01 2C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EBP
01 2C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EBP
01 2C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EBP
01 2C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EBP
01 2C 20  - ADD  [EAX],EBP
01 2C 21  - ADD  [ECX],EBP
01 2C 22  - ADD  [EDX],EBP
01 2C 23  - ADD  [EBX],EBP
01 2C 24  - ADD  [ESP],EBP
01 2C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C 26  - ADD  [ESI],EBP
01 2C 27  - ADD  [EDI],EBP
01 2C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EBP
01 2C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EBP
01 2C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EBP
01 2C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EBP
01 2C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EBP
01 2C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EBP
01 2C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EBP
01 2C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EBP
01 2C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EBP
01 2C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EBP
01 2C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EBP
01 2C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EBP
01 2C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EBP
01 2C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EBP
01 2C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EBP
01 2C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EBP
01 2C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EBP
01 2C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EBP
01 2C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EBP
01 2C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EBP
01 2C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EBP
01 2C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EBP
01 2C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EBP
01 2C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EBP
01 2C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EBP
01 2C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EBP
01 2C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EBP
01 2C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EBP
01 2C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EBP
01 2C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EBP
01 2C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EBP
01 2C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EBP
01 2C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EBP
01 2C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EBP
01 2C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EBP
01 2C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EBP
01 2C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EBP
01 2C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EBP
01 2C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EBP
01 2C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EBP
01 2C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EBP
01 2C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EBP
01 2C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EBP
01 2C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EBP
01 2C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EBP
01 2C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EBP
01 2C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EBP
01 2C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EBP
01 2C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EBP
01 2C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EBP
01 2C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EBP
01 2C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EBP
01 2C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EBP
01 2C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EBP
01 2C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EBP
01 2C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EBP
01 2C 60  - ADD  [EAX],EBP
01 2C 61  - ADD  [ECX],EBP
01 2C 62  - ADD  [EDX],EBP
01 2C 63  - ADD  [EBX],EBP
01 2C 64  - ADD  [ESP],EBP
01 2C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C 66  - ADD  [ESI],EBP
01 2C 67  - ADD  [EDI],EBP
01 2C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EBP
01 2C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EBP
01 2C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EBP
01 2C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EBP
01 2C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EBP
01 2C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EBP
01 2C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EBP
01 2C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EBP
01 2C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EBP
01 2C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EBP
01 2C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EBP
01 2C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EBP
01 2C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EBP
01 2C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EBP
01 2C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EBP
01 2C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EBP
01 2C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EBP
01 2C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EBP
01 2C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EBP
01 2C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EBP
01 2C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EBP
01 2C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EBP
01 2C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EBP
01 2C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EBP
01 2C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EBP
01 2C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EBP
01 2C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EBP
01 2C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EBP
01 2C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EBP
01 2C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EBP
01 2C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EBP
01 2C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EBP
01 2C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EBP
01 2C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EBP
01 2C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EBP
01 2C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EBP
01 2C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EBP
01 2C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EBP
01 2C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EBP
01 2C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EBP
01 2C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EBP
01 2C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EBP
01 2C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EBP
01 2C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EBP
01 2C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EBP
01 2C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EBP
01 2C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EBP
01 2C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EBP
01 2C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EBP
01 2C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EBP
01 2C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EBP
01 2C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EBP
01 2C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EBP
01 2C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EBP
01 2C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EBP
01 2C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EBP
01 2C A0  - ADD  [EAX],EBP
01 2C A1  - ADD  [ECX],EBP
01 2C A2  - ADD  [EDX],EBP
01 2C A3  - ADD  [EBX],EBP
01 2C A4  - ADD  [ESP],EBP
01 2C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C A6  - ADD  [ESI],EBP
01 2C A7  - ADD  [EDI],EBP
01 2C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EBP
01 2C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EBP
01 2C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EBP
01 2C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EBP
01 2C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EBP
01 2C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EBP
01 2C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EBP
01 2C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EBP
01 2C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EBP
01 2C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EBP
01 2C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EBP
01 2C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EBP
01 2C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EBP
