Kodowanie 32 bitowe:

Mnemonic: ADD

 

Rozkaz ADD to rozkaz procesora Intel 8086, który służy do dodawania zawartości dwóch rejestrów bez przeniesienia.
Przykładowo, wykonanie rozkazu ADD AX, BX spowoduje dodanie zawartości rejestru AX do zawartości rejestru BX i wynik zostanie zapisany w rejestrze AX.

 

 

 

01 00  - ADD  [EAX],EAX
01 01  - ADD  [ECX],EAX
01 02  - ADD  [EDX],EAX
01 03  - ADD  [EBX],EAX
01 04 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EAX
01 04 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EAX
01 04 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EAX
01 04 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EAX
01 04 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EAX
01 04 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EAX
01 04 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EAX
01 04 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EAX
01 04 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EAX
01 04 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EAX
01 04 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EAX
01 04 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EAX
01 04 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EAX
01 04 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EAX
01 04 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EAX
01 04 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EAX
01 04 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EAX
01 04 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EAX
01 04 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EAX
01 04 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EAX
01 04 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EAX
01 04 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EAX
01 04 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EAX
01 04 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EAX
01 04 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EAX
01 04 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EAX
01 04 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EAX
01 04 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EAX
01 04 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EAX
01 04 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EAX
01 04 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EAX
01 04 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EAX
01 04 20  - ADD  [EAX],EAX
01 04 21  - ADD  [ECX],EAX
01 04 22  - ADD  [EDX],EAX
01 04 23  - ADD  [EBX],EAX
01 04 24  - ADD  [ESP],EAX
01 04 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 26  - ADD  [ESI],EAX
01 04 27  - ADD  [EDI],EAX
01 04 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EAX
01 04 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EAX
01 04 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EAX
01 04 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EAX
01 04 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EAX
01 04 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EAX
01 04 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EAX
01 04 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EAX
01 04 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EAX
01 04 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EAX
01 04 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EAX
01 04 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EAX
01 04 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EAX
01 04 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EAX
01 04 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EAX
01 04 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EAX
01 04 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EAX
01 04 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EAX
01 04 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EAX
01 04 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EAX
01 04 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EAX
01 04 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EAX
01 04 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EAX
01 04 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EAX
01 04 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EAX
01 04 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EAX
01 04 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EAX
01 04 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EAX
01 04 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EAX
01 04 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EAX
01 04 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EAX
01 04 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EAX
01 04 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EAX
01 04 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EAX
01 04 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EAX
01 04 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EAX
01 04 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EAX
01 04 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EAX
01 04 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EAX
01 04 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EAX
01 04 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EAX
01 04 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EAX
01 04 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EAX
01 04 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EAX
01 04 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EAX
01 04 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EAX
01 04 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EAX
01 04 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EAX
01 04 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EAX
01 04 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EAX
01 04 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EAX
01 04 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EAX
01 04 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EAX
01 04 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EAX
01 04 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EAX
01 04 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EAX
01 04 60  - ADD  [EAX],EAX
01 04 61  - ADD  [ECX],EAX
01 04 62  - ADD  [EDX],EAX
01 04 63  - ADD  [EBX],EAX
01 04 64  - ADD  [ESP],EAX
01 04 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 66  - ADD  [ESI],EAX
01 04 67  - ADD  [EDI],EAX
01 04 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EAX
01 04 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EAX
01 04 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EAX
01 04 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EAX
01 04 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EAX
01 04 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EAX
01 04 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EAX
01 04 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EAX
01 04 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EAX
01 04 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EAX
01 04 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EAX
01 04 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EAX
01 04 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EAX
01 04 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EAX
01 04 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EAX
01 04 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EAX
01 04 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EAX
01 04 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EAX
01 04 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EAX
01 04 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EAX
01 04 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EAX
01 04 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EAX
01 04 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EAX
01 04 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EAX
01 04 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EAX
01 04 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EAX
01 04 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EAX
01 04 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EAX
01 04 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EAX
01 04 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EAX
01 04 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EAX
01 04 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EAX
01 04 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EAX
01 04 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EAX
01 04 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EAX
01 04 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EAX
01 04 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EAX
01 04 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EAX
01 04 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EAX
01 04 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EAX
01 04 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EAX
01 04 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EAX
01 04 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EAX
01 04 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EAX
01 04 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EAX
01 04 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EAX
01 04 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EAX
01 04 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EAX
01 04 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EAX
01 04 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EAX
01 04 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EAX
01 04 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EAX
01 04 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EAX
01 04 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EAX
01 04 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EAX
01 04 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EAX
01 04 A0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 A1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 A2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 A3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 A4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 A6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 A7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EAX