01 2C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EBP
01 2C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EBP
01 2C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EBP
01 2C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EBP
01 2C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EBP
01 2C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EBP
01 2C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EBP
01 2C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EBP
01 2C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EBP
01 2C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EBP
01 2C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EBP
01 2C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EBP
01 2C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EBP
01 2C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EBP
01 2C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EBP
01 2C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EBP
01 2C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EBP
01 2C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EBP
01 2C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EBP
01 2C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EBP
01 2C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EBP
01 2C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EBP
01 2C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EBP
01 2C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EBP
01 2C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EBP
01 2C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EBP
01 2C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EBP
01 2C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EBP
01 2C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EBP
01 2C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EBP
01 2C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EBP
01 2C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EBP
01 2C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EBP
01 2C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EBP
01 2C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EBP
01 2C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EBP
01 2C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EBP
01 2C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EBP
01 2C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EBP
01 2C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EBP
01 2C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EBP
01 2C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EBP
01 2C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EBP
01 2C E0  - ADD  [EAX],EBP
01 2C E1  - ADD  [ECX],EBP
01 2C E2  - ADD  [EDX],EBP
01 2C E3  - ADD  [EBX],EBP
01 2C E4  - ADD  [ESP],EBP
01 2C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C E6  - ADD  [ESI],EBP
01 2C E7  - ADD  [EDI],EBP
01 2C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EBP
01 2C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EBP
01 2C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EBP
01 2C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EBP
01 2C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EBP
01 2C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EBP
01 2C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EBP
01 2C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EBP
01 2C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EBP
01 2C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EBP
01 2C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EBP
01 2C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EBP
01 2C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EBP
01 2C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EBP
01 2C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EBP
01 2C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EBP
01 2C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EBP
01 2C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EBP
01 2C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EBP
01 2C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EBP
01 2C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EBP
01 2C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EBP
01 2C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EBP
01 2C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EBP
01 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2E  - ADD  [ESI],EBP
01 2F  - ADD  [EDI],EBP
01 30  - ADD  [EAX],ESI
01 31  - ADD  [ECX],ESI
01 32  - ADD  [EDX],ESI
01 33  - ADD  [EBX],ESI
01 34 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ESI
01 34 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ESI
01 34 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ESI
01 34 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ESI
01 34 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ESI
01 34 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ESI
01 34 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ESI
01 34 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ESI
01 34 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ESI
01 34 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ESI
01 34 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ESI
01 34 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ESI
01 34 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ESI
01 34 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ESI
01 34 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ESI
01 34 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ESI
01 34 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ESI
01 34 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ESI
01 34 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ESI
01 34 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ESI
01 34 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ESI
01 34 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ESI
01 34 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ESI
01 34 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ESI
01 34 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ESI
01 34 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ESI
01 34 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ESI
01 34 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ESI
01 34 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ESI
01 34 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ESI
01 34 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ESI
01 34 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ESI
01 34 20  - ADD  [EAX],ESI
01 34 21  - ADD  [ECX],ESI
01 34 22  - ADD  [EDX],ESI
01 34 23  - ADD  [EBX],ESI
01 34 24  - ADD  [ESP],ESI
01 34 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 26  - ADD  [ESI],ESI
01 34 27  - ADD  [EDI],ESI
01 34 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ESI
01 34 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ESI
01 34 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ESI
01 34 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ESI
01 34 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ESI
01 34 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ESI
01 34 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ESI
01 34 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ESI
01 34 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ESI
01 34 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ESI
01 34 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ESI
01 34 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ESI
01 34 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ESI
01 34 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ESI
01 34 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ESI
01 34 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ESI
01 34 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ESI
01 34 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ESI
01 34 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ESI
01 34 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ESI
01 34 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ESI
01 34 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ESI
01 34 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ESI
01 34 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ESI
01 34 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ESI
01 34 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ESI
01 34 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ESI
01 34 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ESI
01 34 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ESI
01 34 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ESI
01 34 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ESI
01 34 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ESI
01 34 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ESI
01 34 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ESI
01 34 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ESI
01 34 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ESI
01 34 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ESI
01 34 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ESI
01 34 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ESI
01 34 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ESI
01 34 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ESI
01 34 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ESI
01 34 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ESI
01 34 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ESI
01 34 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ESI
01 34 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ESI
01 34 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ESI
01 34 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ESI
01 34 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ESI
01 34 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ESI
01 34 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ESI
01 34 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ESI
01 34 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ESI
01 34 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ESI
01 34 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ESI
01 34 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ESI
01 34 60  - ADD  [EAX],ESI
01 34 61  - ADD  [ECX],ESI
01 34 62  - ADD  [EDX],ESI
01 34 63  - ADD  [EBX],ESI
01 34 64  - ADD  [ESP],ESI
01 34 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 66  - ADD  [ESI],ESI
01 34 67  - ADD  [EDI],ESI
01 34 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ESI
01 34 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ESI
01 34 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ESI
01 34 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ESI
01 34 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ESI
01 34 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ESI
01 34 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ESI
01 34 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ESI
01 34 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ESI
01 34 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ESI
01 34 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ESI
01 34 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ESI
01 34 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ESI
01 34 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ESI
01 34 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ESI
01 34 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ESI
01 34 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ESI
01 34 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ESI
01 34 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ESI
01 34 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ESI
01 34 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ESI
01 34 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ESI
01 34 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ESI
01 34 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ESI
01 34 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ESI
01 34 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ESI
01 34 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ESI
01 34 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ESI
01 34 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ESI
01 34 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ESI
01 34 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ESI
01 34 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ESI
01 34 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ESI
01 34 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ESI
01 34 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ESI
01 34 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ESI
01 34 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ESI
01 34 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ESI
01 34 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ESI
01 34 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ESI
01 34 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ESI
01 34 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ESI
01 34 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ESI
01 34 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ESI
01 34 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ESI
01 34 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ESI
01 34 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ESI
01 34 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ESI
01 34 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ESI
01 34 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ESI
01 34 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ESI
01 34 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ESI
01 34 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ESI
01 34 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ESI
01 34 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ESI
01 34 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ESI
01 34 A0  - ADD  [EAX],ESI
01 34 A1  - ADD  [ECX],ESI
01 34 A2  - ADD  [EDX],ESI
01 34 A3  - ADD  [EBX],ESI
01 34 A4  - ADD  [ESP],ESI
01 34 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 A6  - ADD  [ESI],ESI
01 34 A7  - ADD  [EDI],ESI
01 34 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ESI
01 34 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ESI
01 34 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ESI
01 34 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ESI
01 34 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ESI
01 34 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ESI
01 34 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ESI
01 34 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ESI
01 34 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ESI
01 34 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ESI
01 34 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ESI
01 34 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ESI
01 34 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ESI
01 34 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ESI
01 34 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ESI
01 34 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ESI
01 34 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ESI
01 34 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ESI
01 34 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ESI
01 34 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ESI
01 34 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ESI
01 34 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ESI
01 34 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ESI
01 34 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ESI
01 34 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ESI
01 34 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ESI
01 34 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ESI
01 34 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ESI
01 34 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ESI
01 34 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ESI
01 34 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ESI
01 34 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ESI
01 34 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ESI
01 34 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ESI
01 34 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ESI
01 34 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ESI
01 34 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ESI
01 34 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ESI
01 34 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ESI
01 34 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ESI
01 34 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ESI
01 34 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ESI
01 34 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ESI
01 34 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ESI
01 34 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ESI
01 34 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ESI
01 34 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ESI
01 34 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ESI
01 34 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ESI