01 04 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EAX
01 04 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EAX
01 04 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EAX
01 04 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EAX
01 04 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EAX
01 04 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EAX
01 04 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EAX
01 04 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EAX
01 04 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EAX
01 04 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EAX
01 04 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EAX
01 04 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EAX
01 04 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EAX
01 04 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EAX
01 04 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EAX
01 04 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EAX
01 04 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EAX
01 04 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EAX
01 04 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EAX
01 04 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EAX
01 04 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EAX
01 04 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EAX
01 04 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EAX
01 04 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EAX
01 04 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EAX
01 04 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EAX
01 04 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EAX
01 04 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EAX
01 04 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EAX
01 04 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EAX
01 04 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EAX
01 04 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EAX
01 04 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EAX
01 04 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EAX
01 04 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EAX
01 04 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EAX
01 04 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EAX
01 04 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EAX
01 04 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EAX
01 04 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EAX
01 04 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EAX
01 04 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EAX
01 04 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EAX
01 04 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EAX
01 04 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EAX
01 04 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EAX
01 04 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EAX
01 04 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EAX
01 04 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EAX
01 04 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EAX
01 04 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EAX
01 04 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EAX
01 04 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EAX
01 04 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EAX
01 04 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EAX
01 04 E0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 E1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 E2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 E3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 E4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 E6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 E7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EAX
01 04 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EAX
01 04 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EAX
01 04 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EAX
01 04 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EAX
01 04 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EAX
01 04 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EAX
01 04 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EAX
01 04 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EAX
01 04 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EAX
01 04 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EAX
01 04 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EAX
01 04 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EAX
01 04 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EAX
01 04 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EAX
01 04 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EAX
01 04 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EAX
01 04 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EAX
01 04 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EAX
01 04 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EAX
01 04 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EAX
01 04 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EAX
01 04 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EAX
01 04 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EAX
01 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 06  - ADD  [ESI],EAX
01 07  - ADD  [EDI],EAX
01 08  - ADD  [EAX],ECX
01 09  - ADD  [ECX],ECX
01 0A  - ADD  [EDX],ECX
01 0B  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ECX
01 0C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ECX
01 0C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ECX
01 0C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ECX
01 0C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ECX
01 0C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ECX
01 0C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ECX
01 0C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ECX
01 0C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ECX
01 0C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ECX
01 0C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ECX
01 0C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ECX
01 0C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ECX
01 0C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ECX
01 0C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ECX
01 0C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ECX
01 0C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ECX
01 0C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ECX
01 0C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ECX
01 0C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ECX
01 0C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ECX
01 0C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ECX
01 0C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ECX
01 0C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ECX
01 0C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ECX
01 0C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ECX
01 0C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ECX
01 0C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ECX
01 0C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ECX
01 0C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ECX
01 0C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ECX
01 0C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ECX
01 0C 20  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 21  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 22  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 23  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 24  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 26  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 27  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ECX
01 0C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ECX
01 0C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ECX
01 0C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ECX
01 0C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ECX
01 0C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ECX
01 0C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ECX
01 0C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ECX
01 0C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ECX
01 0C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ECX
01 0C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ECX
01 0C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ECX
01 0C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ECX
01 0C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ECX
01 0C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ECX
01 0C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ECX
01 0C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ECX
01 0C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ECX
01 0C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ECX
01 0C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ECX
01 0C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ECX
01 0C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ECX
01 0C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ECX
01 0C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ECX
01 0C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ECX
01 0C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ECX
01 0C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ECX
01 0C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ECX
01 0C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ECX
01 0C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ECX
01 0C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ECX
01 0C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ECX
01 0C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ECX
01 0C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ECX
01 0C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ECX
01 0C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ECX
01 0C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ECX
01 0C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ECX
01 0C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ECX
01 0C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ECX
01 0C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ECX
01 0C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ECX
01 0C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ECX
01 0C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ECX
01 0C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ECX
01 0C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ECX
01 0C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ECX
01 0C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ECX
01 0C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ECX
01 0C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ECX
01 0C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ECX
01 0C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ECX
01 0C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ECX
01 0C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ECX
01 0C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ECX
01 0C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ECX
01 0C 60  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 61  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 62  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 63  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 64  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 66  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 67  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ECX
01 0C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ECX
01 0C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ECX
01 0C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ECX
01 0C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ECX
01 0C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ECX
01 0C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ECX
01 0C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ECX
01 0C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ECX
01 0C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ECX
01 0C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ECX
01 0C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ECX
01 0C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ECX
01 0C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ECX
01 0C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ECX
01 0C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ECX
01 0C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ECX
01 0C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ECX
01 0C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ECX
01 0C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ECX
01 0C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ECX
01 0C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ECX
01 0C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ECX
01 0C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ECX
01 0C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ECX
01 0C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ECX
01 0C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ECX
01 0C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ECX
01 0C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ECX
01 0C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ECX
01 0C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ECX
01 0C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ECX
01 0C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ECX
01 0C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ECX
01 0C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ECX
01 0C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ECX
01 0C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ECX
01 0C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ECX
01 0C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ECX
01 0C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ECX
01 0C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ECX
01 0C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ECX
01 0C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ECX
01 0C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ECX
01 0C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ECX
01 0C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ECX
01 0C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ECX
01 0C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ECX
01 0C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ECX
01 0C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ECX
01 0C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ECX
01 0C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ECX
01 0C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ECX
01 0C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ECX
01 0C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ECX
01 0C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ECX
01 0C A0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C A1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C A2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C A3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C A4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C A6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C A7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ECX
01 0C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ECX
01 0C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ECX
01 0C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ECX
01 0C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ECX
01 0C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ECX
01 0C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ECX
01 0C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ECX
01 0C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ECX
01 0C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ECX
01 0C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ECX
01 0C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ECX
01 0C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ECX
01 0C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ECX
01 0C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ECX
01 0C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ECX
01 0C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ECX
01 0C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ECX
01 0C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ECX
01 0C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ECX
01 0C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ECX
01 0C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ECX
01 0C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ECX
01 0C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ECX
01 0C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ECX
01 0C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ECX
01 0C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ECX
01 0C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ECX
01 0C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ECX
01 0C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ECX
01 0C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ECX
01 0C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ECX
01 0C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ECX
01 0C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ECX
01 0C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ECX
01 0C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ECX
01 0C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ECX
01 0C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ECX
01 0C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ECX
01 0C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ECX
01 0C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ECX
01 0C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ECX
01 0C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ECX
01 0C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ECX
01 0C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ECX
01 0C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ECX
01 0C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ECX
01 0C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ECX
01 0C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ECX
01 0C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ECX
01 0C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ECX
01 0C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ECX
01 0C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ECX
01 0C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ECX
01 0C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ECX
01 0C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ECX
01 0C E0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C E1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C E2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C E3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C E4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C E6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C E7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ECX
01 0C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ECX
01 0C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ECX
01 0C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ECX
01 0C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ECX
01 0C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ECX
01 0C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ECX
01 0C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ECX
01 0C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ECX
01 0C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ECX
01 0C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ECX
01 0C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ECX
01 0C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ECX
01 0C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ECX
01 0C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ECX
01 0C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ECX
01 0C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ECX
01 0C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ECX
01 0C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ECX
01 0C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ECX
01 0C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ECX
01 0C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ECX
01 0C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ECX
01 0C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ECX