01 34 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ESI
01 34 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ESI
01 34 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ESI
01 34 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ESI
01 34 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ESI
01 34 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ESI
01 34 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ESI
01 34 E0  - ADD  [EAX],ESI
01 34 E1  - ADD  [ECX],ESI
01 34 E2  - ADD  [EDX],ESI
01 34 E3  - ADD  [EBX],ESI
01 34 E4  - ADD  [ESP],ESI
01 34 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 E6  - ADD  [ESI],ESI
01 34 E7  - ADD  [EDI],ESI
01 34 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ESI
01 34 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ESI
01 34 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ESI
01 34 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ESI
01 34 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ESI
01 34 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ESI
01 34 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ESI
01 34 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ESI
01 34 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ESI
01 34 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ESI
01 34 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ESI
01 34 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ESI
01 34 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ESI
01 34 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ESI
01 34 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ESI
01 34 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ESI
01 34 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ESI
01 34 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ESI
01 34 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ESI
01 34 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ESI
01 34 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ESI
01 34 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ESI
01 34 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ESI
01 34 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ESI
01 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 36  - ADD  [ESI],ESI
01 37  - ADD  [EDI],ESI
01 38  - ADD  [EAX],EDI
01 39  - ADD  [ECX],EDI
01 3A  - ADD  [EDX],EDI
01 3B  - ADD  [EBX],EDI
01 3C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EDI
01 3C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EDI
01 3C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EDI
01 3C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EDI
01 3C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EDI
01 3C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EDI
01 3C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EDI
01 3C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EDI
01 3C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EDI
01 3C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EDI
01 3C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EDI
01 3C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EDI
01 3C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EDI
01 3C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EDI
01 3C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EDI
01 3C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EDI
01 3C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EDI
01 3C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EDI
01 3C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EDI
01 3C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EDI
01 3C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EDI
01 3C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EDI
01 3C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EDI
01 3C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EDI
01 3C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EDI
01 3C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EDI
01 3C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EDI
01 3C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EDI
01 3C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EDI
01 3C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EDI
01 3C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EDI
01 3C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EDI
01 3C 20  - ADD  [EAX],EDI
01 3C 21  - ADD  [ECX],EDI
01 3C 22  - ADD  [EDX],EDI
01 3C 23  - ADD  [EBX],EDI
01 3C 24  - ADD  [ESP],EDI
01 3C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C 26  - ADD  [ESI],EDI
01 3C 27  - ADD  [EDI],EDI
01 3C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EDI
01 3C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EDI
01 3C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EDI
01 3C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EDI
01 3C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EDI
01 3C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EDI
01 3C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EDI
01 3C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EDI
01 3C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EDI
01 3C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EDI
01 3C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EDI
01 3C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EDI
01 3C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EDI
01 3C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EDI
01 3C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EDI
01 3C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EDI
01 3C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EDI
01 3C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EDI
01 3C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EDI
01 3C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EDI
01 3C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EDI
01 3C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EDI
01 3C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EDI
01 3C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EDI
01 3C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EDI
01 3C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EDI
01 3C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EDI
01 3C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EDI
01 3C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EDI
01 3C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EDI
01 3C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EDI
01 3C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EDI
01 3C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EDI
01 3C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EDI
01 3C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EDI
01 3C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EDI
01 3C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EDI
01 3C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EDI
01 3C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EDI
01 3C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EDI
01 3C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EDI
01 3C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EDI
01 3C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EDI
01 3C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EDI
01 3C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EDI
01 3C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EDI
01 3C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EDI
01 3C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EDI
01 3C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EDI
01 3C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EDI
01 3C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EDI
01 3C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EDI
01 3C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EDI
01 3C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EDI
01 3C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EDI
01 3C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EDI
01 3C 60  - ADD  [EAX],EDI
01 3C 61  - ADD  [ECX],EDI
01 3C 62  - ADD  [EDX],EDI
01 3C 63  - ADD  [EBX],EDI
01 3C 64  - ADD  [ESP],EDI
01 3C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C 66  - ADD  [ESI],EDI
01 3C 67  - ADD  [EDI],EDI
01 3C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EDI
01 3C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EDI
01 3C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EDI
01 3C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EDI
01 3C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EDI
01 3C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EDI