01 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0E  - ADD  [ESI],ECX
01 0F  - ADD  [EDI],ECX
01 10  - ADD  [EAX],EDX
01 11  - ADD  [ECX],EDX
01 12  - ADD  [EDX],EDX
01 13  - ADD  [EBX],EDX
01 14 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EDX
01 14 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EDX
01 14 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EDX
01 14 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EDX
01 14 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EDX
01 14 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EDX
01 14 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EDX
01 14 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EDX
01 14 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EDX
01 14 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EDX
01 14 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EDX
01 14 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EDX
01 14 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EDX
01 14 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EDX
01 14 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EDX
01 14 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EDX
01 14 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EDX
01 14 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EDX
01 14 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EDX
01 14 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EDX
01 14 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EDX
01 14 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EDX
01 14 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EDX
01 14 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EDX
01 14 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EDX
01 14 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EDX
01 14 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EDX
01 14 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EDX
01 14 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EDX
01 14 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EDX
01 14 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EDX
01 14 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EDX
01 14 20  - ADD  [EAX],EDX
01 14 21  - ADD  [ECX],EDX
01 14 22  - ADD  [EDX],EDX
01 14 23  - ADD  [EBX],EDX
01 14 24  - ADD  [ESP],EDX
01 14 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 26  - ADD  [ESI],EDX
01 14 27  - ADD  [EDI],EDX
01 14 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EDX
01 14 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EDX
01 14 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EDX
01 14 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EDX
01 14 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EDX
01 14 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EDX
01 14 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EDX
01 14 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EDX
01 14 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EDX
01 14 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EDX
01 14 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EDX
01 14 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EDX
01 14 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EDX
01 14 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EDX
01 14 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EDX
01 14 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EDX
01 14 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EDX
01 14 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EDX
01 14 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EDX
01 14 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EDX
01 14 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EDX
01 14 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EDX
01 14 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EDX
01 14 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EDX
01 14 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EDX
01 14 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EDX
01 14 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EDX
01 14 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EDX
01 14 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EDX
01 14 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EDX
01 14 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EDX
01 14 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EDX
01 14 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EDX
01 14 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EDX
01 14 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EDX
01 14 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EDX
01 14 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EDX
01 14 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EDX
01 14 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EDX
01 14 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EDX
01 14 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EDX
01 14 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EDX
01 14 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EDX
01 14 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EDX
01 14 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EDX
01 14 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EDX
01 14 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EDX
01 14 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EDX
01 14 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EDX
01 14 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EDX
01 14 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EDX
01 14 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EDX
01 14 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EDX
01 14 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EDX
01 14 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EDX
01 14 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EDX
01 14 60  - ADD  [EAX],EDX
01 14 61  - ADD  [ECX],EDX
01 14 62  - ADD  [EDX],EDX
01 14 63  - ADD  [EBX],EDX
01 14 64  - ADD  [ESP],EDX
01 14 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 66  - ADD  [ESI],EDX
01 14 67  - ADD  [EDI],EDX
01 14 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EDX
01 14 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EDX
01 14 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EDX
01 14 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EDX
01 14 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EDX
01 14 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EDX
01 14 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EDX
01 14 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EDX
01 14 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EDX
01 14 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EDX
01 14 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EDX
01 14 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EDX
01 14 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EDX
01 14 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EDX
01 14 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EDX
01 14 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EDX
01 14 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EDX
01 14 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EDX
01 14 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EDX
01 14 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EDX
01 14 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EDX
01 14 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EDX
01 14 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EDX
01 14 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EDX
01 14 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EDX
01 14 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EDX
01 14 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EDX
01 14 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EDX
01 14 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EDX
01 14 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EDX
01 14 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EDX
01 14 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EDX
01 14 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EDX
01 14 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EDX
01 14 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EDX
01 14 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EDX
01 14 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EDX
01 14 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EDX
01 14 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EDX
01 14 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EDX
01 14 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EDX
01 14 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EDX
01 14 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EDX
01 14 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EDX
01 14 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EDX
01 14 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EDX
01 14 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EDX
01 14 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EDX
01 14 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EDX
01 14 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EDX
01 14 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EDX
01 14 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EDX
01 14 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EDX
01 14 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EDX
01 14 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EDX
01 14 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EDX
01 14 A0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 A1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 A2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 A3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 A4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 A6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 A7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EDX
01 14 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EDX
01 14 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EDX
01 14 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EDX