01 3C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EDI
01 3C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EDI
01 3C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EDI
01 3C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EDI
01 3C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EDI
01 3C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EDI
01 3C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EDI
01 3C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EDI
01 3C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EDI
01 3C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EDI
01 3C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EDI
01 3C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EDI
01 3C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EDI
01 3C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EDI
01 3C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EDI
01 3C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EDI
01 3C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EDI
01 3C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EDI
01 3C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EDI
01 3C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EDI
01 3C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EDI
01 3C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EDI
01 3C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EDI
01 3C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EDI
01 3C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EDI
01 3C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EDI
01 3C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EDI
01 3C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EDI
01 3C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EDI
01 3C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EDI
01 3C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EDI
01 3C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EDI
01 3C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EDI
01 3C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EDI
01 3C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EDI
01 3C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EDI
01 3C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EDI
01 3C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EDI
01 3C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EDI
01 3C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EDI
01 3C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EDI
01 3C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EDI
01 3C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EDI
01 3C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EDI
01 3C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EDI
01 3C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EDI
01 3C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EDI
01 3C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EDI
01 3C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EDI
01 3C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EDI
01 3C A0  - ADD  [EAX],EDI
01 3C A1  - ADD  [ECX],EDI
01 3C A2  - ADD  [EDX],EDI
01 3C A3  - ADD  [EBX],EDI
01 3C A4  - ADD  [ESP],EDI
01 3C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C A6  - ADD  [ESI],EDI
01 3C A7  - ADD  [EDI],EDI
01 3C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EDI
01 3C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EDI
01 3C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EDI
01 3C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EDI
01 3C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EDI
01 3C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EDI
01 3C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EDI
01 3C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EDI
01 3C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EDI
01 3C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EDI
01 3C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EDI
01 3C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EDI
01 3C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EDI
01 3C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EDI
01 3C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EDI
01 3C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EDI
01 3C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EDI
01 3C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EDI
01 3C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EDI
01 3C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EDI
01 3C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EDI
01 3C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EDI
01 3C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EDI
01 3C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EDI
01 3C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EDI
01 3C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EDI
01 3C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EDI
01 3C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EDI
01 3C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EDI
01 3C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EDI
01 3C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EDI
01 3C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EDI
01 3C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EDI
01 3C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EDI
01 3C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EDI
01 3C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EDI
01 3C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EDI
01 3C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EDI
01 3C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EDI
01 3C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EDI
01 3C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EDI
01 3C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EDI
01 3C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EDI
01 3C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EDI
01 3C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EDI
01 3C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EDI
01 3C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EDI
01 3C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EDI
01 3C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EDI
01 3C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EDI
01 3C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EDI
01 3C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EDI
01 3C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EDI
01 3C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EDI
01 3C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EDI
01 3C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EDI
01 3C E0  - ADD  [EAX],EDI
01 3C E1  - ADD  [ECX],EDI
01 3C E2  - ADD  [EDX],EDI
01 3C E3  - ADD  [EBX],EDI
01 3C E4  - ADD  [ESP],EDI
01 3C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C E6  - ADD  [ESI],EDI
01 3C E7  - ADD  [EDI],EDI
01 3C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EDI
01 3C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EDI
01 3C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EDI
01 3C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EDI
01 3C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EDI
01 3C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EDI
01 3C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EDI
01 3C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EDI
01 3C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EDI
01 3C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EDI
01 3C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EDI
01 3C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EDI
01 3C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EDI
01 3C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EDI
01 3C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EDI
01 3C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EDI
01 3C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EDI
01 3C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EDI
01 3C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EDI
01 3C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EDI
01 3C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EDI
01 3C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EDI
01 3C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EDI
01 3C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EDI
01 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3E  - ADD  [ESI],EDI
01 3F  - ADD  [EDI],EDI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 373921 razy...opracował AJOT 2007-2024