01 14 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EDX
01 14 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EDX
01 14 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EDX
01 14 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EDX
01 14 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EDX
01 14 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EDX
01 14 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EDX
01 14 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EDX
01 14 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EDX
01 14 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EDX
01 14 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EDX
01 14 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EDX
01 14 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EDX
01 14 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EDX
01 14 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EDX
01 14 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EDX
01 14 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EDX
01 14 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EDX
01 14 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EDX
01 14 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EDX
01 14 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EDX
01 14 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EDX
01 14 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EDX
01 14 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EDX
01 14 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EDX
01 14 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EDX
01 14 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EDX
01 14 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EDX
01 14 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EDX
01 14 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EDX
01 14 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EDX
01 14 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EDX
01 14 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EDX
01 14 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EDX
01 14 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EDX
01 14 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EDX
01 14 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EDX
01 14 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EDX
01 14 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EDX
01 14 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EDX
01 14 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EDX
01 14 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EDX
01 14 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EDX
01 14 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EDX
01 14 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EDX
01 14 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EDX
01 14 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EDX
01 14 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EDX
01 14 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EDX
01 14 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EDX
01 14 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EDX
01 14 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EDX
01 14 E0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 E1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 E2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 E3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 E4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 E6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 E7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EDX
01 14 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EDX
01 14 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EDX
01 14 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EDX
01 14 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EDX
01 14 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EDX
01 14 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EDX
01 14 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EDX
01 14 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EDX
01 14 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EDX
01 14 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EDX
01 14 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EDX
01 14 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EDX
01 14 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EDX
01 14 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EDX
01 14 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EDX
01 14 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EDX
01 14 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EDX
01 14 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EDX
01 14 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EDX
01 14 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EDX
01 14 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EDX
01 14 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EDX
01 14 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EDX
01 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 16  - ADD  [ESI],EDX
01 17  - ADD  [EDI],EDX
01 18  - ADD  [EAX],EBX
01 19  - ADD  [ECX],EBX
01 1A  - ADD  [EDX],EBX
01 1B  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EBX
01 1C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EBX
01 1C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EBX
01 1C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EBX
01 1C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EBX
01 1C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EBX
01 1C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EBX
01 1C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EBX
01 1C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EBX
01 1C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EBX
01 1C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EBX
01 1C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EBX
01 1C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EBX
01 1C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EBX
01 1C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EBX
01 1C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EBX
01 1C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EBX
01 1C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EBX
01 1C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EBX
01 1C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EBX
01 1C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EBX
01 1C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EBX
01 1C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EBX
01 1C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EBX
01 1C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EBX
01 1C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EBX
01 1C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EBX
01 1C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EBX
01 1C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EBX
01 1C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EBX
01 1C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EBX
01 1C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EBX
01 1C 20  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 21  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 22  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 23  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 24  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 26  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 27  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EBX
01 1C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EBX
01 1C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EBX
01 1C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EBX
01 1C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EBX
01 1C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EBX
01 1C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EBX
01 1C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EBX
01 1C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EBX
01 1C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EBX
01 1C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EBX
01 1C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EBX
01 1C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EBX
01 1C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EBX
01 1C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EBX
01 1C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EBX
01 1C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EBX
01 1C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EBX
01 1C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EBX
01 1C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EBX
01 1C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EBX
01 1C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EBX
01 1C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EBX
01 1C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EBX
01 1C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EBX
01 1C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EBX
01 1C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EBX
01 1C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EBX
01 1C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EBX
01 1C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EBX
01 1C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EBX
01 1C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EBX
01 1C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EBX
01 1C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EBX
01 1C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EBX
01 1C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EBX
01 1C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EBX
01 1C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EBX
01 1C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EBX
01 1C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EBX
01 1C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EBX
01 1C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EBX
01 1C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EBX
01 1C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EBX
01 1C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EBX
01 1C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EBX
01 1C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EBX
01 1C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EBX
01 1C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EBX
01 1C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EBX
01 1C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EBX
01 1C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EBX
01 1C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EBX
01 1C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EBX
01 1C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EBX
01 1C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EBX
01 1C 60  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 61  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 62  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 63  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 64  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 66  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 67  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EBX
01 1C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EBX
01 1C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EBX
01 1C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EBX
01 1C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EBX
01 1C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EBX
01 1C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EBX
01 1C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EBX
01 1C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EBX
01 1C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EBX
01 1C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EBX
01 1C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EBX
01 1C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EBX
01 1C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EBX
01 1C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EBX
01 1C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EBX
01 1C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EBX
01 1C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EBX
01 1C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EBX
01 1C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EBX
01 1C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EBX
01 1C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EBX
01 1C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EBX
01 1C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EBX
01 1C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EBX
01 1C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EBX
01 1C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EBX
01 1C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EBX
01 1C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EBX
01 1C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EBX
01 1C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EBX
01 1C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EBX
01 1C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EBX
01 1C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EBX
01 1C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EBX
01 1C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EBX
01 1C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EBX
01 1C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EBX
01 1C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EBX
01 1C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EBX
01 1C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EBX
01 1C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EBX
01 1C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EBX
01 1C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EBX
01 1C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EBX
01 1C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EBX
01 1C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EBX
01 1C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EBX
01 1C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EBX
01 1C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EBX
01 1C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EBX
01 1C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EBX
01 1C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EBX
01 1C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EBX
01 1C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EBX
01 1C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EBX
01 1C A0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C A1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C A2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C A3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C A4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C A6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C A7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EBX
01 1C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EBX
01 1C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EBX
01 1C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EBX
01 1C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EBX
01 1C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EBX
01 1C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EBX
01 1C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EBX
01 1C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EBX
01 1C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EBX
01 1C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EBX
01 1C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EBX
01 1C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EBX
01 1C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EBX
01 1C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EBX
01 1C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EBX
01 1C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EBX
01 1C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EBX
01 1C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EBX
01 1C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EBX
01 1C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EBX
01 1C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EBX
01 1C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EBX
01 1C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EBX
01 1C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EBX
01 1C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EBX
01 1C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EBX
01 1C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EBX
01 1C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EBX
01 1C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EBX
01 1C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EBX
01 1C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EBX
01 1C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EBX
01 1C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EBX
01 1C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EBX
01 1C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EBX
01 1C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EBX
01 1C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EBX
01 1C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EBX
01 1C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EBX
01 1C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EBX
01 1C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EBX
01 1C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EBX
01 1C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EBX
01 1C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EBX
01 1C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EBX
01 1C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EBX
01 1C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EBX
01 1C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EBX
01 1C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EBX
01 1C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EBX
01 1C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EBX
01 1C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EBX
01 1C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EBX
01 1C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EBX
01 1C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EBX
01 1C E0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C E1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C E2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C E3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C E4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C E6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C E7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EBX
01 1C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EBX
01 1C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EBX
01 1C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EBX
01 1C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EBX
01 1C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EBX
01 1C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EBX
01 1C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EBX
01 1C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EBX
01 1C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EBX
01 1C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EBX
01 1C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EBX
01 1C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EBX
01 1C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EBX
01 1C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EBX
01 1C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EBX
01 1C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EBX
01 1C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EBX
01 1C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EBX
01 1C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EBX
01 1C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EBX
01 1C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EBX
01 1C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EBX
01 1C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EBX
01 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1E  - ADD  [ESI],EBX
01 1F  - ADD  [EDI],EBX

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 354738 razy...opracował AJOT 2007-2024